ABDUNNASIR SÜT

Prof. Dr. ABDUNNASIR SÜT

Unvan PROFESÖR
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail asut@bingol.edu.tr
Dahili No 5531
Oda No D/2-20

ÖZGEÇMİŞ

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Düşüncesinde İlk Muhalifler:  Mâʻbed el-Cuhenî, Gaylân ed-Dımeşkî adlı tezle yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Kadı Abdulcebbar’ın Ahlak Felsefesi” isimli tezle doktorasını bitirdi.  2012-2013 eğitim öğretim yılında Amerika Birleşik Devletleri, Georgetown Üniversitesinde misafir araştırmacı (visiting researcher scholar) olarak bulundu. 2017 tarihinde Doçent ve 2023 yılında Profesör unvanını aldı. İslam düşüncesi ve akımları ile çağdaş inanç problemleri alanları üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makale ve çevirileri bulunmaktadır. İslam Düşüncesinde İlk Muhalifler: Ma’bed el-Cühenî ve Gaylân ed-Dımeşkî; Mu’tezile ve Ahlâk: Kadı Abdulcebbar Örneği; Basra ve Mu’tezile; İslam Düşüncesinde Deizmin İzdüşümleri adıyla yayımlanmış dört eseri bulunmaktadır

CV

He graduated from the Faculty of Theology at Atatürk University in 2000. In 2005, he completed his master's degree at Gazi University Institute of Social Sciences with a thesis titled "The First Opponents in Islamic Thought: Mâʻbed al-Juhanî, Gaylân al-Dimashqî." In 2011, he received his PhD from Ankara University Institute of Social Sciences with a thesis titled "The Moral Philosophy of Qadi Abduljabbar." During the 2012-2013 academic year, he was a visiting researcher scholar at Georgetown University in the United States. He was awarded the title of Associate Professor in 2017 and Professor in 2023. He continues to work in the fields of Islamic thought and movements, as well as contemporary issues in belief. He has published articles and translations in national and international journals. He has four published works titled "The First Opponents in Islamic Thought: Ma’bed al-Juhanî and Gaylân al-Dimashqî," "Mu'tazila and Morality: The Example of Qadi Abduljabbar," "Basra and the Mu'tazila," and "Projections of Deism in Islamic Thought.

 

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans / B.A.

İlahiyat Fakültesi

Atatürk  Üniversitesi

2000

Master / M.St.

Temel İslam Bilimleri (Kelam/Theology) Anabilim Dalı

Gazi Üniversitesi

2005

Doktora / Ph. D.

Temel İslam Bilimleri (Kelam/Theology) Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

2011

Yüksek Lisans Tez Konusu: İslam Düşünce Tarihinde İlk Muhalifler: Ma’bed el-Cühenî, Gaylan ed-Dımeşkî

Doktora Tez Konusu:Kadı Abdulcebbar’ın Ahlak Felsefesi

 

MESLEKİ DENEYİM

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Profesör

İlahiyat Fakültesi / Bingöl Üniversitesi

 2023-

Doçent

İlahiyat Fakültesi / Bingöl Üniversitesi

 2017-2023

Doktora Sonrası Arş.

Teoloji Bölümü / Georgetown Üniversitesi

 2012- 2013

Yardımcı Doçent

İlahiyat Fakültesi / Bingöl Üniversitesi

 2011-2017

 

      İDARİ GÖREVLER

İdari Görev

 Birim

Müdür 

2018-2021

 Bingöl Üniversitesi / Yaşayan Diller Enstitüsü

Dekan Yardımcılığı

2013-2014, 2018

 Bingöl Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Bölüm Başkanı

2011-2012, 2015-2018

Bingöl Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Anabilim Dalı Başkanı

2011-

 Bingöl Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi / Kelam

Erasmus Birim Koordinatörü

2022-

 Bingöl Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Senato Üyesi

2015-2018

 Bingöl Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2018-2021

 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Fakülte Kurul Üyeliği

2019-2021

Bingöl Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

2019-2022

Bingöl Üniversitesi / İslami İlimler Fakültesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Üst Komisyonu Üyeliği

2023-

Bingöl Üniversitesi / İslami İlimler Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu 
2023-

Bingöl Üniversitesi / İslami İlimler Fakültesi

 

ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Kültür ve Turizm Uzmanı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara

 

 2007-2011

Murakıp, İmam-Hatip

Ankara İl Müftülüğü, Ankara

 2003-2007

 

KATILDIĞI YURT DIŞI ETKİNLİKLER

Abu Dabii Uluslararası Kitap Fuarı / İnternational Book Fair, BAE 2011

Kahire Uluslararası Kitap Fuarı / İnternational Book Fair, Kahire/Cairo, Mısır/Egypt 2009

Jenadriye Festivali, Suudi Arabistan /Kingdom of Suudi Arabia-Riyad 2008.

