İBRAHİM ÇAPAK

Prof. Dr. İBRAHİM ÇAPAK

Unvan PROFESÖR
Birim REKTÖRLÜK / REKTÖRLÜK
E-mail icapak@bingol.edu.tr
Dahili No
Oda No

1971 yılında Bingöl’de doğan İbrahim ÇAPAK, ilk ve orta eğitimini Bingöl’de tamamladı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.  Kırklareli Atatürk Lisesi ve İstanbul Üsküdar Esat Paşa İmam Hatip Lisesinde kısa bir öğretmenlik tecrübesinden sonra Sakarya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi oldu. Yüksek lisansını Marmara, doktorasını ise Ankara Üniversitesinde tamamladı. 2006 yılında doçent, 2012 yılında profesör unvanını aldı. 2013 yılında Sakarya Üniversitesinden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçiş yaptı. Çalıştığı fakülte dışında alanı ile ilgili farklı üniversitelerde dersler verdi. 2014-2016 yıllarında KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi. Bu görevi ile birlikte kurucularından olduğu Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Müdürlüğü ve KKTC ÖSYM Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Başta   Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı  Yayın Kurulu Üyeliği olmak üzere birçok kurumda ve dergide yayın kurulu üyeliği ve editörlük yapmakta olan ÇAPAK, evli ve iki çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. ÇAPAK’ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan birçok çalışması bulunmaktadır. 

İDARİ GÖREVLER

GÖREV ADI

GÖREV YERİ

TARİH

Mantık ABD Başkanı

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2007-2013

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2007-2013

Dekan Yardımcısı

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2009-2011

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2010-2012

Mantık ABD Başkanı

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-2014

Dekan

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2014-2016

Senato Üyeliği

Yakın Doğu Üniversitesi

2014-2016

Müdür

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi

2014-2016

Rektör

Bingöl Üniversitesi

2016-Devam ediyor

ÖĞRENİM BİLGİSİ

DERECE

BÖLÜM/PROGRAM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Marmara Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Felsefe ve Din Bilimleri (Din Felsefesi)

Marmara Üniversitesi

1997

Doktora

Felsefe ve Din Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2003

Doçentlik

Felsefe ve Din Bilimleri (Mantık)

Sakarya Üniversitesi

2006

Profesörlük

Felsefe ve Din Bilimleri (Mantık)

Sakarya Üniversitesi

2012

 

YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI:

Çapak, İbrahim, Bir Din Felsefesi Problemi Olarak Bursa’lı İsmail Hakkı’da Uluhiyyet (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Felsefesi Bilim Dalı. Bitiş Tarihi (03.10.1997).

Tez danışmanı: Prof. Dr. Necip Taylan

 

DOKTORA TEZİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI:

Çapak, İbrahim, Ebu Hamid El-Gazali’nin Mantık Anlayışı (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Mantık Bilim Dalı. Bitiş Tarihi (27.06.2003).

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Tahir Yaren

AKADEMİK ÜNVANLAR

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE

TARİH

Arş. Gör.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1997-1998

Arş. Gör.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1998-2003

Dr. Arş. Gör.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2003-2007

Doç. Dr.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2007-2012

Prof. Dr.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2012-2013

Prof. Dr.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013- Devam Ediyor.

ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM

GÖREV ADI

GÖREV YERİ

TARİH

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

1994-1997

Müdür

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi

2014-2016

Yayın Kurulu Üyeliği

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

2012- Devam Ediyor.

Tez.Haz.Ad Soyadı Üniversite Adı Enstitü Program Durumu Bitiş
HARUN KUŞLU Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tamamlandı 2014
ŞEREFETTİN ADSOY Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tamamlandı 2014
KEVSER KÖSEM Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tamamlandı 2008
HARUN TAKCI Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tamamlandı 2009
ŞEREFETTİN ADSOY Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tamamlandı 2009
MUZAFFER ÖZBAY Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tamamlandı 2010
EMİNE PUSE Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tamamlandı 2010
MUHAMMET NASİH ECE Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tamamlandı 2011
MUHARREM ÖZKAYA Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tamamlandı 2012
SALİHA FERŞADOĞLU Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tamamlandı 2013
NİMET FERAH Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tamamlandı 2013
ELİF YANAR Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tamamlandı 2015
NURHAN AĞDEMİR Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tamamlandı 2016
ARZU GÜZELAYDIN Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tamamlandı 2016
ZELİHA ŞAHİN Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tamamlandı 2016
SULTAN GÜLŞAH SARIOĞLU Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tamamlandı 2016

