MEHMET ALİ KUTLU

Öğr. Gör. MEHMET ALİ KUTLU

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim ARICILIK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
E-mail makutlu@bingol.edu.tr
Dahili No 1190-5419
Oda No A-II-1

1959 Gaziantep dogumluyum. 1990-1992 yıları arasında Gaziantep Tarım teşkilatında mühendiz olarak çalıştım. 1995-2007 yılları arasında Fırat Üniversitesi Bingöl Meslek Yüksekokulunda, 2007 sonrası ise Bingöl Üniversitesinde Ögretim Görevlisi olarak çalışmaktayım. 

Çukurova Üni. Ziraat Fakültesi Mezuniyet yılı 1985

Çukurova üni.Fen bilimleri enstitüsü Zootekni Ana bilim dalı Mezuniyet yılı 1988

Ögretim Görevlisi

 

-2005 yılında Avrupa Birliği Eğitim ve gençlik Programları Merkezi Başkanlığının ( Leonardo da Vıncı ) mesleki eğitim programları kapsamında Bingöl ili Arı yetiştiricileri birliğine hazırladığım (birlik üyelerinin arıcılık bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik) TR/05/A/F/ EXI–1020 nolu projenin uygulamasında koordinatör olarak görev aldım ve bu aşamada Almanya da görevli olarak bulundum

- Avrupa Birliğince finanse edilen ve Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliğince gerçekleştirilen ve Tunceli Arı yetiştiricileri birliğinin üyelerine yönelik TR0405.02/LDL/435 no lu Tunceli de Teknik arıcılık eğitimi isimli projede eğitim koordinatörü olarak proje süresince (6 ay) Tunceli merkez ve ilçelerinde görev yaptım

- Avrupa Birliğince finanse edilen ve Bingöl Ziraat Odası Başkanlığınca yürütülen Çiftçilerin Kapasitelerinin Gelişimi İçin Eğitim, Birim, Festival ve Başvuru kaynak desteği sağlanması konulu TR 0405,02/LDL/573 no projesinde 6 ay koordinatörlük ve teknik arıcılığın esasları konulu eğitim vermek üzere Bingöl merkez, ilçe ve köylerinde görev aldım.

- Avrupa Birliğince finanse edilen ve Diyarbakır Arı Yetiştiricileri Birliğince yürütülen TR0405.02/LDL/435 no projenin Ana Arı Yetiştiriçiliği teknik konulu dersleri tarafımdan verilmiştir.

- CFCU –Devlet planlama teşkilatınca gerçekleştirilen TR0405.01-01 NOLU projede teknik arıcılık konularında Elazığ, Malatya ve Artvin’de eğitici olarak görev aldım

- Avrupa Birliğince finanse edilen Kadın istihdamının desteklenmesi kapsamında TR07H1.02-001/243 nolu Genç Belediye Başkanlığınca hazırlanan Bingöl İl tarım müdürlüğü, Bingöl Üniversitesi ve Merkez Arı yetiştiricileri birliğinin ortak olduğu Bal Kokulu kadınlar isimli Genç Kadınlarına Arıcılık, Ana Arı ve Organik Bal Üretimi ile İstihdam Projesi kapsamında 110 saat arıcılık teknikleri konularında eğitici olarak görev aldım.

-Genclik ve Spor Bakanlığı tarafından finalse edilen ve Bingöl Üniversitesi tarafından yürütülen ‘’Bu günün Genci Yarının Girişimcisiyim’’ projesi kapsamında toplam 350 saat uygulamalı girişimcilik dersi tarafımdan verilmiştir.

- Sodes tarafından finanse edilen ve Bingöl M Tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumunca gerçekleştirilen 2012-12-0079 nolu Arıcılıkta bizde varız isimli projeyi hazırlanmış ve 140 saatlik eğitimi tarafımdan verilmiştir

- Kentsel ve Kırsal alanda kalkınma projelerinin yazılması ve yazılması için alan araştırması yapmak, verilerin toplanması, raporlanması ve sunuşun gerçekleştirilmesi. Kırsal kalkınma projeleri danışmalığı.

- Proje uygulamalarında proje sorumluluğunun alındığı tüm yönetim kadrolarında kayıt, raporlama, mali akış, tanıtım ve savunu konularında yeterli bilgi ve deneyim.

-Uygulanan kalkınma projelerinde değerlendirme, raporlama ve sürdürülebilirliği konularında deneyim.

- Kırsal kalkınma projelerinde eğitim yayım çalışmalarında aktif rol. -Kırsal alanda tarım, hayvancılık, çevre, örgütlenme konularında eğitim ve yayım çalışmaları.

