DENİZ CANLI

Dr. Öğr. Üyesi DENİZ CANLI

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ARI VE DOĞAL ÜRÜNLER AR-GE VE ÜR-GE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
E-mail dcanli@bingol.edu.tr
Dahili No 5673 - 5217
Oda No A1-12

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Hacettepe Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Doktora

2021

Hacettepe Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Yüksek Lisans

2014

Hacettepe Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

2010

Akademik Unvan

Görev Yeri

Yıl

    Dr. Öğr. Üyesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

2021-devam
Öğretim Görevlisi   

Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi

2018 - 2021
2012-2018 Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, (Sivil Toplum Kuruluşu)

 

Llorent-Martínez, E. J., Zengin, G., Sinan, K. I., Polat, R., Canlı, D., Picot-Allain, M. C. N., & Mahomoodally, M. F. (2020). Impact of different extraction solvents and techniques on the biological activities of Cirsium yildizianum (Asteraceae: Cynareae). Industrial Crops and Products, 144, 112033. (https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.112033)

Bayram, N. E., Canli, D., Gercek, Y. C., Bayram, S., Celik, S., GÜZEL, F., ... & Oz, G. C. (2020). Macronutrient and micronutrient levels and phenolic compound characteristics of monofloral honey samples. Journal of Food & Nutrition Research, 59(4).
 
Özkök, A., Özenirler, Ç., Canlı, D., Mayda, N., Sorkun, K. (2018). Monofloral Features of Turkish Honeys According to Mellissopalynologic, Total Phenolic Acid and Total Flavonoid Content. Gazi University Journal of Science, 31 (3), 713-723. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gujs/issue/38948/374973.
Polat, R. , Esim, N. , Ürüşan, Z. , Caf, A. , Ahıskalı, M. & Canlı, D. (2020). Solhan (Bingöl) florasının arıcılık açısından değerlendirilmesi. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 2020 Ekim TDFD Özel Sayısı , 1-10 . DOI: 10.46810/tdfd.772388.

D. Canlı, K. Sorkun “The investigation of morphologic and humudity analysis of the pollen grains collected by honeybees in Ardahan region of Turkey between 2010 and 2011”, Pollen 2013, 17-20 September 2013, Madrid-Spain. Poster sunumu.

D. Canlı, K. Sorkun “Organoleptic profile of the pollen from Ardahan region” 12th Asian Apicultural Association Conference, 24-27 Nisan 2014, Antalya-Türkiye. Sözlü sunum.

A. Acar, D. Canlı, S. Sahin, K. Sorkun, N.M. Pinar “Ardahan Bölgesinde Bal Arıları Tarafından Toplanan Onobrychis sp., Melilotus sp. ve Cistaceae Taksonlarının Polen Protein Profillerinin Analizi” 4. Uluslararası Muğla Arıcılık & Çam Balı Kongresi (Eş Zamanlı Olarak) 20. Apislavıa Kongresi 5-9 Kasım 2014, Ölüdeniz, Muğla, Türkiye. Poster sunumu.

N. Ecem Bayram, D. Canlı, K. Sorkun “Pollen Analysis Of Honey Samples Collected From Hakkari-Turkey” 44th Apimondia Congress, 15-20 September 2015, Daejeon G.Kore. Poster sunumu.

K. Sorkun, Ö. G. Çelemli, D. Canlı, D. Cobanoglu, F. Guzel.“The Characterization of Petroselinum crispum L. Honey From Hatay-Turkey” 44th Apimondia Congress, 15-20 September 2015, Daejeon G.Kore. Sözlü sunum.

K. Sorkun, Ö. G. Çelemli, D. Cobanoglu,  D. Canlı, F. Guzel.“ “The Characterization Of Anzer Pollen Collected By Honey Bees” 44th Apimondia Congress, 15-20 September 2015, Daejeon G.Kore. Sözlü sunum.

D. Canli, A. Ozkok, K. Sorkun “The pollen spectrum of some monofloral honeys from Turkey” 45th Apimondia Congress, 29 September- 4 October 2017, İstanbul Turkey. Sözlü sunum.

A. Ozkok, H. Akel, D. Canlı, İ. Ç. Karaaslan “Determining plant origin in the honey with DNA based methods” 45th Apimondia Congress, 29 September- 4 October 2017, İstanbul Turkey. Sözlü sunum.

Canlı Deniz, Ürüşan Zeynep, Selvi Selami (2019).  Hazarşah (Solhan/Bingöl) Bölgesinin Bazı Önemli Bitki Taksonlarının Polen Atlası.  7th. International Conference On Mathematics, Engineering, Naturalmedical Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6008861)

Temel Yusuf, Ayna Adnan, Bengü Aydın Şükrü, Esim Nevzat, Avci Vedat, Polat Rıdvan, Canlı Deniz, Ecem Bayram Nesrin, Erdoğan İbrahim Yasin, Solmaz Ramazan, Çiftci Mehmet (2019).  Biochemical Parameters Of Bingöl/Turkey Honey.  Ejons 7th.Internatıonal Conference on Mathematics, Engineering, Natural Medical Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5218807)

Koçyiğit Serhat, Canlı Deniz, Sinan Ali, Yelkovan Sedat, Karahan Davut, Çobanoğlu Duygu Nur (2019).  Bingöl İlinin Farklı Bölgelerindeki Arı Polenlerinin İçeriklerinin Kıyaslanması.  Uluslararası Arıcılık Araştırmaları Ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5756708)

