YAVUZ TÜRKAN

Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ TÜRKAN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME
E-mail yturkan@bingol.edu.tr
Dahili No 1733
Oda No İİBF

     Aslen Bitlis ilinin küçük ve şirin bir ilçesi olan Adilcevazlı'dır. Babasının öğretmen olarak görev yaptığı Karabük'te 01.03.1985 yılında dünyaya gelmiştir. Yıllar sonra babasının Adilcevaz'a tayininin çıkması münasebetiyle ilkokulu Adilcevaz'ın Bahçedere Köyünde, ortaokulu Ahlat YİBO'da ve liseyide 2002 yılında Adilcevaz Çok Programlı Lisesi, Muhasebe bölümünde tamamlamıştır. 2003 yılında Gazi Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği bölümünü kazanmış ve bölümden 2007 yılında Onur derecesi ile mezun olmuştur.  Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Hali hazırda İstanbul Üniversitesi, AUZEF, İlahiyat Uzaktan Öğretim Lisans Tamamlama da 4. sınıfı okumaktadır. Ayrıca Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finans Bilim Dalında 2011 yılında yüksek lisansını, 2014 yılında da doktorasını tamamlayarak doktor ünvanını almıştır. 2009 yılında Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Yavuz TÜRKAN, 2014 yılında Dr. Öğr. Üyesi olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Yavuz TÜRKAN 2021 CV: Tıklayınız

                      English CV: Tıklayınız

 

Doktora

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (DR)

2011

 

28/Ekim/2014

 

 

Tez adı: İmalat işletmelerinde nanoteknoloji yatırımlarının finansal performans üzerine etkileri ve BIST uygulaması (2014) Tez Danışmanı:(PROF. DR. MUAMMER ERDOĞAN)

 

Yüksek Lisans

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)

2008

 

8/Temmuz/2011

 

 

Tez adı: KOBİ`lerin finansman sorunları bu sorunların çözümünde KOBİ Borsaları ve bir araştırma (2011) Tez Danışmanı:(PROF. DR. MUAMMER ERDOĞAN)

 

Lisans

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (İLİTAM) (LİSANS TAMAMLAMA)

2020

 

 

Lisans

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

 

İKTİSAT FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)

2004

 

2/Haziran/2008

 

 

Lisans

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ/MUHASEBE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2003

 

11/Haziran/2007

 

 

Önlisans

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

 

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/İLAHİYAT BÖLÜMÜ/İLAHİYAT PR. (ÖNLİSANS) (AÇIKÖĞRETİM)

2017

 

27/Mayıs/2019

 

 

 

2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVANTER VE BİLANÇO

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

FİNANSAL KURUMLAR

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

ENVANTER BİLANÇO VE ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

MALİ TABLOLAR VE ANALİZİ

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkçe

3

 

 

 

 

Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

İSLAMİ FİNANS

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

Türkçe

3

 

 

 

2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALİ TABLOLAR VE ANALİZİ

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

FİNANSAL KURUMLAR

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

ENVANTER VE BİLANÇO

Türkçe

4

 

 

 

 

Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

Türkçe

3

 

 

 

 

İSLAMİ FİNANS

Türkçe

3

 

 

 

 

İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Türkçe

3

 

 

 

 

İŞLETMELERDE YATIRIM YÖNETİMİ

Türkçe

3

 

 

 

Doktora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSLAMİ YATIRIM MODELLERİ

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

Yönetilen Tezler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

1.

YILMAZ EYYÜP, (2021). Kâr payı ve faiz oranları üzerine nedensellik analizi: Türkiye ve Malezya karşılaştırması, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı

 

2.

AYHAN ENES, (2021). Kamu desteklerinin katılım bankaları aracılığıyla verilmesinin toplumsal algısı, TRB1 Bölgesi üzerine uygulama çalışması, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı

 

 

 

 

 

3.

KAYNAR ERHAN, (2021). Semavi dinlerde faiz mevzusunun mukayesesi, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İslam İktisadı ve Hukuku Ana Bilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

4.