Erbil Uluslararası Kitap Fuarı/ Irak Cumhuriyeti- Erbil 2015

YAYINLAR

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Kitaplar
 • Süt A, İslam Düşüncesinde Deizmin İzdüşümleri, İlahiyat Yayınları, Ankara 2022.
 • Süt A, Basra ve Mutezile, İlk Üç Asır, Endülüs Yayınları, İstanbul 2018.
 • Süt A, Mutezile ve Ahlak, Kadı Abdulcebbar Örneği, İz Yayınları, İstanbul 2016.
 • Süt A, İslam Düşüncesinde İlk Muhalifler: Mâʻbed el-Cuhenî, Gaylân ed-Dımeşkî, Fecr Yayınları, Ankara 2014.
 • Kadı Abdulcebbar, Adalet ve Zulüm, Çev. Abdunnasır Süt, Erkan Baysal, Ketebe Yayınları, İstanbul 2023.
Kitap Bölümleri
 • Süt A, (2022) Felsefî Argümanlara Başvurmadan İnanç Problemlerini Tartışmanın İmkânı, Felsefe ve İslami İlimler, Paradigma Akademi, Çanakkale.  https://www.paradigmaakademiyayinlari.com/8692/felsefe-ve-islami-ilimler/ 
 • Süt, A, (2022) Göç Bağlamında Beliren Teolojik Tutumlar, İslam ve Yorum VI, Ensar Yayınevi, İstanbul. https://drive.google.com/file/d/1CiVIp3J7QNOILU_A6dXV8YE5yu5daQx5/view 
 • Süt A, (2020) Ontik ve Değer Açısından Kadın, İstanbul Sözleşmesi- Disiplinler Arası Bir Soruşturma-, Tire Kitap, İstanbul.
 • Süt A, Baysal E., (2019) Molla Halil’in Kelam’a Bakışı ve Müeahhir Kelam Eleştirisi, Molla Halil es-Si’irdî Hayatı, Eserleri ve İlmî Kişiliği, Beyan Yayınları, İstanbul.
 • Süt A, (2019) Mutezile’de Ahlaki Değerlerin Kaynağı, Usul ve Esaslarıyla Mutezile’ye Giriş, Endülüs Yayınları, İstanbul.
 • Süt A, (2019) Kötülük Problemi Üzerinden Teizme Yöneltilen Eleştirilere Karşı Alvin Plantinga’nın ”Özgür İrade Savunması, İslam Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi, Elis Yayınları, Ankara.
 • Süt A, (2017) İlahi Adalet Açısından Dünyadaki Acı ve Üzüntüler, Günümüz Kelam Problemleri, Ekin Yayınevi, İstanbul.
 • Döner N, Süt A, Nasiruddin Tusi Düşüncesinde Kelam-Felsefe İlişkisi, Bilime Adanmış Ömür Nasiruddin Tusi, Gece Yayınları, İstanbul 2017.
Çeviriler
 • Kasım b. İbrahim, “Allah’ın Varlığının Büyük Delili: Nizam” Çev. Abdulnasır Süt ve Erkan Baysal, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-eki: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, İz Yayınları, İst. 2014.
 • Oliver Leaman, “Kadı Abdulcebbar ve Abes Kavramı”, Çev. Abdulnasır Süt, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-eki: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, İz Yayınları, İst. 2014.
 • Binyamin Abrahamov, “Kadı Abdulcebbar’a Göre Ölüm Vakti ve el-Muğni’nin Açıklamalı Çevirisi”, Çev. Ahmet Kayıntu ve Abdulnasır Süt, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-eki: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, İz Yayınları, İst. 2014.
 • Binyamin Abrahamov, “Kadı Abdulcebbar’ın İlahi Yardım Kuramı/ Lutuf”, Çev. Abdulnasır Süt ve Halil Kayıkçı, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-eki: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, İz Yayınları, İst. 2014.
Uluslararası ve Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler
 • Süt A, (2018) "Kötülük Problemi Üzerinden Teizme Yöneltilen Eleştirilere Karşı Alvin Plantinga’nın “Özgür İrade Savunması” İslam Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi Sempozyumu, 21-23 Eylül 2018, Siirt-Türkiye
 • Süt A, Baysal E., (2018) “Molla Hâlil'in Kelama Bakışı ve Müteahhir Kelam Eleştirisi, Uluslararası Molla Halil es-Siʻirdî Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2018. Siirt-Türkiye
 • Süt A, (2014) “Bir Ahlak Problemi Olarak Teklifi Mala Yutak”, İnanç ve Ahlak Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, 16-17 Mayıs, Adana Türkiye.
 • Süt A, (2013) “İnanç Hürriyeti ve Eğitimi Açısından Zorunlu Din Dersi”, Geçmişten Günümüze Alevilik Sempozyumu, 3-5 Ekim 2013, Bingöl-Türkiye.
 • Süt A, (2012)  “Adil Bir Barış İçin Aklın Kifayeti Meselesi”, Adil Barış: Küresel Ortak Söylem, 28-29 Nisan, İstanbul-Türkiye.
 • Süt A, Çağlayan E, (2012)  “Tek Parti Dönemi Din Eğitimi Politikaları”, Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler, Uluslararası Sempozyum, 29 Haziran- 01 Temmuz, Bingöl-Türkiye.
 • Süt A, (2011) “Klasik Vaaz Kaynaklarına Kelami/İtikadi Açıdan Eleştirel Bir Yaklaşım: Tenbîhü'l-Gâfilîn ve Bustânü'l-Ârifîn Örneği”,  Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, 17-18 Aralık 2011, Ankara-Türkiye.
 • Süt A, (2011) "Mesnevi'de Peygamberlik Anlayışının Kelami Açıdan Değerlendirilmesi”  I. Uluslararası Çelebi Hüsameddin-i Urmevi ve Mesnevi-i Manevi Sempozyumu, 9-11 Mayıs, Urmia-İran.
 • Süt A, (2010) “Bingöl’deki Sosyal ve Siyasal Hayatın Dini ve Ahlaki Açıdan Değerlendirilmesi”, 3. Bingöl Sempozyumu, 17-19 Eylül, Bingöl-Türkiye.