-KOSGEB veri tabanına uygun girişimcilik eğitimleri eğitmen sertifikası

Arı anatomi ve Fizyolojisi

Mesleki Egitim

Kalite Yönetim Sistemleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Girişimcilik I (Tarla Bitkileri)

1- POLLEN ANALYSIS OF HONEY FROM THE HIZAN DISTRIET OF BITLIS PROVINCE, EASTERN REGON OF TURKEY. Ömer KILIÇ, Mehmet Ali KUTLU, fethi Ahmet ÖZDEMİR. INTERNATİONAL JOURNAL OF PLANT, ANİMAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES. Volume-6,ısseu-1, jan-Mar-2016 324-331. Coden:IJPAJX-CAS-USA, coprıght@2016 ISSN-2231-4490 Abstract Full text online (PDF)

2-Examination of the various chemical properties of the Hizan region (Bitlis-Turkey) honey types. Omer Kilic1, Mehmet Ali Kutlu2 , Fethi Ahmet Ozdemir3 1 Department of Park and Garden Plants, Technical Science Vocational College, Progress in Nutrition 2016; Vol. 18, N. 4: 411-420  Abstract 

3-An Investigation About Phacelia tanacetifolia Benth. From Olur District (Erzurum). Mehmet Ali Kutlu,Omer Kilic,Fethi Ahmet Ozdemir,Yasar Mesut Bakir.International Journal of Scientific and Technological Research.Vol 4, No.3, 2018 61-69

4-Ahmet KARAHAN, Mehmet Ali KUTLU, İsmail KARACA.Determination of the effect of some pesticides on honey bees.Int J Agric Environ Food Sci 2(3):104-108 (2018).DOI: 10.31015/jaefs.18017

5-ERGİN BAL ARISI (Apis Mellifera L.) HASTALIĞI NOSEMANIN (Nosema Apis) DAĞILIMI VE ENFEKSİYON ORANI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA A Study on the distribution and infection rate of Nosema (Nosema apis) disease of adult honeybees (Apis Mellifera L.) Mehmet Ali Kutlu Osman Kaftanoğlu Çukurova üni. Fen Bilimleri enstitüsü dergisi Yıl 1990 4(2):41-53 (Kutlu, M.A., Kaftanoğlu, O. (1990) A study on the distribution and infection rate of Nosema (Nosema apis) disease of adult honeybees (Apis mellifera L.) Ç.Ü. J.of Science and Eng. 4(2):41-53 (In Turkish with Eng. summary)

6-BİNGÖL SULU ŞARTLARINDA YETİŞEN ARI OTU (Phacelia tanecetifolia BENNTHAM)’NA UYGULANAN DEĞİŞİK SIRA ARALIĞININ BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERE VE ARI MERASI OLARAK KULLANILMASINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Adil BAKOĞLU*, Mehmet Ali KUTLU** Uludağ Arıcılık Dergisi Cilt:6 Sayı:1 S. 34-38Şubat 2006 Bursa.

7- BİNGÖL’DEN TOPLANAN ARI POLENLERİNDE MALONDİALDEHİD DÜZEYLERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE BELİRLENMESİ. Naci ÖALAYUNT1*,Yusuf KARAGÖZOĞLU2, Mehmet Ali KUTLU3 Bitlis Eren Üni. Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 1(1), 40-44, 2012 1(1), 40-44, 2012 40 A21. 

8. Bingöl İlinde Arıların Yoğun Olarak Konakladıkları Alanlarda Üretilen Ballarda Bulunan Polenlerin Tespiti a Adil BAKOĞLU*, b Mehmet Ali KUTLU, c Aydın Şükrü BENGÜ Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 348-353, 2014 Abstract Full Text Online (PDF)

9- Gaziantep İli Arıcılık Düzeyinin Saptanması, Sorunları ve Çözüm Yolları Mehmet Ali KUTLU, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(4): 481-484, 2014. Abstract  Full Text online (PDF)

10-. Gaziantep’te Üretilen Balların Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi M. Ali KUTLU, A. Şükrü BENGÜ Tr. Doğa ve Fen Derg. − Tr. J. Nature Sci. 2015 Vol. 4 No. 1 48-54,2015 Bingöl. Full text online (PDF)

11. BİNGÖL İLİNDE ARICILIK FAALİYETİ ÜZERİNE BİR KESİT ÇALIŞMASI Mehmet Ali KUTLU ,Abdurrahman GÜL 3.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı 15-16 Ekim 2015 BİNGÖL

12. Bingöl İli Genç İlçesi Bal Örneklerinin Fenolik Ekstrelerinin Antikanser, Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi. Bülent KAYA, Abdurrahman GÜL, Mehmet Ali KUTLU Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 3(1): 65-74. 2016 Determination of Anticancer, Antioxidant and Antıbacterial Activities of Phenolic Extracts of Honey Samples From Genç Townshıp of Bingöl Province

13-.Hizan İlçesindeki (Bitlis) Aricilik Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma Mehmet Ali KUTLU1 Fethi Ahmet ÖZDEMIR2 Ömer KILIÇ3 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi | ISSN:1300-9362 21(2):197-206 (2016)

14-Mehmet Ali KUTLU*, 2Abdurrahman GÜL, 2Fethi Ahmet ÖZDEMİR, 3Ömer KILIÇ Bitlis İli Hizan İlçesinde Üretilen Ballarda Antibiyotik Kalıntılarının Belirlenmesi.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(4): 523–527, 2017

15-Ahmed KARAHAN1, Abdurrahman GÜL2, Mehmet Ali KUTLU2, İsmail KARACA3* Thiamethoxam’ın Yaban Arısı (Vespa sp.) Üzerine Etkisi.  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(Ek Sayı 1): 221-227 (2017)

16-Ömer KILIÇ *1, Mehmet Ali KUTLU 2, Fethi Ahmet ÖZDEMİR 3 Essential Oil Composition of Clinopodium vulgare L. subsp. arundanum (Boiss.) Nyman from Bingöl (Turkey) Int. J. Sec. Metabolite, Vol. 4: 3 (2017) pp. 11-15