KAYANTAŞ BAHAR, (2020). Makroekonomik değişkenlerin katılım bankalarının aktif büyüklüğüne etkisi: Bir zaman serisi analizi, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İslam İktisadı ve Hukuku Ana Bilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

5.

ALAKUŞTEKİN ABDURRAHMAN, (2019). Gelişen sekiz İslam ülkesinin (D-8 ülkelerinin) dış ticaretinin finansal ve iktisadi açıdan yeterlilik analizi, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İslam İktisadı ve Hukuku Ana Bilim Dalı

 

 

 

 

 

6.

KURTARAN HAMZA, (2019). İslami finansal araçların fıkhi mezheblere göre karşılaştırmalı analizi, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı

 

7.

AL HABASH MIHABAD ABDULKAREEM HAJI, (2019). The impact of marketing deception in building a mental image of the consumer in the services market, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı

 

 

 

 

 

8.

ARPACIK MUSTAFA, (2019). Din görevlilerinin İslami finansal araçlara ve katılım bankacılığına bakış açısı: TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesi üzerine ampirik bir uygulama, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İslam İktisadı ve Hukuku Ana Bilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

9.

ALSULAIMAN AYAD HUSSEIN MOHAMMED, (2018). The impact of foreign direct investment on economic growth by construction sector in Krg-Iraq, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı

 

 

 

 

 

10.

MUSTAFA SHIVAN MOHAMMED SALIH MUSTAFA, (2018). Estimating function of demand for the dollar in the Iraqi economy (for the period 2003-2014), Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı

 

 

 

 

 

11.

SALIH HOGAR AKRAM SALIH, (2018). The impact of leadership styles on economic development practices in Krg-Iraq, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı

 

12.

MOHAMMED ARDALAN YOUSIF MOHAMMED, (2018). Managing investment risk in regional development (Erbil as a case study), Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı

 

13.

MAJEED HEWA MOHAMMED MAJEED, (2018). The role of business entrepreneurship in the dimensions of the components of the empowering employees an analytical study the opininons of a sample of private sector bank managers in the city of Erbil, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı

 

 

 

 

 

14.

MOHAMMED AYOOB MAHMOOD MOHAMMED, (2018). Impact of imitation goods on purchasing behavior of buyers: the case study of the markets in Iraq and Northern Iraq, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı

 

 

 

 

 

15.

MAWLOOD SALAH OTHMAN MAWLOOD, (2018). The role of human resource recruitment strategy to achieve competitive advantage (an analytic study of opinions in the kind managers working in the kar group for oil and zagros group for oil of Iraq, Erbil Kurdistan region), Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

16.

BAYDAŞ YUNUS, (2017). Hisse senedi değeri ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki: BIST 100 endeksi üzerine bir araştırma, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktora

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

17.

BAYDAŞ YUNUS, (2021). Entelektüel sermayenin firma riski üzerine etkileri: BİST'te işlem gören imalat işletmeleri üzerine bir uygulama, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı

 

 

 

YÖKDİL KASIM 2017: 70

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

   

  BAYDAŞ YUNUS, TÜRKAN YAVUZ (2021).  ENTELEKTÜEL SERMAYENİN FİRMA RİSKİ ÜZERİNE ETKİLERİ: BİST’TE İŞLEM GÖREN İMALAT İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA.  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(11), 1-14. (Yayın No: 7088935)

   

   

   

   

   

   

  Abdulkareem Haji AL HABASH Mihabad,TÜRKAN YAVUZ (2019).  THE IMPACT OF MARKETINGDECEPTION IN BUILDING A MENTALIMAGE OF THE CONSUMER IN THESERVICES MARKET.  Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 49-73., Doi: 10.33399/biibfad.492611 (Yayın No: 5236177)

   

   

   

   

   

   

  BAYDAŞ ABDULVAHAP,KILIÇ ETHEM,TÜRKAN YAVUZ (2019).  Tüketim Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin İnanç Açısından Belirlenmesi: Bingöl İli Örneği.  Sosyal Bilimler Metinleri, 1(1), 1-13. (Yayın No: 5159335)

