MUHİTTİN ÖZDEMİR

Doç. Dr. MUHİTTİN ÖZDEMİR

Unvan DOÇENT
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail mozdemir@bingol.edu.tr
Dahili No 5563
Oda No C3-6

İlkokul                              : Bingöl Cumhuriyet İlkokulu.

Ortaokul ve lise                : Bingöl İmam-Hatip Lisesi (1991).

Lisans                              : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1997).

Yüksek                             : Lisans İstanbul Üniversitesi SBE Temel İslam Bilimleri ABD İslam Hukuku (2001).

Doktora                            : Marmara Üniversitesi SBE İlahiyat ABD İslam Hukuku (2010).

Doçent                             : 28.08.2019

.

ÜNVAN ÜNİVERSİTE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
 Dr.  Bingöl Üniversitesi  2010 2011
Yrd.Doç. Dr. Bingöl Üniversitesi 2011 -

Hatay Samandağ Hacı Hasibe Hüzmeli İÖO Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni (1998-1999).

İstanbul Üsküdar Armatörler İÖO Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni (1999-2001).

İstanbul Üsküdar Anadolu İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni (2001-2005).

İstanbul Kadıköy Anadolu İmam-Hatip Lisesi Arapça Öğretmeni (2005-2007).

Bingöl Anadolu İmam-Hatip Lisesi Arapça Öğretmeni (2007-2011).

Lisans                    : Fıkıh II

Yüksek Lisans       : İslâm Aile Hukuku

Doktora                  : Batıda İslâm Hukuku Çalışmaları

İngilizce      :51 (ÜDS/2003)

Arapça        :72.5 (YDS/2016)

1. ÖZDEMİR, M., Müzeni’den Nevevi’ye Şafii Mezhebi’nin Panoraması, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 18, s. 185-199 (PDF)

2. ÖZDEMİR, M., İlk Dönem Şâfiî Fürû-i Fıkıh Literatürünün Gelişimi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2014, sayı: 23, s. 371-402. (PDF)

1. ÖZDEMİR, M., Şâfi’î Mezhebi’nin Doğu Anadolu Ayağı ve Bingöl Örneği, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2006, sayı: 7, s. 343-364  (PDF)

2. ÖZDEMİR, M., İmâm Nesefî ve Tefsîrindeki Metodu, çeviren: Muhittin Özdemir, Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, 1998, cilt: I, sayı: 8, s. 30-40 (PDF)

3.ÖZDEMİR, M., Ehl-i Kitâp Kadınlarla Evlilik, çeviren: Muhittin Özdemir, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2007, sayı: 9, s. 415-442. (PDF)

4. ÖZDEMİR, M., Bir Mezhebe Ait Fürû-i Fıkıh Eserinin Diğer Mezhepleri Temsil Problemi: El-Hidâye’nin Kitâbu’l-Büyû’ Örneği, İlahiyat Tetkikleri Dergisi (Erzurum 2017): 119-151. [Full Text Online] (PDF)

1. ÖZDEMİR, M., İlk Dönem Şâfiî Fürû-i Fıkıh Literatürünün Gelişimi (Uluslararası İmam Şâfiî Sempozyumu, Diyarbakır 2010). 

2. ÖZDEMİR, M., Selâhaddîn Eyyûbî’nin Şâfiî Mezhebi’nin Gelişimine Katkıları (Uluslararası Selahaddin-i Eyyûbî Sempozyumu, Siirt 2016).

3. ÖZDEMİR, M., Helal Turizm ve Tesettür Problemi (I. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, Alanya 2017).

1. Bingöl'de Dinî Hayatın Bir Parçası Olarak Mezhep Olgusu (I. Bingöl Sempozyumu, Bingöl 2006).

2. Hâlidî Geleneğinde Bir Fıkıh El Kitabı: Tenvîru'l-Kulûb fî Muâmeleti Allâmi'l-Ğuyûb (Hâlidî Bağdâdî ve Hâlidîliğin Bingöl'e Etkisi Sempozyumu, Bingöl 2017).

1. Klasik İslâmî İlimler Eğitim Derneği (Dâru'l-Ulûmi'l-İslâmiyye), Bingöl 2010, Yönetim Kurulu Başkanı.