17-KARAHAN, A., SAHPAZ.F.,  KUTLU.M.A ve KARACA.İ.EFFECTS OF THIAMETHOXAM ON VESPULA GERMANICA (F.) (HYMENOPTERA: VESPIDAE). International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences Sayı 1(2017) 49-55

18-Aydın Şükrü BENGÜ, Mehmet Ali KUTLU Bingöl’de üretilen ballarda bazı kalite kriterlerinin belirlenmesi.Türk. Doğa ve Fen Dergisi. − Tr. J. Nature Sci.Vol. 7 No. 1  (2018) 7-10

19-Ahmed KARAHAN, Abdurrahman GÜL, Mehmet Ali KUTLU, İsmail KARACA.Imidacloprid’in bal arılarının (Apis mellifera anatoliaca ve Apis mellifera caucasica) vücut fonksiyonları üzerine etkisinin araştırılması.Türk Doğa ve Fen Dergisi. − Tr. J. Nature Sci. 2018 Vol. 7 No. 1 (2018) 24-28

20-Ahmet KARAHAN, Mehmet Ali KUTLU, İsmail KARACA. Thiacloprid’in, Anadolu Bal Arısı (Apis mellifera anatoliaca) ve Kafkas Bal Arısı (Apis mellifera causica)’nın Yaşam Sürelerine Etkileri.Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(3): 245–252, 2018

21-Ahmet KARAHAN, Mehmet Ali KUTLU, İsmail KARACA.CYPERMETHRİN’İN BAL ARISI (APİS MELLİFERA) VE YABAN ARISI (VESPULA GERMANICA) ÜZERİNE ETKİLERİ.Arıcılık Araştırma Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, 2018, Sayfa:1-8 ISSN: 2146-2720

22-Ahmet KARAHAN, Mehmet Ali KUTLU, İsmail KARACA. Determination of the effect of some pesticides on honey bees. Int J Agric Environ Food Sci 2(3):104-108 (2018) JAEFS www.jaefs.com.

23-Mehmet Ali KUTLU, Ömer KILIÇ, Feti Ahmet ÖZDEMİR, Yaşar Mesut BAKIR. An Investigation About Phacelia tanacetifolia Benth. From Olur District (Erzurum).International Journal of Scientific and Technological Research 61-69(2018). ISSN 2422-8702 (Online) www.iiste.org

24-KUTLU MEHMET ALI,ÖZDEMIR FETHI AHMET,GÜL ABDURRAHMAN. Investigation of The Effect of Honey Bee Pollination for Apple (Malus sylvestris (L.)Mill.) on Fruit Yield, Seed Number and Seed Germination  S1-12Capacity.wileyonlinelibrary.com/journal/jemt (2019)

25-Mehmet Ali KUTLU.Uludere İlçesi Arıcılık İşletmelerinin Genel Yapısı ve Arıcılık Faaliyetleri Üzerine Bir Çalışma.Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 6(3): 511–517, 2019

26-FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU ARICILIK PROGRAMINDA YETİŞTİRİLEN FARKLI YAŞLARDAKİ ANA ARILARIN (Apis Mellifera L.) KOLONİ PERFORMANSLARI *Mehmet Ali KUTLU, **Adil BAKOĞLU, ***Bülent BATMAZ Fırat Üni Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Cilt 4 Sayı 1 S 19–22 Ekim 2005

27-BAL ARISI HASTALIKLARLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANABİLİR ARICILIK YÖNTEMLERİ Mehmet Ali KUTLU Uludağ Arıcılık Dergisi Cilt:11, Sayı. 3, Ağustos 2011.Bursa

27-Mehmet Ali KUTLU¹, Abdurrahman GÜL²Bingöl İlinde Yaşanan Koloni Kayıpları (Arı Ölümleri), Nedenleri ve Öneriler.Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7(4): 867–873, 2020

28-Shafiq Ahmad1 | Muhammad Zafar1 | Mushtaq Ahmad1 | Muhammad I. Ali2 | Shazia Sultana1 | Neelam Rashid1,3 | Maryam A. Butt1 | Syed N. Shah1 | Fethi A. Ozdemir4 | Mehmet A. Kutlu5 | Rabia Afza6 | Anwer Usma1 | Moona Nazish1.Seed morphology using SEM techniques for .identification of useful grasses in Dera Ghazi Khan, Pakistan.Microsc Res Tech. 2019;1–10.

29-Ahmad S.1, Zafar M.1, *, Ahmad M.1, Ozdemir A.F.2, Lubna1, Yaseen G.1, 3, Sultana S.1, Kutlu A.M.4.PALYNOLOGICAL STUDIES OF WINTER WEEDS MELLIFEROUS FLORA OF DISTRICT   BANNU, KHYBER PAKHTUNKHWA, PAKISTAN. Ann. Bot. (Roma), 2020, 10: 77–86

30-Mehmet Ali KUTLU1 , Aydın Şükrü BENGÜ2. Muş ilinde Üretilen Ballarda Bazı Kalite Kriterleri ile Antibiyotik ve Pestisit Kalıntılarının Tespiti. BÜSAD 2020; 1(1): 1-6

31-Aydın Şükrü BENGÜ1, Mehmet Ali KUTLU2. Analysis of Some Essential and Toxic Elements by ICP-MS in Honey Obtained from Bingol. Uludag Bee Journal 2020, 20 (1): 1-12

32-Mehmet Ali KUTLU 1*, Abdurrahman GÜL.(2021) SİİRT İLİ PERVARİ İLÇESİ ARICILIĞI, HASTALIKLARININ TANINIRLIKLARI VE KOLONİ KAYIPLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.ADYÜTAYAM Cilt 9, Sayı 1: 13-21, 2021.