   

   

   

   

   

   

  TÜRKAN YAVUZ,ALAKUŞTEKİN Abdurrahman (2017).  Gelişen Sekiz İslam Ülkesinin (D-8 Ülkelerinin) Dış Ticaretinin Yeterlilik Analizi.  Journal of Emerging Economies and Policy (JOEPP), 2(1), 137-163. (Yayın No: 4302385)

   

   

   

   

   

   

  TÜRKAN YAVUZ (2016).  The Effects of Nanotechnology Investments on Costs.  JOURNAL OF ECONOMICS,FINANCE AND ACCOUNTING(JEFA), 2(4), 651-671., Doi: 10.17261/Pressacademia.2015414374 (Yayın No: 2491729)

   

   

   

   

   

   

  TÜRKAN YAVUZ (2015).  NANOTEKNOLOJİ YATIRIMLARI VE YATIRIM MODELLERİ.  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 5(10), 79-116. (Yayın No: 5353138)

   

   

   

   

   

   
 • D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

   

  TÜRKAN YAVUZ,DOĞAN Yunus (2020).  Katılım Bankalarının Tasarruf Fonları ile Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki, Bir Zaman Serisi Analizi.  Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 227-250., Doi: 10.33399/biibfad.740208 (Kontrol No: 6421363)

   

   

   

   

   

   

  TÜRKAN YAVUZ,DEĞİRMENCİ Özgür (2017).  KOSGEB Desteklerinin, Destekleri Kullanan İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi ve Bingöl İli Uygulaması.  Bingöl Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 159-176., Doi: 10.29029/busbed.365207 (Kontrol No: 3855175)

   

   

   

   

   

   

  TÜRKAN YAVUZ,ARPACIK Mustafa (2017).  DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIM BANKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI:BİNGÖL İLİNDE BİR UYGULAMA.  Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 233-244., Doi: 10.29029/busbed.327862 (Kontrol No: 3855512)

   

   

   

   

   

   

  ELMAS BEKİR,TÜRKAN YAVUZ,YAKUT EMRE (2013).  Uluslararası Finans Merkezi Olma Yolunda İstanbul.  Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 7-28. (Kontrol No: 305693)

   

   

   

   

   

   

  TÜRKAN YAVUZ (2011).  Kobilerin Finansman Sorununa Kobi Menkul Kıymet Borsası Yoluyla Çözüm.  Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 197-212. (Kontrol No: 305446)

   

   

   

   

   

   

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ (2021).  Türkiye’de Yaşanan Korona Virüsünün (Covid-19) Katılım Bankaları ile Bankacılık Sektörüne Etki Düzeyinin Finansal Analizi.  I. Karatay Uluslararası İslam İktisadı ve Finans Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7087192)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURGUTALP Şeymanur, TÜRKAN YAVUZ (2021).  İslami Finansta Yeni Bir Model: Birlikte Tasarruf Ve Ticaret Ekonomisi Platformu (BİRTEP).  I. Karatay Uluslararası İslam İktisadı ve Finans Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7087196)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ,ÇAKAN MAHMUT,OLGUN Semih (2019).  Arıcılıkla İlgili Ekonomik Verilerin Finansal Analizi.  Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 112-125. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5860892)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ (2019).  KATILIM BANKALARI İÇİN SABİT KÂR PAYI MODELİ.  5. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA  KONFERANSI, 437-446. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5410421)

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ (2019).  KALKINMADA SON DERECE ETKİLİ YENİ İSLAMİ FİNANSMANMODELLERİNİN SWOT ANALİZİ.  5. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA  KONFERANSI, 424-436. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5410428)

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAŞAROĞLU CİHAT,TÜRKAN YAVUZ,OLGUN Semih (2019).  Awareness of University Students About Development and Specialization Program.  Multidisciplinary Academic Conference, 115-118. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5441822)

