HALİT TUTAR

Dr. Öğr. Üyesi HALİT TUTAR

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
E-mail htutar@bingol.edu.tr
Dahili No 5183
Oda No B1-9

Adı Soyadı: Halit TUTAR

 

1990 yılında Hatay’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tamamladı. 2009 yılında yükseköğrenime Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde başladı ve 2013 yılında mezun oldu. 2013 yılında Hatay ilinde Progen Tohum A.Ş adlı özel tohum şirketinde Ziraat Mühendisi olarak işe başladı. 2014 yılında özel şirketten ayrılarak Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladıktan sonra 2022 yılında Bingöl Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tarla Bitkileri Programı'nda Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başladı. Hâlâ bu göreve devam etmektedir.

 

 

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarla Bitkileri

Mustafa Kemal Üniversitesi

2009-2013

Yüksek Lisans

Tarla Bitkileri

Bingöl Üniversitesi

2014-2017

PhD Agricultural Technology Institute People's Friendship University of Russia 2019-2020
Doktora Tarla Bitkileri Bingöl Üniversitesi 2017-2021

 

Doktora Tez Başlığı: Doğu Anadolu Ekolojik Koşullarında Biyoenerji Tarımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi; Sorgum & Sudan Otu Melezi ve Dallı Darı Örneği

 

 

 

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Araştırma Görevlisi Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü  2014-2022
Dr. Öğr. Üyesi Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 2022-

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ziraat Mühendisi

Progen Tohum A.Ş

2013-2014

A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI kapsamında) yayımlanan makaleler

1. KÖKTEN KAĞAN,TUTAR HALİT,BARAN MEHMET FIRAT,GÖKDOĞAN OSMAN (2017).  Energy Balance of Bitter Vetch and Forage Pea  Production in Turkey.  Fresenius Enviromental Bulletin, 26(3), 2035-2040. (Yayın No: 3827233). Ful Text Online

2. KARADAVUT UFUK,BAKOĞLU ADİL,TUTAR HALİT,KÖKTEN KAĞAN,YILMAZ HAVA ŞEYMA (2017).  Prediction of dry matter accumulation in bitter vetch.  LEGUME RESEARCH - AN INTERNATIONAL JOURNAL, 40(6), 1038-1045., Doi: 10.18805/LR-356 (Yayın No: 3857596). Ful Text Online

A. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.  TİRYAKİOĞLU MURAT,DEMİRTAŞ BEKİR,TUTAR HALİT (2017).  Türkiye’deki Buğday Veriminin Karşılaştırılması: Hatay ve Şanlıurfa İlleri Örneği.  Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 56-67. (Kontrol No: 3590691). Ful Text Online

 

A. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. TUTAR HALİT,EREN ÖMER,PARLAKAY OĞUZ (2017).  A Comparison of the Environmental Impacts of Edible and Non-Edible OilCrops in Biodiesel Production.  19th International Conference on Food and Agricultural Engineering, 11(10), 1117-1117. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4072458). Ful Text Online

2. ÇAÇAN ERDAL,KAPLAN MAHMUT,KÖKTEN KAĞAN,TUTAR HALİT (2017).  Evaluation of Some Forage Pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) Lines and Varieties in Terms of Seed Yield and Straw Quality.  II. International Igdır Symposium, 36-36. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3673818). Ful Text Online
 
3. Enayat Aras Hama Karim,KÖKTEN KAĞAN,TUTAR HALİT (2017).  Effects on Quality of Common Vetch (Vicia sativa L.) and Barley (Hordeum vulgare L.) Mixture Rates in Bingöl Conditions.  II. International Igdır Symposium, 429-429. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3673836). Ful Text Online
 
4. TUTAR HALİT,KARAKAYA ERSİN (2017).  The econometric analysis of potato production annual in Turkey.  2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, 501-501. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3516149). Ful Text Online
 
5. YILMAZ HAVA ŞEYMA,TUTAR HALİT,KÖKTEN KAĞAN,ÇAÇAN ERDAL (2017).  Molecular Marker Techniques Used in Plant Science and Usage Areas.  2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, 384-384. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3516219). Ful Text Online
 
6. KARAKAYA ERSİN,TUTAR HALİT (2017).  The econometric analysis of cottonseed production annual in Turkey.  2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, 500-500. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3516154). Ful Text Online
 
7. KAPLAN MAHMUT,KÖKTEN KAĞAN,YILMAZ MEHMET FATİH,KARDEŞ YUSUF MURAT,TUTAR HALİT (2017).  Comparison of Feed Quality Parameters of Narbon Vetch (Vicia narbonensis L.) Lines and Cultivars.  III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCE, 661-665. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3585112). Ful Text Online
 
8. KÖKTEN KAĞAN,KAPLAN MAHMUT,YILMAZ HAVA ŞEYMA,AKÇURA MEVLÜT,TUTAR HALİT (2017).  Effects of Sowing Time on Herbage Yield and Quality of Black Chickpea.  III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCE, 753-757. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3585133). Ful Text Online
 
9. KAPLAN MAHMUT,KÖKTEN KAĞAN,YILMAZ MEHMET FATİH,TUTAR HALİT,KALE HASAN (2017).  Variations in Seed Nutrient Content of Different Bitter Vetch (Vicia ervilia Willd.) Lines.  III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING  AND NATURAL SCIENCE, 656-660. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3585095). Ful Text Online
 
10. KÖKTEN KAĞAN,KAPLAN MAHMUT,TAL ERSEL,TUTAR HALİT,AKÇURA MEVLÜT (2017).  Effects of Sowing Time on Herbage Yield and Quality of Lupine.  III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCE, 748-752. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3585125). Ful Text Online
 

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Projenin Adı: Hatay Bölgesi Çiftçilerinin Sosyo-ekonomik Yapısı ve Buğday Yetiştiriciliğinde Kullandıkları Tekniklerin Tespiti

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

Projedeki Görevi: Yürütücü

Durumu: Bitti.

 

2. Projenin Adı: Bazı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin Bingöl Koşullarında Yumru Verimi ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Durumu: Bitti.

 

3. Projenin Adı: Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday(Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Durumu: Bitti.

 

4. Projenin Adı: Bingöl Bal Arıcılığının Yapısal Durumunun İncelenmesi Sorunları ve Çözüm Önerileri

Destekleyen Kuruluş: Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Durumu: Bitti.

 

 

5. Projenin Adı: Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) Genotiplerinin Kışlık Ekimde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Durumu: Devam Ediyor

 

6. Projenin Adı: Bingöl İli Merkez İlçesi Ormanardı Köyü Merasının Verim ve Botanik Kompozisyonunun Saptanması

Destekleyen Kuruluş: B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Durumu: Devam Ediyor