ZEYNEP DUMANOĞLU

Doç. Dr. ZEYNEP DUMANOĞLU

Unvan DOÇENT
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
E-mail zdumanoglu@bingol.edu.tr
Dahili No 5448
Oda No AI-15

2004 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümden mezun olmuştur. Aynı bölümde, mezun olduktan sonra Yüksek Lisansa başlamış ve devamında Doktorasını da tamamlayarak, 2016 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümde göreve başlamıştır.

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

 Lisans

 Tarım Teknolojisi/Tarım Makinaları

Ege Üniversitesi

2004

 Yüksek Lisans

 Tarım Makinaları

Ege Üniversitesi

2010

 Doktora

 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği 

Ege Üniversitesi

2016

 Lisans

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Anadolu Üniversitesi

2023

 

 

Lisans

 • Tarımsal Mekanizasyon
 • Tarım Alet ve Makinaları
 • Tarımsal Savaş Mekanizasyonu
 • Tarım Traktörleri
 • Mesleki Uygulama
 • Tarımsal Ekoloji
 • Malzeme Bilgisi
 • Peyzaj Mekanizasyonu
 • Toprak İşleme Makinaları
 • Hayvansal Üretim Mekanizasyonu
 • Basketbol
 • Voleybol
 • Futbol

Yüksek Lisans

 • Katı Atıkların Değerlendirilmesi
 • Araştırma, Planlama, Proje ve Sunum Teknikleri
 • Tarımsal Kurutma Uygulamaları
 • Tarımsal Ürünlerde Temizleme ve Sınıflandırma İlkeleri

 

 • Dumanoğlu, Z., Işık, D. & Geren, H. (2016). Kinoa (Chenopodium quinoa Wild.)'da Farklı Tuz (NaCl) yoğunluklarının Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi. Ege Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Dergisi. 53 (2):153-159. (https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/417499

 

 

 • Dumanoğlu, Z. & Geren, H. (2018). Farklı Azot ve Fosfor Seviyelerinin Horozibiği (Amarantus mantegazzianus)’nde Tane Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Ön Araştırma. Ege Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Dergisi. 55(2). 203-210. (https://dergipark.org.tr/en/pub/zfdergi/article/408886).

 

 

 

 

 • Dumanoğlu Z, Ozkan, SS &Topcu, GD.  (2019). İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) çeşitlerine ait tohumların bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 5(2): 292 - 298. (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/881224).

 

 

 • Dumanoğlu Z. & Mokhtarzadeh, S. (2020). Türkiye’de Kültürü Yapılan Salvia Türlerine (Salvia hispanica L., Salvia tomentosa L. ve Salvia verticillata L.) Ait Tohumların Bazı Fiziksel Özellikleri, Türk tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7(3); sf:596-602. (https://doi.org/10.30910/turkjans.663891).

 

 • Dumanoğlu Z. & Geren, H. (2020). An Investigation on Determination of Seed Characteristics of Some Gluten-Free Crops (Amarantus mantegazzianus, Chenopodium quinoa Willd., Eragrostis tef [Zucc] Trotter, Salvia hispanica L.), Turkısh Journal of Agriculture - Food Science and Technology(TURJAF), 8(8):1650-1655 (http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/issue/view/89/showToc).

 

 • Dumanoğlu Z., Güzel U. & Çakır, A. (2020). Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetişen Dikenli İncir (Opuntia Ficus-İndica L.) Tohumlarının Bazı Fiziksel özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Türk Doğa ve Fen Dergisi, Özel Sayı, Cilt:9: 28-33. (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1019715). 

 

 

 • Dumanoğlu, Z., Çaçan, E. & Kökten, K. (2021). Korunga (Onobrychis viciifolia Scop.) Genotiplerine Ait Tohumların Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences. 6(1):18-24. (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1319526)

 

 

 • Dumanoğlu, Z. & Mokhtarzadeh, S. (2021). Farklı fesleğen (Ocimum basilicum L.) populasyonlarına ait tohumların bazı karakteristik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Akademik Ziraat Dergisi 10(1):97-104. (https://dergipark.org.tr/tr/pub/azd/issue/62964/799932)

 

 • Dumanoğlu, Z., Ekren, S., Öztürk, G., Gökçöl, A., İlker, E. & Geren H. (2021). Farklı Yıllarda Hasat Edilen Kenevir Tohumlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi. European Journal of Science and Technology. 27:17-21 (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/64232/902273).

