MUAMMER KIRICI

Doç. Dr. MUAMMER KIRICI

Unvan DOÇENT
Birim ENERJİ, ÇEVRE VE DOĞAL AFET ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / VETERİNERLİK
E-mail mkirici@bingol.edu.tr
Dahili No 5216
Oda No GT-Z-05

2009-2014 Araştırma Görevlisi

2014-2018 Dr. Araştırma Görevlisi

2018-30/06/2021 Dr. Öğretim Üyesi

30/06/2021-.....Doç. Dr.

Genel Kimya

İş Hijyeni

Balık Biyoekolojisi

Tatlısu Balıkları

PARAZİTOLOJİ

KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME VE HASTALIKLARI

LABORATUAR HİJYENİ VE SANİTASYON TEKNİKLERİ

HAYVAN SAĞLIĞI VE HİJYENİ

TEMEL SÜRÜ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ

HAYVAN BARINAKLARI

KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME VE HASTALIKLARI

HAYVANSAL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ

EKOTOKSİKOLOJİ

ÜDS: 67,5

KPDS: 65

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde (SCI ve SCI-Exp kapsamında) Yayımlanan Makaleler

A1. Serpil Mişe Yonar, Fatih Sakin, M. Enis Yonar, Ünal Ispir and Muammer Kırıcı. Oxidative Stress Biomarkers of Exposure to Deltamethrin In Rainbow Trout Fry (Oncorhynchus Mykiss). Fresenius Environmental Bulletin, 20(8): 1931-1935, 2011. Full Text

A2. Ahmet Topal, Muhammed Atamanalp, Ertan Oruc, Muammer Kırıcı, Esat Mahmut Kocaman. Apoptotic effects and glucose-6-phosphate dehydrogenase responses in liver and gill tissues of rainbow trout treated with chlorpyrifos. Tissue and Cell, 46(5): 490-496,2014. Full Text

A3. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Yeliz DEMİR, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. The effects of Al3+ and Hg2+ on glucose 6-phosphate dehydrogenase from Capoeta umbla kidney. Applied Ecology And Environmental Research, 14(2): 253-264, 2016. Full Text Online

A4. M. Enis Yonar, Ünal Ispir, Serpil Mişe Yonar and Muammer Kırıcı. Effect of copper sulphate on the antioxidant parameters in the rainbow trout fry, Oncorhynchus mykiss. Cellular and Molecular Biology, 4: 55-58, 2016. Full Text Online

A5. Muammer Kırıcı, Mahinur Kırıcı, Şükrü Beydemir, Muhammed Atamanalp. Purification of Carbonic Anhydrase from Capoeta umbla (Heckel, 1843) Gills and Toxicological Effects of Some Metals on Enzyme Activity. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 16: 169-175, 2016. Full Text Online

A6. Ünal Ispir, Muammer Kırıcı, M. Enis Yonar and Serpil Mişe Yonar. Response of antioxidant system to formalin in the whole body of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Cellular and Molecular Biology, 63(1): 13-16, 2017. Full Text Online

A7. Muammer KIRICI, Cebrahil TÜRK, Cüneyt ÇAĞLAYAN, Mahinur KIRICI. Toxic effects of copper sulphate pentahydrate on antioxidant enzyme activities and lipid peroxidatıon of freshwater fish Capoeta umbla tissue. Applied Ecology And Environmental Research, 5(3):1685-1696, 2017. Full Text Online

A8. Mahinur Kırıcı, Muammer Kırıcı, Şükrü Beydemir, Metin Bülbül. Purification of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase from Gilthead Sea Bream (Sparus aurata) Gill and Liver Tissues and Inhibition Effects of Some Metal Ions on Enzyme Activity. Fresenius Environmental Bulletin, 26(12), 7074-7082, 2017. 

A9.  Muharrem Güneş, Teoman Özgür Sökmen, Muammer Kırıcı. Determination of some metal levels in water, sediment and fish species of Tercan Dam Lake, Turkey. Applied Ecology and Environmental Research, 17(6):14961-14972, 2019.

A10. Muammer KIRICI. Toxicological Effects of Metal Ions and Some Pesticides on Carbonic Anhydrase Activity Purified from Bighead Carp (Hypophthalmichthys nobilis) Gill Tissue. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 16(1):1, 59 – 65, 2021.

A11. Muhammed Atamanalp, Mine Kokturk, Mahinur Kırıcı, Arzu Ucar, Muammer Kırıcı, Veysel Parlak, Ahmet Aydın, Gonca Alak. Interaction of Microplastic Presence and Oxidative Stress in Freshwater Fish: A Regional Scale Research, East Anatolia of Türkiye (Erzurum & Erzincan & Bingöl). Sustainability, 14, 12009, 2022.

