CEBRAHİL TÜRK

Öğr. Gör. CEBRAHİL TÜRK

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU / BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
E-mail cturk@bingol.edu.tr
Dahili No 1191-5423
Oda No AII-7

İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamladı. Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. 1997 yılında F.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Su ürünleri Yetiştiriciliği ABD Hastalıklar Bilim Dalında yüksek lisansa başladı. 1999 yılında Fırat Üniversitesi Kemaliye H. Ali Akın MYO Su Ürünleri Programına öğretim görevlisi olarak atandı. "Keban Baraj Gölünde Bulunan Acanthobrama  marmid (HECKEL, 1843) 'lerde görülen Ligula intestinalis (CESTODA: PSEUDOPHYLLIDEA) 'in Ekolojisi ve in vitro Kültürü" başlıklı tezini 2000 yılında tamamladı.  2009 yılından beri Bingöl Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

Lisans                 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ                                                                                              FIRAT ÜNİVERSİTESİ  1997

Yüksek Lisans   SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/HASTALIKLAR A.B.Dalı                              FIRAT ÜNİVERSİTESİ  2000

Doktora              SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/HASTALIKLAR A.B.Dalı                              FIRAT ÜNİVERSİTESİ   2022

Fırat Üniversite Kemaliye H. Ali Akın MYO    1999 - 2009                Öğretim Görevlisi

Bingöl Üniversitesi                                       2009- Halen               Öğretim Görevlisi

2015-2016  Bahar yarıyılı  Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları (Veteriner Fakültesi)

2016-2017  Bahar yarıyılı  Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları (Veteriner Fakültesi)

2017-2018  Bahar yarıyılı  Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları (Veteriner Fakültesi)

2018-2019  Bahar yarıyılı  Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları (Veteriner Fakültesi)

2019-2020  Bahar yarıyılı  Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları (Veteriner Fakültesi)

2020-2021  Bahar yarıyılı  Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları (Veteriner Fakültesi)

2022-2023  Güz yarıyılı  Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları (Veteriner Fakültesi)

 

 
 

 

İngilizce (Yökdil, 70,00)

 

1. Engin Seker, Unal Ispir, Serpil Mise Yonar, M. Enis Yonar, Cebrahil Turk,  Antioxidant Responses of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Gills After Exposure to Hydrogen Peroxide. Fresenius Environmental Bulletin 24: (1837-1840), 2015 Abstract Full Text online (PDF)

2-  Hayati Yuksel, Ünal Ispir, Aykut Ulucan, Cebrahil Turk, M Reşit Taysı. Effects of Hexachlorocyclohexane (HCH-γ-Isomer, Lindane) on the Reproductive System of Zebrafish (Danio rerio). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 19: 917-929 (2016) Abstract Full Text online (PDF)

3- KIRICI, M., TURK, C., CAGLAYAN, C., KIRICI, M. Toxic Effects of Copper Sülphate Pentahydrate on Antioxidant Enzyme Activities and Lipıd Peroxidation of Freshwater Fish Capoeta umbla (Heckel, 1843) Tissues. Applıed Ecology and Envıronmental Research 15(3):1685-1696 (2017) Abstract Full Text online (PDF)

4- Cuneyt Caglayan, Parham Taslimi, Cebrahil Türk, İlhami Gulcin, Fatih Mehmet Kandemir, Yeliz Demir, Şükrü Beydemir.  Purification and characterization of the carbonic anhydrase enzyme from horse mackerel (Trachurus trachurus) muscle and the impact of some metal ions and pesticides on enzyme activity.Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & PharmacologyVolume 226, 2019, 108605

5. Cuneyt Caglayan, Parham Taslimi, Cebrahil Türk, İlhami Gulcin, Fatih Mehmet Kandemir, Yeliz Demir, Şükrü Beydemir. Inhibition effects of some pesticides and heavy metals on carbonic anhydrase enzyme activity purified from horse mackerel (Trachurus trachurus) gill tissues. Environmental Science and Pollution Research. (2020).  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-020-07611-z

6. Kesik, HK., Celik, F., Turk, C., Günyaktı Kılınç, Ş., Simsek, S., & Gul, A. (2024). Sequence and Haplotype Analyses of Ligula intestinalis in Acanthobrama marmid (Cyprinidae) in Turkey. Acta Parasitologica, 1-12.