Arapça, C2 Yeterlilik

İngilizce,C1 İleri

YURT DIŞINDA YAYINLANAN MAKALELER

1. Çapak, İbrahim, The Formation Of Knowledge And Disputation (al-Jadal) İn Ghazali’s Logic, Avrupa İslam Üniversitesi İslam Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2010, Sayfa 129-142. [PDF]

2. Çapak, İbrahim, Yahya b. Adiy ve Nasiruddin Tusi’ye Göre Kamil İnsan, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2015, Sayfa 23-32. [PDF]

3. Çapak, İbrahim, Nefis Kaynaklı Problemlerin Aşılması: İsfahanî Örneği, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2015, Sayfa 77-91. [PDF]

4. Çapak, İbrahim, Kıbrıslı Zenon ve Stoa Okulu, Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2015, Sayfa 9-20. [PDF]

5. Çapak, İbrahim-Özpilavcı, Ferruh, Bir Kıbrıslı Müderris Davud-i Karsî’nin el-Îsâgucî el-Cedid ve’d-Durri’l-Ferîd Adlı Risâlesi, Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2015, Sayfa 7-35. [PDF]

6. Çapak, İbrahim, Stoa Felsefesi ve İslam Düşüncesine Etkisi, Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2015, Sayfa 219-227. [PDF]

7. Çapak, İbrahim, Gazali ve Dikkat Çektiği Bazı Meseleler, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2016, Sayfa 7-31. [PDF]

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Çapak, İbrahim, Gazali’ye Göre Öncüllerin Yapısı, Felsefe Dünyası, Sayı 38, 2003/2, Sayfa 149-160.  [PDF]

2. Çapak, İbrahim, İlk Dönem İslam Mantıkçılarının Modaliteye Yaklaşımı, Felsefe Dünyası, Sayı 39, 2004/1, Sayfa 144-158.  [PDF]

3. Çapak, İbrahim, İslam Dünyasındaki İlk Mantık Çalışmalarına Genel Bakış, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 9, 2004/1, Sayfa 25-42.  [PDF]

4. Çapak, İbrahim, Klasik Mantıkta Kategoriler Teorisi, Felsefe Dünyası, Sayı 40, 2004/2, Sayfa 108-128. [Full text online]

5. Çapak, İbrahim, Ebi Salt Dani’nin Modalite Anlayışı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 10, 2004/2, Sayfa 69-92.  [PDF]

6. Çapak, İbrahim, Sokrates ve Gazali’ye Göre Dilin Menşei, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 18, 2004, Sayfa 65-74.  [PDF]

7. Çapak, İbrahim, Fahreddin Râzi’nin İslâm Mantık Tarihindeki Önemi ve Bazı Mantık Konuları Hakkındaki Görüşleri, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 8, Sayı 23, 2005, Sayfa 111-126.  [PDF]

8. Çapak, İbrahim, Stoa Mantığında Önermeler, Felsefe Dünyası, Sayı 42, 2005/2, Sayfa 183-196. [Full text online]

9. Çapak, İbrahim, İbn Hazm Mantığında Kıyas, Felsefe Dünyası, Sayı 43, 2006/1, Sayfa 109-124. [Full text online]

10. Çapak, İbrahim, Ebi Salt Dani ve İbn Tumlus’un Önerme Anlayışları, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 13, 2006/1, Sayfa 177-195. [Full text online] [PDF]

11. Çapak, İbrahim, Gazali’ye Göre Kıyasın Kur’an’a Uygulanması, İslami İlimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2006, Sayfa 131-149.  [PDF]

12. Çapak, İbrahim, İbn Hazm’ın Mantık Anlayışı, Usul İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı 8, 2007, Sayfa 23-46.  [PDF]

13. Çapak, İbrahim, Aristoteles, Stoacılar ve İbn Rüşd’ün Kıyasa Bakışı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 19, 2009/1, Sayfa 47-68.  [PDF]

14. Çapak, İbrahim, Harizmi’nin Mefatihu’l-Ulum’unda Mantık, İslami İlimler Dergisi, Mantık Sayısı, Cilt 5, Sayı 2, 2010, Sayfa 47-58.  [PDF]

15. Çapak, İbrahim, Mevlana’nın Mesnevisi ve Mantık, İslami İlimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2011, Sayfa 65-75.  [PDF]