A12. Muammer Kirici, Mahinur Kirici, Mehmet Resit Taysi, Unal Ispir. Effects of Flavobacterium psychrophilum extracellular products and lipopolysaccharide antigens on the antioxidant enzyme system activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 41(2), 221-227, 2022.

A13. Muhammed Atamanalp, Muammer Kırıcı, Mine Koktürk, Mahinur Kırıcı, Esat Mahmut Kocaman, Arzu Ucar, Veysel Parlak, Sinan Özcan, Telat Yanık, Gonca Alak. Polyethylene exposure in rainbow trout; suppresses growth and may act as a promoting agent in tissue-based oxidative response, DNA damage and apoptosis. Process Safety and Environmental Protection, 174, 960-970. 2023. https://doi.org/10.1016/j.psep.2023.05.005

A14. Şen Özdemir N, Koyun M, Caf F, Kirici M. Factors affecting nutritional quality in terms of the fatty acid composition of Cyprinion macrostomus. Grasas Aceites, 74 (2), e508. 2023. https://doi.org/10.3989/gya.0444221

A15. Muhammed Atamanalp, Muammer Kırıcı, Mine Köktürk, Mahinur Kırıcı, Duried Alwazeer, Esat Mahmut Kocaman, Arzu Ucar, Veysel Parlak, Sinan Özcan, Gonca Alak. Does hydrogen-rich water mitigate MP toxicity in rainbow trout? Monitoring with hematology, DNA damage, and apoptosis via ROS/GSH/MDA pathway. Oceanological and Hydrobiological Studies, 52(2), 206-220, 2023.

A16. Mehmet Reşit Taysi, Muammer Kirici, Mahinur Kirici, Burak Tuzun & Alireza Poustforoosh. Antioxidant enzyme activities, molecular docking studies, MM-GBSA, and molecular dynamic of chlorpyrifos in freshwater fish Capoeta umbla, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 42:1, 163-176, 2024. https://doi.org/10.1080/07391102.2023.2192807

A17. Muammer Kırıcı, Burak Tüzün, Mahinur Kırıcı, Muhammed Atamanalp, Alireza Poustforoosh, Şükrü Beydemir, Mehmet Reşit Taysı. The impact of some metals, molecular docking and molecular dynamic calculations on glucose 6-phosphate dehydrogenase activity in Capoeta trutta (Heckel, 1843) tissue. Journal of Molecular Liquids, 399, 124288, 2024. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2024.124288

B. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

B1. Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI, Aydın Şükrü BENGÜ, Ünal İSPİR. Murat Nehri’nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’ da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 3(1): 85-90, 2013. Full Text

B2. Ünal İSPİR, Cebrahil TÜRK, Muammer KIRICI. Bingöl’de Ticari Bir Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Çiftliğinde Flavobacterium psycrophilum Salgını. Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi (Menba Journal of Fisheries Faculty), 25-29, 2, 2013. Full Text

B3. Muammer KIRICI, Ünal İSPİR, Muhammed ATAMANALP. Efficacy of a Formalin-Killed Vaccine against Flavobacterium psychrophilum in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1(2): 215–218, 2014. Full Text Online

B4. Abdurrahman GÜL, Ünal İSPİR, Cebrahil TÜRK, Muammer KIRICI, M. Reşit TAYSI, M. Enis YONAR. The Investigation of Diplostomum sp. Metacercariae in Some Cyprinids from Murat River (Genç Area), Bingöl, Turkey. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1(4): 547–551, 2014. Full Text Online

B5. Mahinur KIRICI, Muammer KIRICI, Mesut IŞIK, Muhammed ATAMANALP. İmidacloprid ve Lambda-cyhalothrin’in Capoeta capoeta umbla Böbrek Dokusunda Glikoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine In Vitro Etkileri. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2: 8-14, 2015. Full Text Online

B6. Mehmet ULUPINAR, Şaban ÖZTÜRK, Mustafa KOYUN, Muammer KIRICI. Diploid ve Triploid Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss W., 1792)'nın Erken Hayat Evrelerinin Karşılaştırılması. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2): 193–200, 2015. Full Text Online

B7. Nurgül Şen ÖZDEMİR, Ünal İSPİR, Muammer KIRICI, Mikail ÖZCAN. Changes of fatty acids content in rainbow trout infected with Flavobacterium psychrophilum. Applied Science Reports, 11(1): 11-15, 2015. Full Text Online

