SIRAÇ YAVUZ

Arş. Gör. SIRAÇ YAVUZ

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim PİLOT ÜNİVERSİTE KOORDİNASYON MERKEZİ / ZOOTEKNİ
E-mail siracyavuz@bingol.edu.tr
Dahili No 5165
Oda No Ofis-2

Bibliography:

Research Assistant Dr. Sıraç YAVUZ was born in Suruç district of Şanlıurfa. He graduated from Şanlıurfa High School and received his Bachelor's Degree in Kahramanmaraş Sütçü İmam University (KSU), Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Engineering / Animal Science in 2008 and graduated in 2012. During his BSc Degree, he had internship opportunities in some companies and also student mobility programs. He completed his first overseas internship at International Seafoods of Alaska in the USA in 2009 as part of the Work&Travel student program. Afterwards, in 2011, he completed his compulsory Engineering internship at Harran Beef and Agricultural Products Farm owned by KOÇ A.Ş. After this activity, he studied at the University of Pannonia in Hungary for one semester as an Erasmus exchange student. He continued his Master's Degree in the Department of Animal Production of the same university (KSU) and graduated in 2015 with high honors degree. In 2017, he received Spanish language education for 3 months at Zaragoza University in Spain, then completed his MSc with a grant in Animal Nutrition and then completed an internship in ARPISA, the largest feed factory in Zaragoza.  He started his PhD degree in Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Institute of Science and Technology, Department of Animal Nutrition in September 2015 and defended his dissertation in January 2021 and received the title of Doctor (PhD). Yavuz has been working at Bingöl University since 2018, is married and has one child.

WEB/Social Media Accounts:

https://tr.linkedin.com/in/siracyavuz

SPECIALISATION/EDUCATION:

Degree

Department

Name of University 

Graduation Year

Bachelor's Degree

Animal Sciences

Kahramanmaraş Sütçü İmam University

June-2012

BSc (ERASMUS)

Animal Sciences

University of Pannonia (Hungary)

January-2012

Master of Science

Animal Production

Kahramanmaraş Sütçü İmam University

August-2015

MSc (CIHEAM Grant)

Animal Nutrition

Universidad Zaragoza (Spain)

June-2018

PhD

Animal Nutrition and Feeds

Kahramanmaraş Sütçü İmam University

January-2021

Research Areas:

 • Animal Production, Ruminant Nutrition, Feeds&Diets

ACADEMIC TITLES:

Title1: PhD (Since January - 2021)

EXPERIENCE BEYOND UNIVERSITY:

H1. Traineeship: International Seafoods of Alaska, Work&Travel Student program (Kodiak, AK-USA 2009).

H2. Traineeship: Harranova Beef and Agricultural Products Farm of KOÇ A.Ş (Şanlıurfa- Türkiye 2011)

H3. Traineeship: Arpisa Aragonesa de Piensos, S.A Livestocks Feed Factory (Zaragoza - Spain 2018)

SPOKEN LANGUAGES:

L1: English C1 Advanced level/YDS score: 67,5

L2: Spanish B1 Intermediate level by eleunizar.es

 

ARTICLES PUBLISHED IN INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNALS:

A1. Yavuz, S. & Öztürk, D. (2023). Investigation of Potential Nutritive Values of Some Tree Leaves and Its Extracts by Using In Vitro Gas Production. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 26 (2), 459-469. DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.1067120 (E-SCI)

A2. Kılıçkap Isık S & Yavuz, S (2022). Determination of Biomass Energy Potential That Can Be Obtained from Agricultural and Animal Wastes of Konya Province. Türk Doga ve Fen Dergisi, 11(2), 89-98., Doi: 10.46810/tdfd.1059408 (Publication Num: 7724109)

A3. Kılıçkap Isık S & Yavuz, S (2022). Investigation of Biogas Production Potential from Livestock Manure by Anaerobic Digestion in Bingöl Province. Türk Doga ve Fen Dergisi, 11(1), 116-122., Doi: 10.46810/tdfd.1031911 (Publication Num: 7637372)

A4. Kılıçkap Isık S & Yavuz, S (2022). Biyokütleden Elde Edilen Biyoyakıtlara Genel Bir Bakıs. European Journal of Science and Technology(34), 193-201., Doi: 10.31590/ejosat.1079255 (Publication Num: 7611605)

A5. Kaplan, M., Üke, Ö., Kale, H., Yavuz, S., Kurt, Ö., Atalay, A.I. (2016). Olgunlasma Döneminin Teff Otunun Potansiyel Besleme Degeri, Gaz ve Metan Üretimine Etkisi. Igdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(4), 181-186. (Publication Num: 4396721)