 

1- Dörücü, M., İspir, Ü. ve Türk, C. Levamisolün Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W)’ nın Bazı Kan Parametrelerine Etkisinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 405-411. (2005)

2Türk, C., Ü. İspir, ve M.E. Yonar., Albino gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) nda Pseudomonas sp. nin neden olduğu bir enfeksiyon olgusu. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları (DAUM) Dergisi, 6 (2): 66-69, (2008)

3Türk, C., Gökhan, H.B.,Özcan, M. ve İspir, Ü., Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'ında Yersinia ruckeri'ye Karşı Enrofloksasinin Koruyucu Etkisi.SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2009) 

4- Ünal İSPİR, Cebrahil TÜRK, Muammer KIRICI. Bingöl’de Ticari Bir Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Çiftliğinde Flavobacterium psycrophilum Salgını. Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi (Menba Journal of Fisheries Faculty), 25-29, 2, 2013. Abstract Full Text online

5- Abdurrahman GÜL, Ünal İSPİR, Cebrahil TÜRK, Muammer KIRICI, M. Reşit TAYSI, M. Enis YONAR. The Investigation of Diplostomum spMetacercariae in Some Cyprinids from Murat River (Genç Area), Bingöl, Turkey. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1(4): 547–551, 2014. Abstract Full Text online (PDF)

6- Ünal İspir, Cebrahil Türk, Muammer Kırıcı, M.Reşit Taysı, Mikail Özcan. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın inaktive Flavobacterium psychrophilum içeren aljinat mikropartikülleri ile immunizasyonu. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3): 233-240 (2016) Abstract Full Text online (PDF) 

7- Abdurrahman GÜL, Cebrahil TÜRK, Ünal İSPİR, Muammer KIRICI, M. Reşit TAYSI, M. Enis YONAR. Murat Nehri’nde (Genç-Bingöl) Avlanan Bazı Cyprinid’lerde Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) (Acanthocephala)’ nin Araştırılması.  Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg. 14 (3), 163-168, (2017)Abstract Full Text online

8- Abdurrahman GÜL,  Hayati YÜKSEL, Cebrahil TÜRK, Cüneyt ÇAĞLAYAN. Neoechinorhynchus rutili (Acanthocephala) ile Enfekte Capoeta trutta (Heckel,1843)’daki Değişikliklerin Biyokimyasal ve Histopatolojik Olarak İncelenmesi. Tr. Doğa ve Fen Derg. Cilt 9, Sayı 1, Sayfa 63-68, (2020)

1- Muammer KIRICI, Cebrahil TÜRK, Cüneyt ÇAĞLAYAN, Mahinur KIRICI. Effects of Copper Sulphate Pentahydrate on Antioxidant Enzyme Activities and Lipid Peroxidation in Gill of the Freshwater Fish, Capoeta umbla. FABA (International Symposium on Fisheries and Aquatic Science) 3-5 NOVEMBER 2016, ANTALYA, TURKEY

2- Cebrahil TÜRK, Mustafa DÖRÜCÜ. Göllerimizdeki Ligula İntestinalis Tehlikesi. 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı. 21-23 Eylül 2017. TUNCELİ, TÜRKİYE

3- Muammer KIRICI, Cebrahil TÜRK, Cüneyt ÇAĞLAYAN, Mahinur KIRICI. Oxidative stress biomarkers of exposure to copper sulphate pentahyrate in freshwater fish Capoeta umbla kidney. The 4th International Scientific Conference Current Problems of Biochemistry and Cell Biology, 5-6 Ekim 2017, DNIPRO, UKRAYNA.

4- Hayati Yüksel, Ünal Ispir, Aykut Ulucan, Cebrahil Türk, M Reşit Taysı. Effects of Hexachlorocyclohexane (HCH-γ-Isomer, Lindane) on the Reproductive System of Zebrafish (Danio rerio).II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES & TECHNICS. 4-8 Ekim 2017, ÜSKÜP, MAKEDONYA

5- Abdurrahman GÜL, Cebrahil TÜRK, Ünal İSPİR, Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI, M. Enis YONAR. The Investigation of Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) (Acanthocephala) in Some Cyprinids from Murat River (Genç-Bingöl). I. INTERNATIONAL AGRICULTURE SCIENCE CONGRESS. 09-12 May 2018 Van / TURKEY