33-Mehmet Ali KUTLU1* , Fethi Ahmet ÖZDEMİR ,Abdurrahman GÜL(2021)Arıcıların Arılıkta Kullandığı Çeşitli Ekipmanlar Mikrobiyal Rezervuar Kaynağı Olabilir Mi?. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 8(4): 1012–1017, 2021

34-Ahmed KARAHAN1* Mehmet Ali KUTLU2 Erdal ZENGİN3 İsmail KARACA4 Ülkemiz Arıcılığı İçin Bir Tehdit Olan Küçük Kovan Böceği [Aethina tumida (Murray,1867) (Coleoptera: Nitidulidae)] Hakkında Arıcıların Farkındalığı.BinBee Arı ve Doğal Ürünler Dergisi, 2021, 1: 19-28

35-Harun Kaya KESİK1*, Mehmet Ali KUTLU2, Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ3, Abdurrahman GÜL3, Sami ŞİMŞEK4 Bingöl İli Bal Arılarında Varroasis’in Yaygınlığı Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 9(1): 26–32, 2022

36-Ahmed KARAHAN *, Erdal ZENGİN, Mehmet Ali KUTLU, İsmail KARACA. Afyonkarahisar İli Arıcılarının Arı Hastalık ve Zararlılarını Tanıma Oranları. ISSN:2667-7571 International Journal of Anatolia Agricultural Engineering Sciences 2022-4(1): 1-9

37-Erdal ÇAÇAN, Mehmet Ali KUTLU, Rıdvan UÇAR, Selim ÖZEMİR, Muammer EKMEKCİ, Sam MOKHTARZETEH, Kaan KÖKTEN 2022. Yemlik kolzanın farklı ekim normlarında bazı verim özelliklerine etkisi ve arı merası olarak değerlendirilmesi. Uludağ Arıcılık Dergisi.22 (1) 5-15

38-Muammer EKMEKÇİ1a* Erdal ÇAÇAN2a Selim ÖZDEMİR2b Kağan KÖKTEN3a Mehmet Ali KUTLU2c Sam MOKHTARZADEH4a Rıdvan UÇAR5a 2022. The Effects of Different Sowing Times on Straw Yield and Straw Quality of Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 6(2): 368-374, 2022

39-H. Inci1, B. Sogut , T. Sengul , B. Yucel , K. Kokten , R.I. Tunca , T. Ayasan6, A.S. Bengu, A. Gul , S. Celik , A.Y. Sengul , H.S. Yılmaz9, M.A. Kutlu & İ. Şahin 2022Comparison of fatty acid properties of Bingol Propolis South African Journal of Animal Science 2022, 52 (No. 3)

40- Rıdvan UÇAR1 *, Muammer EKMEKÇİ2 , Erdal ÇAÇAN3 , Selim ÖZDEMİR3 , Kağan KÖKTEN4 , Mehmet Ali KUTLU3 , Sam MOKHTARZADEH5 2022 MACAR FİĞİ (VİCİA PANNONİCA CRANTZ) ÇEŞİTLERİNİN KES VERİMİ VE KES KALİTESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ADYUTAYAM Cilt 10, Sayı 1:75-82, 2022

41-Mehmet Ali Kutlu1,* , Rıdvan Uçar2 , Selim Özdemir1 , Muammer Ekmekçi3 , Sam Mokhtarzadeh4 , Kağan Kökten5 , Erdal Çaçan1 2022  Determination of Some Yield Characteristics of Hungarian Vetch Varieties and their Evaluation as Bee Pasture Bee Studies 14(1), 1-7

42-Mehmet Ali KUTLU, Şenol ÇELİK, Erdal KAYGUSUZOĞLU Bingöl İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Akkaraman ırkı Kuzuların Büyüme Performansının İncelenmesi KSU J. Agric Nat 25 (6): 1502-1509, 2022

1- ARILARIN SONBAHAR BAKIM VE BESLENMESİ Mehmet Ali Kutlu Adana da tarım Sayı 4 Eylül-Ekim 1988.

2- DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ARICIYLIK, TÜRKİYEDEKİ ARICILIĞIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI Mehmet Ali Kutlu Adana da tarım Sayı 10–11 Eylül-Aralık 1989

3- BİNGÖL’DE ARICILIK, SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI. Mehmet Ali Kutlu Teknik Arıcılık Sayı 51 S. 14–15 Mart 1996

4- KOLONİNİN BAL VERİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Mehmet Ali Kutlu Teknik Arıcılık Sayı 53 S 28–29 Eylül 1996

5-BİNGÖL ARICILIĞININ GELİŞTİRİLESİ İÇİN ALINCAK ÖNLEMLER Mehmet Ali Kutlu Teknik Arıcılık Sayı 54 24-27Aralık 1996.

