VEYSEL SÜZERER

Dr. Öğr. Üyesi VEYSEL SÜZERER

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim PİLOT ÜNİVERSİTE KOORDİNASYON MERKEZİ / ECZANE HİZMETLERİ
E-mail vsuzerer@bingol.edu.tr
Dahili No ArGe-ÜrGe:5221 DİŞ HEKİMLİĞİ-SHMYO:5749
Oda No Arı ve Doğal Ürünler ARGE ve ÜRGE Merkezi Koordinatörlük/Rektörlük 2-48/Diş Hekimliği-Sağlık Hizmetleri MYO A3-04

Lisans Dicle Üniversitesi (Çift Anadal  ve Yandal)

Yüksek Lisans Gebze Teknik Üniversitesi (Harvard Üniversitesi-Massachussets Teknik Üniversitesi Destekli)

Dokrora İstanbul Universitesi (Gebze Teknik Üniversitesi-Harvard Üniversitesi-Massachusetts Teknik Üniversitesi Destekli)

 

Öğretim Görevlisi (10.02.2014-16.10.2019)

Bingöl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Müdür Yardımcısı (1. Dönem 17.10.2016-05.04.2017) (2. Dönem 05.04.2017-31.05.2017)

Bingöl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu Üyesi (1. Dönem 18.10.2016-05.04.2017) (2. Dönem 05.04.2017-31.05.2017)

Bingöl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Program Başkanı (11.11.2016-28.07.2018)

Bingöl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Koordinatör Yardımcısı (26.05.2017-27.04.2020)

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Eski Adı Kalkınma Bakanlığı) tarafından finanse edilen ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından organize edilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Projesi kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında Pilot Üniversite Seçilen Bingöl Üniversitesi, Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez (PİKOM) Birimi

Komisyon Üyesi (Asıl Üye 02.06.2017-03.12.2020) (Yedek Üye 03.12.2020-Devam)

Bingöl Üniversitesi, Rektörlük, Uluslararası Ofis, Erasmus, Hibe Ödemeleri ve Personel Hareketliliği

TÜRKPATENT Bingöl Üniversitesi Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu (18.04.2018-Devam)

TÜRKPATENT Bingöl Üniversitesi Bilgi ve Doküman Birimi

Doktor Öğretim Üyesi (16.10.2019-Devam)

Bingöl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eczane Hizmetleri Bölümü, Eczane Hizmetleri Programı

Doktor Öğretim Üyesi 13b-4 (23.10.2019-Devam)

Bingöl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

Komisyon Üyesi (26.12.2019-Devam)

Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP) Komisyon Üyesi

Koordinatör (27.04.2020-17.11.2020)

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Eski Adı Kalkınma Bakanlığı) tarafından finanse edilen ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından organize edilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Projesi kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında Pilot Üniversite Seçilen Bingöl Üniversitesi, Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez (PİKOM) Birimi

Alt Komisyon (Üye 26.05.2017-05.06.2020) (Başkan 05.06.2020-03.03.2021) (Başkan Vekili/Üye 03.03.2021-Devam)

Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP) Alt Komisyonu

Anabilim Dalı Başkanı (18.06.2020-11.11.2020)

Bingöl Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Arı ve Arı Ürünler Ana Bilim Dalı

Anabilim Dalı Kurulu (Başkan 17.07.2020-11.11.2020) (Üye 23.11.2020-Devam)

Bingöl Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Arı ve Arı Ürünler Ana Bilim Dalı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyesi (26.10.2020-Devam)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (Temsilci)

Müdür Yardımcısı (1. Dönem 23.11.2020-13.10.2021) (2. Dönem 27.10.2021-06.01.2023)

Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler Ar-Ge ve Ür-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu Üyeliği (1. Dönem 26.11.2020-13.10.2021) (2. Dönem 27.10.2021-06.01.2023)

Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler Ar-Ge ve Ür-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi (07.01.2021-Devam)

Bingöl Üniversitesi Bilgi İnovasyon (BÜBİN) ve TTO Yön. Kurulu

Komisyon Üyesi (24.02.2021-Devam)

Bingöl Üniversitesi Kimyasal ve Biyolojik Atıkları Depolama ve Bertaraf Edilme Komisyonu

Komisyon Üyesi (10.08.2021-31.12.2022)

Bingöl Üniversitesi 2023-2027 Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

Müdür Yardımcısı (07.04.2022-06.01.2023)

Bingöl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu Raportör (25.04.2022-06.01.2023)

Bingöl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdür (06.01.2023-Devam)

Bingöl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi

İlaç Şekilleri ve Tıbbi Malzeme (Sağlık Hizmetleri MYO)

Doğal Ürünler (Sağlık Hizmetleri MYO)

Laboratuvar Aletleri (Sağlık Hizmetleri MYO)

Tıbbi Terminoloji (Sağlık Hizmetleri MYO)

Tıbbi Terminoloji (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Histoloji (Sağlık Hizmetleri MYO)

Biyoistatistik (Sağlık Hizmetleri MYO)

Immunoloji (Fen ve Edebiyat Fakültesi)

Topluma Hizmet Uygulamaları (Sağlık Hizmetleri MYO)

Laboratuvar Güvenliği (Sağlık Hizmetleri MYO)

Immunolojik ve Moleküler Biyolojik Yöntemler (Sağlık Hizmetleri MYO)

Moleküler Patoloji Teknikleri  (Sağlık Hizmetleri MYO)

Biyoistatistik (Sağlık Hizmetleri MYO)

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Sağlık Hizmetleri MYO)

Biyoteknoloji (Ziraat Fakültesi)

 

Yüksek Lisans

1. Piroz DÜZDABAN. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Arı ve Arı Ürünleri Anabilim Dalı. Bingöl Merkezden Toplanan Bazı Arı Polenlerinin Botanik Orjinlerinin ve Farklı Çözücülerde Elde Edilen Ekstraktların Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi. (2021-2022).

2. Emrah ATAŞ. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Arı ve Arı Ürünleri Anabilim Dalı. Bingöl Merkezde Üretilen Bazı Balların Metilglioksal (MGO) Miktarının Belirlenmesi. (2022-Devam Ediyor).