DANIŞMANLIKLAR

Doktora Tez Danışmanlıkları

 • Hamdi Yalçın, Cevheretü't-Tevhîd Şerhlerinde Mu'tezile Eleştirisi, Dicle Üniversitesi, Doktora 2021, (Ortak Danışman).
Yüksek Lisans Tez Danışmanlıkları
 • Ahmad Almutreb, Bedreddin İbn Ğurs'un 'Şerhu Akaidi'n- Nesefiyye' İsimli Eserin Tahkik ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, 2023
 • Usame Ali, Muhyiddin Ömer b. Hıdır el-İsfahânî'nin 'el-Kavâ'idü'l-Bedriyye fi 'Akâidi'l-Beriyye' İsimli Eserinin Tahkik ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, 2022.
 • Adem Tasman, Mu'tezile ve Ehl-i Sünnet'in İlâhi Sıfatlarla İlgili Tartışmaları, Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2022.
 • Handan Hamarat, Hekimêniya Şari yê Çoligi u Termġnolojiyê Weşiye, Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2020.   
 • Mikayil Azak, Hüseyin el-Cisr'de İlahi Sıfatlar Ve Nübüvvet Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2019.   
 • Mahmood Khalıd Husseın, Usûlü'd-dîn'de Muhammed Said Ramazan El-Bûtî'nin Mülhitlere Reddiyesi, Bingöl Üniversitesi Yüksek Lisans, 2019    
 • Hasan Çiftçi, Said Nursi'nin Materyalizm Eleştirisi, Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2019.
 • Sezen Atlı, Esirüddin El-Ebheri'nin Kelâmi Görüşleri     Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans,  2018.
 • Adham Hama Rashıd Amın,  The reflection of Arabian Society in the Quran, Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2018.   
 • Mohammed Sedeeq Mohammed         ِجبحش ِٓ اٌمؼبء ٚاٌمذر فٟ اٌىٛصز اٌغبرٞ ئٌٝ ر٠بع أحبد٠ش اٌجخبرٞ Bingöl Üniversitesi Yüksek Lisans, 2017.   
 • Mujahıd Tahseen Jameel          نقد أهل السنة على المعتزلة في مسئلة الشفاعة    Bingöl Üniversitesi Yüksek Lisans, 2017.
 • Kakarash Khedr Hamad           آراء القاضي عبدالجبار في النبوات وجوابه على النصارى              Bingöl Üniversitesi Yüksek Lisans, 2017.
 • Ahmed Hussein Haleem           وجه الشبه بين اليهودية وبعض الفرق الشيعية في العقيدة  Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2017.   
 • Salar Ziro Abdullah    كتاب نور الحقيقة في إثبات المعرفة لأبي طاهر القزويني ( دراسة وتحقيق)   Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans 2017.   
 • Bzhar Karım Mohammed,       صفة كلام الله تعالى عند المتكلمين        Bingöl Üniversitesi Yüksek Lisans, 2016.    
 • Yaseen Mırza Mohammed,     المعاني العقدية في سورة الفاتحة          Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans   2016.
 • Murat Varol,    Diwanê Melayê Cebexçuri (Metn u tehlil)     Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans,  2016.
 • Erkan Baysal,  Câbirî'de Vahiy ve Nübüvvet, Bingöl Üniversitesi Yüksek Lisans,  2015.

