HÜCCET VURAL

Doç. Dr. HÜCCET VURAL

Unvan DOÇENT
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI
E-mail hvural@bingol.edu.tr
Dahili No 1130-5468
Oda No A1-23

Erzurum ili Şenkaya ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Erzurum’da, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi’nde 1996 yılında lisans, 2003 yılında yüksek lisans ve 2016 yılında doktora öğrenimini tamamladı. 1996-2017 yılları arasında Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulundu. 2017 Yılında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. Halen bu bölümde görev yapmaktadır.   

EĞİTİM DURUMU

MEZUNİYET YILI

 

İlkokul

Evbakan Köyü İlköğretim Okulu-Şenkaya/Erzurum

1986

 

Ortaokul

Güzeloba Ortaokulu -Antalya

1989

 

Lise

Antalya Lisesi-Antalya

1991

 

Üniversite

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü-Erzurum

1996

 

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı-Erzurum

2002

 

Doktora

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

2016

 

2017- DR. ÖĞR. ÜYESİ

İŞ DENEYİMİ

Deneyim 

1

Tarihler

09/12/1996 - 01/01/2002

Meslek veya konum

Öğretmen

Ana faaliyetler ve sorumluluklar

Sınıf Öğretmeni

İşverenin adı ve adresi

Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü Maruf, Veysefendi ve Başöğretmen İlköğretim Okulları

İşletmenin veya sektörün türü

Kamu

Deneyim 

2

Tarihler

01/01/2003 - 15/10/2008

Meslek veya konum

Proje Koordinatörü

Ana faaliyetler ve sorumluluklar

Avrupa Birliği Temel Eğitime Destek Programı İl Koordinatörlüğü

İşverenin adı ve adresi

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü

İşletmenin veya sektörün türü

Kamu

Deneyim 

3

Tarihler

01/01/2006 - 31/12/2009

Meslek veya konum

Koordinatör

Ana faaliyetler ve sorumluluklar

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İl Koordinatörlüğü

İşverenin adı ve adresi

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü

İşletmenin veya sektörün türü

Kamu

Deneyim 

4

Tarihler

01/09/2009-01/09/2012

Meslek veya konum

Proje Koordinatörü

Ana faaliyetler ve sorumluluklar

Beş Adımda Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Projesi’nin hazırlanmasında ve uygulanmasında görev yaptı.

Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı/ Comenius Bölgesel Ortaklıklar Programı

İşverenin adı ve adresi

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü

İşletmenin veya sektörün türü

Kamu

Deneyim 

5

Tarihler

01/18/2012- 31/07/2014

Meslek veya konum

Proje Koordinatörü

Ana faaliyetler ve sorumluluklar

'Lets Improve Our Assessing Competencies' projesinin hazırlanması, yürütülmesi ve tamamlanmasında görev aldı.

Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı/ Comenius Bölgesel Ortaklıklar Programı

İşverenin adı ve adresi

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü

İşletmenin veya sektörün türü

Kamu

Deneyim 

6

Tarihler

31/12/2009- 30/06/2013

Meslek veya konum

Stratejik Planlama Uzmanı

Ana faaliyetler ve sorumluluklar

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı hazırlama, uygulama ve izleme çalışmalarını yapmaktadır.

İşverenin adı ve adresi

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü

İşletmenin veya sektörün türü

Kamu

Deneyim 

7

Tarihler

01/09/2013- 29/06/2017

Meslek veya konum

Stratejik Planlama Koordinatörü

Ana faaliyetler ve sorumluluklar

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı hazırlama, uygulama ve izleme çalışmalarını yapmaktadır.

İşverenin adı ve adresi

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü

İşletmenin veya sektörün türü

Kamu

2019-2020 ZF2301 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİ Türkçe 2
2019-2020 TAB4715 YEŞİL ALAN TESİSİ Türkçe 4
2019-2020 TAR413 Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesis Türkçe 2
2018-2019 TEK1204 TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM Türkçe 3
2018-2019 TEK2309-İŞLETME YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Türkçe 2
2017-2018 TEK2404 TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM Türkçe 3
2017-2018 TEK1204 Tarımsal Yayım ve İletişim Türkçe 2
2017-2018 BYS1204 Teknik Resim Türkçe 4

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı
(09.07.2017): 63,75

Vural, H ve Yılmaz, S, 2016. Ortaokul Öğrencilerinin Çevre ve Doğa ile İlgili Konularda Bilgi ve Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği. Iğdır Üniversitesi. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(1): 107-115, 2016. http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/3945/107-116.pdf

Kaya, S, Meral, R, Er, H, Vural, H, 2017. Comparison of Different Methods for Estimating Reference Evapotranspiration by Using Limited Meteorological Data. Journal of Scientific and Engineering Research, 2017, 4(12):346-353.

