NEBİ BUTASIM

Doç. Dr. NEBİ BUTASIM

Unvan DOÇENT
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
E-mail nbutasim@bingol.edu.tr
Dahili No 5586 - 5370
Oda No D-14

1975 Bingöl doğumlu olup ilk ve orta öğrenimini Bingöl'de tamamladı. 2002 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu. 

Van Milli Eğitime bağlı okullarda 8 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Sekreterliği'ne atandı.

2010 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi anabilim danlında "Bingöl Mimari Eserleri" adlı tez çalışması ile mezun oldu.

2016 yılında "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Osmanlı Dönemi Mihrapları" isimli doktora çalışması ile doktorasını bitirdi.

2021 yılında "İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü"  - "Türk İslam Sanatları Tarihi" Doçent ünvanı aldı. 

Halen Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

BİLİM ALANLARI.

Sanat Tarihi 

El Sanatları

Bingöl Tarihi, kültürü ve Eserleri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü (Lisans) 2002

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans) 2010

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora) 2016

Dr. Öğr. Üyesi, 2016-2021

Doç. Dr. 2021-

 • 2002-2005                 MEB Van-Vali Ali Cevdet Bey İ.Ö.O sınıf öğretmenliği

 

 • 2005-2011                 MEB Van-Vali Mithat Bey İ.Ö.O sınıf öğretmenliği

Türk İslam Sanatları Tarihi (İlahiyat Fakültesi)

Türk Dini Musikisi (İlahiyat Fakültesi)

İslam Medeniyeti Tarihi (İlahiyat Fakültesi)

 

 • YABANCI DİL PUANI:      ​YÖKDİL İNGİLİZCE (2021): 65
 • BİNGÖL SOLHAN İLÇESİ BOZKANAT KÖYÜ'NDE BULUNAN TARİHİ KUR'AN-I KERİM YAZMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Bingöl Araştırmaları Dergisi, Yıl 3, sayı 2, cilt 3, 2017, ss. 53-64

 

 • BİNGÖL ARAKONAK HALÇALARINDAN BAZI ÖRNEKLER, Bingöl Araştırmaları Dergisi, Yıl 3, Cilt 3, Sayı 1, 2017, ss. 67-86.

 

 • M. Zahir ERTEKİN- Nebi BUTASIM, BİNGÖL GENÇ (SEBETERİAS ?) KALESİ, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 2018, ss. 113-126. https://doi.org/10.29029/busbed.426720

 

 • ADAKLI KİLİSESİ ÜZERİNDE BULUNAN RÖLYEF VE KÖKENİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME, İSTEM, Yıl 16, Sayı 32, 2018, ss. 407-422.

 

 • HEMŞİN-BİLEN (TEPAN) KÖYÜ AHŞAP CAMİİ, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 12, 2018, ss. 165-187.

 

 

 

 • “Ortaçağ ve Sonrası Bingöl’deki Tarihi Eserler” III. Bingöl Sempozyumu, 17-19 Eylül 2010, Bingöl Ünv. Yay., 2013, sayfa 437-458. 

 

 •  “Bingöl Ulemasından Yusuf Rıza Efendi ve Türbesi” Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmi İlimler (Uluslararası Sempozyum), 29 Haziran 1 Temmuz 2012 Bingöl, Bingöl Üniversitesi Yayınları 2013, II. Cilt Edit: İsmail Narin, sayfa 297-306.http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php

 

 • Alevi-Bektaşi Ritüellerinin Türbe Mimarisi Üzerine Etkisi” Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyumu,  03-05 Ekim 2013, Bingöl, Bingöl Üniversitesi Yayınları, II. Cilt, Edit: Mehmet Yazıcı, sayfa 573-589.http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php

 

 • “İslam Süsleme Sanatının Mezartaşlarına Yansıması Bingöl Örneği” Nahçıvan ve Doğu Anadolu Abideleri Uluslararası Sempozyumu- Nahçıvan,11-12 Mayıs 2015,(Baskı, Mayıs 2016), sayfa 262-279, NAHÇIVAN.

 

 • “Bingöl Tarihi Eserleri ve Turizme Kazandırılması” 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 15-16 Ekim 2015, BİNGÖL

 

 • “Diyarbakır’da Osmanlı Dönemi Taş Mihraplar” Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2-5 Kasım 2016, DİYARBAKIR.

 

 • Şanlıurfa Osmanlı Dönemi Mihrapları, Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu: Harran Çevresi, 4-5 Kasım 2017. ŞANLIURFA.

 

 • Hasankeyf Mihraplarında Estetik, Uluslararası 3. Sanat ve Estetik Sempozyumu, 2019, GAZİANTEP

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 7, Cilt 7, Sayı 14, Güz 2017. 

Bitlis İslamiyat Dergisi

Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi Osmanlı Dönemi Mihrapları, Doktora Projesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (Araştırmacı) 2014-2016.

 

 • Van-Hoşap Kale Kazısı, Kazı Ekip Üyesi, (1 Ay), Kültür Bakanlığı, 2015.

 

 • Van-Hoşap Kale Kazısı, Kazı Ekip Üyesi, (1 Ay), Kültür Bakanlığı, 2016.

 

 • “Bingöl Tarihi Yüzey Araştırması, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Araştırmacı, 2016.

 

 • Bingöl Solhan Murat Höyük (Norik Tepe) Kazı Çalışması, Bilimsel Danışman, 2019.

 

 • Bingöl Ortaçağ ve Sonrası Yüzey Araştırması (2019), Başkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
 • Bingöl Ortaçağ ve Sonrası Yüzey Araştırması (2020), Başkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
 • Bingöl Ortaçağ ve Sonrası Yüzey Araştırması (2021), Başkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
 • Bingöl İli Yüzey Araştırması, Yürütücü, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi (BAP), 2020-2021.

 

 

1- Tarihi Eserleriyle Bingöl (201-2020 Yılları Yüzey Araştırma Sonuçları), İlahiyat Yayınları, 2021.

2- Şanlıurfa Mihrapları, Harran ve Çevresi Tarih I, (2019), Kitap Bölümü

3- Bursa Mihraplarında Estetik, Bursa Dönemi Osmanlı ve Sanat Tarihi Yazıları, (2019), Kitap Bölümü

4- Anadolu'da Eyyubi Mihrapları: Hasankeyf Mihrapları, Eyyubiler, İlim, Kültür, Sanat, Hiper Yayıncılık (2019), Kitap Bölümü

5- Türk-İslam Şehirciliği, Türk İslam Sanatları Tarihi, Lisans Yayıncılık, 2021. Kitap Bölümü

2019 Fuat Sezgin Konferansı, Bingöl Bilim Sanat Merkezi.