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ,KILIÇ ETHEM,OLGUN Semih (2019).  KATILIM BANKALARININ “İSLAMİ BANKALAR” OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİN TOPLUMSAL ALGI ÜZERİNE ETKİSİ, TRB1 BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI.  ATLAS 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 3-4. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5159244)

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ (2019).  YENİ BİR İSLAMİ FİNANSMAN MODELİ OLARAK: AHİ MODELİ.  ATLAS 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 27-32. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5159240)

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ,ÇOBAN Uğur,ÇELİKER Fuat (2019).  KATILIM BANKALARI İLE TOKİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI MURİS MODELİ.  ATLAS 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 20-26. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5159234)

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ,KILIÇ ETHEM,UÇAKTÜRK MAHMUT (2018).  BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİNE DESTEK,YENİ BİR İSLAMİ FİNANSMAN MODELİ OLARAK İHVAN.  IV.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 1541-1549. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4555998)

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ,YAŞAR Muhammed (2018).  İTTİHADI İSLAMA GİDEN DİJİTAL YOL, BLOCKCHAİN TABANLIİSLAMİCOİN (İ-COİN).  IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 2, 1550-1565. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4556178)

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ,BARMAN Muzaffer (2018).  İSLAMİ FİNANS VE BANKACILIK EĞİTİMİNİN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU, ÖRNEK UYGULAMA ÇALIŞMASI.  II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU, 538-555. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4553738)

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ,BAYDAŞ YUNUS (2018).  KATILIM-30 ENDEKSİ İLE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESPİTİ:ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ.  22. FİNANS SEMPOZYUMU, 685-694. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4553746)

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ (2018).  İSLAMİCOİN (İ-COİN) SANAL PARA MODEL ÖNERİSİ.  1. ULUSLARARASI İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI KONGRESİ, 326-335. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4555946)

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ,KILIÇ ETHEM,UÇAKTÜRK MAHMUT (2018).  Yeni Bir İslami Finansman Modeli Olarak: İhvan Modeli.  INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS, 1(1), 76-76. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285472)

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ,KAYANTAŞ Bayram,KAYNAR Erhan,TÜRKAN Murat (2018).  Hayvan Desteklemelerinde Yeni Bir İslami Finansman Modeli Olarak: Put (Yerine Koyma) Modeli.  International Congress Of Islamic Economy, Finance and Ethics, 72-74. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4302374)

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYDAŞ ABDULVAHAP,KILIÇ ETHEM,TÜRKAN YAVUZ (2018).  Tüketim Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin İnanç Açısından Belirlenmesi: Bingöl İli Örneği.  INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS, 75-75. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285490)

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ,ARPACIK Mustafa (2017).  Din Görevlilerinin Katılım Bankacılığına Bakış Açısı: Bingöl’xxde Amprik Bir Uygulama.  4. INTERNATIONAL ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE CONGRESS, 33-34. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4042956)

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ,ERDEM MAHMUT,POLAT MÜSLÜM (2017).  Katılım Bankacılığı Gelişiminin Reel Ekonomiye Etkileri: Türkiye Üzerine Ampirik Analiz.  4. International Islamic Economics and Dfinance Congress, 36-36. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3917896)

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ,ALAKUŞTEKİN Abdurrahman (2017).  GELİŞEN SEKİZ İSLAM ÜLKESİNİN ( D-8 ÜLKELERİNİN ) DIŞ TİCARETİNİNYETERLİLİK ANALİZİ.  INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, 647-672. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3856032)

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAN YAVUZ (2015).  Bölgesel Kalkınmada KOBİ lerin Finansaman Sorununa Çözüm Yolları.  3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2520590)

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekir ELMAS, Yavuz TÜRKAN, Emre YAKUT (2012).  Uluslararası Finans Merkezi Olma Yolunda İstanbul.  1. International Symposium on Accounting and Finance (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:304539)

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

TÜRKAN YAVUZ,BAYDAŞ YUNUS,POLAT MÜSLÜM (2017).  Hisse Senedi Değeri ile Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: BIST100 Endeksi Üzerine bir Araştırma.  21. Finans Sempozyumu, 349-360. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3921492)

