HALİM TATLI

Prof. Dr. HALİM TATLI

Unvan PROFESÖR
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
E-mail htatli@bingol.edu.tr
Dahili No 1836
Oda No c1-23

Mikroiktisat Ders Notları

A-Tüketici Davranışı Teorisi

B-Üretim Teorisi (Kısa ve Uzun Dönem)

C-Piyasalar

 • Tam rekabet piyasası,
 • Monopplü rekabet piyasası
 • Oligopol piyasası

D-Üretim Faktörleri Piyasası

E-Genel denge teorisi ve refah ekonomisine giriş

 

DERECE

BÖLÜM/PROGRAM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

 Ekonometri/İİBF

İnönü Üniversitesi

 2000

Yüksek Lisans

 Biyoistatistik/Sağlık Bilimler Enstitüsü

Fırat Üniversitesi

 2008

Doktor

 İktisat/İktisat teorisi/Sosyal Bilimler Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi

 2013

GÖREV ADI GÖREV YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
Yrd. Doç. Bingöl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu  2013 2015
Yrd. Doç. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2015 2018
Doç.Dr. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2018 2024
Prof. Dr. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2024  

Yardımcı DoçentlikTarihi :2013

Doçentlik Tarihi :2018

Profesörlük Tarihi :2024

Üniversite dışı deneyim

2013-

Öğretim Üyesi

Bingöl Üniversitesi, Öğretim Üyesi, (Kamu)

2009-2013

Kıdemli Ödeme Talep Uzmanı

Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörlüğü, Proje Değerlendirme, (Kamu)

2004-2009

Bilgisayar İşletmeni

Bingöl Sağlık  Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Memuru, (Kamu)

2001-2001

Sözleşmeli Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokul Öğretmeni, (Kamu)

2001-2004

Memur

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı, İnsan Kaynakları Memuru, (Kamu)

2013-2024  Mikroiktisat

      Bingöl Üniversitesi (İktisat ve İşletme Lisans Programları)

2019-2024  Kalkınma ve Sürdürebilirlik

      Bingöl Üniversitesi (Ekonomi ve Yüksek Lisans Programı)

2019-2024  İleri Mikroiktisat

         Bingöl Üniversitesi (Ekonomi ve Yüksek Lisans Programı)

2020- 2024 Yerel Kalkınma

          Bingöl Üniversitesi (İktisat Lisans Programı)

2016-2024  Ekonomik Kalkınma

                   Bingöl Universitesi (İktisat Lisans Programı)

2013-2020  Ekonometri

         Bingöl Üniversitesi (İktisat Lisans Programı)

2015-2020  Genel Denge Modelleri

         Bingöl Üniversitesi (İktisat Lisans Programı)

2014-2021  Araştırma Yöntemleri

         Bingöl Üniversitesi (İktisat Lisans Programı)

2015-2017  Finansal Piyasalar

                   Bingöl Üniversitesi (İşletme Yüksek Lisans Programı)

2016-2017  Bölgesel Kalkınma Politikası

                   Bingöl Üniversitesi (İşletme Yüksek Lisans Programı)

2014-2016  Ekonomik Büyüme

         Bingöl Universitesi (İktisat Lisan Programı)

2014-2016  Uluslararası Ekonomik Entegrasyon

          Bingöl Universitesi (İktisat Lisans Programı)

2014-2005  Para Politikası

         Bingöl Universitesi (İktisat Lisans Programı)

2014-2015  Para ve Banka

         Bingöl Universitesi (İşletme Lisans Programı)

2014-2014 Makroekonomi

        Bingöl Universitesi (İşletme Lisans Programı)

 1. Genç İşsizliği Etkileyen Sosyoekonomik ve Demografik Faktörler: TRB1 Bölgesinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gülsüm Uslu, (2022 tarihinde tamamladı)
 2. Blockchain Analiz Göstergelerini Kullanarak Bitcoin Fiyat Hareketlerini Tahmin Etmek, Yüksek Lisans Tezi, Yunus Kalkan, (2022 tarihinde tamamladı)
 3. Katılım Bankacılığında Türev Araç Kullanımının Fıkhi Açıdan  Değerlendirilmesi ve Türev Araçların Katılım Banakacılığı Performansıyla İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, İbrahim Seçmen, (2021 tarihinde tamamladı)
 4. Yerel yönetim hizmetlerinde tüketici davranışları: Bingöl il merkezinde bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Fuat Alaca  (2020 tarihinde tamamladı)
 5. İslami Finans ve Kobi’ler İçin Alternatif Olma Potansiyeli, Yüksek Lisans Tezi, Mahmut Erdem (2019 tarihinde tamamlandı).
 6. Yatırımcıların katılma hesapları seçimini etkileyen faktörler TRB1 bölgesi örneği,Yüksek Lisans Tezi, Eren İşgör  (2019 tarihinde tamamladı)

İNGİLİZCE YAYINLAR (In English)