A6. Yavuz, S & Kaygısız, A (2015). Siyah Alaca Sıgırlarda Bazı Meme ve Vücut Ölçüleri ile Somatik Hücre Sayıları Arasındaki Iliskiler. KSÜ Doga Bilimleri Dergisi, 18(3), 9-18. (Publication Num: 4396736) (E-SCI)

DECLARATION PRESENTED AT INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETINGS:

B1. Kılıçkap Isık S & Yavuz, S (2022). An Overview of Biofuels Derived from Biomass. 2nd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences ICAENS 2022, March 10-13, 2022 Konya-Türkiye. (Abstract)

B2. Kılıçkap Isık S & Yavuz, S (2022). Sera Etkisinin Çevre, Tarım ve Hayvancılık Üzerindeki Etkileri. International (Bio) Climate Change Syposium 24 – 25 March 2022 Erzurum – Türkiye (Full text)

B3. Kılıçkap Isık S & Yavuz, S (2022). Ankara ve Eskişehir İllerinin Biyokütle Enerji Potansiyellerinin Teorik Olarak Karşılaştırılması Yayın Yeri:1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences , 2022 (International Full text)

B4. Kılıçkap Isık S & Yavuz, S (2022). Biyokütleden Elde Edilen Biyoyakıtlara Genel Bir Bakış, Yayın Yeri: 2nd Internatıonal Conference On Applıed Engıneerıng And Natural Scıences (Icaens 2022), 2022 (International Abstract)

B5. Yavuz, S. (2019). The Effects of Global Warming on Pollination and Honeybees (11.10.2019-13.10.2019), Yayın Yeri:International Apicultural Research and Sustainable Regional Development Strategy Congress, Bingöl- 2019 (International  Abstract)

DECLARATIONS PRESENTED AT NATIONAL SCIENTIFIC MEETINGS:

D1. Yavuz, S., Hazır, H., Avan, K., Aydın, E. (2012). Sığırlarda Tırnak Kesimi. 8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. Syf 217 – 220. 22-23 Mayıs 2012 Şanlıurfa-Türkiye

D2. Yavuz, S (2023). Süt İneklerinde Beslenme ve Selenyum Eksikliği. III. Ulusal Tarım ve Gıda Çalıştayı. Syf 35. 3-5 Mayıs 2023 Çorum-Türkiye

PEER REVIEWED ARTICLES:

1. DERGİPARK/ www.dergipark.org.tr: 14

TÜBİTAK ULAKBİM provides academic journals published in Türkiye with online hosting services and an editorial workflow management system for  via DergiPark platform. 

 • Journal of Agriculture and Nature

 • Turkish Journal of Nature and Science

 • Journal of the Institute of Science and Technology

 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences

 • The Journal of International Scientific Researches

 • Journal of Tekirdag Agricultural Faculty

 • Journal of International Scientific Research

 • Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences

 • Journal of Agriculture

2. Non-indexed journals at TR's www.dergipark.org.tr:  3

 • International Journal of Food, Agriculture and Animal Sciences

3. Project: 1

4. International indexed journals (www.ms.academicjournals.org):  1

 • African Journal of Environmental and Science Technology

MEMBERSHIP in EDITORIAL BOARDS/JOURNALS:

1. Editorial Board:

 • International Јоurnal of Animal Science and Technology (ISSƝ: 2640-1312)

RESEARCH PROJECTS:

P1. BÜ-THBKP-ARI. Immune-boosting, high nutritional value bee cake (Project being evaluated by referees- Project Manager)

P2. Completion of the Maintenance and Repair of the Faculty of Veterinary Medicine Education, Research and Application Farm to be used in PIKOM Projects (Project evaluation stage- Researcher)

P3. "Regional Development Oriented Mission Differentiation and Specialisation" Programme Bingöl University "Agriculture and Basin Based Development" Area, 2017K214000, Bingöl University Modern Beekeeping Complex (BÜMAK) (Researcher)

P4. "Regional Development Oriented Mission Differentiation and Specialisation" Programme Bingöl University "Agriculture and Basin Based Development" Area, 2017K214000, Bee, "Creating a Sustainable Rural Development and Specialisation Model at Bingöl University on Bee Products and Natural Products" (Researcher)

P5. Relationships Between Some Udder and Body Measurements and SHS in Holstein Fresian Cattle. KSU Scientific Research Projects Unit, Project No. 2013/2-11 YLS  (Complited Project-Researcher)

WRITTEN BOOKS AND CHAPTERS IN THE BOOKS:

C1. İnik, O., & Yavuz, S. (2020). Topraklarda Bazı Maddelerin CaCO3'e Olan Etkisinin Yapay Sinir Ağları (ANN) ile İncelenmesi. Veri Madenciliği Yöntemleri: Tarım Alanında Uygulamaları. Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti. Editör: Doç. Dr. Şenol ÇELİK ISBN: 978-625-7047-27-2 Syf. 97-114. (Book Chapter/6)