 

 

TÜRKAN YAVUZ (2015).  Nanoteknoloji Yatırımlarının Maliyetlere Etkisi.  19. Finans Sempozyumu, 537-557. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2520731)

 

 

TÜRKAN YAVUZ (2015).  Ar Ge Yatırımlarının Finansal Performans Üzerine Etkileri ve Bir Araştırma.  14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 1126-1132. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2520431)

 

 

TÜRKAN YAVUZ,POLAT MÜSLÜM (2013).  İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Sürecinin  Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerine Etkisi.  17. Finans Sempozyumu, 166-176. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:426643)

 

 

Müslüm POLAT, Yavuz TÜRKAN (2013).  Altın Fiyatı İle Petrol Fiyatı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama Çalışması.  17. Finans Sempozyumu, 61-68. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:426655)

 

 

TÜRKAN YAVUZ (2011).  KOBİ lerin Finansman Sorunlarının Çözümünde KOBİ Menkul Kıymet Borsaları nın Önemi  Bingöl de Bir Anket Çalışması.  15. Finans Sempozyumu, 165-178. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:426564)

 

Journal of Emerging Economies and Policy (JOEPP)

Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KAMU DESTEKLERİNİN KATILIM BANKALARI ARACILIĞIYLA VERİLMESİNİN TOPLUMSAL ALGISI, TRB1 BÖLGESİ ÜZERİNE UYGULAMA ÇALIŞMASI, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:TÜRKAN YAVUZ,Araştırmacı:AYHAN Enes, , 08/10/2019 - 18/03/2021 (ULUSAL)

 
 
 

”KATILIM BANKALARI” İSMİNİN ”İSLAMİ BANKALAR” OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİN TOPLUMSAL ALGI ÜZERİNE ETKİSİ, TRB1 BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü:TÜRKAN YAVUZ,Araştırmacı:KILIÇ ETHEM, , 27/11/2018 - 27/08/2019 (ULUSAL)

 
 
 

İSLAMİ FİNANSAL ARAÇLARIN ARAŞTIRILMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE YENİ MODELLERİN ORTAYA KONULMASI, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü:YAVUZ TÜRKAN, , 29/06/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

 
 
 

Tarım ve Havza Bazlı İhtisaslaşma Programı Süreci ve Paydaş Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:YAŞAROĞLU CİHAT,Araştırmacı:TÜRKAN YAVUZ,Araştırmacı:ÇELİK ŞENOL,Araştırmacı:APAK EMRAH,Araştırmacı:ÇAKAN MAHMUT,Araştırmacı:ÖNDER MEHMET SEYMAN, , 26/06/2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

 
 
 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

 

 

İmalat İşletmelerinde Nanoteknoloji Yatırımlarının Finansal Performans Üzerine Etkileri ve BIST Uygulaması (Açıklama kısmı olmadığı için buraya dipnot düşülmüştür: Tezle ilgili bir çok makale çıkarılmış ancak önceki dönemlerde Alan İndeksine girmediği belirtildiği ve asgari şartlardan iki kez bırakıldığı için çıkarılmıştır) (2021)., TÜRKAN YAVUZ,  Ekin Yayınevi, Editör:Yavuz TÜRKAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 245, ISBN:978-625-7667-08-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6947574)

 

1.

 

 

 

 

 

 

İSLAMİ FİNANS VE BANKACILIKLA İLGİLİ YENİ MODEL ÖNERİLERİ (2020)., TÜRKAN YAVUZ,  Ekin Yayınevi, Editör:Yavuz TÜRKAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 107, ISBN:978-625-7090-45-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6961088)

 

2.

 

 

 

 

 

 

33 SORUDA  İSLAMÎ FİNANS VE BANKACILIK (2019)., TÜRKAN YAVUZ,  İmaj Yayınevi, Editör:Yavuz TÜRKAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 121, ISBN:978-605-7905-17-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5236006)

 

3.