 1. Uslu, G. and Tatlı, H. (2024). Factors Affecting Regional Youth Unemployment: Micro-Evidence on Individuals, International Journal of Management Economics and Business, 20(1), 16-42. [Full Text]
 2. Tatlı, H. and Barak, D. (2022). The Effects of Climate and Oil Prices on Residential Natural Gas Prices: With an Application to 11 OECD Countries. Acta Montanistica Slovaca, 27(3), 710-722. (Science Citation Index Expanded) [Full Text]
 3. Tatli H. (2022). Empirical Analysis of Renewable Energy Consumption, Environmental Pollution and Official Development Assistance Impact on Human Development: Evidence from OECD Countries, International Journal of Economics, Management and Accounting, 30(2), 399-428. (Emerging Sources Citation Index) [Full Text]
 4. Tatli H. (2022). Long-term price and income elasticity of residential natural gas demand in Turkey, Theoretical & Applied Economics, 29(1-630), 101-122. (EconLit) [Full Text]
 5. Tatli H. and Tasci, K. (2021). The Short and Long-Term Relation Between Human Development and Female Unemployment: The Case of Turkey, Argumenta Oeconomica, 2(47), 225-252. (Social Sciences Citation Index). [Full Text]
 6. Tatli H. and Koç, B. (2021).The Relationship between Sales Volume and Consumer Confidence Index in The Turkish Retail Industry, Bingöl University Journal of Social Sciences Institute, 11(22), 773-789.
 7. Tatli, H. and Barak, D. (2020). The Impact of Crude Oil Import Prices on Household Natural Gas Prices: The Case of Turkey, Journal of Economic Cooperation and Development, 41(4). (Scopus, Econlit) [Full Text]
 8. Tatli, H. (2019). Factors affecting industrial coal demand in Turkey, Energy & Environment, 30(6), 1027–1048. (Social Sciences Citation Index) [Full Text]
 9. Tatli, H. and Barak, D. (2019). The Relationship Between Female Unemployment and Energy Consumption: The Case of OECD Countries, International Journal of Economic and Administrative Studies, 24, 215-232. (EconLit)
 10. Tasci, K. and Tatli H. (2019). Short and Long-Term Correlation of Social Security Expenditure and Human Development: Turkish Model. Panoeconomicus, 66(1), 99-112. (Social Sciences Citation Index)
 11. Bayrak, R. and Tatli, H. (2018). The Determinants of Youth Unemployment: A Panel Data Analysis of OECD Countries, The European Journal of Comparative Economics, 15(3), 231-248. (Emerging Sources Citation Index, Scopus) [Full Text]
 12. Tatli, H. and Doğan, B. (2018). Coal in Turkey: Income and Price Elasticity of Coal Demand in Electricity Generation, International Journal of Economics, Management and Accounting, 26(2), 269-290. (Emerging Sources Citation Index) [Full Text]
 13. Tatli, H. (2018). Multiple Determinants of Household Natural Gas Demand: A Panel Data Analysis in OECD Countries, Asian Development Policy Review,  6(4), 243-253. [Full Text]
 14. Nazik, F., Yilmaz, E. and Tatli, H. (2018). Burnout in health sector: Sample of public hospital, Medicine, 7(4), 821-825.
 15. Tatlı, H. (2017). Short-and Long-Term Determinants of Residential Electricity Demand in Turkey, International Journal of Economics, Management and Accounting, 25(3), 443-464. (Emerging Sources Citation Index)   [Full Text]
 16. Tatlı, H. and Bayrak, R. (2017). Total Factor Productivity Analysis in Food Sector, International Journal of Advances in Management and Economics, 226 (4), 25-34. [Full Text]
 17. Tatlı, H. (2017). The Impact of Information and Communication Technologies on Company Performance: An Application on Manufacturing and Construction Sectors, Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 22 (1), 221-229.[Full Text]
 18. Göçer, İ. and Tatlı, H. (2017). Sustainability of social security systems in EU countries: Panel cointegration analysis with multiple structural breaks under cross-sectional dependence, Theoretical and Applied Economic, 24 (1/610), 84-98. [Full Text]
 19. Tatlı, H. (2016). The Short-and Long Term Relationship between Input and Output in the Turkish Automotive Sector, Journal of Applied Economic Sciences, 5 (43), 955-968. (Scopus, Econlit) [Full Text]
 20. Bayrak, R. and Tatlı, H. (2016). Short and long term analysis of some factors effecting youth unemployment in Turkey, Theoretical and Applied Economic, 23 (3/608), 229-242. [Full Text]

TÜRKÇE YAYINLAR (In Turkish)