B8. Muammer KIRICI, Muhammed ATAMANALP. Purification of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase Enzyme from Capoeta umbla Kidney Tissue and Examination of The Effects of Some Antibiotics On Enzyme Activity. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 3(3): 234–240, 2016. Full Text Online

B9. Ünal İSPİR, Cebrahil TÜRK, Muammer KIRICI, M. Reşit TAYSI, Mikail ÖZCAN. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın inaktive Flavobacterium psychrophilum içeren aljinat mikropartikülleri ile immunizasyonu. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3): 233-240, 2016. Full Text Online

B10. Muammer KIRICI, Ünal İSPİR, Engin ŞEKER. Influence of caffeic acid on the inhibition of Yersinia ruckeri. Journal of Applied Biological Sciences, 10(1): 47-49, 2016. Full Text Online

B11. Ersin KARAKAYA, Muammer KIRICI. Determination of fish meat consumption habits in Bingol city center. International Journal of Social and Economic Sciences, 6(1): 74-85, 2016. Full Text Online

B12. Mahinur Kırıcı, Muammer Kırıcı, Şükrü Beydemir, Metin Bülbül. In vitro toxicity effects of some insecticides on gilthead sea bream (sparus aurata) liver glucose 6-phosphate dehydrogenase. Journal of Applied Biological Sciences, 10(2): 46-50, 2016. Full Text Online

B13. Muammer Kırıcı, Muhammed Atamanalp, Mahinur Kırıcı, Şükrü Beydemir. In vitro effects of some metal ions on glutathione reductase in the gills and liver of Capoeta trutta. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(1), 66–70, 2017. Full Text Online

B14. Abdurrahman GÜL, Cebrahil TÜRK, Ünal İSPİR, Muammer KIRICI, M. Reşit TAYSI, M. Enis YONAR. Murat Nehri’nde (Genç-Bingöl) Avlanan Bazı Cyprinid’lerde Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) (Acanthocephala)’nin Araştırılması. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(3), 163-168, 2017. Full Text Online

B15. Teoman Özgür SÖKMEN, Muharrem GÜNEŞ, Muammer KIRICIKarasu Nehri'nden (Erzincan) Alınan Su, Sediment ve Capoeta umbla Dokularındaki Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 5(4), 578 - 588, 2018. 

B16. ​Muammer KIRICI, ÇAM Oğuzhan, Ersin KARAKAYA. Siirt ili kent merkezinde balık tüketim yapısı ve tüketicilerin satın alma eğilimlerinin belirlenmesiAkademik Ziraat Dergisi, 7(2), 227-236, 2018.

B17. M Kirici, VS Nedzvetsky, CA Agca, VY Gasso. Sublethal doses of copper sulphate initiate deregulation of glial cytoskeleton, NF-kB and PARP expression in Capoeta umbla brain tissue. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(1), 103-110, 2019.

B18. M Atamanalp, G Alak, A Uçar, V Parlak, M Kırıcı. Environmental Concerns in Trout Breeding. Oceanography & Fisheries Open access Journal (OFOAJ), 9 (1), 1-6. 2019.

B19. Mehmet Reşit TAYSI, Bünyamin SÖĞÜT, Victor S. NEDZVETSKY, Muammer KIRICI, Can Ali AĞCA. Sublethal Doses of Inorganic Mercury Induce Dose-Depended Upregulation of RPA1 Content and Inhibit p53 Expression in the Brain of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 6(3): 462-476, 2019.

B20. MR TAYSI, M KIRICI, M KIRICI, B SÖĞÜT, MA BOZDAYI, S TAYSI. Cadmium Toxicity in Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss): A Study on Heart and Muscle Tissue. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 7(4): 983–987, 2020.

B21. E KARAKAYA, TÖ SÖKMEN, M KIRICI. Erzincan İli Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Menba Journal of Fisheries Faculty, 6(1):18-29, 2020.

B22. M Kırıcı, M Atamanalp, M Kırıcı, Ş Beydemir. Purification of glucose 6-phosphate dehydrogenase from Capoeta umbla gill and liver tissues and inhibition effects of some metal ions on enzyme activity. Marine Science and Technology Bulletin, 9(2): 92-101, 2020.

B23. M KOYUN, M ULUPINAR, NŞEN ÖZDEMİR, M KIRICI, F CAF. Seasonal Changes of Water Quality of Murat River (Bingöl, Turkey) in Terms of Physico-Chemical and Biological Parameters. Acta Aquatica Turcica, 16(3), 305-312, 2020.