16. Çapak, İbrahim, Cürcani’nin Er-Risaletü’l-Kübra Fi’l-Mantık Adlı Risalesi İle Halidi’nin Kifayetü’l-Mübtedi Et-Tahkik Fi Fenni İlmi’l Mantık Adlı Risalesinin Karşılaştırılması, Felsefe Dünyası, Sayı 56. Sayı, 2012/2, Sayfa 56-77.  [PDF]

17. Çapak, İbrahim, Süryanilerin Mantık İlmine Katkıları, Mukaddime Dergisi, Sayı 7, 2013, Sayfa 1-21.  [PDF]

18. Çapak, İbrahim, Mantık Tarihinde Râzi, Felsefe Dünyası, Sayı 58, 2013/2, Sayfa 39-65. [PDF]

19. Çapak, İbrahim-Ferah, Nimet, Şiddet Suçlarına Sürüklenen Ergenlerde Dini Potansiyeller, İslami İlimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2013, Sayfa 57-92.  [PDF]

 

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN TERCÜMELER

1. Michael E. Marmura, Gazali’nin Mantık ve Dini Olamayan İlimlere Bakışı, (Çev. İbrahim Çapak), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 11, 2005/1, Sayfa 121-133. [Full text online] [PDF]

2. Tony Street, İbn Sina Sonrası Bir Kıyas Tarihine Doğru: Rescher’in Arap Modal Mantığı ile İlgili Çalışmaları Üzerine Notlar, (Çev. İbrahim Çapak), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 13, 2006/1, Sayfa 197-218. [Full text online] [PDF]

3. Nicholas Rescher, Ebu Salt Dani’nin Modal Kıyaslar Hakkındaki Görüşleri, (Çev. İbrahim Çapak),.Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 24, 2011/2, Sayfa 217-221. [Full text online] [PDF]

 

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN TANITIM VE DEĞERLENDİRMELER

1. Çapak, İbrahim, Günümüz İngiltere’sinde Din Eğitimi, Doç. Dr. Recep Kaymakcan, Dem Yayınları, Ocak 2004, 232 s. Adlı Kitabın Tanıtımı, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 19, 2004, Sayfa 377-380.  [Full text online] [PDF]

2. Çapak, İbrahim, İslam Ahlâk Teorileri, Macit Fahri (Çev. Muammer İskenderoğlu, Atilla Arkan), Litera Yayıncılık, İstanbul 2004, 330 s. Adlı Kitabın Tanıtımı,  Usul İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, 2004, Sayfa 189-192. [Full text online] [PDF]

3. Çapak, İbrahim, Klasik Mantığa Giriş, İbrahim Emiroğlu, Elis Yayınları, Ankara 2004, 318 s. Adlı Kitabın Tanıtımı, Usul İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, 2004, Sayfa 241-244. [Full text online] [PDF]

4. Çapak, İbrahim, İslamla Yüzleşen Batı, Michel Lelong’un (Çev. Ali Erbaş), Ufuk Kitap, İstanbul 2006, 144 s. Adlı Kitabın Tanıtımı, Usul İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı 4, 2005, Sayfa 174-178. [Full text online] [PDF]

5. Çapak, İbrahim, Mantık Yanlışları, İbrahim Emiroğlu, Elis Yayınları, Ankara 2004, 238 s. Adlı Kitabının Tanıtımı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 14, 2006, Sayfa 213-216. [Full text online] [PDF]

6. Çapak, İbrahim, I. Bingöl Sempozyumunun Ardından, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 14, 2006, Sayfa 227-235. [Full text online] [PDF]

7. Çapak, İbrahim, Mantık Anabilim Dalı Toplantısı (06-07 Haziran 2009/Rize), İslami İlimler Dergisi, Mantık Sayısı, Cilt 5, Sayı 2, 2010, Sayfa 263-270. [Full text online] [PDF]

8. Çapak, İbrahim, Klasik Mantığa Giriş, İbrahim Emiroğlu, Elis Yayınları, Ankara 2004, 318 s. Adlı Kitabın Tanıtımı, İslami İlimler Dergisi, Mantık Sayısı, Cilt 5, Sayı 2, 2010, Sayfa 275-277.  [PDF]

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Çapak, İbrahim, Gazali’ye göre Beş Sanatta Kullanılan Öncül Çeşitleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2005, Sayfa 107-127. [Full text online] [PDF]

2. Çapak, İbrahim, Bir Arşiv Belgesi Çerçevesinde I. Dünya Savaşı Yıllarında Bingöl’ün Oğnut Nahiyesi Üzerine Bazı Düşünceler, Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi,  Sayı 2, 2008, Sayfa 25-33. [PDF]

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1. Çapak, İbrahim, Porphyrios ve Ebherî’nin İsagoci’leri Bağlamında Fârâbî’nin İsagoci’si, Uluslararası Farabi Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004 Ankara. Basım: Uluslararası Farabi Sempozyumu Bildirileri, Elis Yayınları, Ankara 2005, s.101-116.