Doktora

1. Abdurrahman ŞİMŞEK (YÖK 100/2000 Burslusu). Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Arı ve Arı Ürünleri Anabilim Dalı. “Bingöl Polifloral Arı Poleni Ekstraktının In vitro ve In vivo Şartlarda Bal Arılarının Gelişimine Etkisinin İncelenmesi” (2022-Devam Ediyor).

2. Piroz DÜZDABAN. Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Arı ve Arı Ürünleri Anabilim Dalı. “Ders Dönemi” (2022-Devam Ediyor).

YDS: 81.25

TOEFL-IBT: 98

 1. Onay, A., Tilkat, E., Yıldırım, H. and Süzerer, V. 2007. Indirect Somatic Embryogenesis From Mature Embryo Cultures of Pistachio, Pistacia vera L. Propagation of Ornamental Plants, 7(2):68-74.
 2. Yıldırım H., Onay A., Süzerer V., Tilkat E., Ozden-Tokatlı Y., Akdemir H. 2010. Micrografting of Almond (Prunus dulcis Mill.) Cultivars "Ferragnes" and "Ferraduel". Scientia Horticulturae, 125:361-367.
 3. Onay, A., Süzerer, V., Akdemir, H., Yıldırım, H., Ozden-Tokatlı, Y. and Tilkat, E. 2011. Somatic Embryogenesis in Pistachios. Acta Horticulturae, 912:587-592.
 4. Onay, A., Süzerer V., Akdemir, H., Yıldırım, H., Ozden-Tokatlı, Y., Tilkat E. 2011. Micropropagation of Pistachio: The Wave of the Future. Acta Horticulturae, 912:553-559.
 5. Tilkat, E., Akdemir, H., Yıldırım, H., Ozden-Tokatlı, Y., Süzerer, V., Onay, A. 2011. Plant Production Through Adventive Organogenesis of Mature Pistachio, “Pistacia vera L. Cultivars Atlı and Siirt". Acta Horticulturae, 912:567-574.
 6. Onay, A., Yıldırım, H., Pirinç, V., Tilkat, V., Özden-Çiftçi, Y., Akdemir, H., Süzerer, V., Çalar, N., Binici, M., Akdemir, Ö.F. and Kılınç, F.M. 2012. Bitkilerin Biyoteknolojik Yöntemlerle Ticari Çoğaltımı, Mevcut ve Gelecekteki Durum, 2012. Batman Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2):11-28.
 7. Özden-Çiftçi, Y., Akdemir, A., Süzerer, V., Tilkat, E. and Onay, A. 2012. Medium-Term In-Vitro Storage of Mature Pistachio Microshoots. Batman Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2):395-402.
 8. Onay, A., Tilkat, E., Ersalı, Y., Ayaz-Tilkat, E. and Süzerer, V. 2012. Antepfıstığının (Pistacia vera L.) Morfolojik ve Biyolojik Özellikleri İle Verimin Etkileyen Faktörler. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2(1):116-131.
 9. Akdemir, H., Süzerer, V., Tilkat, E., Yıldırım, H., Onay, A. and Özden-Çiftçi, Y. 2013. In-Vitro Conservation and Cryopreservation of Mature Pistachio (Pistacia vera L.) Germplasm. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology, 22:43-51.
 10. Yıldırım, H., Akdemir, H., Süzerer, V., Özden-Çiftçi, Y. and Onay, A. 2013. In-Vitro Micrografting of The Almond Cultivars “Texas”, “Ferrastar” and “Nonpareil”. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 27(1):3493-3501.
 11. Tilkat, E., Süzerer, V., Akdemir, H., Ayaz-Tilkat, E., Özden-Çiftçi, Y. and Onay, A. 2013. A Rapid and Effective Protocol for Surface Sterilization and In-Vitro Culture Initiation of Adult Male Pistachio (Pistacia vera L. cv. “Atlı”). Academia Journal of Scientific Research, 1(8):134-141.
 12. Akdemir, Ö.F., Tilkat, E., Onay, A., Kılınç, F.M., Süzerer, V., Özden-Çiftçi, Y. 2013. Geçmişten Günümüze Sakız Ağacı Pistacia lentiscus L. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 3(2):1-28.
 13. Akdemir, H., Süzerer, V., Onay, A., Tilkat, E., Ersalı, Y. and Özden-Çiftçi, Y. 2014. Micropropagation of The Pistachio and Its Rootstock by Temporary Immersion System. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 117:65–76.
 14. Tilkat, E., Ersalı, Y., Süzerer, V., Hoşer, A., Kılınç F.M., Ayaz-Tilkat, E., Akdemir, H., Özden-Çiftçi, Y. and Onay, A. 2014. Mass Shoot Proliferation of Pistacia khinjuk Stocks Using Temporary Immersion Bioreactor Systems (TIS). Acta Horticulturae, 1028:145-151.
 15. Kılınç, F.M., Süzerer, V., Özden-Çiftçi, Y., Koç İ., Akdemir, H., Yıldırım, H., Tilkat, E. and Onay, A. 2014. Improved Shoot Multiplication of Lentisk (Pistacia lentiscus L.) In-Vitro Using Different Carbohydrates and Medium Strengths. Acta Horticulturae, 1028:153-160.
 16. Kılınç, F.M., Süzerer, V., Özden-Çiftçi, Y., Onay, A. Yıldırım, H., Altınkut-Uncuoğlu, A., Tilkat, E., Koç, İ., Akdemir, Ö.F. and Karakaş-Metin, Ö. 2015. Clonal Micropropagation of Pistacia lentiscus L. and Assessment of Genetic Stability Using IRAP Markers. Plant Growth Regulation, 75:75–88.
 17. Gül-Şeker, M., Süzerer, V., Elibüyük, İ.Ö. and Özden-Çiftçi, Y. 2015. In vitro elimination of PPV from infected apricot shoot tips via chemotherapy and cryotherapy. International Journal of Agriculture and Biology, 17:1066-1070.
 18. Akdemir, Ö.F. Tilkat, E., Keskin, C., Başhan, M., Onay, A., Kızmaz, V., Kılınç, F.M. and Süzerer, V. 2015. Determination of the Fatty Acid Composition of the Fruits, Resins and Different Organs of Lentisk [Pistacia lentiscus L.]. Journal of Essential Oil Bearing Plants. 18(5):1224-1233.
 19. Onay, A., Tilkat, E., Süzerer, V., Karakaş-Metin, Ö., Özden-Çiftçi, Y., Kılınç, F.M., Koç, İ., Şakiroğlu, M., Yıldırım, H., Altınkut-Uncuoğlu, A., Çalar, N. and Akdemir, Ö.F. 2016. Rejuvenation of Mature Lentisk by Micrografting and Evaluation of Genetic Stability. Turkish Journal of Biology. 40:781-796.