 

 • Dumanoğlu, Z., Çaçan, E. & Kökten, K. (2021). Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) Tohumlarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences. 7(4): 504-511. (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jarnas/issue/66083/910045)

 

 • Ozturk, G. & Dumanoğlu, Z. (2021). Yield Performances of Pelleted True Potato (TPS) Seeds in Outdoor SeedbedGrowing. Turk J  Field Crops. 26(2). 180-187. 

 

 • Dumanoğlu, Z. & Ozturk, G. (2021). A Research on Improving Seed Quality (Pelleting) ın True Potato of 101 (Nif) Genotype. FEB-Fresenius Enviromental Bulletin. 30:10983-10988. 

 

 • Dumanoğlu, Z. & Ekren, S. (2021). Farklı Sürelerde Depolanan Tütün (Nicotina tabacum L.) Tohumlarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. ISPEC Journal of Agr. Sciences. 5(4):903-909. 

 

 • Dumanoğlu, Z., Ozturk, G. & Ekren, S. (2021).Bazı Yağ Bitkilerine Ait Tohum Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. MAS Journal of Applied Sciences 6(4): 988–996 89.

 

 • Dumanoğlu, Z. & Ozturk, G. (2021). Patates (Solanum tuberosum L.) Tarımı ve Önemi. MAS Journal of Applied Sciences. 6(Özel Sayı): 1307–1315.

 

 

 

 • Dumanoğlu, Z., Çaçan, E. & Kökten, K. (2021). Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Genotiplerine  Ait Tohumların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.  Turk J Agric Res, 8(3): 362-366 (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tutad/issue/66281/1010297).

 

 • Dumanoğlu, Z., Özdemir, S. & Kökten, K. (2022). Farklı İnci Darısı (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) Genotilerine Ait Tohumların ait Morfoloik ve Biyoloik Özelliklerinin Belirlenmesi.  ISPEC Journal of Agr. Sciences. 6(1): 64-71. 

 

 

 • Dumanoğlu, Z. & Ozturk, G. (2022).Film Kaplama Uygulamasının Patates Tohumlarının Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi. ISPEC Journal of Agr. Sciences. 6(3):638-643. 

 

 • Dumanoğlu, Z. (2022).  Comparison of Some Physical and Physiological Characteristics of The Film Coated Seeds of Poppy (Papaver somniferum L.) Genotypes. FEB-Fresenius Enviromental Bulletin. 8602-8607. 

 

 • Dumanoğlu, Z., Çaçan, E. & Kökten, K. (2022).Yayın fiğ (Vicia sativa L.) Tohumlarına Ait Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.MAS Journal of Applied Sciences. 7(1): 41–47. 

 

 • Dumanoğlu, Z., Özdemir, S. & Kökten, K. (2022). Physical Properties of Seeds of Some Chickpea (Cicer arietinum L.) Varieties. Ziraat Mühendisliği  (376), 42-47. 

 

 • Dumanoğlu, Z., Özdemir, S. & Kökten, K. (2023)Determination of Some Physical and Physiological Properties of Seeds of Different Grass Pea (Lathyrus sativus L.) Genotypes. ISPEC Journal  of Agricultural Sciences, 7(1): 27-35.  

 

 • Dumanoğlu, Z., Çaçan, E. & Kökten, K. (2023)Determination of Some Physical-Physiological Properties of Seeds of Alfalfa (Medicago sativa L.) Populations. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 4(2):58-67.

 

 • Dumanoğlu, Z. & Ozturk, G. (2023). Agrotechnical Characteristics of Some Vegetable Seeds Commonly Grown in Denizli-Acıpayam. Journal of Agricultural Production, 4(2):100-104.  