6-ARILARIN KOLONİ DIŞI DAVRANIŞLARINDAN KOLONİ OLAYLARININ SAPTANMASI Mehmet Ali Kutlu Bülten Dif. Doğu İlaç Fabrikası Veteriner Bülteni Sayı 8 S 11-12Ocak 1997

7- ANA ARI KULLANIMININ ARICIYA SAĞLADIĞI YARARLAR Mehmet Ali Kutlu Teknik Arıcılık Sayı 57 S.16-17Eylül 1997

8- ARICILIK YERİNİN SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ Mehmet Ali Kutlu Teknik Arıcılık Sayı 60 24-25Haziran 1998.

9- BAL ARILARINDA NOSEMA HASTALIĞI VE TANINMASI Mehmet Ali Kutlu Teknik Arıcılık Sayı 63 S 12-14Mart 1999

10-BİNGÖL YÖRESİ BAL ARILARI (Apis Mellifera L.) NOSEMA HASTALIĞININ VARLIĞI VE ENFEKSİYON ORANI Mehmet Ali Kutlu Fikriye Ekmen Teknik Arıcılık Sayı 79 S 24–26 Mart 2003

11-KORUNGANIN (Onobrychis sativa Lam.) ARICILIKTAKİ ÖNEMİ Adil Bakoğlu Mehmet Ali Kutlu Teknik Arıcılık Sayı 87 S. 24-26Mart 2005

12-BİNGÖL ARICILIĞINDA VERİMLİLİĞİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ SORUNLAR ÇÖZÜM VE ÖNERİLER. Mehmet Ali KUTLU Bingöl tarih ve kültür araştırmaları dergisi Yıl 2 sayı 3 Sayfa 89-94 Bingöl.

13-BİNGÖL BALININ ANA KAYNAĞI Mehmet Ali KUTLU Yeni gün siyasi aktüel yorum haber dergisi Yıl 1 sayı 9 sayfa 30 207 Bingöl

14-BİNGÖL İLİNDE ARICILIK YAPMANIN AVANTAJLARI, DEZAVANTAJLARI Abdurrahman GÜL Mehmet Ali KUTLU 2013 Bursa

15-TÜRKİYEDE ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÖNEMİ VE DAMIZLIK ANA ARI SORUNU Mehmet Ali KUTLU Teknik Arıcılık Sayı 61 21-23Eylül 1998

16-Bingöl yöresi bal arılarında(Apis mellifera l.) Nosema hastalığının varlığı ve enfeksiyon oranı Mehmet Ali KUTLU, Fikrîye EKMEN Teknik arıcılık sayı 79 2003 Ankara

17-Arı otunun(fazelya) Bingöl yöresinde arı merası olarak kullanılma olanakları Mehmet Ali KUTLU, Adil BAKOGLU Teknik arıcılık sayı 83 2004 Ankara

 

 

 

 

 

1-Ömer Kılıç, Mehmet Ali Kutlu, Feti Ahmet Özdemir.The Most Visiled Plants of Bees and Their Conservation in Bingöl.''5.Uluslararası Muğla arıcılık ve Çam Balı Konresi''01-05 Kasım 2016.PP-139

2- Mehmet Ali Kutlu, Feti Ahmet Özdemir, Ömer Kılıç.A Research On Beekeeping Activities From The Hizan District(Bitlis) .''5.Uluslararası Muğla arıcılık ve Çam Balı Konresi''01-05 Kasım 2016.PP-23.

3-Feti Ahmet Özdemir, Mehmet Ali Kutlu, Ömer Kılıç.Pollen Analysis of Honey From The Hizan District of Bitlis Province,Eastern Region Of Turkey.''5.Uluslararası Muğla arıcılık ve Çam Balı Konresi''01-05 Kasım 2016.PP-89

4- Mehmet Ali Kutlu, Feti Ahmet Özdemir,Ömer Kılıç.Examination of the various Chemical Properties of the Hizan Region(Bitlis-Turkey) Honey Types..''5.Uluslararası Muğla arıcılık ve Çam Balı Konresi''01-05 Kasım 2016.PP-139

5- Ömer KILIÇ &  Mehmet Ali Kutlu CONTRIBUTIONS TO BINGOL FLORA AND BEEPKEEPING(Bingöl flora ve arıcılığa katkıları. Technical Science Vocational College, Bingol University, Bingol, Turkey.1Beekeeping, Research, Development, Applications Centre Offices, Bingol University,Turkey.International engıneerıng scıence and rducatıon cunference 01-03 December 2016

6- Mehmet Ali KUTLU 1, Abdurrahman GÜL 2 ,   Fethi Ahmet ÖZDEMİR3, Ömer KILIÇ, 4 . Tunceli ili arıcılık faaliyetleri üzerine bir çalışma. 4.Internatıonal Regıonal Development Conference 21-23 September 2017 TUNCELİ/TÜRKEY 4.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı 21-23 Eylül 2017

7- Mehmet Ali KUTLU 1,    Ömer KILIÇ, 2 . Fethi Ahmet ÖZDEMİR3, Yaşar Mesut BAKIR An ınvestigation about Bee Plant (Phacelia tanecetifolia benth.) from Olur District (Erzurum) Olur ilçesinde(Erzurum) Arı Otu (Phacelia tanecetifolia benth) Üzerine Yapılmış Bir Araştırma 45ht APIMONDIA INTERNATIONAL Apıcultural Congress Septembe 29-October 4, 2017 Istanbul-TURKEY [Abstract:0423]

