EMRE ŞAHİN

Arş. Gör. EMRE ŞAHİN

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
E-mail esahin@bingol.edu.tr
Dahili No 5396
Oda No A2-37
1. Ankara Üniversitesi YDYO İngilizce Hazırlık 2008-2009
2. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2009-2014
3. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD Doktora 2016-2021
4 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Biyoistatistik AD Doktora 2022-

 

Arş. Gör. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2016- 2021       
Arş. Gör. Dr. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2021-

 

YDS: 66.25

YÖKDİL: 83.75

 1. Sahin, E., Orhan, C., Erten, F., Er, B., Acharya, M., Morde, AB.,...Sahin, K. (2021). Next-Generation Ultrasol Curcumin Boosts Muscle Endurance and Reduces Muscle Damage in Treadmill-Exhausted Rats. Antioxidants10(11), 1692. (Full Text)
 2. Sahin, E., Orhan, C., Balci, T. A., Erten, F., & Sahin, K. (2021). Magnesium Picolinate Improves Bone Formation by Regulation of RANK/RANKL/OPG and BMP-2/Runx2 Signaling Pathways in High-Fat Fed Rats. Nutrients13(10), 3353.(Full Text)
 3. Sahin, K., Kucuk, O., Orhan, C., Sahin, E., Fowler, K., White, T., ... & Bellamine, A. (2021). Bioavailability of a Capsaicin Lipid Multi-particulate Formulation in Rats. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 1-6. (Full Text)
 4. Orhan, C., Sahin, E., Er, B., Tuzcu, M., Lopes, A. P., Sahin, N., … Sahin, K. (2021). Effects of Exercise Combined with Undenatured Type II Collagen on Endurance Capacity, Antioxidant Status, Muscle Lipogenic Genes and E3 Ubiquitin Ligases in Rats. Animals, 11(3), 851. (Full Text)
 5. Uckun, F. M., Orhan, C., Powell, J., Sahin, E., Ozercan, I. H., Volk, M., & Sahin, K. (2021). Non-clinical safety profile and pharmacodynamics of two formulations of the anti-sepsis drug candidate Rejuveinix (RJX). Biomedicine & Pharmacotherapy, 141, 111823. (Full Text)
 6. Orhan, C., Tuzcu, M., Gencoglu, H., Sahin, E., Sahin, N., Ozercan, I. H., . . . Sahin, K. (2021). Different Doses of β-Cryptoxanthin May Secure the Retina from Photooxidative Injury Resulted from Common LED Sources. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2021, 6672525. (Full Text).
 7. Orhan, C., Juturu, V., Sahin, E., Tuzcu, M., Ozercan, I. H., Durmus, A. S., ... & Sahin, K. (2021). Undenatured type II collagen ameliorates inflammatory responses and articular cartilage damage in the rat model of osteoarthritis. Frontiers in Veterinary Science, 8, 86. (Full Text).
 8. Ulucan, A., Yuksel, H., Sahin, E., Yakut, S., & Bozkurt, M. F. (2021). Protective Effects of Astaxanthin Against Formaldehyde Induced Apoptosis of Testicular Tissue in Rats. Pakistan Veterinary Journal41(3). (Full Text).
 9. Çaçan, E., Nursoy, H., & Şahin, E. (2021). Macar Fiğinin (Vicia pannonica Crantz) Farklı Ekim Zamanlarına Göre Verim, Kalite ve Besin Elementleri İçeriklerinin Değişimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi31(3), 729-737. (Full Text)
 10. Sahin, E., Orhan, C., Uckun, F. M., & Sahin, K. (2020). Clinical Impact Potential of Supplemental Nutrients as Adjuncts of Therapy in High-Risk COVID-19 for Obese Patients. Frontiers in nutrition, 7. (Full Text)
 11. Gencoglu, H., Orhan, C., Sahin, E., & Sahin, K. (2020). Undenatured Type II Collagen (UC-II) in Joint Health and Disease: A Review on the Current Knowledge of Companion Animals. Animals, 10(4), 697. (Full Text)
 12. Acik, M., Ulucan, A., Cakan, P., Atcali, T., Yakut, S., Sahin, E., Cetinkaya, B. (2020). Does Mutual Effect of Arcobacter butzleri and Stress in Mice Lead to Gastric Ulcer?. International Journal of Molecular and Clinical Microbiology, 10(2), 1318-1330. (Full Text)
 13. Ozturk, Y., Celik, S., Sahin, E., Acik, M. N., & Cetinkaya, B. (2019). Assessment of farmers’ knowledge, attitudes and practices on antibiotics and antimicrobial resistance. Animals, 9(9), 653. (Full Text)
 1. Ulucan, A., Yüksel, H., Şahin, E., & Yakut, S. (2020). The Role of Serum Amyloid-A in Formaldehyde-Induced Kupffer Cell Apoptosis in Rats and Possible Protective Effects of Astaxanthin in This Process. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 15(1), 22-30. (Full Text)
 2. Nursoy, H., Şahin, E., & Terlemez, F. (2018). Kanola Bitkisi ve Ürünlerinin Ruminant Beslemede Kullanımı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(2), 109-114. (Full Text)
 3. Şahin, E., Nursoy, H., & Terlemez, F. (2018). Kanola (Brassica napus L.)’nın Hayvan Besleme Alanında Kullanılan Ürünleri ve Bu Ürünlerin Üretimi. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 7(2), 30-35. (Full Text)
 4. Şahin, SB., Şahin, E., Saçaklı, P. (2018). Kanatlılarda Uygulanan Besleme Stratejileri İle Çevre Kirliliğinin Önlenmesi. Mektup Ankara, 16(2). (Full Text)
 5. Nursoy, H., & Şahin, E. (2017). Son metodlara göre yemlerin kuru madde analizleri. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 6(1), 61-66. (Full Text)
 6. Şahin, E., & Nursoy, H. (2017). Ruminantlarda İyonofor ve Mayaların Kullanımları ve Etkileri. Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları-Özel Konular, 3(3), 181-189. (Full Text)
 1. Immunohistochemically and serologically investigation on hepatoprotective and serum Amyloid A levels effect of Astaxanthin on formaldehyde induced liver toxication in rats. AYKUT ULUCAN, HAYATİ YÜKSEL, SEDA YAKUT, EMRE ŞAHİN, MUHAMMET BAHAEDDİN DÖRTBUDAK (02.05.2018 -05.05.2018), Yayın Yeri: 1. Uluslararasi Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018 (Uluslararası Tam metin bildiri)
 2. Role of poultry nutrition in preventing the environmental pollution related to poultry production SALİHA BEDİZ, EMRE ŞAHİN, PINAR SAÇAKLI (22.04.2015 -26.04.2015), Yayın Yeri: 3rd Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 2015 (Uluslararası Poster)