     Atıflar:  

 • Google Scholar: 141

 • Matbu Kitaptaki Atıflar: 150

Tüm ders notlarına ve sunumlarına Bingöl Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden ulaşılabilir.

ÖYS için tıklayınız

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans / B.A.

İlahiyat Fakültesi

Atatürk  Üniversitesi

2000

Master / M.St.

Temel İslam Bilimleri (Kelam/Theology) Anabilim Dalı

Gazi Üniversitesi

2005

Doktora / Ph. D.

Temel İslam Bilimleri (Kelam/Theology) Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

2011

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Profesör

İlahiyat Fakültesi / Bingöl Üniversitesi

 2023-

Doçent

İlahiyat Fakültesi / Bingöl Üniversitesi

 2017-2023

Doktora Sonrası Arş.

Teoloji Bölümü / Georgetown Üniversitesi

 2012- 2013

Yardımcı Doçent

İlahiyat Fakültesi / Bingöl Üniversitesi

 2011-2017

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Kültür ve Turizm Uzmanı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara

 2007-2011

Murakıp, İmam-Hatip

Ankara İl Müftülüğü, Ankara

 2003-2007

 

 

Tüm Dönemlerde Verilen Dersler

 • İslam İnanç Esasları (6 Dönem- Lisans), İlahiyat Fakültesi, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye, 2013-2018

 • Kelam Tarihi (8 Dönem- Lisans), İlahiyat Fakültesi, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye,, 2017-2021

 • İslam Felsefesi, (1 Dönem- Lisans), İlahiyat Fakültesi, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye, 2014-2015.

 • Sistematik Kelam I, (8 Dönem- Lisans), İlahiyat Fakültesi, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye, 2017-2021

 • Sistematik Kelam II, (8 Dönem- Lisans), İlahiyat Fakültesi, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye, 2017-2021

 • İslam Mezhepleri Tarihi (7 Dönem- Lisans), İlahiyat Fakültesi, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye, 2014-2019

 • Dini ve Siyasi Mezhep Hareketleri, (2 Dönem- Lisansüstü), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye, 2014-2015

 • İslam Kelamında Bilgi Problemi, (8 Dönem- Lisansüstü), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye, 2013-2023

 • Çağdaş İnanç Problemleri, (7 Dönem- Lisansüstü), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye, 2014-2023

 • Allah’ın Sıfatları Etrafındaki Kelami Problemler, (4 Dönem- Lisansüstü), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye, 2016-2023

 • Kelamda Ontoloji, (1 Dönem- Lisansüstü), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye,2022-2023

 • Batıda Kelam Çalışmaları, (1 Dönem- Lisansüstü), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye, 2022-2023

 • Mutezile Kelamı, (1 Dönem- Lisansüstü), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye, 2023-2024