 1. Seçmen, İ., ve Tatlı, H. (2024). Türev Araçların Katılım Bankacılığı Performansıyla İlişkisi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 56-72. [Full Text]
 2. Tatlı, H. (2023). AR-GE Harcamalarının, Enerji Tüketiminin ve Beşeri Sermayenin Bölgesel Ekonomik Performans Üzerindeki Etkisi, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis, 14(28), 764-788. [Full Text]
 3. Bitmez, A. Tatlı, H. (2023). Öğretmenlerin Kişisel Gelişim Algısı Üzerine Bir Araştırma: Bingöl İli Örneği, Bingöl Araştırmaları Dergisi, (18), 83-108. [Full Text]
 4. Kalkan, Y. ve Tatlı, H. (2022). Blockchain Analiz Göstergelerinin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 18(2), 109-140. [Full Text]
 5. Tatlı, H. Koç, B. ve Barak, D. (2022).Türkiye'de Tüketicilerin Yerel Bal Ödeme Taleplerini Etkileyen Faktörler: TRB1 Bölgesinde Bir Kesit Çalışması, Uludağ Arıcılık Dergisi, 22(2), 130-147. (Scopus) [Full Text]
 6. Koç, E. Tatlı, H. (2022). Üniversitelerin Toplam Faktör Verimliliğinin Hicks-Moorsteen ve Färe-Primont Endeksleri ile Karşılaştırılması, Verimlilik Dergisi, 2022(1), 1-15. [Full Text]
 7. Tatli, H. ve Barak, D. (2021). Sağlık Harcamaları, Hükümet Etkinliği ve Beklenen Yaşam Süresi: OECD Ülkelerinden Yeni Kanıtlar, Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 65-97.[Full Text]
 8. Alaca, F. ve Tatlı, H. (2020). Yerel Yönetim Hizmetlerinde Tüketici Davranışları: Bingöl İl Merkezinde Bir Uygulama, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 289-324.
 9. İşgör, E. ve Tatlı, H. (2020). Banka Yatırımcılarının Katılma Hesapları Seçimini Etkileyen Davranışsal Faktörler: TRB1 Bölgesi Örneği, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 184-216.
 10. Polat, M. ve Tatlı, H. (2019). Borsada Yatırım ve Güven Endeksleri İlişkisi: Gelişmiş Ülkeler Üzerine Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(19), 1-21.
 11. Tatlı, H. ve Koç, B. (2018). Enerji Tüketimi ve Enerji Fiyatları Bağlamında Türkiye’nin OECD Ülkeleri İçindeki Yeri, Bingöl University Journal of Social Sciences Institute, 8(15). 353-375. [Full Text]
 12. Tatlı, H. ve Alaca, F. (2018). Akademisyenlerin Mobil İnternet Tercihini Etkileyen Davranışsal ve Demografik Faktörler, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 9(30), 121-136. [Full Text]
 13. Baydaş, A. ve Tatlı, H. (2018). İmalat ve Hizmet Firmalarının Yenilenebilir Enerji İle İlgili Algı ve Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 30-50. [Full Text]
 14. Tatlı, H. (2018). Piyasa Yoğunluğunun Ölçülmesi: Beyaz Eşya Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16, Özel Sayı, 64-84.
 15. Tatlı, H. ve Lebe, F. (2017). Türkiye’de Doğalgaz Tüketimi, Sermaye ve İstihdamın Ekonomik Büyümeyle İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32 (1). 1-28. [Full Text]
 16. Tatlı, H., Varol, A. ve Alakuştekin, A. (2017). Katılım Bankacılık Hizmetlerinde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Bingöl’de Bir Uygulama. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 9(2), 65-80.
 17. Tatlı, H., Erdem, M. ve Arpacık, M. (2017). Tüketicilerin Gıda Tüketiminde Helal Gıda Farkındalığı ve Tutumu: Hanehalkı Reisleri Üzerine Bir Uygulama. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), 37-53.
 18. Tatlı, H. ve Koç, B., (2017). Çalışan Kadın Bakış Açısıyla Kadınların İş ve Aile Yaşamında Karşılaştığı Sorunlar Hakkında Bir Uygulama,  İktisadiyat Dergisi, 1(1).175-170.
 19. Tatlı, H. ve Kazancıoğlu, K. (2017). Tüketicilerin Alışveriş Merkezleri Tercihini Etkileyen Faktörler: Malatya İlinde Bir Uygulama, Sakarya İktisat Dergisi, 7 (13), 71-82. [Full Text]
 20. Koç, B. ve Tatlı, H. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum ve Davranışları, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 15-29. [Full Text]
 21. Tatlı, H. (2016). Gençlerin Sağlık Hizmetleri Talebini Etkileyen Faktörler: Bingöl İlinde Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı, 693-704. [Full Text]
 22. Tatlı, H. ve Bayrak, R. (2016). Borsa İstanbul'da Kayıtlı Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Etkinliklerinin Statik ve Dinamik Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi, Siyaset , Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 119-145. [Full Text]
 23. Tatlı, H. (2015). Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Bir Mikro Uygulama, "İş,Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17 (1-4), 215-238. [Full Text]
 24. Tatlı, H. (2015). Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (2), 549-567. [Full Text]
 25. Tatlı, H. ve Göçer, İ. (2015). Türkiye’de Sosyal Güvenlik Politikalarının Sürdürülebilirliği: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi, Business And Economics Research Journal, 6 (3), 87-111. [Full Text]
 26. Tatlı, H. ve Özer, H. (2015). Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Tüketim İlişkisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (3), 71-84. [Full Text]
 27. Tatlı, H. (2015). Çok Değişkenli Bir Üretim Modeli İle Toplam Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33 (4), 155-157. [Full Text]
 28. Tatlı, H. (2015). Market Müşterilerinin Tercihini Etkileyen Faktörler: Bingöl İli Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (1), 233-252. [Full Text]
 29. Tatlı, H. ve Korkut, F. (2015). Sanal Alışverişte Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler: Bingöl Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (1), 63-78. [Full Text]
 30. Tatlı, H. (2014). Sosyal Sermayenin Bireylerin İstihdamı Üzerindeki Etkisi Hanehalkı Reisleri Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15 (3), 87-114. [Full Text]
 31. Doğan, M. ve Tatlı, H. (2014). İnsani Gelişme ve İnsani Yoksulluk Bağlamında Türkiye’nin Dünyadaki Yeri, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28 (1), 99-24. [Full Text]
 32. Tatlı, H. (2014). Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Bingöl Ekonomisine Katkısı, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (7), 71-94.
 33. Tatlı, H. (2014). Konut Sahipliğinin Belirleyicileri: Hanehalkı Reisleri Üzerine Bir Uygulama, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 4 (2), 40-63. [Full Text]
 34. Doğan, M. ve Tatlı, H. (2011). Hastane Verimliliğini Etkileyen Faktörler: Bingöl Devlet Hastanesinde Bir Uygulama, Ekev Akademi Dergisi, 46, 461-476.
 35. Doğan, M. ve Tatlı, H. (2010). İşgücü Verimliliğini Etkileyen Faktörler: Bingöl Devlet Hastanesinde Hemşireler Üzerine Bir Uygulama, Verimlilik Dergisi, 4, 7-23.
 36. Tatlı, H. (2008). Bingöl İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Görev Yapan Hekimlerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15 (3), 151-161. [Full Text]
 1. Tatlı, H. (2023). Yatırım Teşvik Belgelerine Dayalı Sabit Yatırımların Bölgesel İşsizliğe Etkisi: Türkiye Düzey 2 Bölgeleri Üzerine Bir Uygulama, Akdeniz 10th International Conference on Social Sciences, Kyrenia, 2-5 November, 2023, pp. 1069-1082. (Tam Metin Bildirisi) [Full Tex]
 2. Tatlı, H. (2023). Türkiye’de Kullanıcıların E-Devlet Uygulamasını Benimsemelerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Bir Kesit Çalışması, Akdeniz 10th International Conference on Social Sciences, Kyrenia, 2-5 November, 2023, pp. 1083-1100. (Tam Metin Bildirisi) [Full Tex]
 3. Tatlı, H., Koçin, N. (2022). Firma Büyüme Performansını Etkileyen Faktörlerin Tobit Analizi: Bingöl İmalat Sanayinde Bir Uygulama, Anadolu 10th International Conference on Social Sciences, Diyarbakır, 15-16 October, 2022, pp. 46-56. (Tam Metin Bildirisi) [Full Tex]
 4. Tatlı, H. (2022). Bingöl’de Hanehalkı Reislerinin İşsiz Olmasını Etkileyen Faktörler, Anadolu 10th International Conference on Social Sciences, Diyarbakır, 15-16 October, 2022, pp. 57-66. (Tam Metin Bildirisi) [Full Tex]
 5. Tatlı, H., Kalkan, Y. (2022). Bitcoin Sanal Para Birimi ile Sosyal Medya Haberleri Arasındaki İlişki: Bitcoin Sentiment Analizi, 21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kahramanmaraş, 15-16 Mayıs 2022. (Özet Bildirisi)