Temel Yusuf, Bengü Aydın Şükrü, Esim Nevzat, Avci Vedat, Polat Rıdvan, Canlı Deniz, Erdoğan İbrahim Yasin, Solmaz Ramazan, Çiftci Mehmet, Ayna Adnan (2019).  Bingöl Balının Enzimatik Analizi Ve Bazı Biyokimyasal parametrelerinin Belirlenmesi.  Uluslararası Arıcılık Araştırmaları Ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5736269)

Ürüşan Zeynep, Polat Rıdvan, Esim Nevzat, Caf Ahmet, Sinan Ali, Canlı Deniz, Ahıskalı Mihriban (2019).  Çotla (Genç/Bingöl) Bölgesi Arı Florası Çeşitliliği Üzerine Değerlendirmeler.  Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5982560)

D. Canlı, K. Sorkun “Ardahan Bölgesinde Bal Arıları Tarafından 2010 Yılında Toplanan Polenlerin Morfolojik Analizleri, Nişasta İçerikleri Ve Nem Oranlarının İncelenmesi”  V. Marmara Arıcılık Kongresi, 4-6 Nisan 2013 / Bursa –Türkiye, Poster sunumu

D.Canlı, F.Guzel “Ardahan bölgesinde bal arıları tarafından nektar ve polen kaynağı olarak kullanılan bitki taksonlarının karşılaştırılması” 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, 02 - 04 Eylül 2015, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. Poster Sunumu.

Sonuçlanan projeler: 
“Türkiye Ballarında Yeni Nesil Dna Analiz Yöntemi Kullanarak Orijin Belirleme” TAGEM/ 16 / ARGE / 31 - Araştırmacı. (Proje tarihi: 01/09/2016-01.10.2018).
 
“Göknar, Ladin, Meşe ve Sedir Salgı Ballarının Orijini ve Karekterizasyonu Projesi” Araştırmacı. Orman Genel Müdürlüğü Proje no: 19.7717/2017- 17.12.2018 (Proje tarihi: 18.05.2017-17.12.2018).
 
“Türkiye’nin Farklı Bölgelerinde Üretilen Bazı Monofloral Balların Mineral İçerik Uçucu Bileşen ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi” ” Araştırmacı. İstanbul Üniversitesi, FBA-2018-31066 Proje Türü: Normal Araştırma Projesi (04.09.2018 – 22.01.2020).
 
 
Devam eden projeler:
“Solhan ve Genç İlçelerinin Arı Florasının Tespiti ile Ballarının Palinolojik Özelliklerinin Belirlenmesi”. Araştırmacı. Bingöl Üniversitesi Proje no: PİKOM-Bitki.2018.002 Proje Tipi: BÜ- THBKP-BİTKİ (Proje başlangıç tarihi: 25.05.2018-devam ediyor.)
 
“Bingöl Merkez ve İlçelerinde Bal Üretimi, Bingöl Balında Bulunan Çeşitli Enzimlerin Analizi, Bazı Biyokimyasal Parametrelerin ve Melissapalinolojik Özelliklerin Belirlenmesi” Araştırmacı. Bingöl Üniversitesi, Proje no: PİKOM-Arı.2018.004 Proje Tipi: BÜ-THBKP-ARI (Proje başlangıç tarihi: 05.06.2018 -devam ediyor.)
 
"Bingöl Üniversitesi Modern Arıcılık Kompleksi (BÜMAK)", Araştırmacı.Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı. PİKOM-Arı.2020.001, 25/06/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
 
"Bingöl Balından Katma Değerli Kozmetik Ürünlerin Geliştirilmesi ve Üretimi", PİKOM-Arı.2019.010, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı. 01/08/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL).
 
Bingöl Balının Markalaşmasına Yeni Nesil Teknolojik Dokunuş: DNA Barkodlama, Araştırmacı. PİKOM-Arı.2019.003, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 05/07/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL).
 
Bingöl İli Polen Peletlerinin Botanik Orijini, Fenolik Profili, Antioksidan Aktivitesi, Ağır Metal İçeriği, Antimikrobiyal ve Antidiyabetik Etkisinin Belirlenmesi, Araştırmacı. PİKOM-Arı.2019.007, 05/07/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL).
 
Bingöl Arı Ürünleri ile Katmadeğeri Yüksek Alternatif Ürünlerin Üretimi, Araştırmacı. PİKOM-KP.2021.002, 08/04/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Polat, R., Canlı, D., Selvi, S., Esim N., Çakılcıoğlu, U., Ecem Bayram, N., Caf, A., Ahıskalı, M., Ürüşan, Z., Düzdaban, P., Nadiroğlu, M. "Bingöl Arı Florası ve Polen Atlası", Akademisyen Yayınevi, Ankara, Türkiye, 2021.
 
Canlı, D. "Arılarla Tozlaşmanın Organik Tarımdaki Yeri", Türkiye'de Organik Tarım ve Agro-Ekolojik Gelişmeler, Editörler: K. Kökten ve H. İnci, Bölüm 10, 217-230, IKSAD Publishing House, Ankara, Türkiye, 2021.
 
K. Sorkun, B. Yılmaz, A. Özkırım, A. Özkök, Ö.Gençay, N.D. Bölükbaşı, D. Canlı Yaşam İçin Arılar, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Yayın No.7, 144 sayfa, Önder Matbaacılık, Ankara, 2015.
D. Canlı, Ardahan’da yapılan Polen Çalışmaları, 2. Dünya Arı Günü, Ardahan, 2010. Konuşmacı.
 
D. Canlı, Arı Ürünlerinde Çeşitlilik ve Kalite, Exponatura – 8. Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı, İstanbul, 2016. Konuşmacı.
 
D. Canlı, Yenice Ihlamur Balının Karakterizasyonu, Yenice Ihlamur Balı ve Arıcılık Konferansı, Karabük, 2018. Konuşmacı.