8- Ömer KILIÇ 1 , Mehmet Ali KUTLU 2 Fethi Ahmet ÖZDEMİR3, The Importance of Forming Artificial Pasture in Terms of Beekeeping from Bingöl(TURKEY) Bingöl de yapay mera Oluşturulmasının Arıcılık Açısından Önemi 45ht APIMONDIA INTERNATIONAL Apıcultural Congress Septembe 29-October 4, 2017 Istanbul-TURKEY [Abstract:0421]

9-Ahmet KARAHAN 1 , Mehmet Ali KUTLU 2 , İsmail KARACA3   Effect of Pesticides Used in Regions Where Bee Mortality is Common on Bee-body Motor Movements 45ht APIMONDIA INTERNATIONAL Apıcultural Congress Septembe 29-October 4, 2017 Istanbul-TURKEY [Abstract:0462]

10-İsmail KARACA 1  , Ahmet KARAHAN 2 , Mehmet Ali KUTLU 3   , Erol TOMAS4. The Effect of Thiacloprid on Honeybee. 45ht APIMONDIA INTERNATIONAL Apıcultural Congress Septembe 29-October 4, 2017 Istanbul-TURKEY [Abstract:0467]

11- Mehmet Ali KUTLU 1, *Ömer KILIÇ, Fethi Ahmet ÖZDEMİR. Essential Oil Composition of Clinopodium vulgare L. subsp. arundanum (Boiss.) Nyman From Bingöl (Turkey). I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants (TABKON 2017), Poster Presentation, 101.Konya, 9-11 May 2017. (Abstract)

12-Mehmet Ali KUTLU 1 , 2Ömer KILIÇ, Fethi Ahmet ÖZDEMIR, Şinasi YILDIRIMLI.  Essential oil composition of Torilis leptocarpa (Hochst.) Towsend From Bingöl (Turkey). I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants (TABKON 2017), Poster Presentation, 105.Konya, 9-11 May 2017. (Abstract)

13- Fethi Ahmet ÖZDEMİRÖmer KILIÇ, Mehmet Ali KUTLU. Bulbs surface-sterilization protocol for Tulipa julia C. Koch From Turkey. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants (TABKON 2017), Poster Presentation, 102.Konya, 9-11 May 2017. (Abstract)

14- Mehmet Ali KUTLU 1,    . Fethi Ahmet ÖZDEMİR2, Ömer KILIÇ3,   Abdurrahman GÜL4     Determination of Antibiotic Residues from Honey Produced in Hizan District, Bitlis Province, Bitlis Province Bitlis İli Hizan İlçesinde Üretilen Ballarda Antibiyotik kalıntılarının Belirlenmesi, 45ht APIMONDIA INTERNATIONAL Apıcultural Congress Septembe 29-October 4, 2017 Istanbul-TURKEY (Abstrac 363)

15-Ahmet KARAHAN1 ,  Mehmet Ali KUTLU 2,  Fatih YILDIRIMR3, İsmail KARACA The Effect of Imidacloprid on the Length of Life of Honeybee Larva, 45ht APIMONDIA INTERNATIONAL Apıcultural Congress Septembe 29-October 4, 2017 Istanbul-TURKEY (Abstrac 464)

16- İsmail KARACA 1    , Ahmet KARAHAN2 ,  Mehmet Ali KUTLU 3,  Mehmet Ali YETİM4, Mustafa AVCI5 Does Imidacloprid Prevent the Honey Bees from Getting Direction, 45ht APIMONDIA INTERNATIONAL Apıcultural Congress Septembe 29-October 4, 2017 Istanbul-TURKEY  (Abstrac 468)

17- Ömer KILIÇ*, Fethi Ahmet ÖZDEMİR, Mehmet Ali KUTLU ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF Stachys cretica L. subsp. garana (BOISS.)  Rech. Fıl. Essentıal oıls. INTERNATIONAL SYMPOSIOM ON MEDICINAL, AROMATIC AND DYE PLANTS 5-7 October 2017 Malatya-TURKEY(061802)

18-) Ömer KILIÇ*, Fethi Ahmet ÖZDEMİR, Mehmet Ali KUTLU ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF TWO Marrubium L. TAXA FROM BİNGÖL (TURKEY). INTERNATIONAL SYMPOSIOM ON MEDICINAL, AROMATIC AND DYE PLANTS 5-7 October 2017 Malatya-TURKEY(061803)

19-Kutlu,M.A, GÜL. A, ÖZDEMİR .F.A, KILIÇ. Tunceli ili arıcılık işletmelerinin genel  yapısı ve arıcılık faaliyetleri üzerine bir çalışma. 4.International Regional Development Conference 21-23 Eylül 2017 Tunceli/TURKİYE

20-M. A. Kutlu*, A. Gül, Ö. Kılıç. Arıcılığın Kırsal Kalkınmaya Katkıları ve Sürdürülebilirliği. ICOSS – CAPPADOCIA 2018 Nevşehir, TURKEY, April 16 - 20, 2018(Özet Bildiri/Sözlü sunum)

21-M. A. Kutlu*, A. Gül, Ö. Kılıç. Arıcılık Turizmi Uygulanabilirliği. ICOSS – CAPPADOCIA 2018 Nevşehir, TURKEY, April 16 - 20, 2018(Özet Bildiri/Sözlü sunum)