6- Abdurrahman GÜL, Hayati YÜKSEL, Cebrahil TÜRK, Cüneyt ÇAĞLAYAN. Biochemical and Histopathological Investigation of Changes in Capoeta trutta (Heckel, 1843) Infected with Neoechinorhynchus rutili (Acanthocephala). I. INTERNATIONAL AGRICULTURE SCIENCE CONGRESS. 09-12 May 2018 Van / TURKEY

7- Mehmet Reşit TAYSI, Muammer KIRICI, Cebrahil TÜRK. Fish Welfare. I. INTERNATIONAL AGRICULTURE SCIENCE CONGRESS. 09-12 May 2018 Van / TURKEY

8- Cüneyt ÇAĞLAYAN, Parham TASLIMI, Cebrahil TÜRK, İlhami GÜLÇİN, Fatih Mehmet KANDEMİR, Yeliz DEMİR, Şükrü BEYDEMİR. Purification of The Carbonic Anhydrase Enzyme from Horse Mackerel, Trachurus trachurus (Linneaus, 1758), Gills and Inhibition Effects of Some Pesticides on Enzyme Activity. I. INTERNATIONAL AGRICULTURE SCIENCE CONGRESS. 09-12 May 2018 Van / TURKEY

9- Mehmet Reşit TAYSI, Muammer KIRICI, Cebrahil TÜRK. Use of Vaccine in Aquaculture. I. INTERNATIONAL AGRICULTURE SCIENCE CONGRESS. 09-12 May 2018 Van / TURKEY  

10. Cebrahil TÜRK,   Mustafa DÖRÜCÜ,  Aydın Şükrü BENGÜ. Investigation of Composition of  Fatty Acids in Muscular Tissues of Acanthobrama marmid (HECKEL, 1843) infected with Ligula intestinalis (CESTODA: PSEUDOPHYLLIDEA). I. International Baku Scientific Researches Conference. August 21-22, 2020. Baku, Azerbaijan

11. Cebrahil Türk, Muhammet Bahaeddin Dörtbudak, Mustafa Dörücü, Histopathological Changes in Acanthobrama marmid (Heckel, 1843) Infected with Ligula intestinalis (Cestoda: Pseudophyllidea). MarFresh2021- International Marine & Freshwater Sciences Symposium. 1-3 OCTOBER 2021, ŞANLIURFA / TURKEY.

12. Cebrahil TÜRK,  Bazı Arı Ürünlerinin Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektöründe Kullanımı. II. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve  Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi. 24-26 EKİM 2022, BİNGÖL/ TÜRKİYE  

1.  Türk, C. ve Dörücü, M.,  “Keban Baraj Gölünde Bulunan Acanthobrama marmid (HECKEL, 1843) 'lerde görülen Ligula intestinalis (CESTODA: PSEUDOPHYLLIDEA) 'in Ekolojisi", Su Ürünleri Sempozyumu, Sayfa 225-235, Sinop, 2000.

2. Türk, C. ve M. Dörücü, “Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın yumurta çapı ile vücut büyüklüğü arasındaki ilişki ve larvaların yaşama oranlarının belirlenmesi”, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt II, 811-819, Hatay, 2001.

3Türk, C., Ispir, Ü., Yonar, M.E., Albino Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)' nda Pseudomonas sp.' nin Neden Olduğu Bir Enfeksiyon Olgusu, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, 389, Muğla, 2007.

4Türk, C., Gökhan, H.B.,Özcan, M. ve İspir, Ü., "Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'ındaYersinia ruckeri'ye Karşı Enrofloksasinin Koruyucu Etkisi" I. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Isparta, 2008

5. İspir, Ü., Gökhan, H.B.,Özcan, M. ve Türk, C., Yersinia Ruckeri’nin Ekstraselüler Ürünleri (Ecp)’in Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’daki Koruyucu Etkisinin Araştırılması. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Isparta, 2008

6. Sakin. F., Türk, C. ve İspir, Ü. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın yumurta döneminde antioksidan savunma sistemi ve lipid peroksidasyon düzeyinin araştırılması. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Elazığ, 2009

7. İspir, Ü., Türk, C. ve Kırıcı, M., "Bir Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Üretim Tesisinde Görülen Flavobacterium psychrophilum Enfeksiyonu". 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Kastamonu, 24-26 Mayıs 2013.