1.

Deneysel Formaldehid Toksikasyonunda Astaksantinin Rat Testis Dokusu Üzerindeki Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, BÜBAP, Araştırmacı, 09/06/2017-09/06/2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2.

Sıçanlarda Farklı Magnezyum Formlarının Kemik Metabolizması Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, FÜBAP, Araştırmacı, 29/07/2019-28/07/2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3.

Ratlarda Farklı Bor Dozlarının Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi ve Taşıyıcıları Üzerine EtkileriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, FÜBAP, Araştırmacı, 03/10/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

1. VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 2013, Ankara
2. 3. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 2015, Antalya
3. TÜBA Gıda Güvenliği Sempozyumu " Organik Ürünler ve Sağlık", Ekim 2017, Malatya 
4. TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi, Mart 2019, Elazığ
5. TÜBA 1. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu, Nisan 2019, Diyarbakır
1. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Üçüncülüğü 2014
2. Dr. Serdar ALTINSAAT Patoloji Ödülü 2014 
3. 3.Uluslararası Beyaz Et Kongresi Bildiri Sunumu İkincilik Ödülü 2015 

 

SERTİFİKALAR

13.01.2017  Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (FÜHADYEK)

 

SOSYAL ETKİNLİKLER

2009-2014  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tiyatro Topluluğu Üyeliği

2013-2014  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tiyatro Topluluğu Başkanlığı

 

İDARİ GÖREVLER

2016- Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü

2017- Bingöl Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreterliği