AHMET MELİK SAHABİ

Arş. Gör. AHMET MELİK SAHABİ

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME
E-mail asahabi@bingol.edu.tr
Dahili No 1759
Oda No