2. Çapak, İbrahim, İbn Hazm’ın Mantık Anlayışı, Uluslararası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007 Bursa. Basım: Usul İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı 8, 2007, Sayfa 23-46. [Full text online] [PDF]

3. Çapak, İbrahim, Yusuf b. Osman el-İskilibi’nin Lisanu’l-Mantık fi Ma‘rifeti’n-Nutk Adlı Eseri ve Ebheri’nin İsagoci’si ile Karşılaştırılması, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, 21-23 Kasım 2007 Çorum. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Cilt 1, Sayfa 543-560. [PDF]

4. Çapak, İbrahim, İbn Rüşd’e Göre Akli Kıyasın Temellendirilmesi ve Tasdik Yolları, Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu: Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek, 9-11 Eylül 2008 Sivas. Basım:  Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Cilt 2, Sivas 2009, Sayfa 429-440. [PDF]

5. Çapak, İbrahim, Seyfuddin Âmidî’nin Mantık Anlayışı, Uluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu, 24-26 Ekim 2008 Diyarbakır. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, İstanbul 2009, Sayfa 347-364. [PDF]

6. Çapak, İbrahim, Farabi’nin Erdemli Şehir Projesi ve Dayandırdığı Temel Prensipler, Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, 9-11 Ekim 2009 Çorum. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Ankara 2011, Sayfa 539-548. [PDF] 

7. Çapak, İbrahim, Kültürümüzde Kıyas: Kur’an ve Hadislerden Örnekler, Fourth International Conference of the Asian Philosophical Association: The Path to Alliance of Civilizations Through the Asian Community, 4-6 November (Kasım) 2009, Jakarta-Istanbul-Seuol. Basım:  Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Fatih University Press, İstanbul 2009, Sayfa 149-158. [Full text online] [PDF]

8. Çapak, İbrahim, Mevlana Mesnevisi ve Mantık, I. Uluslararası Çelebi Hüsameddin-i Urmevi ve Mesnevi-i Manevi Sempozyumu, 9-11 Mayıs 2011 Urumiyye, İran. Basım: İslâmî İlimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2011, Sayfa 65-76.  [PDF]

9. Çapak, İbrahim, Gazali Mantığında Burhan, 900. Vefât Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu, 7-9 Ekim 2011 İstanbul. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, İstanbul 2012, Sayfa 739-756. [PDF]

10. Çapak, İbrahim, The Logic of Avicenna From the Viewpoint of Al-Shahristani, The Fifth International Conference of the Asian Philosophical Association: Plurality and Self-Identity of the Asian Community in History, 7-9 Aralık 2011 Fukuoka&Tokyo, Japan. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Asian Philosophical Association, Japan 2011, Sayfa 160-170. [Ful text online] [PDF]

11. Çapak, İbrahim, Çapak, Halis, Başbakanlık Osmanlı Vesikaları Işığında Veysel Karanî ve Ahfadı, Uluslararası Veysel Karanî ve Mânevî Kültür Mîrâsımız Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2011 Bitlis, Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Ankara 2012, Sayfa 45-56. [PDF] 

12. Çapak, İbrahim, Süryanilerin Mantık İlmine Katkıları, Uluslararası Süryani Sempozyumu, 20-22 Nisan 2012 Mardin. Basım: Mukaddime Dergisi, Sayı 7, 2013, Sayfa 1-21.  [PDF]

13. Çapak, İbrahim, Yahya b. Adiy ve Nasiruddin Tusi’ye Göre Kamil İnsan Portresi, I. Internasional Conference on Humanitis: The Spiritual Quest in Humanities, 10-14 Mayıs 2012 Arnavutluk. Basım:  Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2015, Sayfa 23-32. [PDF]

14. Çapak, İbrahim, İmam Şâfiî ve Mantık, Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 30-31 Mart 2013 İstanbul, Basım: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şafii, Araştırma Yayınları, Ankara 2014, Sayfa 417-432. [PDF]

15. Çapak, İbrahim, Urmevi ve Mantık, Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, 16-17 Kasım 2013 Ankara. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Ankara 2014, Sayfa 76-84. [PDF]

16. Çapak, İbrahim, Eş’arî Gelenekte Mantık, Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu, 21-23 Eylül 2014 Siirt.  Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, İstanbul 2015, Cilt 2, Sayfa 413-428. [PDF]

17. Çapak, İbrahim, İbn Hazm ve Gazzâli'nin Mantığa Bakışı, İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu, 20-21 Aralık 2019 İstanbul.  Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, İstanbul 2021, Cilt 2, Sayfa 373-391. 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1. Çapak, İbrahim, Gazali’ye Göre Kıyas Şekilleri ve Kıyasın Kur’an’a Uygulanması, İslam Felsefesinin Sorunları Sempozyumu, 8-9 Kasım 2002 Ankara, Basım: İslam Felsefesinin Sorunları, Elis Yayınları, Ankara 2003, Sayfa 233-255. Ayrıca; İslami İlimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2006, Sayfa 131-149.  [PDF]

2. Çapak, İbrahim, Saçaklızade’ye Göre Münazara İlmi, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2004 Kahramanmaraş. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, 2005, Cilt 1, Sayfa 89-98. [PDF]

3. Çapak, İbrahim, Bingöl ve Çevresindeki Medreselerde Mantık Eğitimi, I. Bingöl Sempozyumu, 10-11 Haziran 2006 Bingöl, Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Ankara 2007, Sayfa 99-109. [PDF]

4. Çapak, İbrahim, Kıyasın Hz. Peygamberin Hadislerine Uygulanması Üzerine Bir Deneme, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 19-22 Nisan 2007 Çorum. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Çorum 2007, Sayfa 469-480. Ayrıca Hz. Muhammed (SAV) ve Mesajı, İslami İlimler Dergisi Yayınları, 2014, Sayfa 501-512. [PDF]

5. Çapak, İbrahim, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bingöl, II. Bingöl Sempozyumu, 25-27 Temmuz 2008 Bingöl. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Bingöl 2009, Sayfa 197-208. [PDF]

6. Çapak, İbrahim, Sicil-i Ahval Kayıtlarına Göre Bingöl Uleması, Arşiv Kayıtlarına Göre Bingöl Kolokyumu, 1-2 Ağustos 2009 Bingöl. Basım: Kolokyum Bildiri Kitapçığı, Bingöl 2011, Sayfa 145-172.  [PDF]

7. Çapak, İbrahim, Darülfünun’un Hocalarından İzmirli İsmail Hakkı’nın Akıl Yürütme Anlayışı, Darülfünun İlahiyat Sempozyumu, 18-19 Kasım 2009 İstanbul. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, İstanbul 2010, Sayfa 307-313. [PDF]

8. Çapak, İbrahim, Aristoteles’e Göre Önermeler ve Farabiye Etkisi, 2400. Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri Ulusal Sempozyumu, 11-12 Kasım 2016 Kıbrıs. Basım: Editoryal Kitap, Lefkoşa 2017, Sayfa 251-267. [PDF]

YAYINLANAN KİTAPLAR

1. Çapak, İbrahim, Gazali’nin Mantık Anlayışı, Elis Yayınları, Ankara 2005.

2. Çapak, İbrahim, Stoa Mantığı ve Farabi’ye Etkisi, Araştırma Yayınları, Ankara 2006.

3. Çapak, İbrahim, Porphyrios ve İbn Sina Mantığında Tümeller, Araştırma Yayınları, Ankara 2011.

4. Çapak, İbrahim, Ana Hatlarıyla Mantık, Ensar Neşriyat, İstanbul 2012.

5. Çapak, İbrahim, Temel Esaslarıyla Mantık, Lefkoşe 2015.

6. Çapak, İbrahim-Öğmen, Mesud-Demir, Abdullah, Mantık Risaleleri (Çeviri Yazı, İnceleme, Tıpkıbasım), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2015. [Full text online]

7. Çapak, İbrahim-Kuşlu, Harun-Aydın, Metin, Mizânu’l-Ukûl Fi’l-Mantık Ve’l-Usûl: Mantık ve Metodoloji (Çeviri Yazı, Tıpkıbasım) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2015. [Full text online]

8. Çapak, İbrahim, Düşünce Geleneğimizde Mantık, Ensar Neşriyat, İstanbul 2016.

