DENİZ CANLI

Dr. Öğr. Üyesi DENİZ CANLI

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ARI VE DOĞAL ÜRÜNLER AR-GE VE ÜR-GE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
E-mail dcanli@bingol.edu.tr
Dahili No 5673 - 5217
Oda No A1-12

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Hacettepe Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Doktora

2021

Hacettepe Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Yüksek Lisans

2014

Hacettepe Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

2010

Akademik Unvan

Görev Yeri

Yıl

    Dr. Öğr. Üyesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

2021-devam
Öğretim Görevlisi   

Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi

2018 - 2021
2012-2018 Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, (Sivil Toplum Kuruluşu)

 

ARI2210 Zirai Mücadele Ve Arıcılık
ARI1106 Ballı Bitkiler ve Polinasyon
ARI2211 Organik Arıcılık
ARI1103 Entomoloji
AAÜ512 Palinoloji
AAÜ508 Arı, Bitki ve Çevre İlişkileri

Boztaş, K., Gercek, Y. C., Türer, G., Canlı, D., Bayram, S., Çelik, S., … Bayram, N. E. (2024). Microwave hydrodistillation of Pelargonium graveolens L’Her leaves: Essential oil profile, phytochemical composition of wastewater, histo-anatomical structure. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 1–19. https://doi.org/10.1080/0972060X.2024.2323663

Özkök Aslı, Akel Bilgiç Hayriye, Koşukcu Can, Arık Gökhan, Canlı Deniz, Yet İdil, Karaaslan İbrahim Çağatay (2023).  Comparing the melissopalynological and next generation sequencing (NGS) methods for the determining of botanical origin of honey.  Elsevier BV, 148, Doi: 10.1016/j.foodcont.2023.109630

Aydın Bilge, Yuca Hafize, Karakaya Songül, Ekşi Bona Gülnur, Göger Gamze, Tekman Enes, Acar Şahin Aydan, Sytar Oksana, Civaş Ayşe, Canlı Deniz, Pınar Nur Münevver, Güvenalp Zühal (2023).  The anatomical, morphological features, and biological activity of Scilla siberica subsp. armena (Grossh.) Mordak (Asparagaceae).  Springer Science and Business Media LLC, 260(2), 371-389., Doi: 10.1007/s00709-022-01784-9

Kurt Celep İnci, Zengin Gökhan, Celep Mehmet Engin, Dall'Acqua Stefano, Sut Stefania, Ferrase Irene, Ak Güneş, Uba Abdullahı Ibrahım, Polat Rıdvan, Canlı Deniz, Darendelioğlu Ekrem, Aumeeruddy Muhammad Zakariyyah, Shariati Mohammad Ali, Mahomoodally Mohamad Fawzi (2023).  A multifunctional key to open a new window on the path to natural resources-lessons from a study on chemical composition and biological capability of Paeonia mascula L. from Turkey.  Elsevier BV, 51, Doi: 10.1016/j.fbio.2022.102194

Gerçek Yusuf Can, Bayram Sinan, Çelik Saffet, Canlı Deniz, Mavaldi Muhammed Halid, Boztaş Kadir, Baştürk Fatma Nur, Kırkıncı Seran, Yeşil Cantürk Yeter, Kösesakal Taylan, Cevahir Öz Gül, Ecem Bayram Nesrin (2022).  Characterization of Essential Oil and Wastewater from Thymus nummularius M. Bieb. and Micromorphological Examination of Glandular Trichomes. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 25(3), 690-706., Doi: 10.1080/0972060X.2022.2107403

Caf Ahmet, Canlı Deniz, Ahıskalı Mihriban, Polat Rıdvan (2022).  Bingöl İli Açık Yeşil Alanlarında Kullanılan Peyzaj Bitkilerinin Arıcılık Açısından Önemi.  Türk Doğa ve Fen Dergisi, 11(2), 13-16., Doi: 10.46810/tdfd.765794