 

 • Dumanoğlu, Z. & Ozturk, G. (2024). Determination of Some Physical Characteristics of Seeds of Different Golden Strawberry (Physalis peruviana L.) Cultivars. MAS Journal of Applied Sciences. 9(1):111-116.
A Siologcs
L.)​
 • Yazgı A., Dumanoğlu Z., Kuldemir N., Aygün İ.D., ve Masoumi, A. (2012). Pnömatik Tahıl Ekim Makinası ile Buğday Ekiminde Makine Performansının Belirlenmesi,Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 8(1), s:35-40, İzmir. (http://dergipark.gov.tr/download/article-file/118811)

 

 

 • Dumanoğlu Z., ve Çakmak, B. (2017). Oğulotu (Melissa officinalis L.) Tohumunun Kaplanması ve Pelletlenmesinin Tohum Kalitesi Üzerine Etkileri, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt13, sayı2, sf87-92, ISSN 1306-0007, İzmir. (http://dergipark.gov.tr/tarmak/issue/34002/376412)

 

 • Ekren, S., Geren, H., ve  Dumanoğlu, Z. (2017). A Preliminary Study on The Grain Yield and Some Agronomical Performances of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Grown Under Different Stress Conditions, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir/Kapadokya. (Oral Presentation)

 • Dumanoğlu, Z., Çakmak, B., İlbi, H., ve Başlar, G. (2017). Effects of Seed Coating and Pelleting Applications on The Quality of Onion Seeds (Allium cepa L.),13. International Congress On Mechanization and Energy In Agriculture & International Workshop On Preccision Agriculture (AGME), İzmir (Oral Presentation)

 • Topcu, G. D., Dumanoğlu, Z. ve Ozkan, S.S. (2018). The Effects of Different Seed Size and Salinity on Germination and Some Early Growth Parametresof Annual Ryegrass (Lolium multiflorum L.) Cultivars, 2nd International Vocational Science Symposium, Antalya. (Oral presentation)

 • Dumanoğlu, Z., Çakmak, B., İlbi, H. and Başlar. G. (2018). The Use of Some Plant Wastes as Pelleting Treatments in Onion (Allium cepa L.) Seeds, International Ecology Symp., Kastamonu. (Oral presentation)

 • Dumanoğlu, Z. ve Çakmak, B. (2018). The Effects of Some Seed Quality Treatments on Lemon balm (Melissa officinalis L.) Seeds, 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, Çeşme/ İzmir. (Poster) 

 • Dumanoğlu, Z. ve Çakmak, B. (2018). Design, Development and Performance of Different Deflectors for Pneumatic Broadcast Seeding of Wheat, IV. International Academic Research Congress (INES), Full Text Book, ISBN:978-605-196-226-9,sf:196-203 30 Oct-03 Nov 2018, Alanya/TURKEY. 

 • Dumanoğlu Z. ve Sönmez, Ç. (2019). Chia (Salvia Hispanica L.) Tohumlarına Ait Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özellikler, Erasmus International Academic Research Symposium, İzmir. (Oral presentation).

 • Dumanoğlu Z. ve Mokhtarzadeh, S. (2019). Türkiye’de Kültürü Yapılan Lavanta Türlerine (L. angustifolia ve L. stoechas) Ait Tohumların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri, HASAT International Agriculture and Forest Congress, Ankara (Oral presentation).

 • Dumanoğlu Z. (2019). Some Characteristics of Sumac (Rhus coriaria L.) Plant Seeds Growing in Elaziğ Region, SARA Seed Science and Archaeobatanical Research in Anatolia, İzmir (Oral presentation).

 • Meral, R., Demir, Y., Demir, A.D. Dumanoğlu, Z., Er, H., Urusen, Z. ve Sinan, A. (2019). Kovan Yapı Malzemesi Olarak Farklı Tarımsal Atıkların Kullanımı, Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi(11-13 Ekim), s81, Bingöl (Oral presentation).

 • Sivrikaya, I.S. and DumanoğluZ. (2020). Latest Technologies Used by Producers in Agricultural Protection, 7. International Scientific Research Congress (UBAK), ISBN: 978-605-7736-79-6; s:96, Ankara (Oral presentation). 