 6. Seçmen, İ.Tatlı, H. (2022). Türev Araçların Katılım Bankacılığı Performansına Etkisi, 6th International Conference on Economics and Finance, İstanbul, 12-14 Mayıs 2022. (Özet Bildirisi)
 7. Tatlı, H., Barak, D. (2019). Ekolojik Açık İle Beşeri Sermaye Arasındaki Kısa ve Uzun Dönem İlişkisi: Türkiye Örneği, 5th International Regional Development Conference, 26-28 September 2019, pp.857-866.  (Tam Metin Bildirisi) [Full Tex]
 8. Tatlı, H., Barak, D. (2019). Kömür ve Hidroelektrik Tüketiminin Endüstriyel Üretim Üzerindeki Etkisi: Türkiye’de Bir Uygulama, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve  İnovasyon Kongresi, 26-27 Nisan 2019, pp.696-707.  (Tam Metin Bildirisi) [Full Tex]
 9. Barak, D., Tatlı, H. (2019). “İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi ile Boşanma ve İntihar Sayıları Arasındaki Nedensel İlişkinin Tespit Edilmesi: Türkiye’de Düzey 2 Bölgelerinde Ampirik Kanıtlar”, 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Malatya, 26-28 Eylül 2019, (Tam Metin Bildiri). [Full Tex]
 10. Tatlı, H., Barak, D. (2019). "Elektriğe Erişimin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye'deki Kanıtlar",  2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve  İnovasyon Kongresi, 26-27 Nisan 2019, pp.345-356.  (Tam Metin Bildirisi) [Full Tex]
 11. Tatlı, H., Barak, D. (2018). “Income and Price Elasticity of Demand of Coal in Electricity Generation:  The Case of Turkey,”  7th World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2018), Aydın/Kuşadası, 28-30 Nisan 2018, pp.18. (Özet Bildiri).
 12. Barak, D., Tatlı, H. (2018). “The Relationship Between Female Unemployment and Energy Consumption:  The Case of OECD Countries,”  7th World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2018), Aydın/Kuşadası, 28-30 Nisan 2018, pp.26. (Özet Bildiri).
 13. Koç, B., ve Tatlı, H. (2018). Ev Turşusu Tüketiminde Tüketicilerin Tutum ve Davranışları: Bingöl İli Örneği, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, 27-28 Eylül 2018. Bitlis -Türkiye. (Tam Metin Bildirisi)
 14. Koç, B., ve Tatlı, H. (2018). Tüketicilerin Hazır Su Tüketim Davranışları ve Tercihleri: Bingöl İli Örneği, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, 27-28 Eylül 2018. Bitlis -Türkiye.(Tam Metin Bildirisi)
 15. Tatlı, H., Koç, B. (2018). Tüketicilerin Mal Talebini Etkileyen Çevresel ve Demografik Faktörlerin İlişkisi, International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18) June 27-28, 2018 / Bandırma - Turkey .
 16. Tatlı, H. (2018). Hanehalkının Doğalgaz Talebini, Etkileyen Sosyoekonomik ve Demografik Faktörler: Bingöl'de Bir Uygulma, IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Aralık 7-9, 2018, Erzurum-Türkiye.
 17. Tatlı, H. (2018). Bingöl'de Potansiyel Kentsel Dönüşüm Memnuniyetini Etkileyen Faktörler, IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Aralık 7-9, 2018, Erzurum-Türkiye.
 18. Koç, B., Tatlı, H. (2017). Diyarbakır İndirim Marketlerinde Müşteri Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi, V. Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, May 11-13 2017.
 19. Tatlı, H., Koç, B. ( 2017). Türkiye Perakende Sektöründeki Satış Hacmi ve Tüketici Güveni Arasındaki Kısa ve Uzun Dönem İlişkisi, V. Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, May 11-13 2017.
 20. Koç, B., Tatlı, H. (2017). Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Yemekhane Memnuniyetleri. International Congress on Agricultural Economics, Antalya, Turkey,  April 27-28,  2017. 
 21. Koç, B., Tatlı, H. (2017). Bingöl İlinde Ekmek Fırınlarında Ekmek İsrafı ve Hijyen Durumu. International Congress on Agricultural Economics, Antalya, Turkey,  April 27-28,  2017. 
 22. Tatlı, H., Varol, A., Alakuştekin, A. (2017). Katılım Bankacılık Hizmetlerinde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Bingöl’de Ampirik Bir Uygulama, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Adana, Türkiye, 05 Mayıs 2017.
 23. Koç, B., Tatlı, H., Naimoğlu, M., (2017). Bingöl İlinde Arıcılığın Gelişim Seyri ve Sürdürebilir Arıcılık Olanakları,4. International Regional Development Conference, 21-23 September 2017, Tunceli.
 24. Tatlı, H., Erdem, M., Arpacık, M. (2017). Tüketicilerin Gıda Tüketiminde Helal Gıda Farkındalığı ve Tutumu: Hanehalkı Reisleri Üzerine bir Uygulama, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Adana, Türkiye, 05 Mayıs 2017.
 25. Tatlı, H. (2016). Gençlerin Sağlık Hizmetleri Talebini Etkileyen Faktörler: Bingöl İlinde Bir Uygulama. International Congress of Management Economy and Policy, Istanbul, Turkey,  December 26-27, 2016. 
 26. Tatlı, H. (2016). Otomobil Seçimini Etkileyen Faktörler: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerine Bir Uygulama. International Congress of Management Economy and Policy, Istanbul, Turkey,  December 26-27, 2016. 
 27. Tatlı, H. (2016). Devlet Teşviklerinin Yerel Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: TRA ve TRB Bölgeleri Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama, 1nd International Congress of Local Deevelopment and Finance, Antalya, Turkey, March 03-06, 2016.
 28. Tatlı, H. (2015). Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Mobil Cepten İnternet Kullanımları ve Tutumları, 2nd International Regional Development Conference, Bingöl, Turkey, October 15-26, 2015.
 29. Tatlı, H., Doğan, M., Çolak,  C. (2014). Sosyal Sermaye ile Hanehalkı Reislerinin Aylık Geliri Arasındaki İlişkinin Büyüme Eğrisi Modelleri ile İncelenmesi: Bir Uygulama,  15th International Symposıum on  Econometrıcs, Operatıons Research  and Statistics, Isparta, Turkey, May 22-24, 2014.
 1. Yıldız B., Yerelen Kaygın, C., Tatlı, H. ve  Polat,  D. (2014). Ayaktan ve Yatan Hasta Faaliyet Gelirlerinin Hastanelerin Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi: VZA Yöntemiyle Devlet Hastanelerinde Bir Uygulama, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke, Kıbrıs, 10-12 Eylül 2014.
 2. Tatlı, H. (2009). Bingöl İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Görev Yapan Hekimlerin Örgütsel Bağlılıklarının Değerlendirilmesi, II. Bingöl Sempozyumu. Belediyesi Kültür Yayınları. Bingöl
 3. Tatlı, H. (2008). Bingöl İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Görev Yapan Hekimlerin İş Doyumlarının Lojistik Regresyon ile değerlendirilmesi, Malatya, Biyoistatistik Kongresi. Biyoistatistik Kongresinde sunumu yapılmıştır.
 1. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 2. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilimler Dergisi
 3. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 4. Business and Economics Research Journal
 5. Journal of Environmental and Agricultural Sciences
 6. Environment, Development and Sustainability (SSCI)
 7. International Journal of Economics, Management and Accounting (E-SCI)
 1. Bingöl Üniversitesi Sosyol ve Ekonomik Araştırma Merkezinin (BÜSEAM) Açılarak Bingöl'deki Sosyo-Ekonomik Göstergelerin Hesaplanması, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı (2017K124000), PİKOM-Arı.2019.001, Yürütücü. (Bitiş Tarihi: 30-06-2021)
 2. "Çalışkan Arı, Üretken Kadın, Kaliteli Bal" PİKOM-Arı.2019.011, Araştırmacı.(Bitiş Tarihi:21.09.2022)
 3. İslami Finansman ve Kobiler İçin Alternatif Olma Potansiyeli, Bingöl Üniversitesi, BAP-İİBF.2017.00.002, Yürütücü. (Bitiş Tarihi:23.01.2019)
 4. Yerel Yönetim Hizmetlerinde Tüketici Davranışları: Bingöl İl Merkezinde Bir Uygulama, BAP-İİBF.2017.00.001, Yürütücü. (Bitiş Tarihi: 04.02.2019)
 5. Yoksulluk ve Sosyal Sermaye: TRB1 Bölgesi’nde (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Bir Araştırma, Atatürk University, BAP 2012/322, Researcher, 2013
 6. Yoksullukla Mücadele Programlarından Mikrokredinin Malatya İli Uygulaması Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesi, Atatürk University, BAP 2009/341, Researcher, 2010

