ALİ KARAMAN

Dr. Öğr. Üyesi ALİ KARAMAN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SAĞLIK YÖNETİMİ
E-mail akaraman@bingol.edu.tr
Dahili No 5627-5473
Oda No Sağlık Bilimleri Fakültesi oda no: C / III-10. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı oda no: II-09

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Ali KARAMAN

2.      Doğum Tarihi: 1976

3.      Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

Doktora

İşletme ABD. İşletme

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

2017

Y. Lisans

İşletme ABD. İşletme

Gaziantep Üniversitesi

2012

Lisans

İİBF. Kamu Yönetimi

Cumhuriyet Üniversitesi

2000

Ön Lisans

Adalet MYO

Anadolu Üniversitesi

2016

5.      Akademik Unvanlar:

Dr. Öğr. Üyesi Tarihi           : 30 Haziran 2020

6.     Yayınlar

6.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Durmaz, Y. ve Karaman, A., “A theoretical approach to process of selling in the modern understanding,” International Journal Of Management & Information Technology, 10(7), 2353-2359, (2015).  https://cirworld.com/index.php/ijmit/article/view/601
 2. Karaman, A., “Ürün bilinirliği ve tercihini belirlemede ürün uzmanlarının rolü: Nitel bir araştırma,” İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(2), 646-663, (2018).  Doi: 10.20491/isarder.2018.449.http://isarder.org/2018/vol.10_issue.2_article35_full_text.pdf
 3. Karaman, A. and Durmaz, Y., “A qualitative research on the factors determining product awareness and product preference in promoting medicines by digital tools,” Medicine Science, 7 (4), 923-9, (2018). Doi: 10.5455/medscience.2018.07.8866. Erişim Linki: https://www.ejmanager.com/mnstemps/53/53-1530170867.pdf?t=1625741351
 4. Büyükbeşe, T., Karaman, A. ve Dikbaş, T., “Özel ve Kamu Örgütlerinde İşgücü İhtiyacının Giderilmesinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Nitel Bir Araştırma,” İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 148-169, (2018). DOI: 10.20491/isarder.2018.517.Erişim Linki: http://dx.doi.org/10.20491/isarder.2018.517
 5. Karaman, A. ve Vesek, S., “Covid-19’un Suriyeliler üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerine yönelik nitel bir araştırma,” Nitel Sosyal Bilimler, 3(1), 30-71, (2021). Erişim linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1480992

6.2.  Yazılan uluslararası kitaplarda bölümler:

 1. Karaman, A. (2020). Tüketici Davranışını Etkileyen Psikolojik Faktörler. Y. Durmaz (Ed.). Tüketici davranışları. (ss. 123-157). (1. Bakı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 2. Karaman, A. (2020). Pazarlama planlaması. Y. Durmaz (Ed.). Pazarlama ilkeleri: kavram, teori, uygulama. (ss. 89-109). (Birinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 3. Karaman, A. (2021). Geçmişten günümüze dijital pazarlamaya bakış. H. Ayhan Gökçek (Ed.). Dijital yönetim, pazarlama, medya. (ss. 67-90). (1. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 4. Karaman, A. (2022). Dijital ve Çevrimiçi Satın Alma Eğilimindeki Artış. F. Şahin ve R. Bahar (Eds.). Tüketici Davranışlarında Makro Trendler. (ss. 23-54). (1. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

6.3. Uluslararası kongrelerde sunulan bildiriler:

7.  Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2022-2023

Güz

Sağlık Kurumları Yönetimi

3

0

22

Temel İşletme

3

0

58

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

3

0

20

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

3

0

25

Uluslararası Sağlık Sistemleri ve Politikaları

3

0

24

Sağlıkta Girişimcilik ve İnovasyon

2

0

11

Sağlık Kurumlarında Proje Yönetimi ve Program Değerlendirme

2

0

34

Bahar

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

3

0

 

Sağlık Politikası ve Planlaması

3

0

 

Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler

2

0

 

Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi

2

0

 

2021-2022

Güz

Sağlık Kurumları Yönetimi

3

0

43

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

3

0

43

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

3

0

25

Genel Muhasebe-I

3

0

34

Sağlıkta Girişimcilik ve İnovasyon

2

0

36

Sağlık Kurumlarında Proje Yönetimi ve Program Değerlendirme

2

0

24

Bahar

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

3

0

36

Sağlık Politikası ve Planlaması

3

0

37

Genel Muhasebe-II

3

0

17

Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler

2

0

35

Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi

2

0

24

2020-2021

Güz

Sağlık Kurumları Yönetimi

3

0

33

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

3

0

33

Sağlıkta Girişimcilik ve İnovasyon

2

0

30

Bahar

Genel Muhasebe II

3

0

44

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

3

0

26

Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler

2

0

26

Sağlık Politikası ve Planlaması

3

0

26

8.    İdari Görevler

Müdür Yrd. Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2021-Devam ediyor.