 • Dumanoğlu, Z. and Ekren, S. (2021). A Research on Determination of Some Physical and Physicological Properties of Tobacco Seeds(Nicotiana tabacum L.) from Diffrent Years. 3rd International Conference On Food, Agriculture and Veterinary (June 19-20), İzmir (Oral presentation). 

 • Dumanoğlu, Z. and Kır, B. (2021). Arı Otu (Phacelia Tanacetifolia Bentham.) Bitkisinin Önemi ve Bazı Fiziksel Özellikleri. The 11th International Scientific Research Congress - Science and Engineering-(20-21 August), Ankara. (Oral presentation). ​ 

 • Meral, R., Tutuş, A., Yüksel, A., Bektaş, İ., Demir, Y., Demir, A.D., Dumanoğlu, Z., Çobanoğlu, D.N., Er, H., Sinan, A., Ürüşan, Z. & Erçetin, A. (2021). Kenevir ve Jüt Bitkisi Saplarından Yonga ve Lif Levha Üretimi. Uluslararası "Alanya'da Tarım, Dünyada Tarım Kongresi" (ICAAW2021) (29-31 Ekim), Alanya (Oral presentation).  

 • Dumanoğlu, Z. and Sönmez, Ç. (2021). The Importance of Lavander (Lavandula officinalis L.) and Some Morphological Features of Its Seeds. 8th International Conference On Agriculture, Animal Sceince and Rural Development. (24-25 December 2021), Bingöl (Oral presentation).​
 • Dumanoğlu, Z. and Çaçan, E. (2022). A Research on The Determination of Some Physical Characteristics of Seeds of Proso Millet (Panicum millaceum L.) Population. Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies (6-8 March 2022). Turkısh Republic of Northern Cyprus. (Oral presentation).   
 • Dumanoğlu, Z. and Kökten, K. (2022)Investigation of Some Physical Characteristics of Festuca Species. II. International Siirt Conference on Scientific Research. (21-23 March), Siirt.(Oral presentation).
 • Dumanoğlu, Z. Özdemir, S. and Kökten, K. (2022). Investigation Of Some Physical Properties Of Turf (Lolium L.) Species. ISPEC 10th International Conference on Agriculture, Animal and Rural Development. (18-19 July), Sivas. (Oral presentation).​​ 
 • Dumanoğlu, Z. and Ekren, S. (2022). Determination of Some Physiological Characteristics of Different Cotton (Gossypium hirsitum) Varieties. II. International Conference on Global Practise of Multidisiplinary Scientific Studies (26-28 July), Batumi, Georgia. (Oral presentation).​​​ 
 • Ebrahim Pour Mokhtari, N. & Dumanoğlu, Z. (2022). Some Features Of Lentils Varieties. III. International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies (15-17 November). Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus. (Oral presentation).
 • Dumanoğlu, Z. (2022). Sandy Everlasting (Helıchrysum arenarıum (L.) Moench) Agriculture. 2. International Black Sea Modern Scientific Research Congress (21-22 December), Rize. (Oral presentation).
 • Dumanoğlu, Z., Kökten, K. and Özdemir, S. (2023). Determining The Physical Properties of Some Turfgrass Plants. 5th International Food, Agriculture and Veterinary Sciences Congress (17- 19 March), Kars. (Oral presentation).
 • Dumanoğlu, Z (2023). Some Aeroponic Systems Applications. VII-International European Conferance on Interdisciplinary Scientific Research (28-30 March), Frankfurt, Germany.  (Oral presentation).
 • Dumanoğlu, Z., Kökten, K. and Özdemir, S. (2023). Determination of Some Physical Properties of Peas (Pisum sativum L.) Evaluated as Dry Food. VI.  International Conferance on Global Practice of Multidisiplinary Scientific Studies. (28-30 April 2023). Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus. (Oral presentation).
 • Dumanoğlu, Z. and S. Turamberk Özerden. (2023)Edible Plants of Northern Cyprus Within the Scope of Cultural Heritage Tourism. VI.  International Conferance on Global Practice of Multidisiplinary Scientific Studies. (28-30 April 2023). Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus. (Oral presentation).
 • Dumanoğlu, Z.,. and S. Özdemir  (2024). Some Nanotechnological Studies in Agricultural Production.(03-05  May 2024). Sivas International Conference on Scientific and Innovation Research-III, Sivas. (Oral presentation). 
 • Dumanoğlu, Z.  and S.  Turamberk Özerden. (2024). Kuzey Kıbrıs Gelenksel Değerlerinden Bitkisel Örücülük. 12th International Conferance on Social Sciences & Humanites. (1-2 June 2024) Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus. (Oral presentation).