 

 1. Doğan, B. ve Tatlı, H. (2023). Cumhuriyetin 100. Yılında İllerin İktisadi Gelişimi: 100. Yıldan Yüzyıllara - Doğu Anadolu Bölgesi, Bingöl, Ersin Yavuz, Fatih Akçay, Muhammet Ensar Yeşilyurt (ed.), (29-54). Nobel Yayınevi, Ankara. (Kitap Bölümü)
 2. Tatlı, H. (2023). Teorik ve Pratik Bakımdan Yerel Ekonomik Kalkınmayı Anlamak, Eğitim Yayınevi, Konya.
 3. Tatlı, H. (2022). Türkiye’nin Fosil Yakıtlar Bakımından Genel Görünümü. İsmail Kavaz (ed.), Türkiye’nin Enerjisi Politikalar ve Stratejiler içinde (29-54). SETA, İstanbul. (Kitap Bölümü)
 4. Tatlı, H., Koç, B., Barak, D. ve Polat, M. (2020). Kırsal ve Kentsel Yoksulluk Göstergeleri Üzerine Bir Analiz, Gazi Kitabevi, Ankara.
 5. Erdem, M. ve Tatlı, H. (2020). Teorik ve Pratik Bakımdan Dünya'da ve Türkiye'de İslami Finans,  Gazi Kitabevi, Ankara.
 6. Tatlı, H. ve Koç, B. (2019). The Relationship between Environmental and Socio-Demographic Factors that Affect Consumers’ Demand for Goods. Celil Aydın & Burak Darıcı (eds.), Environment and Sustainability içinde (55-74). Peter Lang, Berlin. (Kitap Bölümü)
 7. Tatlı, H. (2018). Tüketici Talep Davranışları Analizi Hanehalkının Enerji Talebini Etkileyen Faktörler. Gazi Kitabevi, Ankara.
 8. Tatlı, H. ve Erdem, M. (2017). Economic Threat of Globalization: Crisis Generation Mechanism. Farhang Morady, Hakan Kapucu, Ömer Yalçınkaya (eds.), DEVELOPMENT & GROWTH, Economic Impacts of Globalization içinde (s. 145-164). IJOPEC Publication. London. (Kitap Bölümü)
 9. Tatlı, H. ve Taşçı, K. (2016). Türkiye’de Sosyal Refah Harcamalarının Fert Yoksulluk Oranları Üzerindeki Etkisi. Halil İbrahim Aydın, Bryan Christiansen ve Elif Akgün (eds.), Economic Development Social & Political Interactions içinde (s. 31-40). IJOPEC Publication. London. [Full Text] (Kitap Bölümü)
 10. Doğan, E.M. ve Tatlı, H. (2013). Yoksulluk ve Sosyal Sermaye, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 11. Özer, H., Doğan, E.M. ve Tatlı, H.  (2012). Yoksullukla Mücadelede Mikrokredi Uygulaması Malatya Örneği, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