 

 

 

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

 

 

PİLOT ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ II: Bingöl Üniversitesi Örneği, Bölüm adı:(Arıcılıkla İlgili Ekonomik Verilerin Finansal Analizi 2) (2021)., TÜRKAN YAVUZ, ÇAKAN MAHMUT, OLGUN Semih,  Eğitim Yayınevi, Editör:Cihat YAŞAROĞLU, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 138, ISBN:978-625-7316-51-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7087149)

1.

 

 

PİLOT ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ II- Bingöl Üniversitesi Örneği, Bölüm adı:(Arıcıların İhtisaslaşma ve Kalkınma Programına İlişkin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi 2) (2021)., TÜRKAN YAVUZ, ÇAKAN MAHMUT,  Eğitim Yayınevi, Editör:Cihat YAŞAROĞLU, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 138, ISBN:978-625-7316-51-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7087169)

2.

 

 

İslami Finans ve Bankacılıkla İlgili Yeni Model Önerileri, Bölüm adı:(ORTAKLIĞA DAYALI GÜN MODELİ) (2020)., OLGUN Semih, YILDIZ Enes, TÜRKAN YAVUZ,  Ekin Yayınevi, Editör:Yavuz TÜRKAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 107, ISBN:978-625-7090-45-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6961042)

3.

 

 

İslami Finans ve Bankacılıkla İlgili Yeni Model Önerileri, Bölüm adı:(MURİS MODELİ) (2020)., TÜRKAN YAVUZ, ÇOBAN Uğur, ÇELİKER Fuat,  Ekin Yayınevi, Editör:Yavuz TÜRKAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 107, ISBN:978-625-7090-45-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6960967)

4.

 

 

İslami Finans ve Bankacılıkla İlgili Yeni Model Önerileri, Bölüm adı:(YEREL SELEM MODELİ) (2020)., GÖN Ercan, TÜRKAN YAVUZ,  Ekin Yayınevi, Editör:Yavuz TÜRKAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 107, ISBN:978-625-7090-45-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6961029)

5.

 

 

İSLAMİ FİNANS VE BANKACILIKLA İLGİLİ YENİ MODEL ÖNERİLERİ, Bölüm adı:(Sabit Kâr Payı Modeli) (2020)., TÜRKAN YAVUZ,  Ekin Yayınevi, Editör:Yavuz TÜRKAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 123, ISBN:978-625-7090-45-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6312030)

6.

 

 

İSLAMİ İKTİSAT VE FİNANS ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Bölüm adı:(Antik Yunandan Günümüze Felsefecilerin ve Kutsal Metinlerin Faize Bakışı) (2020)., TEKİN TAHSİN GALİP,TÜRKAN YAVUZ,  Nobel Yayınevi, Editör:Musa ÖZTÜRK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 12, ISBN:978-625-402-376-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6327020)

7.

 

 

İSLAMİ FİNANS VE BANKACILIKLA İLGİLİ YENİ MODEL ÖNERİLERİ, Bölüm adı:(AHİ MODELİ) (2020)., TÜRKAN YAVUZ,  Ekin Yayınevi, Editör:Yavuz TÜRKAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 6, ISBN:978-625-7090-45-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6891452)

8.

 

 

İslami Finans ve Bankacılıkla İlgili Yeni Model Önerileri, Bölüm adı:(İC-ARI MODELİ) (2020)., KAYANTAŞ Bayram, KAYANTAŞ Bahar, TÜRKAN YAVUZ,  Ekin Yayınevi, Editör:Yavuz TÜRKAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 107, ISBN:978-625-7090-45-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6960984)

9.

 

 

İslami Finans ve Bankacılıkla İlgili Yeni Model Önerileri, Bölüm adı:(E-ZEKAT MODELİ) (2020)., ÖKÇÜN Yusuf, TÜRKAN YAVUZ,  Ekin Yayınevi, Editör:Yavuz TÜRKAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 107, ISBN:978-625-7090-45-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6961052)

10.