 

 

 • Yazgı A., Dumanoğlu Z., Kuldemir N., Aygün İ.D., ve Masoumi, A. (2012). Pnömatik Tahıl Ekim Makinası ile Buğday Ekiminde Makine Performansının Belirlenmesi,Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 27.Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Samsun (Sözlü Bildiri).

 

 • Sönmez C., Dumanoğlu Z., Okkaoğlu H. ve  Simsek, A.O. (2014). Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Tarımında Mekanizasyon Olanakları, II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Yalova (Poster).

 

 • Dumanoğlu Z. ve Çakmak, B. (2018). Tohum Uygulamalarının Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi, 31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Bursa (Sözlü Bildiri).

 

 • Dumanoğlu Z. ve Vural, H. (2019). Bingöl Bölgesinde Yetişen Unutma Beni Çiçeği (Myosotis stricta) Tohumlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi, 32. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Çanakkale (Sözlü Bildiri).

 

 • Dumanoğlu, Z. (2021). Jüt Bitkisinin Genel Özellikleri ve Değerlendirme Şekilleri. 33. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Isparta (Sözlü Bildiri).

 

 • Advances in Agriculture (ESCI)
 • African Journal of Agricultural Research (CAB and CAS)
 • Asian Journal of Research in Agriculture and Foresty (AGRIS)
 • Celal Bayar University Journal of Science (ULAKBİM)
 • Ege Universitesi Ziraat Fakülte Dergisi (ULAKBİM)
 • European Journal of Medical Plants (CAS)
 • Field Crops Research (Science Citation Index)
 • Journal of Agricultural Extension and Rural Development (CAB)
 • Journal of Holtuculture and Foresty (CAB)
 • Journal of Agriculture and Nature (ULAKBİM)
 • Journal of Pharmaceutical Research International (ESCI)
 • ISPEC-Journal of Agricultural Sicence (Crossref)
 • International Journal of Genetics and Molecular Biology (CAB)
 • Plant Cell Biotechnology and Molecular (SJR)
 • Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Dergipark)
 • Turkısh Journal of Food Science and Technology (CABI and ULAKBİM)
 • Turk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (ULAKBİM)
 • Bazı Aromatik ve Süs Bitkisi Tohumlarının Pelletleme ve Kaplama Olanaklarının Araştırılması (2013-ZRF-022) - Araştırmacı, Ege Ün. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, İzmir.  

 