 

En iyi Bildiri Ödülü:

Baydaş, A., Tatlı, H. İmalat ve Hizmet Firmalarının Yenilenebilir Enerji İle İlgili Algı ve Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma. International Congress of Energy, Economy and Security, Istanbul,   March 25,  2017.

     orcid logo              Publons - Wikipedia

ATIFLAR

Short-and long-term determinants of Residential Electricity Demand in Turkey

Emodi,N.C., Chaiechi, t. and Beg, ABM R.A. “The impact of climate change on electricity demand in Australia.” Energy & Environment 29(7), (2018): 1263–1297.

Uddin, A.D. “Economic and Social Make-Over in Turkey:BY ERDOGAN.” International Journal of Economics, Management and Accounting 26(1), (2018): 135-155.

Çok Değişkenli Bir Üretim Modeli ile Toplam Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

Polat, M., Yaşar, F. “Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir Yaklaşımla Panel Veri Analizi ” Journal of Economics, Finance and Accounting 7(2), (2017): 393-403.

Çağlar, A. E. vd. “Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Dinamiği Olarak Enerji” Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 36, (2017): 103-129.

Polat, M., Gemici, E. “Analysis of the relationship between BIST and BRICS stock markets in terms of portfolio diversification: cointegration analysis with ARDL boundary test” Journal of Economics, Finance and Accounting 4(4), (2017): 393-403.

Polat, M., Gemici, E. “Bileşik Öncü Göstergelerin Borsa İçin Öncü Olma Özelliği: G7 ve E7 Ülkelerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz.” International Journal of Economic and Administrative Studies 21, (2018):119-134.

Kızılkaya, O. “Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Ve Nedensellik Analizi.” International Journal of Economic and Administrative Studies Prof. Dr. Harun Terzi Özel Sayısı, (2018):59-72.

Polat, M. “Döviz Kurunun Firmaların Piyasa Değerine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(2), (2018):211-230.

Short and long term analysis of some factors effecting youth unemployment in Turkey

Yüksel, S., Adalı, Z. “Determining Influencing Factors of Unemployment in Turkey with Mars Method” International Journal of Commerce and Finance  3(2), (2017):25-36.

Tüketicilerin Gıda  Tüketiminde Helal Gıda Farkındalığı Ve Tutumu: Hanehalkı Reisleri Üzerine Bir Uygulama

Gümüş, N. ve İnan, İ.E. “Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Kobi’lerin Helal Gıda Sertifikasına Yönelik Algılarının İncelenmesi: TR 82 Bölgesi.” Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 53(3), (2018):794-815.

Belen, F.Z., Gündüzöz, G. ve Erol, A. “Malezya Örnekliğinde Helal Ürüne Ortak Bir Disipliner Yaklaşım.”  Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 3(5), (2018):141-168.

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Tüzüntürk, S. “Uyum Analizi Kullanarak Y Kuşağı Akıllı Telefon Kullanıcılarının Tüketici Davranışlarının Anlaşılması: Bursa Örneği.” Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 39(1), (2017): 257-280.

Alım, M., Siyamoğlu, S. “Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Akıllı Cihazlarda Coğrafi Bilgi ve Beceri Kazandırabilecek Uygulamaları Kullanmalarına Yönelik Görüşleri.” Doğu Coğrafya Dergisi 22(38), (2017):251-274.

Kumcağiz, H. ve Gündü, Y. “Relationship between Psychological Well-Being and Smartphone Addiction of  University Students.” International Journal of Higher Education 5(4), (2016):144-156.

Can, P., Yılmaz, M. K. “Aile Bireylerinin Marka Değeri Boyutları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma.” Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 7(18), (2016): 90-106.

Adalı Aydın, G. “Gösterişçi Tüketim ve Reklam İlişkisi: Akıllı Telefon Reklamları Üzerine Bir Değerlendirme.”  İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 46, (2018):123-140.

Konan, N., Durmuş, E., Türkoğlu, D. and  Ağıroğlu Bakır, A. “How Is Smartphone Addiction Related to Interaction Anxiety of Prospective Teachers?” Education Science  8(186), (2018): 1-11.

Polat, M. “Öğretmen Adaylarının “Akıllı Telefon”a Yönelik Metaforik Algıları: Yoksa Davis En Başından Beri Haklı Mıydı?” Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying 5(2), 2018: 88-105.

Bashir, N. Shah, S.A. “Smartphone Addiction and Psychological Well-Being Among Kashmir University Students” Research Expo International Multidisciplinary Research Journal 8(4), (2018): 49-53.

Alsancak-Sırakaya, D. ve Seferoğlu, S. S. Türkiye’nin mobil öğrenme karnesi: İmkânlar, fırsatlar ve sorunlarla ilgili bir inceleme. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2018, (34. Bölüm, ss. 492-513). TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, (2018).

Koşar, D. “Öğretmen Adaylarının Cep Telefonu Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi.” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11(55), (2018):641-654.

Kumcagiz, H. “Quality of Life as a Predictor of Smartphone Addiction Risk Among Adolescents.” Technology, Knowledge and Learning, (2018): 1-11.