 

 

İSLAMİ İKTİSAT VE FİNANS ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Bölüm adı:(Zekat Yönetiminde Devlet Kontrolü: Malezya Zekat Yönetim Modelinin Türkiyede Uygulanabilirliği) (2020)., BÜKEY Mehmet,TÜRKAN YAVUZ,  Nobel Yayınevi, Editör:Musa ÖZTÜRK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 17, ISBN:978-625-402-376-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6327031)

11.

 

 

Contemporary Research in Accounting, Auditing and Finance, Bölüm adı:(COMPARATIVE CONVENTIONAL AND ISLAMICBANKING IN TERMS OF FINANCE) (2019)., TÜRKAN YAVUZ,  Cambridge Scholars Publishing, Editör:Kurnaz Ersin, Serçemeli Murat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 140, ISBN:ISBN (13): 978-1-5275-3182-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5159319)

12.

 

 

PİLOT ÜNİVERSİTEYE YÖNELİK PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ, BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Bölüm adı:(Arıcılıkla İlgili Ekonomik Verilerin Finansal Analizi) (2019)., TÜRKAN YAVUZ,ÇAKAN MAHMUT,OLGUN Semih,  İmaj Yayınevi, Editör:Cihat YAŞAROĞLU, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 146, ISBN:978-605-7905-21-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5332943)

13.

 

 

PİLOT ÜNİVERSİTEYE YÖNELİK PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Bölüm adı:(Üniversite Öğrencilerinin İhtisaslaşma  Programı Hakkındaki Farkındalıklarının İncelenmesi) (2019)., YAŞAROĞLU CİHAT,TÜRKAN YAVUZ,OLGUN Semih,  İmaj Yayınevi, Editör:Cihat YAŞAROĞLU, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 146, ISBN:978-605-7905-21-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5346764)

14.

 

 

Development Policies: Local Opportunities and Local Development, Bölüm adı:(IMPACTS OF A NEW ISLAMIC FINANCING METHOD, THE PUT MODEL, ONLOCAL DEVELOPMENT) (2019)., TÜRKAN YAVUZ,KAYANTAŞ Bayram,KAYNAR Erhan,TÜRKAN Murat,  EKİN Basım Yayın Dağıtım, Editör:Bilal Bagis, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 16, ISBN:978-605-69789-0-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5853819)

15.

 

16.

Küreselleşen Dünyada İşletmelere Etki Eden Temel Faktörler, Bölüm adı:(İslami Finans) (2018)., TÜRKAN YAVUZ,  Eğitim Yayınevi, Editör:Mehmet GÜVEN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 260, ISBN:978-975-2475-68-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4588205)

Sertifika

 

 

32 SAATLİK UYGULAMALI AB PROJE YAZMA (HORIZON 2020) EĞİTİMİ, Fırat Kalkınma Ajansı Desteği ile Bingöl Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkesi ve Bingöl İŞGEM yürütücülüğünde düzenlenen eğitime katılınmıştır., Bingöl Üniversitesi, Sertifika, 18.09.2019 -21.09.2019 (Ulusal)

 
 

YENİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) UYGULAMASINA İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER EĞİTİMİ, Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen eğitime katılınmıştır., Ankara, Sertifika, 21.01.2017 -22.01.2017 (Ulusal)

 
 

MODEL UÇAK SERTİFİKASI, THK ve FAI yönetmenkiklerine uygun olarak model uçak yapımı eğitimi alınmıştır., Bingöl, Sertifika, 08.06.2015 -13.06.2015 (Ulusal)

 

ISO 22000:2005 DENETÇİ/BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Yönetim Sistemleri Denetimi yeterlik kriterlerine göre düzenlenen eğitim programı, Bingöl, Sertifika, 24.10.2011 -28.10.2011 (Uluslararası)

 
 

OHSAS 18001:2007 DENETÇİ/ BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Yönetim Sistemleri Denetimi yeterlik kritlerine göre düzenlenen eğitim, Malatya, Sertifika, 15.08.2011 -19.08.2011 (Uluslararası)

 
 

Kurs

 

 