Ayna Adnan, Tunç Abdullah, Özbolat Sedanur, Bengü Aydın Şükrü, Aykutoğlu Gürkan, Canlı Deniz, Polat Rıdvan, Çiftci Mehmet, Darendelioğlu Ekrem (2021).  Anticancer, and antioxidant activities of royal jelly on HT-29 colon cancer cells and melissopalynological analysis. Turkısh Journal of Botany, 45, Doi: 10.3906/bot-2109-8

Ecem Bayram Nesrin,Canlı Deniz,Gerçek Yusuf Can,Bayram Sinan,Çelik Saffet,Morgil Hande,Öz Gül (2020).  Macronutrient and micronutrient levels and phenolic compound characteristics of monofloral honey samples.  Journal of Food and Nutrition Research, 59(4), 311322.  

Polat Rıdvan, Esim Nevzat, Ürüşan Zeynep, Caf Ahmet, Ahıskalı Mihriban, Canlı Deniz (2020).  Solhan (Bingöl) florasının arıcılık açısından değerlendirilmesi.  Türk Doğa ve Fen Dergisi, 9, 1-10., Doi: 10.46810/tdfd.772388

Llorent-Martínez, E. J., Zengin, G., Sinan, K. I., Polat, R., Canlı, D., Picot-Allain, M. C. N., & Mahomoodally, M. F. (2020). Impact of different extraction solvents and techniques on the biological activities of Cirsium yildizianum (Asteraceae: Cynareae). Industrial Crops and Products, 144, 112033. (https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.112033)

Özkök, A., Özenirler, Ç., Canlı, D., Mayda, N., Sorkun, K. (2018). Monofloral Features of Turkish Honeys According to Mellissopalynologic, Total Phenolic Acid and Total Flavonoid Content. Gazi University Journal of Science, 31 (3), 713-723. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gujs/issue/38948/374973.

D. Canlı, K. Sorkun “The investigation of morphologic and humudity analysis of the pollen grains collected by honeybees in Ardahan region of Turkey between 2010 and 2011”, Pollen 2013, 17-20 September 2013, Madrid-Spain. Poster sunumu.

D. Canlı, K. Sorkun “Organoleptic profile of the pollen from Ardahan region” 12th Asian Apicultural Association Conference, 24-27 Nisan 2014, Antalya-Türkiye. Sözlü sunum.

A. Acar, D. Canlı, S. Sahin, K. Sorkun, N.M. Pinar “Ardahan Bölgesinde Bal Arıları Tarafından Toplanan Onobrychis sp., Melilotus sp. ve Cistaceae Taksonlarının Polen Protein Profillerinin Analizi” 4. Uluslararası Muğla Arıcılık & Çam Balı Kongresi (Eş Zamanlı Olarak) 20. Apislavıa Kongresi 5-9 Kasım 2014, Ölüdeniz, Muğla, Türkiye. Poster sunumu.

N. Ecem Bayram, D. Canlı, K. Sorkun “Pollen Analysis Of Honey Samples Collected From Hakkari-Turkey” 44th Apimondia Congress, 15-20 September 2015, Daejeon G.Kore. Poster sunumu.

K. Sorkun, Ö. G. Çelemli, D. Canlı, D. Cobanoglu, F. Guzel.“The Characterization of Petroselinum crispum L. Honey From Hatay-Turkey” 44th Apimondia Congress, 15-20 September 2015, Daejeon G.Kore. Sözlü sunum.

K. Sorkun, Ö. G. Çelemli, D. Cobanoglu,  D. Canlı, F. Guzel.“ “The Characterization Of Anzer Pollen Collected By Honey Bees” 44th Apimondia Congress, 15-20 September 2015, Daejeon G.Kore. Sözlü sunum.

D. Canli, A. Ozkok, K. Sorkun “The pollen spectrum of some monofloral honeys from Turkey” 45th Apimondia Congress, 29 September- 4 October 2017, İstanbul Turkey. Sözlü sunum.