Doktora Tez Danışmanlıkları

 • Hamdi Yalçın, Cevheretü't-Tevhîd Şerhlerinde Mu'tezile Eleştirisi, Dicle Üniversitesi, Doktora 2021, (Ortak Danışman).
Yüksek Lisans Tez Danışmanlıkları
 • Ahmad Almutreb, Bedreddin İbn Ğurs'un 'Şerhu Akaidi'n- Nesefiyye' İsimli Eserin Tahkik ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, 2023
 • Usame Ali, Muhyiddin Ömer b. Hıdır el-İsfahânî'nin 'el-Kavâ'idü'l-Bedriyye fi 'Akâidi'l-Beriyye' İsimli Eserinin Tahkik ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, 2022.
 • Adem Tasman, Mu'tezile ve Ehl-i Sünnet'in İlâhi Sıfatlarla İlgili Tartışmaları, Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2022.
 • Handan Hamarat, Hekimêniya Şari yê Çoligi u Termġnolojiyê Weşiye, Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2020.   
 • Mikayil Azak, Hüseyin el-Cisr'de İlahi Sıfatlar Ve Nübüvvet Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2019.   
 • Mahmood Khalıd Husseın, Usûlü'd-dîn'de Muhammed Said Ramazan El-Bûtî'nin Mülhitlere Reddiyesi, Bingöl Üniversitesi Yüksek Lisans, 2019    
 • Hasan Çiftçi, Said Nursi'nin Materyalizm Eleştirisi, Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2019.
 • Sezen Atlı, Esirüddin El-Ebheri'nin Kelâmi Görüşleri     Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans,  2018.
 • Adham Hama Rashıd Amın,  The reflection of Arabian Society in the Quran, Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2018.   
 • Mohammed Sedeeq Mohammed         ِجبحش ِٓ اٌمؼبء ٚاٌمذر فٟ اٌىٛصز اٌغبرٞ ئٌٝ ر٠بع أحبد٠ش اٌجخبرٞ Bingöl Üniversitesi Yüksek Lisans, 2017.   
 • Mujahıd Tahseen Jameel          نقد أهل السنة على المعتزلة في مسئلة الشفاعة    Bingöl Üniversitesi Yüksek Lisans, 2017.
 • Kakarash Khedr Hamad           آراء القاضي عبدالجبار في النبوات وجوابه على النصارى              Bingöl Üniversitesi Yüksek Lisans, 2017.
 • Ahmed Hussein Haleem           وجه الشبه بين اليهودية وبعض الفرق الشيعية في العقيدة  Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2017.   
 • Salar Ziro Abdullah    كتاب نور الحقيقة في إثبات المعرفة لأبي طاهر القزويني ( دراسة وتحقيق)   Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans 2017.   
 • Bzhar Karım Mohammed,       صفة كلام الله تعالى عند المتكلمين        Bingöl Üniversitesi Yüksek Lisans, 2016.    
 • Yaseen Mırza Mohammed,     المعاني العقدية في سورة الفاتحة          Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans   2016.
 • Murat Varol,    Diwanê Melayê Cebexçuri (Metn u tehlil)     Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans,  2016.
 • Erkan Baysal,  Câbirî'de Vahiy ve Nübüvvet, Bingöl Üniversitesi Yüksek Lisans,  2015.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 