Ekonometrik Analiz Eğitimi-2 (Zaman Serisi Analizi Eğitimi), Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen ve toplam 24 saat süreli Zaman Serisi Analizi eğitimi alınmıştır., BİNGÖL, Kurs, 25.12.2020 -30.12.2020 (Ulusal)

 
 

Ekonometrik Analiz Eğitimi-1 (Panel Veri Analizi Eğitimi), Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen ve toplam 24 saat süreli Panel Veri Analizi eğitimi alınmıştır., BİNGÖL, Kurs, 19.12.2020 -24.12.2020 (Ulusal)

 
 

DİJİTAL ÇAĞDA YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENME ÖĞRETME, Yükseköğretim Kurulu koordinsyonunda Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen eğitime katılınarak başarı belgesi elde edilmiştir., Bingöl, Kurs, 19.11.2018 -06.01.2019 (Ulusal)

 
 

EKONOMETRİ YAZ SEMİNERLERİ FİNANSAL EKONOMETRİ, İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen eğitime katılınmıştır., Malatya İnönü Üniversitesi, Kurs, 06.07.2018 -08.07.2018 (Ulusal)

 
 

EKONOMETRİ YAZ SEMİNERLERİ ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ, İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezince düzenlenen eğitime katılınmıştır., Malatya İnönü Üniversitesi, Kurs, 02.07.2018 -05.07.2018 (Ulusal)

 
 

GÜNCEL PERSPEKTİFTE PANEL VERİ ANALİZİ, İnönü Üniversitesi Ekonometri Yaz Seminerine katılınmıştır., Malatya İnönü Üniversitesi, Kurs, 24.07.2017 -28.07.2017 (Ulusal)

 

GÜNCEL PERSPEKTİFTE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ, İnönü Üniversitesi Ekonometri Yaz Seminerlerine katılınmıştır., Malatya İnönü Üniversitesi, Kurs, 17.07.2017 -22.07.2017 (Ulusal)

 

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ, KOSGEB tarafından Bingöl Üniversitesinde gerçekleştirilen eğitime katılınmıştır., Bingöl, Kurs, 18.08.2014 -26.08.2014 (Ulusal)

 

TUBİTAK PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ, TUBİTAK projeleri hazırlama eğitimi alınmıştır., Bingöl, Kurs, 11.11.2013 -13.11.2013 (Ulusal)

 

SCOPUS VE SCIENCEDIRECT AKADEMİK VERİTABANLARI EĞİTİMİ, Elsevier’xxin Bingöl Üniversitesi Kütüphanesi işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitime katılınmıştır., Bingöl, Kurs, 12.11.2013 -12.11.2013 (Ulusal)

 
 

SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi Teknikleri Eğitimi, SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi Teknikleri ile ilgili eğitim alınmıştır., Bingöl, Kurs, 19.03.2012 -18.04.2012 (Ulusal)

 
 

Araştırma

 

 

Kuveyttürk Katılım Bankası A.Ş. Bingöl Şubesi, 11 haftalık Gözlemci Sıfatıyla Bankada Yapılan İşlemlerin İncelenmesi, BİNGÖL, Araştırma, 05.11.2019 -31.12.2019 (Ulusal)

 

Çalıştay

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİ VİZYON ÇALIŞTAYI, Bingöl Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen çalıştaya gerekli destek sağlanmıştır., Bingöl Üniversitesi, Çalıştay, 26.04.2019 -26.04.2019 (Ulusal)

 
 

Türkiye ve Malezya’da İslam İktisadı ve Finansı Eğitimi Çalıştayı, İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) ve International Council Of Islamic Finance Educators (ICIFE)’nin birlikte planladığı “Türkiye ve Malezya’da İslam İktisadı ve Finansı Eğitimi Çalıştayı” 17 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye ve Malezya’daki İslam İktisadı Lisans ve Lisansüstü programlarının genel durumu konuşulmuştur., İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İSTANBUL, Çalıştay, 17.07.2017 -17.07.2017 (Uluslararası)