Türkiye’de Doğalgaz Tüketimi, Sermaye ve İstihdamın Ekonomik Büyümeyle İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

Polat, M., Gemici, E. “Analysis of the relationship between BIST and BRICS stock markets in terms of portfolio diversification: cointegration analysis with ARDL boundary test” Journal of Economics, Finance and Accounting 4(4), (2017): 393-403.

Tüketicilerin Alışveriş Merkezleri Tercihini Etkileyen Faktörler: Malatya İlinde Bir Uygulama

Muğan Ertuğral, S. “ Alışveriş Merkezleri ve Üniversite Öğrencilerinin Alışveriş Merkezleri Algıları: Bir Alan Çalışması.” Journal Entrepreneurship and Management Inquiries Dergisi 2(3), (2018):106-125.

Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Bingöl Ekonomisine Katkısı

Özyakışır, D.  Şayan, S. “Üniversite Öğrenci Harcamalarının Kent Ekonomisine Katkısı: Kafkas Üniversitesi Üzerine Bir Saha Çalışması.” Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ek Sayı 1: (2016): 197-219. DOI:10.9775/kausbed.2016.040

İpek, E.  Sekmen, Ö. “Gümüşhane Üniversitesi Mensuplarına Ait Tüketim Harcamaları Analizi.” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(4), (2017): 719-736. ttp://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017433404

Bayrak, R. ve Bahar, O. “ OECD Ülkeleri Turizm Sektörünün Ekonomik Etkinlik Analizi: VZA ile Amprik Bir Uygulama.” International Journal of Economic and Administrative Studies 20, (2018):83-100.

Işık, Ş. ve Uğraş, M. “Üniversitenin Nüfus Artışı ve İller Arası Göçler Üzerine Etkileri: Çanakkale Örneği.” Ege Coğrafya Dergisi, 27(2), (2018):1-19.

Erdoğan, M. ve Karagül, M.  “Bölgesel Kalkınmada Yeni Kurulan Üniversitelerin Rolü: Bingöl Örneği.” Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi 2 (1), (2018): 51-78.

Acar, N. “Şehrin Üniversiteyi Değerlendirmesi Üzerine Bir Uygulama: Nevşehir Örneği.”  Business & Management Studies: An International Journal  (2018): 6(2): 449-465. doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i2.253

Beşballı, S.G. ve Öztürk. Z. “Doğrudan, Dolaylı ve Uyarılmış Ekonomik Katkılar: Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği.” İşletme Araştırmaları Dergisi 10(39, (2018): 788-803.

Toprak, M.A. ve Işık Ş. “Dumlupınar Üniversitesi’nin Kütahya’nın Konut Piyasasına Etkileri.” Ege Coğrafya Dergisi, 27(2), (2018):91-110.

Borsa İstanbul’da Kayıtlı Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Etkinliklerinin Statik ve Dinamik Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Hancıoğlu, Y., Türkoğlu, S.P. “Değişen Rekabet Anlayışı ve Sürdürülebilirliğin İşletmeler Üzerindeki Etkileri BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki İşletmelerin Etkinliğinin Araştırılması.” International Journal of Economic and Administrative Studies , 16. UİK Özel Sayısı, (2017):237-252.  

Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Bir Mikro Uygulama

Çiftçi, G.E., Hırlak, B. “Ev Hanımlarının İşgücüne Katılımlarının Önündeki Engeller.” International Journal of Social Science 54, (2017):288-302.

Market Müşterilerinin Tercihini Etkileyen Faktörler: Bingöl İli Örneği

Gavcar, E., Noyan, E. Ve Çalıkoğlu, G. “ Tüketicilerin Süpermarket Tercihinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Fethiye Örneği.” Social Sciences Studies Journal 4(20), (2018): 2574-2582.

Uysal, A., Okumuş, A. ve Özkan E.  “Tüketici Etnosentrizminin Yerel Marketlerden Ürün Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Yerel Kampanyalara Yönelik Tutumun Aracı Rolü.”  Ege Akademik Bakış 18(3), (2018):387-394.

Yoksullukla Mücadelede Mik­rokredi Uygulaması Malatya Örneği

Demir, Ö. “İstihdam Yaratmada Mikrokredi Uygulamalarının Etkinliği.” İş ve Hayat Dergisi 3ü, (2016): 57-75.

Türkiye Perakende Sektöründeki Satış Hacmi ve Tüketici Güveni Arasındaki Kısa ve Uzun Dönem İlişkisi

Akyol, H. ve Can, H. “Perakende Satış Hacmini Etkileyen Faktörler: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı” ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3, (2018):117-130.

Sanal Alışverişte Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler: Bingöl Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

Ağaç, S. Dengin Sevinir, S. ve Yılmaz T. “Online Giyim Alışverişinde Tüketicilerin Karşılaştıkları Sorunların Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi.” Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 8 (15), (2018):57-71.

Sosyal Sermayenin Bireylerin İstihdamı Üzerindeki Etkisi Hanehalkı Reisleri Üzerine Bir Araştırma

Duman, A., Göksel, İ. “İzmir’de İş Ağları: Göçmenler Neden Farklı?” Çalışma ve Toplum 3, (2017): 1341-1358.

Sertkaya, B., Özcan, G. “Sosyal Sermayenin Ekonomik Gelişme Açısından Önemi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Değerlendirme.” Bulletin of Economic Theory and Analysis 2(1), (2017): 1-12.

Kahraman, İ., Summak, S. “Okullarda Sosyal Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Bir Karma Yöntem Çalışması.” Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 4(26), (2016): 482-504.

Topbaş, F. Uğuz, S. Ç. “Turist Harcamalarının Belirleyicileri Üzerine Bir Yatay Kesit Analiz.” EconWorld2017@Rome Proceedings,  25-27 January, 2017,  Rome,  Italy.