Vural, H. ve Yılmaz, S, 2018. Erzurum Kenti Okul Bahçelerinin Fiziki Yeterlilikleri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5(2), 109-120.http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/36895/421342

Vural, H. ve Yılmaz, S, 2018. Ortaokul  Öğrencilerinin Mekana Bağlı Serbest Zaman Aktivite Tercihleri ve Rekreasyonel Eğitimleri.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5(4), 424-432.http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/39809/471208

Vural, H, ve Yılmaz, S, 2018. İlköğretim Okul Bahçesi Peyzaj Uygulamalarının Eğitim Öğretim ve Öğrencilere Katkıları. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 247-256.http://dergipark.gov.tr/jist/issue/37124/428972

Vural, H., Meral, A., & Doğan, S. Ş., 2019. Üniversite Kampüs Peyzaj Planlaması Üzerine Kullanıcı Değerlendirmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi6(1), 106-117. http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/42713/515363

Vural, H., 2019. Bingöl Ilıcalar Beldesi ve Yakın Çevresinin Peyzaj Özellikleri ve Kırsal Turizm Potansiyeli, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9 • Cilt: 9 • Sayı: 17 • Bahar/Spring 2019, 381-410, http://busbed.bingol.edu.tr.

Vural, H. (2019). Ekoturizm ve Rekreasyona Yönelik Yerel Halk Talepleri;“Bingöl Ilıcalar Örneği”. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi9(1), 39-52.https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/754382

Vural, H., Meral, A., Doğan, S. 2019. Kentsel Gelişim ve Yeşil Alan Planlama Sürecinin Katılımcı Swot Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Bingöl Kenti. İDEALKENT10(28), 1069-1096.https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/50038/607383

Vural, H., 2020. Bingöl’ün Yaşanabilir Kent Olma Yolunda Fiziki Problemleri ve Öncelikleri Üzerine Bir Değerlendirme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi15(1), 5006-5031. https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/54352/672743

Vural, H., 2020. The evaluations of Bingöl public on green area usage and qualifications of urban parks. Bartin Orman Fakültesi Dergisi22(1), 79-90. https://dergipark.org.tr/en/pub/barofd/issue/50650/671442

Doğan, S. Ş., & Vural, H., 2021. Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Değerlendirilmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi8(1), 154-164. https://dergipark.org.tr/en/pub/turkjans/issue/60017/651806

MERAL, A., VURAL, H., & DOĞAN, S. (2021). What Our Cities Can Offer After Natural Disasters. Online Journal of Art and Design9(3).http://adjournal.net/articles/93/9319.pdf

Vural, H., Akbana, A., & Meral, A. (2021). The effect of heavy metal pollution on urban ecosystem and the evaluation of different land classifications; in Bingöl city/Turkey. Management of Environmental Quality: An International Journal.https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MEQ-09-2020-0193/full/html

Vural, H., Meral, A., & Şenyiğit Doğan, S. (2021). Changes in the Heavy Metal Levels in Highway Landscaping and Protective Effect of Vegetative Materials. Applied and Environmental Soil Science2021https://www.hindawi.com/journals/aess/2021/8884718/

Vural, H ve Yılmaz, S, 2016. İyileştirilmiş Fiziksel Çevre Şartlarının Öğrencilerinin Gelişimine Etkisinin Öğretmen Gözüyle Değerlendirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 2 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/296102

Yılmaz, H, Demir, M, Yeşil, M, Irmak,  M A ve Vural, H, 2006. Kent Açık-Yeşil Alanlarına Fiziksel Engellilerin Erişimi: Erzurum ve Tokat Kent Örnekleri. Kent ve Sağlık Sempozyumu 07/09 Haziran 2006 Bursa (Bildiri Özeti)

Kaya, S, Meral, R, Er, H, Vural, H, 2017. Kısıtlı Meteorolojik Veri Kullanılarak Referans Evapotranspirasyonun Tahmin Edilmesi İçin Farklı Yöntemlerin Kıyaslanması. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (18-21 October 2017).

Vural, H ve Yılmaz, S, 2018. Ortaokul Öğrencilerinin Zaman Değerlendirme Biçimleri ve Rekreasyonel Beklentilerinin Erzurum Örneğinde İncelenmesi. 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ İKSAD (9-11 Mart 2018), Mardin, Turkey.

Vural, H ve Yılmaz, S, 2018. Farklı Fiziksel Mekânlarda Öğrenci Algılamalarındaki Değişim. 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ İKSAD (9-11 Mart 2018), Mardin, Turkey.

Vural, H ve Şenyiğit Doğan, S, 2018. Üniversite Öğrencilerinin Kampüs İçi Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi; Bingöl Üniversitesi Örneği.International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), 22-23 November 2018, Ankara, Turkey.