 20. Akdemir, H., Süzerer, V., Tilkat, E., Onay, A. and Özden-Çiftçi, Y., 2016. Detection of Variation in Long-Term Micropropagated Mature Pistachio Via DNA-Based Molecular Markers. Applied Biochemistry and Biotechnology, 180(7):1301-1312.
 21. Akdemir, H., Akbulak, T., Süzerer, V., Kayıhan, D., Koç, İ. and Özden-Çiftçi,Y. 2016. Farklı Sitokinin ve Şeker Türlerinin Alev Ağacı Bitkisinin In Vitro Çoğaltımına Etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31(2):248-255.
 22. Ozcan T., Süzerer, V. 2020. Variation of some seed oil components at altitidunal range in a widely distributed species, Echium italicum L. (Boraginaceae) from Turkey. Journal of Materials and Environmental Sciences, 11(4):540-550.
 23. Ayaz-Tilkat, E., Haşimi, N., Kuru, İ.S. and Süzerer, V. 2020. Antioxidant and Antimicrobial Responses Associated With In vitro Salt Stress of In vitro and In vivo Grown Pistacia khinjuk Stocks. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 48(4):1885-1900.
 24. Onay, A., Ertaş, A., Süzerer, V., Yener, İ. Yılmaz, M.A., Ayaz-Tilkat, E., Ekinci, R., Bozhan, N., Irtegün, S. 2021. Cannabinoids for SARS-CoV-2 and is there evidence of their therapeutic efficacy?. Turkish Journal of Biology, 45(SI-1):570-587.
 25. Tepe, T., Abadan, Ş., Sağlam, M.F., Süzerer, V., Balçık Erçin, P., Atilla, D., Erciyas Baykal, E., Gül Şeker, M., Yağcı, T., Özden Çiftçi, Y. 2023. In vitro mass production, chemical modification, and cytotoxicity of shikonin derivatives on breast cancer cells. Industrial Crops and Products, 192:116087.
 26. Fidan, M., Süzerer, V., Onay, A. 2023. Cannabis sativa L.: Origin, Distribution, Taxonomy and Biology. Turkish Journal of Scientific Reviews, 16(1), 10–28.
 27. Süzerer, V., Tilkat, E., Onay, A., Fidan, M. 2023. Industrial Hemp Seed: Production, Chemical Content and Potential Uses For Human Nutrition. Turkish Journal of Scientific Reviews, 16(1), 29–53.
 28. Tilkat, E., Hoşer, A., Ayaz Tilkat, E., Süzerer, V., Çiftçi, Y. Özden. 2023. Production of Industrial Hemp: Breeding Strategies, Limitations, Economic Expectations, and Potential Applications. Turkish Journal of Scientific Reviews, 16(1), 54–74.
 29. Tilkat, E., Süzerer, V., Surmuş-Aşan, H., Ertaş, A., Yılmaz, M.A., Demir, E. and Hoşer, A. 2023. Enhancing the anticancer triterpenoids in optimized Pistacia lentiscus L. callus cultures by treating MeJA and AgNO3 elicitors. Food Bioscience,  (In Press).
 1. Arserim-Uçar, D.K., Geçibesler, İ.H., Sudagıdan, M., Dursun, İ., Süzerer, V., Solmaz, R. 2020. Determination of Biological Activity, Lipophilic and Volatile Organic Compounds of Bingöl Propolis Isolates. Turkish Journal of Nature and Science, 9(Special Issue):92-102.
 1. Onay, A., Yıldırım, H., Özden-Tokatlı, Y., Akdemir, H. and Süzerer, V. 2011. Plant Tissue Culture Techniques — Tools In Plant Micropropagation. Current Opinion in Biotechnology Volume 22, Supplement 1, September 2011, pp 130-130 European Biotechnology Congress, İstanbul, Turkey.
 2. Süzerer, V., Akdemir, H., Yıldırım, H., Onay, A. and Özden-Çiftçi, Y. 2012. Assessment of Genetic stability of In-Vitro Micrografted and Micropropagated Almond cv. Texas. June 2012, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp 77-78, Seattle, Washington, USA.
 3. Gümüşel, D., Akdemir, H. Süzerer, V. and Özden-Çiftçi, Y. 2012. Influences of Different Medium Compositions and Cytokinins on Micropropagation of Fraser Photinia. June 2012, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp 76-77, Seattle, Washington, USA.
 4. Yıldırım, H., Süzerer, V., Onay, A., Özden-Çiftçi, Y., Tilkat, E., Koç,  İ., Akdemir, Ö.F., Kılınç, F.M., Çalar, N. and Altınkut-Uncuoğlu, A. 2013. An Improved Micropropagation Protocol for Pistacia lentiscus. June 2013, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp (Ad. Is.) 17-18, Providence, Rhode Island, USA.
 5. Akdemir, H., Özden-Çiftçi, Y. and Süzerer, V. 2013. Assessment of Different Immersion Frequency and Period on Pistachio Micropropagation in Temporary Immersion System. February 2013, 2nd World Biotechnology Congress, Dubai UAE, pp 103-104.
 6. Süzerer, V., Akdemir, H. and Özden-Çiftçi, Y. 2013. Usage of Synseed Technology for The Medium‐Term Conservation of Female Pistachio Cultivar. February 2013, 2nd World Biotechnology Congress, Dubai, UAE, pp 110-111.
 7. Süzerer, V., Onay, A., Karakaş-Metin, Ö., Yıldırım, H., Özden-Çiftçi, Y., Tilkat, E., Kılınç, F.M., Altınkut-Uncuoğlu, A., Çalar, N. and Koç, İ. 2013. Micropropagation of Mature Male and Female Lentisk (Pistacia lentiscus) and Evaluation of Their Genetic Stability Using Fluorescent Based AFLP markers. September 2013, Acta Horticulture, ISHS 3. International Symposium on Molecular Markers in Horticulture, p 47-48, Riva del Garda, Trento, Italy.