Müdür, Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜSEÇAM) Müdürü. 2021-Devam ediyor.

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

Doktora

İşletme ABD. İşletme

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

2017

Y. Lisans

İşletme ABD. İşletme

Gaziantep Üniversitesi

2012

Lisans

İİBF. Kamu Yönetimi

Cumhuriyet Üniversitesi

2000

Ön Lisans

Adalet MYO

Anadolu Üniversitesi

2016

Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi Sağlık Bİlimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 30 Haziran 2020.

07.03.2016 - 02.10.2017 : MSD (Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. )

Görevi / Görev yeri : Ürün Uzmanı / Malatya.

01.05.2005 - 11.12.2015 : Sanovel İlaç San. Tic. A.Ş.

Görevi / Görev yeri  : Ürün Uzmanı / Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman.

Görevi / Görevde kalış süresi: Kurumsal Mentor / 5 yıl

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2022-2023

Güz

Sağlık Kurumları Yönetimi

3

0

22

Temel İşletme

3

0

58

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

3

0

20

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

3

0

25

Uluslararası Sağlık Sistemleri ve Politikaları

3

0

24

Sağlıkta Girişimcilik ve İnovasyon

2

0

11

Sağlık Kurumlarında Proje Yönetimi ve Program Değerlendirme

2

0

34

Bahar

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

3

0

 

Sağlık Politikası ve Planlaması

3

0

 

Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler

2

0

 

Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi

2

0

 

 

 1. İngilizce   : İyi                   
 2. Almanca  : Başlangıç seviyesinde
 3. Rusça      : Başlangıç seviyesinde

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 1. Durmaz, Y. ve Karaman, A., “A theoretical approach to process of selling in the modern understanding,” International Journal Of Management & Information Technology, 10(7), 2353-2359, (2015).  https://cirworld.com/index.php/ijmit/article/view/601
 2. Karaman, A., “Ürün bilinirliği ve tercihini belirlemede ürün uzmanlarının rolü: Nitel bir araştırma,” İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(2), 646-663, (2018).  Doi: 10.20491/isarder.2018.449.http://isarder.org/2018/vol.10_issue.2_article35_full_text.pdf
 3. Karaman, A. and Durmaz, Y., “A qualitative research on the factors determining product awareness and product preference in promoting medicines by digital tools,” Medicine Science, 7 (4), 923-9, (2018). Doi: 10.5455/medscience.2018.07.8866. Erişim Linki: https://www.ejmanager.com/mnstemps/53/53-1530170867.pdf?t=1625741351
 4. Büyükbeşe, T., Karaman, A. ve Dikbaş, T., “Özel ve Kamu Örgütlerinde İşgücü İhtiyacının Giderilmesinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Nitel Bir Araştırma,” İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 148-169, (2018). DOI: 10.20491/isarder.2018.517.Erişim Linki: http://dx.doi.org/10.20491/isarder.2018.517
 5. Karaman, A. ve Vesek, S., “Covid-19’un Suriyeliler üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerine yönelik nitel bir araştırma,” Nitel Sosyal Bilimler, 3(1), 30-71, (2021). Erişim linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1480992

B. Alınan Atıflar (Makale yazarları haricinde kişilerce, Book Citation Index in Web of Science, indeksli yayınlarda):

B1. Balkanski, S and Getov, I. N. (2019). E- Detailing: Keyways for successful implementation of digital technologies in the pharmaceutical marketing. DOI: 10.5772/intechopen.89249.

Atıf Yapılan Eser: Eserler listesi A3 numaralı yayın.

Uluslararası Alan İndeksli Yayınlarda Alınan Atıflar

1. Vesek, S. ve Suğur, N. (2021). Türkiye’deki Suriyelilerin kentsel yaşam deneyimleri Gaziantep ve İzmir örneği. İnsan & Toplum.11 (1), 169-207. DOI: dx.doi.org/ 10.12658/M0512.

Atıf Yapılan Eserler: Yayınlar listesinden 3 numaralı yayın ve Doktora Tezi’ne birer atıf.

