HİKMET TAN

Prof. Dr. HİKMET TAN

Unvan PROFESÖR
Birim FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
E-mail htan@bingol.edu.tr
Dahili No 50 69
Oda No D2-6
  1. ÖZ GEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hikmet TAN

Doğum Tarihi: 10 Temmuz 1963

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Almanca Öğretmenliği

Atatürk Üniversitesi

1986

Y. Lisans

Alman Dili ve Ed.

Atatürk Üniversitesi

1993

Doktora 

Karşılaştırmalı Edebiyat

Mersin Üniversitesi

1997

Doçentlik

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Mersin Üniversitesi

2004

Profesörlük

Çeviribilim

Mersin Üniversitesi

2009

 

 

 

 

 

Edebiyat Kuram ve Eleştirisi

Karşılaştırmalı Edebiyat

Çeviri Eleştirisi

Yorumbilim

 

Tan, H. "Eine kritische Stellungnahme zum Globalisierungsprozess”, Elias Canetti-Zeitschrift für transdiziplinäre Kulturforschung, Bd. 4,S. 29-36. 2002

Tan, H. "Das Ende der Kunst als ästhetisch-sinnlicher Prozess”, Homo communicativus:the European Citizen of the 21-th Century, Volume 38, book 11, European Studies, S. 135-140. Rousse. 2002

Tan, H. “Hat der Roman unter diesen medialsierten Umständen immer noch eine Zukunft”,Kongress der Germanisten Europas, 22-24 Juni 2000, HII. Kyrill und Method  Universität, Veliko/ Bulgarien

Tan, H. "Übersetzen: eine sprachliche Übertragung oder Kulturvermittlung” EGE Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmalar Dergisi. Sayı. IV. S.319-325, 2001 

Tan, H. "Özgünlüğün Ölümü": Bilim ve Ütopya, sayı 83, 51-54, 2001

Tan, H.  “ Modern Köle, Sanal Özgürlük”: Bilim ve Ütopya, sayı 80, 2001

Tan H. “Das Ende der Literatur als sekundäres Kommunikationsmittel” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı,1, S. 112-119.  2009  

Tan, H. “Taugt der übersetzte Pamuk literarisch mehr?“ Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı,2, S.245-251 2009  

Tan, H. "Darstellungsmöglichkeiten der Gattung der Ballade –eine sozioiterarische Erörterung am Beispiel von Heinrich Heines Gedicht ‘der Asra’” XII. Internationaler Germanistenkongreß, 12-14 Mai 2014, Universität Kocaeli. 

Tan, H. “Zwei Grundkriterien zur Interpretation der literarischen Texte” 10. Internationaler Germanistenkongreß 10-16 September 2000, Universität Wien, Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses, Band:8,S,217-223. Peter Lang AG, Bern, 2003

Tan, H. “Ein Ansatz zur Textrezeption”, Kongress der Germanisten Südosteuropas, 22-24 Juni 2000, HII. Kyrill und Method  Universität, Veliko/ Bulgarien

Tan, H. “Ansichten Eines Auslandsgermanisten über die Gnostiker Emphatiker“  Spaltung im Literaturbetrieb“, 8. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2008, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir

Tan, H. “Politische Literatur unter pragmatischem AspektVI. Germanistik    Sempozyumu 27-29 Ekim, Mersin Üniversitesi, S, 439-444, Mersin,1997.

Tan,H. "Estetik ve Kültürel Değer Olarak Çevre(Mekan) Yitimi” Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, 18-21 Nisan. Mersin, 2007

Tan,H. "Şiirsel Anlatımda Epik Boyut" I. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu,  Pamukkale Üniversitesi, 5-7 Nisan. Denizli, 2001

Tan, H. “S. LENZ ve Y. KEMAL’in Birer Yapıt Örneğinde Yerel Motiflerin Edebiyat Aracığıyla Ulusal Kültüre Kazandırılmaları”: IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Onsekiz Mart Üniversitesi, 28-30 Mayıs 1998 Çanakkale, Yelken, sayı 40, 40-44, Ağustos 1998.

Tan, H. “Yazın ve Yazıncıların İnsan Haklarının Gelişmesi ve Korunmasına Katkıları”: Türkiye’de İnsan Hakları Konferansı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 7-9 Aralık 1998, S,457- 463, Ankara, 1999

Tan, H. “Kunst und Können im Schatten der Audiovisulalität”, Shaker Verlag, Aachen, 2003 

Tan, H. “Über die Emphatiker-Gnostiker-Spaltung im Literaturbetrieb”, Shaker Verlag, Aachen, 2009 

Tan, H. “Aydın Kimidir"”, Kum Saati Yayınları, Istanbul, 2012.

Tan, H. “Die Romanpoetik Theodor Fontanes”,  Shaker Verlag, Aachen, 2013  

F 1.  (Metni Yayınlanmamış Sunumlarda Konuşmacı Olma)

S No

Kongre/Sempozyum

Uluslararası

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 Davetli Konuşmacı

 

 

Adı

Eine übersetzungsdidaktische Stellungnahme zum literarischen Übersetzen

Yeri

Fachhochschule Köln, Köln/Almanya

Tarihi

22 Mart 2007

Katılımcı Sayısı

35

Adı

Tan, H. “Übersetzen als eine subjektiv modale Entscheidung: eine rezeptionsorientierte Erörterung am Beispiel von Yasar Kemals Ameiseninsel und Orhan Pamuks Schnee“

Yeri

Fachhochschule Köln, Köln/Almanya

Tarihi

19 Kasım 2007

Katılımcı Sayısı

30

3

Adı

Tan, H. “Literarische Hermeneutik

 

Yeri

Universität Dusburg-Essen: Turkistik,  Essen/Almanya

 

Tarihi

31 Ocak 2013

 

Katılımcı Sayısı

50

Konuk Öğretim Üyesi: Institut für Translation, Fachhochschule  Köln-Almanya 2007

Konuk Öğretim Üyesi: Institut für Translation, Fachhochschule Köln Almanya: 2008

 Konuk Öğretim Üyesi: Institut für Germanistik,  Heinrich Heine Universität, Duesseldorf-Almanya: 2013