A. Ozkok, H. Akel, D. Canlı, İ. Ç. Karaaslan “Determining plant origin in the honey with DNA based methods” 45th Apimondia Congress, 29 September- 4 October 2017, İstanbul Turkey. Sözlü sunum.

Canlı Deniz, Ürüşan Zeynep, Selvi Selami (2019).  Hazarşah (Solhan/Bingöl) Bölgesinin Bazı Önemli Bitki Taksonlarının Polen Atlası.  7th. International Conference On Mathematics, Engineering, Naturalmedical Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6008861)

Temel Yusuf, Ayna Adnan, Bengü Aydın Şükrü, Esim Nevzat, Avci Vedat, Polat Rıdvan, Canlı Deniz, Ecem Bayram Nesrin, Erdoğan İbrahim Yasin, Solmaz Ramazan, Çiftci Mehmet (2019).  Biochemical Parameters Of Bingöl/Turkey Honey.  Ejons 7th.Internatıonal Conference on Mathematics, Engineering, Natural Medical Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5218807)

Koçyiğit Serhat, Canlı Deniz, Sinan Ali, Yelkovan Sedat, Karahan Davut, Çobanoğlu Duygu Nur (2019).  Bingöl İlinin Farklı Bölgelerindeki Arı Polenlerinin İçeriklerinin Kıyaslanması.  Uluslararası Arıcılık Araştırmaları Ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5756708)

Temel Yusuf, Bengü Aydın Şükrü, Esim Nevzat, Avci Vedat, Polat Rıdvan, Canlı Deniz, Erdoğan İbrahim Yasin, Solmaz Ramazan, Çiftci Mehmet, Ayna Adnan (2019).  Bingöl Balının Enzimatik Analizi Ve Bazı Biyokimyasal parametrelerinin Belirlenmesi.  Uluslararası Arıcılık Araştırmaları Ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5736269)

Ürüşan Zeynep, Polat Rıdvan, Esim Nevzat, Caf Ahmet, Sinan Ali, Canlı Deniz, Ahıskalı Mihriban (2019).  Çotla (Genç/Bingöl) Bölgesi Arı Florası Çeşitliliği Üzerine Değerlendirmeler.  Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5982560)

D. Canlı, K. Sorkun “Ardahan Bölgesinde Bal Arıları Tarafından 2010 Yılında Toplanan Polenlerin Morfolojik Analizleri, Nişasta İçerikleri Ve Nem Oranlarının İncelenmesi”  V. Marmara Arıcılık Kongresi, 4-6 Nisan 2013 / Bursa –Türkiye, Poster sunumu

D.Canlı, F.Guzel “Ardahan bölgesinde bal arıları tarafından nektar ve polen kaynağı olarak kullanılan bitki taksonlarının karşılaştırılması” 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, 02 - 04 Eylül 2015, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. Poster Sunumu.

Sonuçlanan projeler: 
“Türkiye Ballarında Yeni Nesil Dna Analiz Yöntemi Kullanarak Orijin Belirleme” TAGEM/ 16 / ARGE / 31 - Araştırmacı. (Proje tarihi: 01/09/2016-01.10.2018).
 
“Göknar, Ladin, Meşe ve Sedir Salgı Ballarının Orijini ve Karekterizasyonu Projesi” Araştırmacı. Orman Genel Müdürlüğü Proje no: 19.7717/2017- 17.12.2018 (Proje tarihi: 18.05.2017-17.12.2018).
 
“Türkiye’nin Farklı Bölgelerinde Üretilen Bazı Monofloral Balların Mineral İçerik Uçucu Bileşen ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi” ” Araştırmacı. İstanbul Üniversitesi, FBA-2018-31066 Proje Türü: Normal Araştırma Projesi (04.09.2018 – 22.01.2020).
 