 • Farklı Tarımsal Atıklardan Kovan Yapı Malzemesi Üretimi ve Fiziko- Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi (PR-360-0965) - Yürütücü: Yasin Demir, Araştırmacılar: Ahmet Tutuş, Alaadin Yüksel, İbrahim Bektaş, Ramazan Meral, Azize Doğan Demir, Zeynep Dumanoğlu, Hasan Er, Ali Sinan, Zeynep Ürüşan, Duygu Nur Çobanoğlu, Ali Erçetin (2022), Bingöl.
 • Dumanoğlu, Z. & Çakmak, B. (2018). Pelletlenen Oğul otu (Melissa officinalis L.) Tohumlarının Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri. IV. International Academic Research Congress (INES), Mimarlık ve Mühendislik Çalışmaları 2018, ISBN: 978-605-196-227-6, sf: 135-146.
 • Dumanoğlu, Z. & Çakmak, B. (2019). Tohum Uygulamalarının İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Tohumları Üzerindeki Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Etkilerinin İncelenmesi. Erasmus International Academic Research Symposium, Proceeding Book(Agriculture, Foresty and Fishers), ISBN : 978-60 5 -7 602-7 3 -2, sf: 155-166.
 • Dumanoğlu, Z. (2020). Sumak (Rhus coriaria L.) Bitkisine Ait Tohumların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Ziraat, Orman, Su Ürünleri Alanında Akademik Çalışmalar-II, Ed: Ali Bolat, ISBN:978-625-7884-75-4; sf:111-121.
 • Dumanoğlu, Z. (2020). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Bitkisel Atıkların Değerlendirilmesi. Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar, Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitlilik. Ed: Kağan Kökten, ISBN: 978-625-7687-38-6, 461-473.  
 • Dumanoğlu, Z. (2021). Altın Otu (Helıchrysum arenarıum) Bıtkısının Önemi, Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler. Ed: Turgay Ayaşan, Ali Beyhan Uçuk, Numan Bildirici, ISBN: 978-625-7342-64-3, 19-29.
 • Dumanoğlu, Z. (2021). Meryemana Dikeni [Silybum marianum (L.) Gaertner] Tohumlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi. Scientific Developments for Natural and Engineering Sciences. Ed:Selmin Ener Rüşen. ISBN: 978-625-7680-42-4.123-133.
 • Dumanoğlu, Z. (2021). A Study on The Determination of Some Physical and Physiological Properties of Nettle Seeds (Urtica dioica L.). Research & Reviews in Agriculture, Foresty and Aquaculture Sciences. Ed:Taner Akar, Emine Küçüker. ISBN • 978-625-7411-80-6.
 • Dumanoğlu, Z. (2021). Evaluation of Plant Waste in Organic Agriculture: Mulching. Türkiye'de Organik Tarım ve Agro-Ekolojik Gelişmeler. Ed: Kağan Kökten, Hakan İnci. ISBN: 978-625-7636-96-4. 
 • Dumanoğlu, Z., Çaçan, E. & Kökten, K. (2021). Comparison of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz.), Hairy Vetch (Vicia villosa Roth.) and Common Vetch (Vicia sativa L.) Seeds in Terms of Some Physical and Physiological Properties. Sustainable Forage Production and Ecological Safety. Ed: Gülcan Demircioğlu Topçu, Seyithan Seydosoglu. ISBN: 978-625-7636-89-6.
 • Dumanoğlu, Z. (2021). The Importance and Genel Characteristics of Coriander (Coriandrum sativum L.): A Review. Medical and Aromatic Plants:Economics Production Agricultural Utilization and Other Aspects. Ed: Sıdıka Ekren. ISBN: 978-625-8007-73-2.
 • Dumanoğlu, Z. (2022). Investigation of Physical and Physiological Properties of Seeds of Some Commonly Produced Forage Crops. Current Research in Agriculture, Foresty and Aquaculture. Ed: Koray Özrenk, Emine Küçüker. ISBN: 978-625-430-056-1​
 • Dumanoğlu, Z. (2022). Effects of Film Coating on Some Properties of Okra (Abelmoschus esculentus) Seeds. Integrated Alternative Farming Models. Ed: Kağan Kökten, Selim Özdemir. ISBN: 978-625-8213-17-1​.
 • Dumanoğlu, Z. (2022). Safflower (Carthamus tinctorius L.) Agriculture. Industrial Plants:Economics, Production, Agricultural, Utılization and Other Aspects. Ed: Sıdıka Ekren, ISBN: 978-625-6380-33-2. 
 • Dumanoğlu, Z. (2022). Sesame (Sesamum indicum L.)  Farming. Compendium of Advances in Agriculture. ED: Zeliha Gökbayrak, Burçak İşçi, Nurhan Keskin, ISBN: 978-625-6380-67-7. 
 • Dumanoğlu, Z. (2022). Sürdürülebilir Dikey Tarım Kavramı, Academic Studies in Biosystem Engineering-I. Ed: Mehmet Fırat Baran. ISBN: 978-625-6955-97-4 
 • Dumanoğlu, Z. (2023). Investigation of Changes in Physical Properties of Some Safflower (Carthamus tinctorius L.) Cultivars After Film Coating Application. Pioneer and Contemporary Studies in Agriculture, Forest and Water Issues. Ed: Aleddin Bobat. ISBN: 978-625-6945-91-3.