Suna, B. “Turizmde Sosyal Ağlara Yeniden Bakış.” Pegem Akademi Ankara (2018).

Büyükbeşe, T. ve Demirağ, B.  “Öğretim Elemanlarının Eğitim Ortamı Algısının Sosyal Sermaye Boyutları Üzerindeki Etkisi Üzerine Nicel Bir Araştırma: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Örneği.” Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(1), (2018): 53-71.

Konut Sahipliğinin Belirleyicileri: Hanehalkı Reisleri Üzerine Bir Uygulama

Dilber, İ.,  Sertkaya, Y. “2008 Finansal Krizi Sonrası Türkiye’de Konut Fiyatlarının Belirleyicilerine Yönelik Analiz.” Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), (2016):11-29.

Demirel, O. ve Hatırlı, S.A. “Türkiye’de Konut Sahipliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi.” Akademia Sosyal Bilimler Dergisi -Özel Sayı 1, (2018):197-206.

İnsani Gelişme ve İnsani Yoksulluk Bağlamında Türkiye’nin Dünyadaki Yeri

Öztürk, Ş. “Çocuk Yoksulluğu Risklerini Engellemeye Yönelik Politika Olarak Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği.” Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 54 (632), (2017): 55-75.

Akıllı, H., Dirikoç, A. “Türkiye’de Kent Yoksulluğu ve Çocuk: Nevşehir Örneği.” Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26, (2017): 197-224.

Peker, A.E. “Female Poverty in Development Paradigm.” Journal of Current Researches on Business and Economics 7(1), (2017): 281-294.

Kızıler, N. “Türkiye’de Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Transfer Harcamaları.Journal of Life Economics 4(1), (2017):77-100.

Öcal, A.T. “A Comparison Between Turkey and EU Candidate Countries on Human Development.” Social Sciences  and  Humanities  A Global Perspective. Cem Can, Abdurrahman Kilimci, Katarzyna Papaja, Ed., Detay Yatıncılık,  Ankara, (2016).

Çelebi, N. “Kadın Eğitimi ve İstihdamı Açısından Türkiye İle Türki Cumhuriyetlerin Karşılaştırmalı Bir Analizi.” Route Educational and Social Science Journal 3(2), (2016): 257-281.

Uluocak, Ş. “Sosyolojik Açıdan Yoksulluk Olgusu”, Sosyoloji: Günlük Yaşamı Anlamak. Arslan A., Mustafa Çağlayandereli, Ed., Paradigma Akademi, İstanbul, (2016): 153-178.

Yalçın, A. Z.,  Çakmak, F. “Türkiye’de Kamu Sağlık Harcamalarının İnsani Gelişim Üzerindeki Etkisi.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30(4), (2016): 705-723.

Giray, S., Ergut, O. “Multivariate Analysis of Countries According to Subdimensions of Human Development and Gender Inequality Indices.” Eurasian Journal of Social Sciences 2(3), (2015): 48-62.

Çelikkaya, S., Sezgin, A. “Kamu Harcamalarının Kalkınmaya Olan Etkileri: Türkiye Örneği.”  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi 2(1), (2014): 40-59.

Çelikkaya, S., vd. “Türkiye İçin HDI Bağlamında 2008-2012 Sosyo-Ekonomik Yenilik Endeksi.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21, (2015): 177-188.

Fırat, E., vd. “Kalkınma ve Eğitim İlişkisi: İnsani Gelişme Endeksine Göre Türkiye’nin Eğitim Düzeyinin Değerlendirilmesi.” International Conference on Eurasian Economies, (2016):876-884.

Çelikkaya, S., Sezgin, A. “Kamu Harcamalarının Kalkınmaya Olan Etkileri: Türkiye Örneği.” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi 2(1), (2016):40-59.

Arslan, İ., Bayar, İ. ve Kavak, O. “Göçün İnsani Boyutu: Ömerli Örneği.” Sosyal Bilimler Dergisi 5(23), (2018): 217-227.

Yiğit, R., Üğücü, G. ve Kaya, S. “Yoksulluk: Çocuk Sağlığını Tehdit Eden Bir Durum.” Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2(2), (2018):26-41.

Çalışan Kadın Bakış Açısıyla Kadınların İş ve Aile Yaşamında Karşılaştığı Sorunlar Hakkında Bir Uygulama

 Palabıyık, A. “ Kamu Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarının Aile Üzerindeki Etkileri.” Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6(2), (2018): 257–268.

Kurnaz, A., Selçuk Kurtuluş, S. ve Kılıç, B. “Evaluation of Women Chefs in Professional Kitchens.” Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), (2018): 119-132.

Bingöl İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Görev Yapan Hekimlerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi

Kaya, F., Oğuzöncül, A. F. “Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler.” Dicle Tıp Dergisi 43(2), (2016): 248-255.

Küçüközkan, Y. “Liderlik ve Motivasyon Teorileri: Kuramsal Bir Çerçeve.” Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi 1(2), (2015): 108-114.

Yörük, S., vd. “Bilim Sanat Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumlarının Bazı Örgütsel Faktörlere Göre İncelenmesi: Ankara ve Afyonkarahisar Örneği.” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, (2013): 307-328.

Kıdak, L., Aksaraylı, M. “Sağlık Hizmetlerinde Motivasyon Faktörleri.” Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. Sosyal Bilimler 7(1), (2009): 75-94.

Küçüközkan, Y., Azteca, U. “Leadership and Motivation Theories: A Theoretical Framework”, MPRA, Munich Personal RePEc Archive, (2009): MPRA Paper No. 69624.

Çakır, M. ve İlhan, M.N. “Ankara’da Işyeri Hekimleri ve İş Doyumu.” Nobel Medicus 14(1), (2018):14-22. 

Eryılmaz, M.A., Akça, F., Özyılmaz, A.F., Yıldırım, D.İ. ve Koç, M. “Üçüncü Basamak Hastanede Çalışan Sekreterlerde İş Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma.” Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi 2, (2018):37-47.