“Solhan ve Genç İlçelerinin Arı Florasının Tespiti ile Ballarının Palinolojik Özelliklerinin Belirlenmesi”. Araştırmacı. Bingöl Üniversitesi Proje no: PİKOM-Bitki.2018.002 Proje Tipi: BÜ- THBKP-BİTKİ 
 
“Bingöl Merkez ve İlçelerinde Bal Üretimi, Bingöl Balında Bulunan Çeşitli Enzimlerin Analizi, Bazı Biyokimyasal Parametrelerin ve Melissapalinolojik Özelliklerin Belirlenmesi” Araştırmacı. Bingöl Üniversitesi, Proje no: PİKOM-Arı.2018.004 Proje Tipi: BÜ-THBKP-ARI (Proje başlangıç tarihi: 
 
"Bingöl Üniversitesi Modern Arıcılık Kompleksi (BÜMAK)", Araştırmacı.Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı. PİKOM-Arı.2020.001
 
Bingöl Arı Ürünleri ile Katmadeğeri Yüksek Alternatif Ürünlerin Üretimi, Araştırmacı. PİKOM-KP.2021.002
 
Devam eden projeler:
"Bingöl Balından Katma Değerli Kozmetik Ürünlerin Geliştirilmesi ve Üretimi", PİKOM-Arı.2019.010, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı. 01/08/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL).
 
Bingöl Balının Markalaşmasına Yeni Nesil Teknolojik Dokunuş: DNA Barkodlama, Araştırmacı. PİKOM-Arı.2019.003, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 05/07/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL).
 
Bingöl İli Polen Peletlerinin Botanik Orijini, Fenolik Profili, Antioksidan Aktivitesi, Ağır Metal İçeriği, Antimikrobiyal ve Antidiyabetik Etkisinin Belirlenmesi, Araştırmacı. PİKOM-Arı.2019.007, 05/07/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL).
 

Canlı, D., Ecem Bayram, N. (2023). Pollen Morphology and Anatomy with Botanical Preferences Made by Bees: An Introduction Data. In: Ecem Bayram, N., Ž. Kostic, A., Can Gercek, Y. (eds) Pollen Chemistry & Biotechnology. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47563-4_1

Canlı D., "Tarımı Yapılan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Arıcılıkta ve Diğer Farklı Alanlarda Kullanımı", Bölüm adı:(Tarımı Yapılan Çok Yıllık Bitkilerin Monofloral Bal Üretim Potansiyeli) (2022).,  Gece Kitaplığı, Editör: Boydak Erkan, Demirkıran Ali Rıza, Meral Alperen, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 148, ISBN:978-625-430-491-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Polat, R., Canlı, D., Selvi, S., Esim N., Çakılcıoğlu, U., Ecem Bayram, N., Caf, A., Ahıskalı, M., Ürüşan, Z., Düzdaban, P., Nadiroğlu, M. "Bingöl Arı Florası ve Polen Atlası", Akademisyen Yayınevi, Ankara, Türkiye, 2021. 

Canlı, D. "Arılarla Tozlaşmanın Organik Tarımdaki Yeri", Türkiye'de Organik Tarım ve Agro-Ekolojik Gelişmeler, Editörler: K. Kökten ve H. İnci, Bölüm 10, 217-230, IKSAD Publishing House, Ankara, Türkiye, 2021.

K. Sorkun, B. Yılmaz, A. Özkırım, A. Özkök, Ö.Gençay, N.D. Bölükbaşı, D. Canlı Yaşam İçin Arılar, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Yayın No.7, 144 sayfa, Önder Matbaacılık, Ankara, 2015.

D. Canlı, Ardahan’da yapılan Polen Çalışmaları, 2. Dünya Arı Günü, Ardahan, 2010. Konuşmacı.
D. Canlı, Arı Ürünlerinde Çeşitlilik ve Kalite, Exponatura – 8. Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı, İstanbul, 2016. Konuşmacı.
D. Canlı, Yenice Ihlamur Balının Karakterizasyonu, Yenice Ihlamur Balı ve Arıcılık Konferansı, Karabük, 2018. Konuşmacı. 
D. Canlı, Yenice Ormanlarında Ihlamur Balı Üretim Potansiyeli, Ihlamur Çalıştayı, Karabük, 2022. Konuşmacı