Uluslararası ve Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler
 • Süt A, (2018) "Kötülük Problemi Üzerinden Teizme Yöneltilen Eleştirilere Karşı Alvin Plantinga’nın “Özgür İrade Savunması” İslam Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi Sempozyumu, 21-23 Eylül 2018, Siirt-Türkiye
 • Süt A, Baysal E., (2018) “Molla Hâlil'in Kelama Bakışı ve Müteahhir Kelam Eleştirisi, Uluslararası Molla Halil es-Siʻirdî Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2018. Siirt-Türkiye
 • Süt A, (2014) “Bir Ahlak Problemi Olarak Teklifi Mala Yutak”, İnanç ve Ahlak Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, 16-17 Mayıs, Adana Türkiye.
 • Süt A, (2013) “İnanç Hürriyeti ve Eğitimi Açısından Zorunlu Din Dersi”, Geçmişten Günümüze Alevilik Sempozyumu, 3-5 Ekim 2013, Bingöl-Türkiye.
 • Süt A, (2012)  “Adil Bir Barış İçin Aklın Kifayeti Meselesi”, Adil Barış: Küresel Ortak Söylem, 28-29 Nisan, İstanbul-Türkiye.
 • Süt A, Çağlayan E, (2012)  “Tek Parti Dönemi Din Eğitimi Politikaları”, Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler, Uluslararası Sempozyum, 29 Haziran- 01 Temmuz, Bingöl-Türkiye.
 • Süt A, (2011) “Klasik Vaaz Kaynaklarına Kelami/İtikadi Açıdan Eleştirel Bir Yaklaşım: Tenbîhü'l-Gâfilîn ve Bustânü'l-Ârifîn Örneği”,  Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, 17-18 Aralık 2011, Ankara-Türkiye.
 • Süt A, (2011) "Mesnevi'de Peygamberlik Anlayışının Kelami Açıdan Değerlendirilmesi”  I. Uluslararası Çelebi Hüsameddin-i Urmevi ve Mesnevi-i Manevi Sempozyumu, 9-11 Mayıs, Urmia-İran.
 • Süt A, (2010) “Bingöl’deki Sosyal ve Siyasal Hayatın Dini ve Ahlaki Açıdan Değerlendirilmesi”, 3. Bingöl Sempozyumu, 17-19 Eylül, Bingöl-Türkiye.

 

 • Dini Araştırmalar Dergisi

 • Kelam Araştırmaları Dergisi (Kader)

 • Şarkiyat Dergisi

 • Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 • Dicle İlahiyat Fakültesi Dergisi

 • Mukaddime Dergisi

 • Din ve Bilim – Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi

 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 • “Herkes İçin Daha Uzun Süreli Eğitim Projesi/Longer Term Education For Everyone”, (TRH2.1.IAREFG-II/P03/19) Avrupa Birliği (AB) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Desteklenen/Supported by European Union (EU) and Ministry of Labor and Social Security, Research Publication: “Concrete Findings Report”, Bingol 2016. (Araştırmacı/Reasercher)

 • Ortak Kültürel Miras/Common Cultural Heritage: "Birlik İçinde Çokluk" Sergisi, 15 Eylül 2009 - 11 Ekim 2009. İbrahim Paşa Sarayı, İstanbul, (Yürütme Ekibi İçinde) https://kygm.ktb.gov.tr/TR-51/ortak-kulturel-miras--birlik-icinde-cokluk-sergisi-16-eylul---11-ekim-2009.html

 • “A Comparison of Theodicy of Alvin Plantinga and Qadi Abd-al-Jabbar” Georgetown University, Graduate School of Arts & Sciences, (2012-2013). Post-Doctoral program, (Visiting Researcher)