2. Vesek, S . (2021). “Bizim mazi zeval oldu”: Türkiye’deki suriyelilerin kalma ve yeniden göç ile ilgili karar verme süreçlerini etkileyen faktörler . Sosyoloji Araştırmaları Dergisi , 24 (2) , 379-421 . DOI: 10.18490/sosars.927271

Atıf Yapılan Eserler: Yayınlar listesinden 3 numaralı yayın ve Doktora Tezi’ne birer atıf.

3. Aylan, F. K. (2021). Kış Turizmi Kapsamında Palandöken Kayak Merkezine Yönelik Ziyaretçi Deneyimlerinin İncelenmesi: Google Haritaları Örneği.MTCON’21 Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm. SS. 789-801. University of South Florida M3 Center

Atıf Yapılan Eser: Yayınlar listesi 4 numaralı yayın.

Tubitak-Ulakbim İndeksce Taranan Dergilerde Alınan Atıflar:

B2. Göktaş Kulualp, H. ve Yiğit, M. (2019). Tıbbi satış mümessillerinin etik davranış algılarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, KOSBED, 38, 261-278. DOI: 10.35343/kosbed.621824.

Atıf Yapılan Eser: Yayınlar listesi 2 numaralı yayın.

Yazılan kitaplarda bölümler:

 1. Karaman, A. (2020). Tüketici Davranışını Etkileyen Psikolojik Faktörler. Y. Durmaz (Ed.). Tüketici davranışları. (ss. 123-157). (1. Bakı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 2. Karaman, A. (2020). Pazarlama planlaması. Y. Durmaz (Ed.). Pazarlama ilkeleri: kavram, teori, uygulama. (ss. 89-109). (Birinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 3. Karaman, A. (2021). Geçmişten günümüze dijital pazarlamaya bakış. H. Ayhan Gökçek (Ed.). Dijital yönetim, pazarlama, medya. (ss. 67-90). (1. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 4. Karaman, A. (2022). Dijital ve Çevrimiçi Satın Alma Eğilimindeki Artış. F. Şahin ve R. Bahar (Eds.). Tüketici Davranışlarında Makro Trendler. (ss. 23-54). (1. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Kursun Adı Kursu Veren Kurum Tarih
Zaman ve Yaşam Yönetimi Eğitimi Sanovel İlaç San. Tic. A. Ş. 21-22 Mayıs 2015
Duygusal Zeka  Eğitimi Sanovel İlaç San. Tic. A.Ş. 17-18 Nisan 2014
Problem Çözme ve Karar Alma Eğitimi Sanovel İlaç San. Tic. A.Ş. 14-15 Kasım 2013
Analitik Düşünme ve İkna Etme Eğitimi Sanovel İlaç San. Tic. A.Ş. 12-13 Mart 2012
Dinamik Hızlı Okuma ve Anlama Eğitimi Dinamik Eğitim ve Danışmanlık  25-26 Nisan 2009
Müzakere Becerileri Eğitimi Sanovel İlaç San. Tic. A. Ş. 21-22 Mayıs 2008
Vizyon Geliştirme ve Motivasyon Eğitimi Sanovel İlaç San. Tic. A. Ş. 9-10 Haziran 2008
Sosyal Davranış Stilleri Eğitimi Sanovel İlaç San. Tic. A. Ş. 16-17 Nisan 2007
Ürün Güvenliği (Farmakovijilans) Eğitimi Sanovel İlaç San. Tic. A. Ş. 6 Aralık 2007
İleri Satış Teknikleri Eğitimi Sanovel İlaç San. Tic. A. Ş. 16-18 Ekim 2006
Stratejik Planlama ve Hedefleme Eğitimi Sanovel İlaç San. Tic. A. Ş. 12 Aralık 2006

İdari Görevler

Müdür Yrd. Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2021-Devam ediyor.

Müdür, Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜSEÇAM) Müdürü. 2021-Devam ediyor.

Sertifikalar:

 1. Bilirkişilik Sertifikası. Bilirkişilik Temel Eğitimi, İnönü Üniversitesi, 15 -18 Kasım 2018.
 2. Ürün Tanıtım Temsilcisi Yeterlilik Belgesi: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK),  Beşeri ve Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi (ÜTT) Yeterlilik Eğitimi, 1. Dönem ÜTT Yeterlik Eğitimi, 28 Haziran 2014.
 3. Tıbbi Tanıtım Temsilcisi Mesleki Formasyon EğitimiSanovel İlaç San. Tic. A. Ş. 07 Şubat -19 Nisan 2005.