Vural, H, 2018. Okul Bahçelerinin Yeniden Düzenlenmesi ve Kullanımına İşbirlikçi Çözüm Yaklaşımı, ‘Okullar Hayat Olsun Projesi’. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), 22-23 November 2018, Ankara, Turkey.

Vural, H, 2019. Termal Turizm Yararlanıcılarının Tamamlayıcı Turizm Talepleri ve Rekreasyona Yönelik Tercihleri. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 14-17 Şubat 2019, Yalova, Türkiye.

Vural, H, 2019. Bingöl Ilıcalar Beldesi ve Yakın Çevresi Peyzajının Kırsal Turizme Uygunluğu. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 14-17 Şubat 2019, Yalova, Türkiye.

Vural, H, Şenyiğit Doğan, S, 2019. KENT PARKLARINDA KULLANILAN DONATI ELEMANLARININ ERGONOMİK ÖZELLİKLERİNİN BİNGÖL PARKLARI ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ. III. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK (BILMES EN 2019) TAM METİN BİLDİRİ KİTABI, 27-29 Haziran 2019, Ürgüp-Nevşehir, Türkiye.

Vural, H, Meral, A, Şenyiğit Doğan, S ve Doğan, E, 2019. KENTSEL GELİŞİM VE YEŞİL ALAN PLANLAMA SÜRECİNİN KATILIMCI SWOT ANALİZİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ; BİNGÖL KENTİ. III. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK (BILMES EN 2019) ÖZET METİN BİLDİRİ KİTABI, 27-29 Haziran 2019, Ürgüp-Nevşehir, Türkiye.

Vural, H, Meral, A, 2019. BİNGÖL HALKININ YEŞİL ALAN MEMNUNİYETİ VE KULLANIM BİÇİMLERİNİN ANALİZİ.  III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, ÖZET METİN BİLDİRİ KİTABI, 3-5 Ekim 2019, Kahramanmaraş, Türkiye.

Vural, H, Meral, A, 2019. Kamu Bahçelerinin Kent Dokusundaki Yeri ve Potansiyeli Bingöl İli Örneği.  III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, TAM METİN BİLDİRİ KİTABI, 3-5 Ekim 2019, Kahramanmaraş, Türkiye.

  1.     BAP-ZF.2018.00.011 Bingöl Kent Merkezi Açık-Yeşil Alanların Yeterliliği, Kentleşme ile İlgili Temel Sorunlar ve Gelişim Senaryolarının Çoklu Araştırma Yöntemleri Kullanımı ile Belirlenmesi-Proje Yürütücüsü
  2.      Tarihi çevrelerde peyzaj düzenleme, Atatürk Üniversitesi Fon Saymanlığı 2001 82 Nolu Proje. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Yüksek Lisans Desteği, Araştırmacı
  3.     .  Erzurum Kent Merkezinde Bulunan Okul Bahçelerinin Yeterlilikleri ve Okul Bahçelerinin Eğitime Olan Katkıları Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Fon Saymanlığı 2012 496 Nolu Proje. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Doktora Tezi Desteği, Araştırmacı

1. XXI. PEYZAJ MİMARLIĞI AKADEMİK TOPLULUĞU TOPLANTISI ÇALIŞMA SONUÇLARI

Bölüm Adı:Doğa Koruma ve Rekreasyon: Karasu Deltası, KARADENİZ NİLGÜL,ACAR CENGİZ,Jorgensen Karsten,UZUN OSMAN,KARA BARIŞ,BAYLAN EMEL,VURAL HÜCCET,BİNGÜL MERYEM BİHTER,aytuğ ataman,orsan şenöz esra,KELEŞ EMİNE, Yayın Yeri:Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Editör:Şevket ALP,Onur ŞATIR, Emel BAYLAN,Pınar BOSTAN, Feran AŞUR, Gülçinay BAŞDOĞAN, Hilmi Ekin OKTAY, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:93, ISBN:978-975-7616-68-9, Bölüm Sayfaları:56 -64.

2. 50. YILINDA PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ

Bölüm Adı:YAŞAMBOYU ÖĞRENİM VE PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ ETKİLEŞİMİNDE ÇOCUKLARA/GENÇLERE YÖNELİK İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ, VURAL HÜCCET,KARAHAN FARİS,MERAL ALPEREN,ŞENYİĞİT DOĞAN SÜLEM,AÇIKSÖZ SEBAHAT, Yayın Yeri:(Düzce Üniversitesi Yayınları No. 9. Orman Fakültesi Eğitim Dizisi 1., Editör:Prof. Dr. Osman UZUN, Dr. Öğr. Üyesi Pınar KÖYLÜ, Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZDEDE BACI, Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÜLTEKİN, Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:484, ISBN:978-605-69138-5-3, Bölüm Sayfaları:334 -346