 8. Süzerer, V., Kılınç, F.M., Onay, A., Altınkut-Uncuoğlu, A., Yıldırım, H., Özden-Çiftçi, Y., Tilkat, E., Karakaş-Metin, Ö., Koç, İ. and Çalar, N. 2013. In-Vitro Clonal Micropropagation of Lentisk (Pistacia lentiscus) and Evaluation of Genetic Stability Via Inter Retrotransposon Amplified Polymorphism (IRAP). September 2013, Acta Horticulture, ISHS 3. International Symposium on Molecular Markers in Horticulture, pp 96-97, Riva del Garda, Trento, Italy.
 9. Süzerer, V., Onay, A., Kılınç, F.M., Özden-Çiftçi, Y., Altınkut-Uncuoğlu, A., Akdemir, Ö.F., Tilkat, E., Çalar, N. and Akdemir, H. 2014. In Vitro Micrografting of Mastic Tree, Pistacia lentiscus L. June 2014, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp 63-63, Savannah, Georgia, USA.
 10. Süzerer, V., Karakaş-Metin, Ö. Koç, İ., Onay, A., Kılınç, F.M., Özden-Çiftçi, Y., Altınkut-Uncuoğlu, A., Akdemir, Ö.F., Tilkat, E., Çalar, N. and Akdemir, H.. 2014. Assessment of Clonal Fidelity Between Selected Lentisk Genotypes (Pistacia lentiscus L.) by IRAP and Florescent Based AFLP. June 2014, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp 63-64, Savannah, Georgia, USA.
 11. Ekinci, H., Öztürk, C., Akdemir, H., Süzerer, V. and Özden-Çiftçi, Y. 2014. Assessment of Genetic Stability of Cryopreserved Fraser Photinia via Retrotransposon-Based Molecular Marker. June 2014, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp 52-52, Savannah, Georgia, USA.
 12. Köksal, B., Süzerer, V., Gül-Şeker, M. and Özden-Çiftçi, Y. 2014. Cryptherapy and Chemotheraphy of PPV-infected Apricot. June 2014, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp 53-53, Savannah, Georgia, USA.
 13. Akdemir, H., Süzerer, V., Tilkat, E., Onay, A. and Özden-Çiftçi, Y. 2014. Genetic Instability of Long-Term Micropropagated Mature Pistachio. June 2014, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp 34-34, Savannah, Georgia, USA.
 14. Süzerer, V., Onay, A., Kızmaz, V., Çalar, N., Altınkut-Uncuoğlu, A., Boukeloua, A., İlikçioğlu, E., Tilkat, E., Özden-Çiftçi, Y., Akdemir, Ö.F., Kılınç, F.M. and Ersalı, Y. 2015. Quantitation of Total Oil Contents, Proteins and Fatty Acids composition in Fruits of  Pistacia Species and Their Hybrids Growing in Turkey. May-June 2015, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp 11-11, Tucson, Arizona, USA.
 15. Süzerer, V., Onay, S., Yılmaz, M.A., Ertaş, A., Onay, A., Ersalı, Y. and Tilkat, E. 2015. In vitro Production of Anticancer Phenolic Compounds from Lentisk, Pistacia lentiscus L. May-June 2015, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp 11-12, Tucson, Arizona, USA.
 16. Ersalı, Y., Süzerer, V., Tilkat, E., Onay, A., Altınkut-Uncuoğlu, A., Özden-Çiftçi, Y., Kılınç, F.M. and Özen, H.Ç. 2015. Micropropagation of Mature Khinjuk Pistachio, Pistacia khinjuk Stocks. May-June 2015, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp 12-12, Tucson, Arizona, USA.
 17. Özden-Çiftçi, Y., Akdemir, H., Süzerer, V. 2015. Mass Propagation of Plants via Bioreactors. September 2015, International Workshop on Green Biotechnology, pp 35-35, Bayramoğlu-Darıca, Kocaeli, Turkey.
 18. Ekingen, Z., Tilkat, E., Süzerer, V., Bağcı, E. and Onay, A.. 2015. Micropropagation of Pistacia lentisncus L. (lentisk) via Temporary Immersion Bioreactor Systems (TIS). September 2015, International Workshop on Green Biotechnology, p 76, Bayramoğlu-Darıca, Kocaeli, Turkey.
 19. Ayaz-Tilkat, E., Tilkat, E., Onay, A., Hoşer, A., Ekingen, Z., İlikçioğlu, E., Süzerer, V. 2015. Micropropagation of Intraspecific Hybrid Genotype Pistacia vera L. x Pistacia vera L. September 2015, International Workshop on Green Biotechnology, pp 77-77, Bayramoğlu-Darıca, Kocaeli, Turkey.
 20. Akdemir, H., Süzerer, V., Tilkat, E., Onay, A. and Özden-Çiftçi, Y. 2016. Oxidative Stress of Mature Pistachio (Pistacia vera L. ‘Atlı’) Shoot Tips During In Vitro Culture. June 2016. World Congress on In Vitro Biology (SIVB), pp 15-16, San Diego, California, USA.
 21. Tilkat, E., Süzerer, V., İzol, E., Ertaş, A., Surmuş-Aşan, H., Yılmaz, M.A. and Onay, A. 2016. β-Carotene Bleaching and ABTS Cation Radical Scavenging Activities of The Extracts from Different Parts of in Vivo and in Vitro Raised Pistacia lentiscus L. June 2016. World Congress on In Vitro Biology (SIVB), pp 16-16, San Diego, California, USA.
 22. İzol, E., Süzerer, V., Yiğitkan, S., Tilkat, E., Ertaş, A., Surmuş-Aşan, H. and Onay, A. 2016. Comparison of Total Phenolic Content and Total Antioxidant Activity of Essential Oils of Male and Female Pistacia lentiscus L. June 2016. World Congress on In Vitro Biology (SIVB), pp 26-26, San Diego, California, USA.
 23. Hoşer, A., Demir, E., Surmuş-Asan, H., Süzerer, V., Tilkat, E., Ertaş, A. and Onay, A. 2017. Initiation of Cell Suspension Cultures from Axenic Leaf Explants of Lentisk (Pistacia lentiscus L.). June 2017, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp 38-38, Raleigh, North Carolina, USA.
 24. Demir, E., Hoşer, E., Surmuş-Aşan, H., Tilkat, E., Süzerer, V., Ertaş, A. and Onay, A. 2017. Establishment of Callus Cultures from Different Axenic Leaf Explant Types of Lentisk (P. lentiscus L.). June 2017, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp 49-49, Raleigh, North Carolina, USA.