8. Ünal İSPİR, Cebrahil TÜRK, Muammer KIRICI, M. Reşit TAYSI, Mikail ÖZCAN. Gökkuşağı Alabalığı (O. mykiss)'nın İnaktive Flavobacterium psychrophilum İçeren Alginat Mikropartikülleri ile İmmunizasyonu. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İzmir.

9. Cebrahil TÜRK, Mahinur KIRICI, Cüneyt ÇAĞLAYAN, Muammer KIRICI. Bakır Sülfat Pentahidrat’ın Capoeta umbla’nın Karaciğer Dokusundaki Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi.19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 12-15 Eylül 2017, Sinop.

1- Levamisolün Gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss, W.) bazı kan parametrelerine etkisinin araştırılması. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Yönetim Birimi Projesi, No: 788.  Araştırmacı
 
2- Hexachlorocyclohexane (HCH-y-isomer- Lindane)'nın Zebra balıklarının (Danio rerio) üreme sistemi üzerine etkileri.  Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP) Yönetim Birimi Projesi, No: 020  2013. Araştırmacı
 
3- Murat Nehri (Genç, Bingöl)’nde Avlanabilen Balık Türlerinde Endoparazitlerin Araştırılması. Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP) Yönetim Birimi Projesi, No: 017 .2014Araştırmacı
 
4- Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)'nın inaktive Flavobacterium psycrophilumiçeren alginat mikropartikülleri ile immunizasyonu.Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP) Yönetim Birimi Projesi, No: 019. 2013.  Araştırmacı
 
5- Bingöl'de Suyun ve Su Ürünlerinin Bilimsel Keşfi , Tübitak Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı- 4004, TÜBİTAK, 2011-2012 (Uzman-Eğitmen)
 
6- Bakir Sülfat Pentahidrat (CuSO4 5H2O)'ın Capoeta capoeta umbla Baliklarinin Solungaç ve Karaciğer Antioksidan Enzimleri Üzerine Etkilerinin Incelenmesi. Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP) Yönetim Birimi Projesi.  2016. Araştırmacı 
 
7- Neoechinorhynchus rutili (Acanthocephala) ile Enfekte Capoeta trutta (Heckel,1843)’daki Değişikliklerin Histopatolojik ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi. Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP) Yönetim Birimi Projesi. 2018. Araştırmacı 
 
8- Bingöl İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi ((Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)(Bingöl İlinin Karasal ve İçsu Ekosistemlerinin Biyoçeşitlilik ve Envantrer ve İzlenmesi)). 2018. Araştırmacı.
 
9- Ligula intestinalis (CESTODA: PSEUDOPHYLLIDEA) ile Enfekte Acanthobrama marmid (HECKEL, 1843)'lerin Kas Dokularındaki Bazı Yağ Asitleri Kompozisyonu ile Element Düzeylerinin Araştırılması. Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP) Yönetim Birimi Projesi. (Başlama Tarihi :05.08.2019,  Bitiş tarihi: 17.03.2021, 12 ay,  ) Araştırmacı
 
10- Keban Baraj Gölü'ndeki Tahta Balıklarında (Acanthobrama marmid)  Ligula İntestinalis’in PZR ve Sekans Analizi ile Moleküler Karakterizasyonu. Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP) Yönetim Birimi Projesi. (Başlama Tarihi :2021,  Bitiş tarihi: 2022, 12 ay,  ) Araştırmacı
1- Tübitak Projeleri Hazırlama Eğitimi, 11-13 Kasım 2013, Bingöl Üniversitesi
 
2- Scopus ve Science Direct Akademik Veritabanı Eğitimi, 12 Kasım 2013, Bingöl Üniversitesi
 
3- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasi. 08-17 Ocak 2016, Bingöl Üniversitesi
 
4- RT-PCR: mRNA Expersyonu Kursu Eğitim Sertifikası.11-13 Mayıs 2016, Bingöl üniversitesi
 
5- UYGULAMALI AB PROJE YAZMA EĞİTİMİ (HORIZON 2020) 18-21 Eylül 2019​, Bingöl Üniversitesi
 
6- Turnitin (Originality Check) Semineri. 24 Haziran 2022, Bingöl Üniversitesi