C2. Yavuz, S., & Işık, S. (2022). Tarım ve Hayvancılıkta Teknolojik Yeniliklerin Kullanımı. Tarım ve Hayvancılığın Sürdürülebilirlik Dinamikleri Üzerine Akademik Çalışmalar. IKSAD International Publishing House, Editör: KÖKTEN Kağan Prof. Dr., INCI Hakan Doç. Dr., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 464/Syf. 21-44. (Book Chapter/2)

C3. Yavuz, S. (2022). Süt İneklerinin Sindirim Sistemi ve Kuru Dönemde Besin Madde İhtiyaçları. Süt ve Süt Ürünlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar. IKSAD Publishing House, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÇAKIR. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 227, ISBN:978-625-6955-96-7, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8113408) (Book Chapter/10)

C4. Yavuz, S. (2022). Süt Sığırcılığı Üretiminin Sera Gazları Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Süt ve Süt Ürünlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar, IKSAD Publishing House, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÇAKIR. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 227, ISBN:978-625-6955-96-7, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8113408) (Book Chapter/4)

ACTIVITIES ATTENDED:

F1. Elsevier/Scopus Dergısı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Çıktıları,Performans Analizi, İş Birliği Fırsatları (Mayıs 2016)

F2. Pilot Üniversite 2018 Dış Paydaş Değerlendirme Paneli, Bingöl Üniversitesi

F3. Laboratuvar Güvenliği Canlı Riski Değerlendirme ve Atık Yönetimi Eğitimi, Bingöl Üniversitesi (01 Ağustos 2019)

F4. HORIZON2020 AB Projeleri Yazma Eğitimi, Bingöl Üniversitesi (18-21 Eylül 2019)

F5. Marka, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Uygulamalı Eğitimi (12-14 Kasım 2019)

F6. 1512 TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği ve KOSGEB Girişimcilik Destekleri Tanıtımı (04 Aralık 2019)

F7. Proje Çevrim Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (28 - 30 Ocak 2020)

F8. İhtisaslaşan Üniversitelere Yönelik Çevirimiçi Proje Yazma Eğitimi (26 - 27 Ekim 2020)

F9. Decision-making for Sustainable Livestock: Capitalizing on Models, Data and Communications Confirmation (07 Temmuz 2021)

F10. Doğu Anadolu Bölgesi Çevrimiçi Tübitak 2237-B Proje Eğitimi Etkinliği - Tübitak

Endüstri Odaklı Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi (08-10 Temmuz 2021)

F11. Horizon Europe Brokerage Event for Cluster 6 (09 Temmuz 2021)

F12. ATF seminar & ATF-FEFAC-H2020 projects stakeholder event (18 Ekim 2021)

F13. Focus on Feeding & forage: Factors affecting fibre utilisation in ruminant feeds (25 Ekim 2021)

F14. Brokerage Event on HE Cluster Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Calls for 2022 (27 Ekim 2021)

F15. GRA Feed & Nutrition Network Webinar (23 Kasım 2021)

F16. SmartCulTour Webinar (26 Kasım 2021)

F17. Life Beef Carbon final seminar (26 Kasım 2021)

F18. BovINE's 2nd Transnational Meeting (02 Aralık 2021)

F19. Developing methane inhibitors for grazing livestock on New Zealand Farms (06 Aralık 2021)

F20. National Beef Conference (08 Aralık 2021)

F21. 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (23 Aralık 2021

F22. II. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Kongresi (24-26 Ekim 2022)

F23.  Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 6. Dönem Toplantısı (8 Kasım 2022)

F24. Bingöl Üniversitesi Sürdürülebilir Arıcılık Ekosistemi ve Bingöl Bal Arısı Islah Çalıştayı (8 Haziran 2023)

F25. Uluslararası BAL Şurası ve Fuarı (17 -19 Kasım 2023)

F26. Genç Akademisyenlere Etkili Tübitak Proje Yazma Eğitimi (6-7 Aralık 2023)

PROFESSIONAL ORGANIZATIONS OF WHICH WE ARE MEMBERSHIP:

M1. CHAMBER OF AGRICULTURAL ENGINEERS (Kahramanmaraş/Türkiye)

AWARDS / PATENTS:

G1. Erasmus Exchange Student 2011- 2012

G2. Honors Student, MSc. 2015-2016  Kahramanmaraş Sütçü İmam University Certificate No:2527

G3. CIHEAM Grant (2017- 2018)

G4. Bingöl University Academic Incentive (2022- 2023)

General Information/Academic:

Orchid Number: 0000-0001-5878-8994