IŞIL SARAÇ SİVRİKAYA

Arş. Gör. IŞIL SARAÇ SİVRİKAYA

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA
E-mail isarac@bingol.edu.tr
Dahili No 5469
Oda No B1-11

        

E-mail: saracsaracisil@hotmail.com

EĞİTİM DURUMU

2017- 2023 Ankara Üniversitesi- Bitki Koruma Doktora

2011-2014 Süleyman Demirel Üniversitesi-Bitki koruma Yüksek Lisans

2007-2011 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Mühendisliği-Bitki koruma

2002–2006 Ankara Kocatepe Mimar Kemal Lisesi

YABANCI DİL

İngilizce 

BİLGİSAYAR

Word, Excel, Powerpoint, İnternet

SERTİFİKALAR

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Globalgap (İyi Tarım Uygulamaları)

ISO 17025:2005 Laboratuar Teknik Yeterlilik

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Temel Eğitimi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik

Zirai İlaç Bayi Açma Yetkisi

Reçete Yazma Yetkisi

İŞ TECRÜBESİ

2012 Temmuz-2013 Haziran

KOPPERT Biyolojik Mücadele ve Polinasyon Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’de

Biyolojik Mücadele Saha Sorumlusu

 

2017- 2023 Ankara Üniversitesi- Bitki Koruma Doktora

2011-2014 Süleyman Demirel Üniversitesi-Bitki koruma Yüksek Lisans SDÜ

2007-2011 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Mühendisliği-Bitki koruma SDÜ

2002–2006 Ankara Kocatepe Mimar Kemal Lisesi 

 KOPPERT Biyolojik Mücadele ve Polinasyon Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2012-2013 biyolojik mücadele saha sorumlusu KOPPERT Biological Systems

2020- YÖKDİL/2  (28.02.2021) 80 puan

 1. Arıcı, SE., Saraç, I., Kaymak, S. 2012.  ‘Molecular analysıs of peroxıdase genes ın cherry root stocks developıng ın vıtro stress condıtıons’ fresenius environmental bulletin, 2012 Volume 21 – No 9. 20 full text online
 2. Sarac, I., 2018. Bingöl İli Merkez İlçede Kayısı Ağaçlarında Tespit Edilen Fungal Hastalık Etmenleri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(3): 372–374 full text online
 3. Sarac, I., Karakaya, A., Çelik Oğuz, A. 2019. Elazığ İlinde Arpalarda Görülen Yaprak Hastalıkları. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 28 (1): 1-6.  full text online  
 4. Saraç Sivrikaya, I., Karakaya, A., Çelik Oğuz, A. 2020. Determination of the Barley Diseases in Bingöl Province of Turkey. 30th Scientific-Experts Conference of Agriculture and Food Industry AgriConf 2019. IFMBE Proceedings. 78: 88-91. Springer, Cham DOI:10.1007/978-3-030-40049-1_11full text online
 5. Türkoğlu, M., Hanbay, K., Saraç Sivrikaya, I., Hanbay, D. 2020. Derin Evrişimsel Sinir Ağı Kullanılarak Kayısı Hastalıklarının Sınıflandırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9 (1), 334-345, 2020. full text online 
 6. Karakaya, A., Çelik Oğuz, A., Saraç Sivrikaya, I. 2020. Diseases occuring on Hordeum bulbosum Field Populations at Bingöl Province of Turkey. Works of the faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo. Vol LXV, 70:75-81. full text online 
 7. Saraç Sivrikaya, I., Tosun, B., Karakaya, E. 2021. Origanum onites L. ve Rosmarinus officinalis L. Uçucu Yağlarının Kimyasal İçerikleri ve Fusarium solani’ ye Karşı Antifungal Aktivitelerinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi full text online 
 8. Saraç Sivrikaya, I., Karakaya, A., Çelik Oğuz, A. 2021.The occurrence of barley (Hordeum vulgare) and wild barley (H. spontaneum) leaf diseases in Batman province and surrounding areas of Turkey.  Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences. 35 (1), 39-44. full text online
 9. Çakar, G., Saraç Sivrikaya, I., Karakaya, E., Güller, A. 2021. Evaluation of the In Vitro Fungicidal Activity of Summer Savory and Lavender Essential Oils Against Fusarium solani. ISPEC Journal of Agricultural Sciences 5(4):795-805. DOI: 10.46291/ISPECJASvol5iss4pp795-805  full text online 
 10. Çakar, G., Saraç Sivrikaya, I., Karakaya, E., Güller, A. 2022. Inhibition Effect of Different Propolis Extracts against Fusarium solani in vitro. European Journal of Science and Technology 35: 82-88. DOI: 10.31590/ejosat.1055865 full text online
 1. Saraç, I., Özdemir, I., Karaca, İ.  ‘Aphids species in citrus orchards of Antalya province’  Mun. Ent. Zool. Vol. 10, No. 2, June 2015 full text online (PDF)
 2. Saraç, I. 2017. "Patates Siğil Hastalığı (Synchtrium endobioticum)". KÖYÜM (Türkiyenin Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi), Yıl:2 Sayı :19, 72 s. Full Text online (PDF)
 3. Sarac, I., 2018. Bingöl İli Merkez İlçede Kayısı Ağaçlarında Tespit Edilen Fungal Hastalık Etmenleri Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(3): 372–374 full text online (PDF)​
 4. Sarac, I., 2018. ‘Kavılca Buğdayı (Triticum dicoccon) ve Tarihsel Gelişimi. Harman Time (Aylık bitkisel üretim dergisi) yıl: 6 Sayı: 67, 48s. full text online (PDF)
 1. Saraç, I., Doğan, E. ‘ Regional Organic Agriculture in Turkey’ International Conference on Engineering and Natural Science Budapest, Hungary 3-5 May 2017 Abstract
 2. Saraç Sivrikaya, I., Karakaya, A., Çelik Oğuz, A.,  Determination of the Barley Diseases in Bingöl Province of Turkey. 30th International Scientific- Experts Confrerence of Agriculture and Food Industry Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 26-27 September 2019.
 3. Karakaya A., Çelik Oğuz, A., Saraç Sivrikaya, I. Diseases Occurring on Hordeum bulbosum Field Population at Bingöl Province of Turkey. 30th International Scientific- Experts Conference of Agriculture and Food Industry Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 26-27 September 2019.
 4. Saraç Sivrikaya, I., Dumanoğlu, Z. Tarımsal Mücadelede Üreticiler tarafından Kullanılan Son Teknolojiler. 7. Uluslararası  Fen ve Mühendislik Bilimleri  Araştırmalar Kongresi Ankara, Türkiye 13-14 Mart 2020.
 5. Çakar, G., Saraç Sivrikaya, I., Karakaya, E., Güller, A. Evaluation of the Fungicidal Activity of Summer Savory and Lavender Essential Oils Against Fusarium solani. 3rd International Conference on Food Agriculture and Veterinary, Ege University, Turkey 19-20 June 2021.
 6. Saraç Sivrikaya, I., Çelik Oğuz, A., Karakaya, A. Barley and wild barley diseases from the Fertile Crescent.
 7. Seventh International Scientific Conference-'June 5th-World Environment Day
 8.  Bihaç,Bosnia and Herzegovina 9-10 June 2022.
 9.  Saraç Sivrikaya, I., Çelik Oğuz,A.,  Karakaya, A.  Leaf Diseases of Wild Barley (Hordeum Spontaneum) in Bingöl University Campus, Turkey. 32nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry 1 st -2 nd December 2022 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 10.  

