CEMRE KILINÇ

Öğr. Gör. CEMRE KILINÇ

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK
E-mail ckilinc@bingol.edu.tr
Dahili No 1965
Oda No D-327
 • Lisans | Mustafa Kemal Üniversitesi 2012-2016
 • Yüksek Lisans | Eskişehir Teknik Üniversitesi 2017-2020
 • Doktora | Eskişehir Teknik Üniversitesi 2020-
 • Öğretim Görevlisi | Bingöl Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2020 -

2022-2023 Güz Dönemi

 • Temel Tasarım
 • Mimari Proje 6
 • Bilgisayar Destekli Tasarım

2021-2022 Güz Dönemi

 • Temel Tasarım
 • Mimari Proje 2

2021-2022 Bahar Dönemi

 • Mimari Proje 6
 • Mimari Modelleme Teknikleri
 • Mimarlık Tarihi 3

 

1. Süleyman İpek, Gonca Özer Yaman, Cemre Kılınç (2023) "Investigation of thermal conductivity of rubberized concrete as an energy‑efficient building material and modeling by artificial intelligence" Archives of Civil and Mechanical Engineering, 23(168). DOI: 10.1007/s43452-023-00701-y

2. Ruşen Ergun, İzzettin Kutlu, Cemre Kılınç (2022) "A Comparitive Study of Space Syntax Analysis between Traditional Antakya Houses and Social Housing Complexes by TOKI" Journal of Architectural Sciences and Applications, 7(1), 284-297. DOI: 10.30785/mbud.1068659

3. Perihan Çulun, Fatma Kürüm Varolgüneş, Gonca Özer Yaman, Cemre Kılınç (2022). "Thermal Comfort Comparison of Different Dwelling Typologies" İDEALKENT, 13(38), 2677-2701. DOI: 10.31198/idealkent.1133752.

4. Sema Balçık, Gizem Karaoğlu, Burcu Ayaz, Cemre Kılınç (2022) "Mikro Barınma Yapılarında Mekan Kurgularının Öğrenci Kullanıcılar Kapsamında Değerlendirilmesi" STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi, 3(4), 109-124.

5. Cemre Kılınç, Osman Tutal (2021) "21. Yüzyılda Deneysel Kamusal Sanat" İdealkent, COVID-19 Sonrası Kentsel Kamusal Mekânların Dönüşümü, 198-220. DOI: 10.31198/idealkent.875595

6. Sema Balçık, Cemre Kılınç, Gizem Karaoğlu, Ruşen Yamaçlı (2021) "Covid-19 Salgınının Kentsel Yaşama Etkileri: Türkiye Örneği" Mimarlık ve Yaşam, 6(3), 1081-1095. DOI: 10.26835/my.883439

7. Cemre Kılınç, Mehmet İnceoğlu, Sema Balçık (2021) "Kent Kıyılarının ve Suyun Kamusal Sanatla Dönüşümü" ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 3(2). DOI:10.46740/alku.885697

 

1. Cemre Kılınç, Gonca Özer Yaman, Süleyman İpek (2022) "Mimari Proje Dersi Kapsamında Mardin’in Yerel Bağlamını Anlamak". International Journal of Mardin Studies, 3 (1), 7-20.

2. Cemre Kılınç, Sema Balçık, Gizem Karaoğlu, Ruşen Yamaçlı (2021) "Mimarlık Stüdyo Eğitiminde COVID-19 Süreci: ‘Temassız Deneyimler’". Modular Journal, 4 (1), 62-70.

1. Gonca Özer Yaman, Cemre Kılınç, Süleyman İpek, Murat Oral (2022) "Yapay Sinir Ağları Tabanlı Sayısal Tasarım Modeli İle Atölye ve İmalat Mekanlarında Enerji Performansı Tahmini". Mstas Mimarlıkta Sayısal Tasarım XVI. Ulusal Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 22-26 Haziran 2022, ss.161-171.

2. Cemre Kılınç, Sema Balçık, Mehmet İnceoğlu (2022) "Külliye Yapılarında Mekânsal Başkalaşım ve Kent Morfolojisine Etkileri (13.-18. Yüzyıllar)". Art&Design-2022 II. Internatıonal Congress On Art And Desıgn Research, Kayseri, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2022, ss.688-703.

3. Gizem Karaoğlu, Sema Balçık, Cemre Kılınç, Burcu Ayaz (2022) "Görme Engelliler İçin Qr Kod ile Mekânsal Yönlendirme: Eskişehir Teknik Üniversitesi Örneği". Art&Design-2022 II. Internatıonal Congress On Art And Desıgn Research, Kayseri, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2022, ss.543-554.

4. Gonca Özer Yaman, Cemre Kılınç, Ayşe Yıldırım Ateş, Elif Merve Turan (2022) “Şehir Hastanelerinin Cephe Karakteristiklerinin Karşılaştırılması: Bölgeler Üzerine Bir İnceleme”. Proceeding Book: Iceans 2022, 1st International Conference on Engineering And Applied Natural Sciences, ss.364-273.

 • Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (EJOSAT)

1. Esra Mete Güneyisi, Cemre Kılınç, Süleyman İpek, Erhan Güneyisi, (2023) "Recent developments in the building information modeling-based programs used for structural and architectural purposes."  In M. Noori, F. Yuan & E. Farsangi (Ed.), Data-Centric Structural Health Monitoring: Mechanical, Aerospace and Complex Infrastructure Systems (pp. 215-236). Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110791426-010

2. Cemre Kılınç, Ruşen Yamaçlı (2021) "Serpentine Galeri Pavyonları'nın Sürdürülebilir Kalkınmadaki Katkısı". R. Yamaçlı, L. Y. Tokman (ed.), Sürdürülebilir Kalkınma Rolüyle Mimarlık 2 (s.197-204). Eskişehir Teknik Üniversitesi.

 • Bingöl Üniversitesi Mimarlık Bölümü Erasmus Koordinatörü