 25. Yılmaz, M.A., Tilkat, E., Ertaş, A., Surmuş-Aşan, H., Süzerer, V., Yiğitkan, S. and Onay, A. 2017. Phytochemical Screening of the Ethanol Extracts from Different Parts of Lentisk (Pistacia lentiscus L.) by LC-MS/MS. June 2017, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp 54-54, Raleigh, North Carolina, USA.
 26. Surmuş-Aşan, H., Yılmaz, M.A., Hoşer, A., Ertaş, A., Tilkat, E., Süzerer, V., Onay, A. 2017. Comparison of Phenolic Compound Contents In vivo and In vitro grown leaves of Pistacia lentiscus L. April 2017, The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, pp 123-124, Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus.
 27. Tilkat, E., Yiğitkan, S., Surmuş-Aşan, H., Ertaş, A., Demir, E., Yılmaz, M.A., Süzerer, V., Onay, A. 2017. Antioxidant Activities and Fatty Acid Profile of the Petroleum Ether Extracts From Different Parts of In vivo and In vitro Grown Pistacia lentiscus L. April 2017, The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, pp 300-300, Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus.
 28. Tilkat, E., Saruhan-Fidan, H., Ertaş, A., Yılmaz, M.A., Bağlamış, G., Süzerer, V., Kılınç, F.M. and Onay, A. 2017. Antioxidant and anticholinesterase Activities of The Ethanol Extracts from various Parts of in vivo and in vitro grown Pistacia lentiscus L. May 2017, I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, pp 1810-1810, Konya, Turkey.
 29. Süzerer, V., Akbal, T., Atilla, D., Yüksel, F., Gül-Şeker, M. Tilkat, E., Onay, A., Özcan, T. and Özden-Çiftçi, Y. 2017. Determination of Shikonin Contents and Establishment of Callus Culture from Turkish Echium spp. September 2017, International Green Biotechnology Congress-2017, pp 103-103, Bostancı-İstanbul, Turkey.
 30. Onay, A., Özden-Çiftçi, Y., Süzerer, V., Kılınç, F.M., Yıldırım, H., Yavuz, M.A. and Tilkat, E. 2017. Micropropagation of Lentisk, Pistacia lentiscus L.: A Review. September 2017, International Green Biotechnology Congress-2017, pp 59-59, Bostancı-İstanbul, Turkey.
 31. Tilkat, E., Süzerer, V., Hoşer, A., Demir, E., Surmuş-Asan, H. and Onay, A. 2017. Development of Cell Suspension Cultures: - A case study in Lentisk. September 2017, International Green Biotechnology Congress-2017, pp 52-52, Bostancı-İstanbul, Turkey.
 32. Tilkat, E., Yarış, E., Ertaş, A., Süzerer, V., Surmuş-Asan, H., Akdeniz, M. and Onay, A. 2017. Essential Oil Profiles of Different Parts of Pistacia lentiscus L. and Their Anticholinesterase Activities. September 2017, International Green Biotechnology Congress-2017, p 105-105, Bostancı-İstanbul, Turkey.
 33. Akkuş, H., Ayaz-Tilkat, E., Yılmaz, M.A., Çetin, Y., Bağlamış, G., Süzerer, V., Ertaş, A., Tilkat, E. and Onay, A. 2017. Effects of Heavy Metals Elicitation on Therapeutic Agent Production in In Vitro Lentisk Culture. September 2017, International Green Biotechnology Congress-2017, pp 104-104, Bostancı-İstanbul, Turkey.
 34. Ekinci, H., Süzerer, V., Akbulak, T. and Özden-Çiftçi, Y. 2017. From Solid to Liquid Micropropagation Systems: A Case Study on Photinia. September 2017, International Green Biotechnology Congress-2017, pp 89-89, Bostancı-İstanbul, Turkey.
 35. Onay, A., Akdemir-Koç, H., Süzerer, V., Kılınç, F.M., Yavuz, M.A., Tilkat, E. 2017b. Antepfıstığı, Pistacia vera L. ’nin, Korunması için Biyoteknolojik Yaklaşımlar. XIII. Eylül, 2017,  Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017, pp 745-745, Edirne, Turkey.
 36. Süzerer, V. and Özcan, T. 2018. Difference of Some Seed Oil Components at Different Geographical Distribution in Echium italicum L. June 2018, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp 44-45, St. Louis, Missouri, USA.
 37. Sığınç-Çetin, Y., Yılmaz, M.A., Ertaş, A., Süzerer, V., Tilkat, E., Ayaz-Tilkat, E., Batıbay, H. and Onay, A. 2018. In Vitro Ortamda Çoğaltılmış Juvenil Sakız Ağacı (Pistacia lentiscus L.) Eksplantlarında Triterpenoid Miktarlarının Bazı Elisitasyon Uygulamaları Yoluyla Arttırılması. 3. Uluslararası Katılımlı Bitki Fizyoloji Kongresi, pp 23-23, Çanakkale, Turkey.
 38. Süzerer, V., Tepe, M., Atilla, D., Tilkat, E., Özcan, T. and Özden-Çiftçi, Y. 2019. Effects of Chemical Stimulations on Shikonin and Derivatives in In Vitro Turkish Echium italicum L. Hairy Root Culture. June 2019, In vitro Biology Meeting of the SIVB, pp 66-66, Tampa, Florida, USA.
 39. Özden-Çiftçi, Y., Gül-Şeker, M. Akkaya, Ö., Türkölmez, N., Albayrak, M., Ünsal, S.G., Akel, M., Süzerer, V. and Kıtır-Şen, N. 2019. Growth Efficiency of Red Led Light Mounted Baby Food Jar Usage on Fraser Photinia and Tobacco Tissue. September 2019, II. International Green Biotechnology Congress-2019, pp 17-17, İstanbul, Turkey.
 40. Süzerer, V., Tepe, M., Atilla, D., Tilkat, E., Özcan, T., Gül-Şeker, M. and Özden-Çiftçi, Y. 2019. Assessment of Deoxyshikonin Production in Elicited Hairy Root Culture. September 2019, II. International Green Biotechnology Congress-2019, pp 56-56, Bostancı-İstanbul, Turkey.
