AHMET KAYINTU

Doç. Dr. AHMET KAYINTU

Unvan DOÇENT
Birim FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
E-mail akayintu@bingol.edu.tr
Dahili No 5363
Oda No D1-0
Lisans Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi 1998
Y.Lisans Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi 2001
Doktora Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi 2009

 

Hazırlayan    Ad Soyad                           Tez Adı

2016        MEHMET     KAYA       Ngugi Wa Thiong'o and National Emancipation

 

2015        DANYAL APUHAN     Vıstunıkuni Zazakiye Çewlig dı bawerî bêbıni

 

2014        EREN BOLAT            The Figure of Postcolonial Women in Ngugi Wa Thiong'o's Petals of

                                                 Blood and a Grain of   Wheat

Kayıntu, Ahmet and Aydın,Özlem. "V.S. Naipul and Islam". Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. ​Aralık,2014. sayı.18. Full Text (pdf)

Kayıntu, Ahmet. "Lawrence Durell'ın Eserlerinde Türk İmgesi". Gaziantep University Journal of Social Sciences. 2011. Vol.10. Nu.2. 677-699.Full Text (pdf)

Kayıntu, Ahmet. "İngiliz Edebiyatının Toplumsal Misyonu ve Sömürgecilik". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Vol: 7  Cilt:7 Sayı:13. Full Text (pdf)

Kayıntu, Ahmet. "Edward Said ve Çağdaş Eleştiri". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. ​Güz, 2011. sayı.2. Full Text (pdf)

Hakemli Olmayan Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kayıntu, Ahmet. "Lawrence Durrell, Sömürgecilik ve Oryantalizm ". Roman Kahramanları. ​Ocak-Mart 2014.Sayı.17. Ful Text (pdf)

Kayıntu, A. "İngilizce ve Britanya İmparatorluğu" I. Dil Sanat ve İktidar Sempozyumu. 11-12 Mayıs 2017 Gresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye. Full Text

Kayıntu, Ahmet. "India Between East and West: The Image of India in the Works of E.M.Forster And Halide Edip." VI.Uluslararası ​Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Konferansı. 12-14 Ekim,2016. Konya.TURKEY. Full Text 

Kayıntu, Ahmet. "Multiculturalism and Secularism". Multiculturalism, Heritage and English Studies Conference 3rdInternational Week on English Studies. ​May 5-6, 2016. Karabük University, Karabük. TURKEY. Full Text 

Kayıntu, Ahmet. "Ghassan Kanafani'nin Eserlerinde Filistin Halkının Yurtsuzluk Trajedisi". Uluslararası Savaş ve Edebiyat Sempozyumu, Aralık 16-18, 2014. Sakarya Üniversitesi. TÜRKİYE. Full Text

Kayıntu, Ahmet. "Postcolonialism and Religion". 3rd​ Interdisciplinary Conference on English Studies. June 19-20, 2014. Near East University. Nicosia CYPRUS. Full Text 

Kayıntu, Ahmet and Aydın,Özlem. "Religious Consciousness and Postcolonialism". 5th​ International Conference on Consciousness, Theatre, Literature and the Arts. June 15-17, 2013. University of Lincoln. Lincoln, ENGLAND,UK. Full Text

Kayıntu, Ahmet. "Hastasını Yüzyıldır Bekleyen Reçete". Kimlik,Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlı'dan Günümüze Kürtler Uluslararası Sempozyumu. 6-8 Eylül, 2012, Bingöl. TÜRKİYE. Full Text 

Kayıntu, Ahmet."Molla Mehmet Demirtaş'ın Zazaca Divanı". II.Uluslararsı Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu. 4-6 Mayıs,2012, Bingol. TURKEY.  Full Text (Pdf)

Kayıntu, Ahmet. "Emperyalizmin İdeolojik Aygıtı Olarak Edebiyat: İngiliz Edebiyatı Örneği". II.Uluslararsı Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu. 5-6-7-Ekim, 2011. Pamukkale Üniversitesi, Denizli. TÜRKİYE.  Full Text 

Kayıntu, Ahmet. "Kaybolma Tehlikesi Karşısında Zazacanın Geleceği". International Symposium on Zaza Language. May 13-14,2011, Bingol. TURKEY. Full Text 

Kayıntu, Ahmet et.al., "The Use of Literature in Teaching English Grammatical Structures as well as Some Linguistic components". 1​st International Conference on ​Foreign LanguageTeaching and Applied Linguistics.​ May 5-7, 2011. Sarajevo. BOSNIA AND HERZEGOVINA. Full Text 

Kayıntu, Ahmet " "Lawrence Durrell'ın Eserlerinde Kıbrıslı Türkler", II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, 21-25 Ekim 2010,İzmir, TURKEY Full Text 

 

 

 

Kayıntu, Ahmet. "Bingöl'de Konuşulan Yerel Dil (Zazaca) Üzerine Batıda Yapılan Çalışmalara Eleştirel Bir Yaklaşım: Terry Lynn Todd'un A Grammar Of Dimili (Also Known as Zaza)". III. Bingöl Sempozyumu. ​17-19 Eylül 2010. Bingöl Üniversitesi, Bingöl. TÜRKİYE. Full Text (PDF)

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Kurulu

 

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,Hakemlik

 

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi,Hakemlik

 

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik

 

Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik

 

 

KİTAP:

Kayıntu,Ahmet. Lawrence Durell'ın Eserleri, Kişiliği ve Türkler. Konya,Çizgi Kitabevi Yayınları, Nisan, 2015. ISBN:978-605-9108-41-6

 

KİTAP BÖLÜMÜ: (çeviri)

Alpyağıl, Recep (der.) Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-ek-i. ​İz Yayıncılık. 2014

 

Erasmus+ Teaching Staff Mobility. September 7-13,2015. Higher Vocational State School, Wloclawek. POLAND.

Erasmus+ Dil Yeterliliği Tematik Toplantısı. Aralık 25, 2014. Türkiye Ulusal Ajansa, Ankara. TÜRKİYE.

Continuing Professional Development Symposium.January 27-28, 2014. Hacettepe Univesity and British Council. Ankara, TURKEY.

Atıflar

1. Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme

     Stilleri

2. The Impact of Teaching English Past Tenses through Literature in Sudanese EFL Classrooms

     on the Promotion of Students’ Performance

3. Modern Zaza Hikâyeciliğinin Tarihsel Serüveni

4. Molla Mehmet Demirtaş ve Ehmedê Xanî’de Aşk

5. Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Fen Bilgisi Öğretmen    

     Adayları

6. Reflections of Cultural Memory in the Island of Disputes: Reading Durrell’s Bitter Lemons

    of Cyprus

7. The relevance of Literature courses on the EFL BA

8. Zazaca Kaynaklara Dair Bir Bibliyografya Çalışması - I –

9. Öğrenme Stili Modelleri