Kitaplar
 • Süt A, İslam Düşüncesinde Deizmin İzdüşümleri, İlahiyat Yayınları, Ankara 2022.
 • Süt A, Basra ve Mutezile, İlk Üç Asır, Endülüs Yayınları, İstanbul 2018.
 • Süt A, Mutezile ve Ahlak, Kadı Abdulcebbar Örneği, İz Yayınları, İstanbul 2016.
 • Süt A, İslam Düşüncesinde İlk Muhalifler: Mâʻbed el-Cuhenî, Gaylân ed-Dımeşkî, Fecr Yayınları, Ankara 2014.
 • Kadı Abdulcebbar, Adalet ve Zulüm, Çev. Abdunnasır Süt, Erkan Baysal, Ketebe Yayınları, İstanbul 2023.
Kitap Bölümleri
 • Süt A, (2022) Felsefî Argümanlara Başvurmadan İnanç Problemlerini Tartışmanın İmkânı, Felsefe ve İslami İlimler, Paradigma Akademi, Çanakkale.  https://www.paradigmaakademiyayinlari.com/8692/felsefe-ve-islami-ilimler/ 
 • Süt, A, (2022) Göç Bağlamında Beliren Teolojik Tutumlar, İslam ve Yorum VI, Ensar Yayınevi, İstanbul. https://drive.google.com/file/d/1CiVIp3J7QNOILU_A6dXV8YE5yu5daQx5/view 
 • Süt A, (2020) Ontik ve Değer Açısından Kadın, İstanbul Sözleşmesi- Disiplinler Arası Bir Soruşturma-, Tire Kitap, İstanbul.
 • Süt A, Baysal E., (2019) Molla Halil’in Kelam’a Bakışı ve Müeahhir Kelam Eleştirisi, Molla Halil es-Si’irdî Hayatı, Eserleri ve İlmî Kişiliği, Beyan Yayınları, İstanbul.
 • Süt A, (2019) Mutezile’de Ahlaki Değerlerin Kaynağı, Usul ve Esaslarıyla Mutezile’ye Giriş, Endülüs Yayınları, İstanbul.
 • Süt A, (2019) Kötülük Problemi Üzerinden Teizme Yöneltilen Eleştirilere Karşı Alvin Plantinga’nın ”Özgür İrade Savunması, İslam Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi, Elis Yayınları, Ankara.
 • Süt A, (2017) İlahi Adalet Açısından Dünyadaki Acı ve Üzüntüler, Günümüz Kelam Problemleri, Ekin Yayınevi, İstanbul.
 • Döner N, Süt A, Nasiruddin Tusi Düşüncesinde Kelam-Felsefe İlişkisi, Bilime Adanmış Ömür Nasiruddin Tusi, Gece Yayınları, İstanbul 2017.
Çeviriler
 • Kasım b. İbrahim, “Allah’ın Varlığının Büyük Delili: Nizam” Çev. Abdulnasır Süt ve Erkan Baysal, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-eki: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, İz Yayınları, İst. 2014.
 • Oliver Leaman, “Kadı Abdulcebbar ve Abes Kavramı”, Çev. Abdulnasır Süt, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-eki: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, İz Yayınları, İst. 2014.
 • Binyamin Abrahamov, “Kadı Abdulcebbar’a Göre Ölüm Vakti ve el-Muğni’nin Açıklamalı Çevirisi”, Çev. Ahmet Kayıntu ve Abdulnasır Süt, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-eki: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, İz Yayınları, İst. 2014.
 • Binyamin Abrahamov, “Kadı Abdulcebbar’ın İlahi Yardım Kuramı/ Lutuf”, Çev. Abdulnasır Süt ve Halil Kayıkçı, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-eki: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, İz Yayınları, İst. 2014.

 

KATILDIĞI YURT DIŞI ETKİNLİKLER

Abu Dabii Uluslararası Kitap Fuarı / İnternational Book Fair, BAE 2011

Kahire Uluslararası Kitap Fuarı / İnternational Book Fair, Kahire/Cairo, Mısır/Egypt 2009

Jenadriye Festivali, Suudi Arabistan /Kingdom of Suudi Arabia-Riyad 2008.

Erbil Uluslararası Kitap Fuarı/ Irak Cumhuriyeti- Erbil 2015

 

 

  Görev Aldığı Akademik Organizasyonlar 

 • Düzenleme Kurulu Üyesi, Uluslararası Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler Sempozyumu, 29 Haziran- 1 Temmuz 2012, Bingöl, Türkiye.
 • Düzenleme Kurulu Üyesi, Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, 3-5 Ekim 2013, Bingöl, Türkiye.
 • Bilim Kurulu Üyesi, Uluslararası Kur’an ve Tarih Sempozyumu, 14-15 Ekim 2023, Bingöl, Türkiye.
 
 • Teşekkür Belgesi/Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (2010)

 • Yayın Teşvik Belgeleri (Bingöl Üniversitesi)

 • Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) - Georgetown Üniversitesi, Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri 2012-2013 (1 yıl)

Söyleşi/Interview

 • "Prof.Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU İle 'Problemlerimiz ve Çıkış Yolu' Üzerine Söyleşi", Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr. İsmail NARİN - Yrd.Doç.Dr. Abdulnasır SÜT, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Bingöl University Journal of Theology Faculty (BÜİFD), Yıl: 2014, Cilt: II, Sayı:3, ss. 221-238.
 • "Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün ile 'Problemlerimiz ve Çıkış Yolu' Üzerine", söyleşi, Hazırlayanlar: Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır SÜT - Yrd. Doç.  Dr. İsmail NARİN, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Bingol University Jounal of Theology Faculty (BÜİFD), Yıl: 2014, Cilt: II, Sayı: 4, ss. 183-196.

 Atıflar:  

 • Google Scholar: 141

 • Matbu Kitaptaki Atıflar: 150