9. Çapak, İbrahim, El-Kıstasü’l-Müstakim: Dosdoğru Ölçü (Çeviri, İnceleme, Tıpkıbasım), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2016. [Full text online]

10. Çapak, İbrahim-Öğmen, Mesud-Demir, Abdullah, Usûl-i Cedîde Zübdesi (İnceleme-Metin), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2016. [Full text online]

11.Çapak,İbrahim-Arıkaner Yusuf, Et-Takrîb Li-Haddi'l-Mantık (Çeviren ve Hazırlayan), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları,İstanbul 2018. [Full text online]

12. Çapak, İbrahim- Öğmen, Mesud-Demir, Abdullah, Tercüme-i Burhan-ı Gelenbevi, (İnceleme- Çeviri Yazı), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2019. [Full text online]

13.Çapak, İbrahim- Öğmen, Mesud-Demir, Abdullah, Miftâhu'l-Fünûn Mantık Dersleri, (İnceleme- Çeviri Yazı), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2021. [Full text online]

 

YAZILAN ULUSAL / ULUSLARARASI KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

1.Çapak, İbrahim-Kuşlu, Harun, Kitap Adı: Matüridi’nin Düşünce Dünyası, Bölüm Adı: “Matüridi ve Mantık Literatürü”, (Edt. Şaban Ali Düzgün), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2011, Sayfa 182-205. (Arnavutça Çeviri) [PDF]

2. Çapak, İbrahim, Kitap Adı: İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, Bölüm Adı: Mantık: “Tanım ve Önerme”, (Edt. M. Cüneyt Kaya), İSAM Yayınları, İstanbul 2013, Sayfa 541-568.

3. Çapak, İbrahim, Kitap Adı: Mantık El Kitabı, Bölüm Adı: “Kavram Mantığı” (Edt. İsmail Köz, Ali Çetin), Grafiker Yayınları, 2016, Sayfa 71-118.

A. KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ

1. I. Bingöl Sempozyumu,  (Edt. Mehmet Mahfuz Söylemez, İbrahim Çapak), Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi Yayınları, Bingöl 2007.

2. II. Bingöl Sempozyumu, (Edt. Mehmet Mahfuz Söylemez, İbrahim Çapak), Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl 2009.

3. Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu, (Edt. Mehmet Mahfuz Söylemez, İbrahim Çapak), Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl 2011.

4. Mir’âtü’l Fevâid Fî-Terâcim-i Meşâhir-i Amid: Diyarbakır Ulema ve Eşrafı, (Edt. İbrahim Çapak), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014. Cilt 1-2: [Full text online]

5. Mantık Risaleleri, (Edt. İbrahim Çapak), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2015. [Full text online]

6. Mizânu’l-Ukûl Fi’l-Mantık Ve’l-Usûl: Mantık ve Metodoloji, (Edt. İbrahim Çapak), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2015. [Full text online]

7. Bingöl’de Dini Hayat, Zeki Korkutata, (Edt. İbrahim Çapak), Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl 2015.

8. Cumhuriyet Döneminde Bingöl Sempozyumu, (Edt. Mehmet Mahfuz Söylemez, İbrahim Çapak), Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl 2016.

9. Usûl-i Cedîde Zübdesi, (Edt. İbrahim Çapak), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2016. [Full text online]

B. DERGİ EDİTÖRLÜKLERİ

1. Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı, 2007/1 Editör Yardımcılığı.

2. Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 2, 2008/1 Editör Yardımcılığı.

3. Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Yıl 2, Sayı 3, 2008, Editör Yardımcılığı.

4. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 26, 2012.

5. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 27, 2013.

6. Bingöl Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 1, 2014/1.

7. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 1, 2015.

8. Bingöl Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 2, 2015.

9. Bingöl Araştırmaları Dergisi, Yıl 2, Cilt 2, Sayı 1, 2015.

10. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 2, 2015.

11. Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 1, 2015.

12. Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 2, 2015.

13. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 2, Cilt 2, Sayı 1, 2016.

C. ANSİKLOPEDİ MADDESİ

1. İbrahim Çapak, "Mantık", Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Ed. M. A. Yekta Saraç, (Ankara: TÜBİTAK Bilim Yayınları, 2021), 3/41-43.