 41. Ayaz-Tilkat, E., Haşimi, N., Kuru, İ.S., Süzerer, V., Tilkat, E. and Onay, A. 2019. The Comperative Antimicrobial Activity of In vitro Salt-Applied and Naturally Growing Khinjuk Pistachio (Pistacia khinjuk Stocks). September 2019, II. International Green Biotechnology Congress-2019, pp 56-57, Bostancı-İstanbul, Turkey.
 42. Tepe, M., Gül-Şeker, M., Süzerer, V., Atilla, D., Tilkat, E. and Özden-Çiftçi, Y. 2019. Antibacterial Effects of Deoxsyhikonin which was produced by hairy root culture. November 2019, II. International Conference on Antimicrobial and Antibacterial Agents, Journal of Clinical Infectious Diseases and Practice, 4:33-33, İstanbul, Turkey.
 43. Tepe, M., Süzerer, V., Gül-Şeker, M. and Özden-Çiftçi, Y. 2021. Propagation of Hairy Roots and Calli in Setis Bioreactor. September-October 2021, International Green Biotechnology Congress-2021, pp 43-43, Sarajevo, Bosnai and Herzegovina.
 1. Tilkat, E., Okumuş, V., Süzerer, V. ve Onay, A. 2008. Erkek  Antepfıstığının (Pistacia vera  L. kultivar “Atlı”)In-Vitro Köklenmesinin İyileştirilmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, s 435. 23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 2. Onay, A., Tilkat, E., Okumuş, V. ve Süzerer, V. 2008. Antepfıstığının Mikroçoğaltılmasındaki Yeni Metodlar. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, ss 141, 23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 3. Onay, A., Yıldırım, H., Eren, B., Süzerer, V., Gümüşel, D., Koç, V., Okumuş, V., Aktürk, Z., Tilkat, E. ve Özden-Çiftçi, Y. 2010. Sakız Ağacının (Pistacia Lentiscus L.) In-Vitro Mikroçoğaltımı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, ss 158-159, 21-25 Haziran 2010, Denizli, Türkiye.
 4. Tilkat, E., Ersalı, E., Hoşer, A., Süzerer, V., Ayaz-Tilkat, E., Akdemir, H., Özden-Çiftçi, Y., Yıldırım, H. ve Onay, A.. 2012. Antepfıstığı Anaçlarının (Pistacia terebinthus, Pistacia vera, Pistacia khinjuk ve Pistacia paleastina) In-Vitro Mikroçoğaltılması. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, ss 714-715, 3-7 Eylül 2012, İzmir.
 5. Onay, A., Yıldırım, H., Özden-Çiftçi, Y., Tilkat, E., Binici, M., Çalar, N., Kılınç, F.M., Akdemir, H., Akdemir, Ö.F., Süzerer, V. ve Koç, İ. 2012. Bitkilerin In-Vitro Mikroçoğaltım Teknikleri. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, ss 152-153, 3-7 Eylül 2012, İzmir.
 6. Yıldırım, H., Çalar, N., Binici, M., Kılınç, F.M., Tilkat, E., Süzerer, V., Özden-Çiftçi, Y. ve Onay, A. 2012. Sakız Ağacının (Pistacia lentiscus L.) Organogesisle Çoğaltımı. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, ss 153-153, İzmir, 3-7 Eylül 2012, İzmir.
 7. Akdemir, H., Süzerer, V., Tilkat, E., Onay, A. ve Özden-Çiftçi, Y. 2014. Antepfıstığının Damlacık-Vitrifikasyon Tek Aşamalı Dondurma Yöntemi İle Kriyoprezervasyonu. 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, ss 154-154, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.
 8. Onay, A., Kılınç, F.M., Süzerer, V., Özden-Çiftçi, Y., Tilkat, E., Altınkut-Uncuoğlu, A., Ersalı, Y., Çalar, N. ve Akdemir, Ö.F. 2014. Pistacia Türlerinin Mikroçoğaltımı. 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, ss 776-776, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.
 9. Tilkat, E., Onay, A., Ersalı, Y., Ekinci, Z., Hoşer, A., Kaplan, A., Yıldırım, H., Kılınç, F.M., Süzerer, V., Akdemir, H., Özden-Çiftçi, Y., Altınkut-Uncuoğlu, A. ve Akdemir, Ö.F. 2014. Olgun Buttum (Pistacia khinjuk Stocks) Ağaçlarından Rejenere Edilen Aksenik Sürgünlerin Geçici Daldırma Bioreaktör Sistemi (TIS) Kullanarak Kitlesel Çoğaltımı. 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, ss 795-795, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.
 10. Kılınç, F.M., Süzerer, V., Onay, A., Özden-Çiftçi, Y., Tilkat, E., Altınkut-Uncuoğlu, A., Koç, İ., Akdemir, Ö.F., Ersalı, Y. ve Çalar, N. 2014. Sakız Ağacı (Pistacia lentiscus L.)’nın In vitro Mikroçoğaltımında Klonal Etkinin Önemi. 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, ss 800-800, Eskişehir, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.
 11. Akbulak, T., Süzerer, V., Akdemir, H., Kaya, E. ve Özden-Çiftçi, Y. 2014. Alev ağacı (Photinia x fraseri Dress.) Süs Bitkisinin Mikroçoğaltımında Sıvı Kültür ve Geçici Daldırma Biyoreaktör Sistemlerinin Kullanımı. 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, ss 870-870, Eskişehir, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.
 12. Onay, A., Kızmaz, V., Akdemir, Ö.F., Süzerer, V. ve Çalar, N. 2015. In vitro ve Doğal Ortamda Yetişen Sakız Ağacının (Pistacia lentiscus L.)’nin Uçucu Yağ Bileşenleri. 15. Ulusal Kromatografi Kongresi, ss 152-152, 8-10 Nisan 2015, Uşak.
 13. Onay, A., Ekinci, R., Tilkat, E., Çalar, N. Ömer Fauk Akdemir, Süzerer, V. ve Surmuş- Aşan, H. 2015. Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Haploid Bitki Üretimi. I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, ss 86-86, 1-4 Eylül 2015, Erzurum.
 14. Tilkat, E., Ayaz-Tilkat, E., Süzerer, V. ve Onay, A. 2016. Sakız Ağacı’nın (Pistacia lentiscus L.) Tıbbi ve Ekonomik Önemi. 23.Ulusal Biyoloji Kongresi, ss 249-249, Gaziantep, 05-09 Eylül 2016.