22-Ö. Kılıç, M. A. Kutlu.  The Importance of Rural Tourism in Rural Development of Bingöl (Turkey). ICOSS – CAPPADOCIA 2018 Nevşehir, TURKEY, April 16 - 20, 2018(Özet Bildiri/Poster)

23-Geçibesler İbrahim Halil,Kutlu Mehmet Ali,Karabulut Seda,Demirtaş İbrahim (2017).  Bingöl’ün Farklı Lokalitelerinden Elde Edilen Propolis Türlerinin Antioksidan Aktiviteleri.  3rd International Convention Of Pharmaceuticals And Pharmacies (Özet Bildiri/Poster)

24-Ahmet KARAHAN, Mehmet Ali KUTLU,İsmail KARACA. effects of Thiacloprid's Honey Bees' cence of Direction. 6.International Muğla Beekeeping&Pine Honey Congress Mugla-TÜRKEY, 15-19 October 2018 (Sözlü sunum) 

25-Ahmet KARAHAN, Mehmet Ali KUTLU,Abdurrahman GÜL,İsmail KARACA. The effects of Pesticides on Honey Bees. 6.International Muğla Beekeeping&Pine Honey Congress Mugla-TÜRKEY, 15-19 October 2018 (Sözlü sunum) 

26-.Kutlu Mehmet Ali, Bulut,Gülten.Current Situation Analysis of Beekeeping in Elazig.II.INTERNATIONAL ANIMAL SCIENCE CONFERENCE 209-212 -2019

27-ÖZTÜRK, Y, KUTLU. M.A, ÖZTÜRK, MERVE.TÜRKİYE'DEKİ BAL ARISI KOLONİLERİNDE CİDDİ TEHLİKE: VARROA DESTRUCTOR.ULUSLARARASI ARICILIK ARAŞTIRMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSALKALKINMA STRATEJİLERİ KONGRESİ 11-13 EKİM 2019 BİNGÖL 221-230

28-KUTLU, M. A. BİNGÖL İLİ 2018 YILI BAL ÜRETİM DÖNEMİ SONRASINDA YAŞANAN KOLONİ KAYIPLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.ULUSLARARASI ARICILIK ARAŞTIRMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSALKALKINMA STRATEJİLERİ KONGRESİ 11-13 EKİM 2019 BİNGÖL.287-292

29-Mehmet Ali KUTLU,Fethi Ahmet ÖZDEMİR,Abdurrahman GÜL,KÜRESEL İKLİM DEGİŞİKLİGİNİN ARICILIK FAALİYETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ.ULUSLARARASI ARICILIK ARAŞTIRMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA STRATEJİLERİ KONGRESİ 11-13 EKİM 2019 BİNGÖL.344-351

30-Mehmet Ali KUTLU1,Fethi Ahmet ÖZDEMİR2, Ahmed KARAHAN3. MUŞ PROVINCE ON A CROSS SECTION OF THE BEEKEEPING ACTIVITIES. INTERNATIONAL AGRICULTURAL. CONGRESS OF MUŞ PLAİN. September 24-24-2019. 6-12

31--Mehmet Ali KUTLU1,Fethi Ahmet ÖZDEMİR2, Abdurrahman GÜL. DIAGNOSIS, TREATMENT AND APPLICABLE BEEKEEPING METHODS OF VARROA (VARROA DESTRUCTOR) PESTS. INTERNATIONAL AGRICULTURAL. CONGRESS OF MUŞ PLAİN. September 24-24-2019. 13-20

32-Ahmed KARAHAN1,*, İbrahim ACAR1, Mehmet Ali KUTLU2 İsmail KARACA3. Ülkemizde Kullanımı Yasaklanan veya Kısıtlanan Neonikotinoidlerin Arılar Üzerine Etkisi. II. Uluslararası Tarım Kongresi / International Agricultural Congress.21-24 Kasım / November 2019. 17-22

33-BİNGÖL VE YÖRESİ ARICILIK DÜZEYİNİN SAPTANMASI SORUNLARI ÇÖZÜM VE ÖNERİLER Mehmet Ali Kutlu- İ.Yavuz Sezen Türkiye Arıcılık Sorunları ve ı. Ulusal Arıcılık Sempozyumu S. 222–227 28-30 Eylül 1999 Kemaliye / ERZİNCAN

34- BİNGÖL İLİ ARICILIK DÜZEYİNİN SAPTANMASI SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI Abdurrahman GÜL Mehmet Ali KUTLU 111:Bingöl sempozyumu (17–19 Eylül 2010) Sayfa 31–35

35- BİNGÖL İLİ VE İLÇELERİNDE GÖRÜLEN BAL ARISI HASTALIK VE ZARARLILARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Abdurrahman GÜL* Mehmet Ali KUTLU**111:Bingöl sempozyumu (17–19 Eylül 2010) Sayfa 31–35

36-BİNGÖL YÖRESİNDE BAL ARISI (Apis mellifera L.) İÇİN ÖNEMLİ OLAN BİTKİLERİN TESPİTİ, ÖMÜR UZUNLUKLARI VE ÇİÇEKLENME TARİHLERİ Adil Bakoğlu1, Mehmet Ali Kutlu2 Kaan Kökten32013 Konya.