 

 

 

 

Başvuru No: 1919B011000686

Proje Adı: In Vitro Stress Koşullarında Gelişen Kiraz Anaçlarında Peroksidaz Genlerinin Moleküler Analizi

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK  2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2010/1

Projedeki Görevi: Yürütücü

Proje Durumu: Sonuçlandı

 

 

Proje No: BAP-MMF.2018.00.004

Proje Adı: Kayısı ağaçlarına ait veri tabanı oluşturularak görüntü işleme tabanlı hastalık tespiti ve verim tahmini

Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Proje Durumu: Sonuçlandı

1. İlçin, M., Saraç Sivrikaya, I. 2021.Akademik Perspektiften Tarıma Bakış. Sürdürülebilir Tarımda Bitki Koruma Uygulamalarının  Önemi, İksad Yayınevi, Ankara. ISBN: 978-605-70345-3-3. 157 sf. full text  

2. Saraç Sivrikaya, I., Güller A. 2022. Tarım ve Hayvancılığın sürdürülebilirlik Dinamikleri Üzerine Akademik Çalışmalar. Bitkilerde Fungal Hastalıkların Kontrolüne Yönelik Güncel Yaklaşımlar, İksad Yayınevi. ISBN: 978-625-8405-33-0. 135sf. full text  

3. A. Güller., Saraç Sivrikaya, I. 2022. Tarımsal Üretimde, Tarımsal Kirliliğin ayak İzi. Bitki Gelişimi ve Metabolizması Üzerine Ağır Metel Stresinin Etkisi, İksad Yayınevi. ISBN: 978-625-8405-32-3. 231 sf. full text

4. Çakar Kılıç, G., Saraç Sivrikaya, I. 2022. Teoriden Pratiği Türkiye' de Tarım ve Hayvancılık Uygulamaları. Bitki Uçucu Yağları Hakkında Genel Bilgiler ve Fitopatojen Funguslar ile Yapılan Uygulama Örnekleri. İksad Yayınevi. ISBN: 978-625-8246-96-4. 278 sf. full text

 

 1. Endemik Türler isimli fotoğraf sergisi Kafkas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Sergi Salonu Kars 7 Mart 2018
 2. ''Kars'ın Doğal Zenginliğinin Kültürel Mirasa Yansıması'' isimli panel, '' Kavılca Buğdayı ve Tarihsel Gelişimi'' konulu sunu. Kuş Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Kafkas Üniversitesi ,Kars 7 Mart 2018