3. Eğitim Yapıları ve Tasarımı

Bölüm Adı:Çok Yönlü Okul Bahçesi Peyzaj Tasarımı ve Planlama Kriterleri, VURAL HÜCCET, Yayın Yeri:PEGEM AKADEMİ, Editör:Selda AL ŞENSOY, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:621, ISBN:978-605-037-058-4, Bölüm Sayfaları:579 -608

4. Çevre Psikolojisine Giriş

Bölüm Adı: ÇEVRE TASARIMI VE İNSAN, VURAL HÜCCET, Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör:Doç. Dr. Cihat YAŞAROĞLU, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:308, ISBN:978-625-406-624-5, Bölüm Sayfaları:107 -137

KATILDIĞI EĞİTİMLER

Sıra No

Eğitimin Adı

Düzenleyen

Tarih

Saat

1

Aktif Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Kursu-1

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

13/02/2006-17/02/2006     

 

30

2

Aktif Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Kursu-2    

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

24/04/2006

28/04/2006

 

30

3

Intel Gelecek İçin Eğitim Kursu

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

15/05/200624/05/2006

60

4

Proje İzleme Değerlendirme ve Hibe Programlarının Tanıtımı Semineri

MEB/Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

22/12/2008

26/12/2008

30

5

Stratejik Yönetim ve Planlama Uygulamaları Semineri          

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı      

24/05/2010

28/05/2010     

30

6

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitim Semineri

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

24/01/201128/01/2011

30

7

Eğitim Ortamlarında Uyumsuz Öğrenci Davranışlarının Giderilmesi

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

22/02/201124/02/2011

18

8

Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı ve Analizi Semineri

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

23/01/201203/02/2012

60

9

Uygulamalı Alternatif (Tamamlayıcı) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri Kullanımı Semineri    

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

15/01/201317/01/2013           

18

10

Stratejik Yönetim ve Planlama Temel Eğitim Semineri

MEB/ Strateji Geliştirme Başkanlığı

16/02/201520/02/2015

30

11

Stratejik Planlama ve Temel Eğitim Kursu

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

11/05/201515/05/2015

30

12

Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

28/12/201529/12/2015           

12

 

VERDİĞİ/GÖREV ALDIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ

Sıra No

Eğitimin Adı

Düzenleyen

Tarih

Saat

1

Stratejik Yönetim ve Planlama Uygulamaları Semineri          

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

06/05/2013

10/05/2013

30

2

Uygulamalı Alternatif (Tamamlayıcı) Ölçeme Değerlendirme Yöntemleri Kullanımı Semineri    

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

23/12/2013

27/12/2013

30

3

Proje Döngüsü ve Yönetimi Eğitimi Semineri

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

16/12/2013

20/12/2013

30

4

Stratejik Planlama Kursu

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

20/01/2014

24/01/2014

30

5

Stratejik Yönetim ve Planlama Kursu

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

10/02/2014

14/02/2014           

30

6

Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursları 1.Kademe

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

26/01/2015

29/01/2015

24

7

Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursları 1.Kademe

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

16/11/2015

19/11/2015

24

8

AB Projeleri Yazma Teknikleri Kursu

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

21/12/2015

23/12/2015

30

9

Milli Eğitim Sisteminde Öğretmenlik ve Elektronik Uygulamalar Semineri

Yakutiye/Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

25/07/2016

28/07/2016

12

10

Ulusal ve Uluslararası Eğitim Projeleri ve Örnek Projeler Semineri

Yakutiye/Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

04/08/2016

09/08/2016

16

11

Stratejik Gelişimde Doğru Planlama Semineri

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü

24/10/2016

28/10/2016

40

 

KATILDIĞI ULUSLARARASI KONFERANS

Avrupa Komisyonu Comenius Regio Konferansı; Creating European Networks of Regions, Bordeaux, Fransa, 11-12 Mayıs 2011

 

KATILDIĞI ULUSLARARASI ÇALIŞMA ZİYARETİ

European Centre for Development of Vocational Training (CEDEFOP); The role of school inspection in improving, Bourgas Bölgesel Eğitim Teftiş Kurumu, Bourgas, Bulgaristan, 4-10 Ekim 2006

KİTAP YAZMA KOMİSYON GÖREVİ

  • Eğitimde Şiddet Sorununa Çözüm Yaklaşımları, Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü Beş Adımda Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Projesi yayını.
  • Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri; Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler İçin Uygulama Kılavuzu, 'Lets Improve Our Assessing Competencies' projesi yayını.
  • Medya Okuryazarlıgı ve Sosyal Yeterlilik Ögretmen Klavuz Kitabı (Türkçe Versiyon, 15-18)
  • Medya Okuryazarlıgı ve Sosyal Yeterlilik Ögrenci Klavuz Kitabı (Türkçe Versiyon, 15-18)