37-BİNGÖL İLİ BAL ARILARINDA (Apis mellifera L.) NOSEMA (Nosematosis ) HASTALIĞININ YAYGINLIGI Mehmet Ali KUTLU. Abdullah GAZİOGLU İkinci Bingöl Sempozyumu 115-121 2009 Bingöl.

38-Akif Evren PARLAK, Yusuf Karagözoğlu, Naci Ömer Alayunt, Mehmet Ali Kutlu, Bingöl’den Toplanan Arı Polenlerinde Malondialdehid Düzeylerinin iki Farklı Yöntemle Belirlenmesi, Türkiye 11. Gıda Kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı,98, 10-12 Ekim 2012, Hatay.

39-Karagözoğlu Y., Alayunt N.Ö., Kutlu M.A., PARLAK A.E., ' Bingöl’den Toplanan Arı Polenlerindeki Antioksidan Vitamin(A,E,C) Düzeylerinin İncelenmesi’, 2012Kromatografi Kongresi, Bildiri Özetler Kitabı, 119, 6-9 Haziran Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat,2012.

40-AHMED KARAHAN, MEHMET ALI KUTLU, İSMAIL KARACA (2021).Ülkemizdeki Arı Ölümleri ve Kış Kayıpları.. 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 24-28 Ağustos 2021 Bolu

41-AHMED KARAHAN, MEHMET ALI KUTLU, İSMAIL KARACA (2021).Ülkemizdeki Arıcıların Arı Hastalık ve Zararlıları Konusunda Farkındalıgı. 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 24-28 Ağustos 2021 Bolu

42-Kağan KÖKTEN  Erdal ÇAÇAN ( Sam MOKHTARZADEH  Mehmet Ali KUTLU  Rıdvan UÇAR (Selim ÖZDEMİR Muammer EKMEKÇİ 2022ARI MERASINDA KULLANILAN ADAÇAYININ (Salvia officinalis L.) SAPLARI VE YAPRAKLARININ YAĞ ASİDİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia

43-Doç. Dr. Erdal ÇAÇAN*Prof. Dr. Kağan KÖKTEN  Dr. Öğr. Üyesi Sam MOKHTARZADEH   Rıdvan UÇAR   Öğr. Gör. Selim ÖZDEMİR  Öğr. Gör. Muammer EKMEKÇİ  Öğr. Gör. Mehmet Ali KUTLU 2022 ARI MERASI OLARAK DEĞERLENDİRİLEN YEMLİK KOLZADAN ELDE EDİLEN KESİN VERİM VE KALİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia

 

 

 

1-Gül A., Kaya B.,Kutlu M. A . Erdoğan M. K., ‘’Bingöl ili ballarının ekstraktlarında antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin araştırılması ve biyolojik etkinliğinin ortaya çıkarılması.’’ 2010-2012 BÜBAP 2010-16, Bingöl Üniversitesi (Yardımcı araştırıcı- Sona erdi)

1- KUTLU MEHMET ALI,GÜL ABDURRAHMAN.Yerel Kalkınmayı Yeniden Düsünmek Bölüm Adı:Kırsal Kalkınmada Arıcılık ve Sürdürülebilirligi 45-75 2019

2- Mehmet Ali KUTLU  ARICILIGA GENEL BİR BAKIŞ Bingöl İli Arıcılarının Sosyal Durum Analizi 7-21 Ekin yayınevi-2020

3-2- Mehmet Ali KUTLU, Veysi Aka  Bingöl ilindeki arıcıların genel durumları ve üretimde meslek etiğine uyma davranışları Bingöl İli Arıcılarının Sosyal Durum Analizi 69-96 Ekin yayınevi-2020

4-Gül A, Kutlu MA. Bal arısı zararlıları tanı ve tedavisi. Özdemir N, editör. Veteriner Arı Sağlığı ve Apiterapi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.58-63.

5-Mehmet Ali KUTLU, Burcu KUTLUBÖLÜM 23 ARICILIK FAALİYETLERİNİN APİ-TURİZİM KAPSAMINDA DEGERLENDİRİLMESİ  .TARIM UYGULAMALARINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARISBN: 978-625-8007-32-9 Cover Design: İbrahim KAYA October / 2021 Ankara / Turkey.  EDİTÖRLER Prof. Dr. Kağan KÖKTEN Doç. Dr. Hakan İNCİ.

6- Mehmet Ali KUTLU.ORGANİK ARICILIKTA, UYGULANABİLİR ARICILIK TEKNİKLERİ İLE HASTALIKLARDAN KORUNMA YOLLAR IBÖLÜM 14 TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM VE AGRO-EKOLOJİK GELİŞMELER EDİTÖRLER Prof. Dr. Kağan KÖKTEN Doç. Dr. Hakan İNCİ. ISBN: 978-625-7636-96-4 June / 2021 Ankara / Turkey

7-ARILARININ EKOSİSTEM İÇERİSİNDEKİ YERİ ve ÖNEMİ BÖLÜM 9 Mehmet Ali KUTLU TARIM VE HAYVANCILIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DİNAMİKLERİ ÜZERİNE AKADEMİK ÇALIŞMALAR EDİTÖRLER Prof. Dr. Kağan KÖKTEN Doç. Dr. Hakan İNCİ ISBN: 978-625-8405-33-0 S 205-220 February / 2022 Ankara / Turkey