Turkish Journal of Biology

Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants 

Turkish Journal of Agriculture and Forestry 

Plant Omics 

Turkish Journal of Medicine 

Journal of Cancer Research 

Journal of Chemical Metrology 

1. TÜBİTAK 1001 TBAG 209T030 2010 (Mayıs)-2013 (Mart). Proje Asistanı-Araştırmacı. Antepfıstığının (Pistacia vera L.) Juvenil ve Olgun 'Siirt' ve Olgun 'Atlı' Çeşitlerinin TİS Biyoreaktör Sistemleri Kullanılarak Mikroçoğaltımı, Kriyoprezervasyonu ve Çoğaltılan/Kriyoprezerve Edilen Bitkilerin Genetik Kararlılıklarının Belirlenmesi İçin Biyoteknolojik Yöntemlerin Geliştirilmesi. Tamamlandı

2. TÜBİTAK 1001 KBAG 110T941 2013 (Mart)-2014 (Mayıs). Proje Asistanı-Araştırmacı. Sakız Ağacının (Pistacia lentiscus L.) Juvenil ve Olgun Eksplantlarının Mikroçoğaltımı, Kriyoprezervasyonu ve Genetik Kararlılığının Belirlenmesi. Tamamlandı

3. TÜBİTAK 1001 KBAG 114Z842 2015 (Nisan)-2018 (Nisan). Proje Asistanı-Araştırmacı. Pistacia Lentiscus L.’un In vitro Sürgün, Kallus ve Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Antikanser Aktivite Gösteren Kimyasal Bileşenlerin Üretilmesi. (Bütçe: 408.394,00 TL). Tamamlandı

4. TÜBİTAK 1001 KBAG 119Z092 2019 (Ağustos)-2022 (Şubat). Araştırmacı. Biyoteknolojik Olarak Üretilen Yerel Bitki Kaynaklı Şikonin Türevlerinin Kimyasal Modifikasyonu ve Anti-Tümor Etkinliğinin Araştırılması. Devam Ediyor.

5. TÜBİTAK 1001 TOVAG 121O649 2021 (Ağustos)-2024 (Ağustos). Araştırmacı. Buğdaya Özgü Mikrobiyal Konsorsiyumun Kurulması ve Konsorsiyumun Polihipe Polimerine Immobilizasyonu Yoluyla Yeni Biyogübre Formülasyonunun Tasarımı. Devam Ediyor

6.  TÜBİTAK 1002 KBAG 121O649 2022 (Haziran)-2023 (Haziran). Araştırmacı. "Endemik Salvia pseudeuphratica Rech. F. Süspansiyon Kültürlerinde AgNP Uygulamalarının Terpenoid Içeriği, Toplam Fenolik ve Flavonoid Miktarı ve Antioksidan Kapasite Değeri Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi". Devam Ediyor

7. TÜBİTAK 4007 119B349 2020 (Haziran)-2021 (Eylül). Proje Atölye Lideri. Bingöl Bilim ve Sanat Şenliği. Tamamlandı

8. Kalkınma Bakanlığı Karacadağ Kalkınma Ajansı TRC2-14-SANAYİ-0019, 2014-2016. Merkez Görevlisi-Araştırmacı. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma, Uygulama ve Eğitim Merkezi.  Tamamlandı

9. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı AG/2021/660, 2021-2022. Proje Sorumlusu. Bal Dolum Paketleme ve Temel Petek Üretim Tesisi. Tamamlandı

10. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü PİKOM-Arı.2018.002 2018 (Kasım)-2022 (Mayıs). Araştırmacı. Bingöl Koşullarında Damızlık Saf Kafkas (Apis mellifera Caucasica) ve Kafkas Melezi Ana Arı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması. Tamamlandı

11. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü PİKOM-Arı.2019.003 2019 (Temmuz)-2022 (Temmuz). Yürütücü. Bingöl Balının Markalaşmasına Yeni Nesil Teknolojik Dokunuş: DNA Barkodlama. Devam Ediyor

12. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü PİKOM-Arı.2019.010 2019 (Ağustos)-2022 (Ağustos). Yürütücü. Bingöl Balından Katma Değerli Kozmetik Ürünlerin Geliştirilmesi ve Üretimi. Devam Ediyor

13. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü PİKOM-Arı.2019.012 2019 (Aralık)-2022 (Aralık). Araştırmacı. Bingöl Bölgesinden Elde Edilen Propolisin Enkapsülasyon ve Taşınımı için Nano-Mikro Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Karakterize Edilmesi. Devam Ediyor

14. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü PİKOM-Genel.2020.001 2020 (Mayıs)-2022 (Mayıs). Araştırmacı. Arı, Arı Ürünleri ve Doğal Ürünler Üzerine Bingöl Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve İhtisaslaşma Modeli Oluşturma.  Devam Ediyor

15. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000, PİKOM-Arı.2020.001 2020 (Haziran)-2023 (Haziran). Araştırmacı. Bingöl Üniversitesi Modern Arıcılık Kompleksi (BÜMAK).  Devam Ediyor

16. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü PİKOM-KP.2021.002 2021 (Nisan)-2022 (Nisan). Danışman. Bingöl Arı Ürünleri ile Katma Değeri Yüksek Alternatif Ürünlerin Üretimi. Devam Ediyor

17. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü BAP-SHMYO.2021.001 2021 (Mayıs)-2022 (Şubat). Yürütücü. Bingöl Merkezden Toplanan Bazı Arı Polenlerinin Botanik Orjinlerinin ve Farklı Çözücülerde Elde Edilen Ekstraktların Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi.  Tamamlandı

18. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000, PİKOM-KP.2022.001 2022 (Nisan)-2024 (Ekim). Araştırmacı. Sürdürülebilir, Tekrarlanabilir ve Güvenilir Analiz Stratejilerinin Geliştirilmesi. Devam Ediyor

19. Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü BTÜBAP-2018-FED-1 2018 (Mayıs)-2022 (Ocak). Araştırmacı. In vitro ve In vivo Kökenli Bazı Pistacia Türlerinin (Pistacia vera L., ve P. khinjuk Stocks) Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi, In Vitro Tuz Stresi Altında Aktivitelerinin Karşılaştırılması. Tamamlandı

20. Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü BTÜBAP-2019-FED-1 2019 (Ocak)-2022 (Ocak). Araştırmacı. Sakız Ağacı (P. lentiscus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ile Elde Edilen Köklerden Saçak Kök Kültürünün Oluşturulması ve Biyokimyasal Aktivitelerinin İncelenmesi. Tamamlandı

 1. Özden-Çiftçi, Y., Koç, İ., Süzerer, V. 2012. Botany: An Introduction to Plant Biology; Editor; James D. Mauseth Part 3. Genetic and Evolution Section 16. Genetic (Botanik: Bitki Biyolojisine Giriş; Kısım 3: Genetik ve Evrim Bölüm 16: Genetik), Palme Yayıncılık, 978-605-133-302-1.
 2. Kırdök, E., Koç, İ., Süzerer, V., Özden-Çiftçi, Y. 2015. In vitro Propagation and Conservation of Vegetables. Handbook of Vegetables Vol II, Peter, K.V. and Hazra, P. (Eds), Studium Press LLC, India, pp 187-247.
 3. Tilkat, E., Süzerer, V., Ayaz-Tilkat, E. and Özden-Çiftçi, Y. 2019. İkincil Metabolitlerin Üretimi ve Metabolit Mühendisliği. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Editörler: Prof. Dr. Özden-Çiftçi, Y. ve Prof. Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu. Palme Yayıncılık, 978-605-282-304-0.
 4. Onay, A., Özden-Çiftçi, Y., Akdemir-Koç, Y., Süzerer, V., Tilkat, E. 2020. Pistacia vera Pistachio. Biotechnology of Fruit and Nut Crops, 2nd Edition, Litz, R.E., Alfaro, F.P. and Hormaza, J.I. (Eds), CABI, Oxfordshire, UK, pp 44-64.
 5. Onay, A., Süzerer, V. ve Yakut, U. 2022. Bölüm 19: Kenevirin Tıbbi Doğal Ürünleri. Endüstriyel Kenevir Cannabis sativa L., Editör: Prof. Dr. Ahmet ONAY. Nobel Yayıncılık, Ankara, ss 469-488.
 6. Ayaz-Tilkat, E. ve Süzerer, V. 2022. Bölüm 20: Çevre ve Doğanın Kenevir İle Korunması. Endüstriyel Kenevir Cannabis sativa L., Editör: Prof. Dr. Ahmet ONAY. Nobel Yayıncılık, Ankara,  ss 489-510.
 1. Applied Plant Biotechnology Course I . Gebze Institute of Technology,  Department of Molecular Biology and Genetics-February, 2014,  Gebze/Kocaeli/Turkey, As Lecturer, (English-Turkish).
 2. Applied Plant Biotechnology Course II . Gebze Institute of Technology,  Department of Molecular Biology and Genetics, August, 2014, Gebze/Kocaeli/Turkey, As Lecturer, (English-Turkish).   
 3. Green Biotechnology Workshop 2015, Gebze Technical University,Department of Molecular Biology and Genetics, 21-23 September 2015, Bayramoğlu-Darıca/Kocaeli/Turkey, Organizing Committee Secretary, As Treasurer, (English).
 4. International Green Biotechnology Congress 2017, Gebze Technical University,Department of Molecular Biology and Genetics, 11-13 September 2017, Bostancı/İstanbu/Turkey, Organizing Committee Secretary, As Treasurer, (English).
 5. Harvard Medical School-Biological Chemistry & Molecular Pharmacology-Every Year.
 6. Massachusetts Institute of Technology (MIT)-Broad Institute-Every Year
 7. Cold Spring Harbor Laboratory-Greg's (Hannon) Lab (RNAi Central)-Every Year

Society of In Vitro Biology

American Cancer Society

European Cancer Society

 1. Bölüm ve Fakülte Birinciliği (2009).
 2. 2015 Yılı Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Teşvik Üçüncülüğü,  T.C. Bingöl Üniversitelileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (2016).
 3. 2016 Yılı Akademik Teşvik Derecesi,  T.C. Bingöl Üniversitelileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (2017).
 4. TÜBİTAK KBAG 110T941 Numaralı ve “Sakız Ağacının (Pistacia lentiscus L.) Juvenil ve Olgun Eksplantlarının Mikroçoğaltımı, Kriyoprezervasyonu ve Genetik Kararlılığının Belirlenmesi” isimli proje TÜBİTAK Proje Performans Ödülü (2018).

Uzmanlık Alanları

Head Space GC-MS,

ICP-MS,

LC-MS/MS,

HPLC,

Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC),

Yatay-Dikey Elektroforezler,

Jel Dökümantasyon Sistemleri,

PCR Sistemleri,

2-D Elektroforez,

Nanodrop,

Dizi Analiz Sistemi

Flow Sitometri

Elektrospin

Hızlandırılmış Ekstraksiyon Sistemi

Süper Kritik Sistemi

Genetik Transformasyon

Genetik Tanımlama

Yüksek Hacimli Hücre Süspansiyon Sistemleri

Tıp/Gıda/Kozmetik Endüstrisi Kitlesel Hedef Metabolit Üretimi ve Dizaynı

Ticari Doku Kültürü Merkezi Sistemleri

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (Patent, Marka, Faydalı Model, Tasarım, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adları, Entegre Devre Topografyası)

Teknopark/Teknokent Kurulumu ve Yönetimi

Teknoloji Transfer Ofisi Kurulumu ve Yönetimi