B24. Muammer Kırıcı, Mahinur Kırıcı, Muhammed Atamanalp, Şükrü Beydemir. Purification of glutathione reductase from some tissues of Capoeta umbla and the inhibitory effects of some metal ions on enzyme activity. Marine Science and Technology Bulletin, 10 (2), 193-200, 2021.

B25. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI, Ünal İSPİR. Formalin ile İnaktive Flavobacterium psychrophilum’un Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykkiss)’nın Antioksidan Enzimlerine Etkisi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 8 (2), 372-380, 2021.

B26. Mehmet Reşit TAYSI, Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Bünyamin SÖGÜT, Mehmet Akif BOZDAYI, Mehmet TARAKÇIOĞLU, Seyithan TAYSI. The Role of Nitrosative and Oxidative Stress in Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Gill Tissue Applying Mercury Chloride. KSU Journal Of Agriculture and Nature. 24 (5), 957-962, 2021.

B27. Mehmet Reşit TAYSI, Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Hasan Ulusal, Bünyamin SÖGÜT, Seyithan TAYSI. The role of nitrosative and oxidative stress in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) liver tissue applied mercury chloride (HgCl2). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 38 (3), 269 – 273, 2021.

B​28. Ünal İSPİR, Mikail ÖZCAN, Muammer KIRICI. Fatty Acid Composition in Yersinia ruckeri Strains Isolated from Rainbow Trout Farms. KSU Journal Of Agriculture and Nature, 24 (6), 1208 – 1212, 2021.

B29. Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI, Mahinur KIRICI, Teoman Özgür SÖKMEN. Investigation of changes in malondialdehyde level, superoxide dismutase and catalase activity in liver tissue of Capoeta umbla exposed to 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 9(1), 1–8, 2022.

B30. Muammer Kırıcı, Nurgül Şen Özdemir, Fatma Caf, Mustafa Koyun. Seasonal changes in antioxidant defense system indicators in the tissues of Cyprinion macrostomus (Heckel, 1843) caught from Göynük Stream (Bingöl, Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 39(3), 174-181, 2022.

B31. Nurgül SEN ÖZDEMİR, Muammer KIRICI, Ünal İspir, Mustafa Koyun, Fatma CAF. Mean length-weight relationship and condition factor of some Cyprinid fishes in Göynük Stream, Murat River of Eastern Türkiye, Bingöl. Marine and Life Sciences, 4(2), 114-122, 2022.

B32. Muammer Kırıcı, Nurgül Şen Özdemir, Fatma Caf, Mustafa Koyun. Seasonal changes in antioxidant enzyme activities of Garra rufa (Heckel, 1843) in Göynük Stream (Bingöl, Türkiye). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 40(3), 174-181, 2023. https://doi.org/10.12714/egejfas.40.3.03

B33. Güneş, M., Karakaya, E., Sökmen, T.Ö., & Kırıcı, M. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personelinin balık tüketim alışkanlıklarının ve tüketici tercihlerinin belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28 (3), 575-592, 2023. https://doi.org/10.37908/mkutbd.1313437

B34. Taysı, M. R., & Kırıcı, M. Aquatic Biotechnology Sustainability and Innovative Solutions. Hydrobiological Research, 2(1), 12–20, 2024. https://doi.org/10.5281/zenodo.10553371

B35. Ersin Karakaya, Muammer Kırıcı, Kadir Mirac Daşbilek, Teoman Özgür Sökmen. Determination of The Socio-Economic Structures of Employees Working in Aquaculture Facilities in Bingöl Province. International Journal of Food, Agriculture and Animal Sciences, 4(1), 10-21, 2024.

 

1. M. Enis YONAR, Muammer KIRICI, Ünal İSPİR. Linuron Uygulanan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yavrularında Lipid Peroksidasyon ve Bazı Antioksidan Parametrelerdeki Değişimlerin Araştırılması. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 24(2), 111-116, 2012. Full Text

2. Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI, Aydın Şükrü BENGÜ, Ünal İSPİR. Murat Nehri’nde Yakalanan Capoeta trutta (Heckel, 1843)’nın Kas Dokusunda Bazı Metallerin Birikim Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. Erzincan Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt-Sayı: 6-1, 115-124, 2013. Full Text Online

3. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI , Muhammed ATAMANALP. In vitro Inhibition Effects of Some Metal Ions on Glutathione Reductase Purified from Capoeta trutta Kidney. Yunus Araştırma Bülteni, 17(4), 385-394.

1. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. Purification of Carbonic Anhyrase from Capoeta Capoeta Umbla ( Heckel, 1843) Gills and Toxicological Effects of Some Metals on Enzyme Activity. The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA), April 11-15, 2012, Antalya-TURKEY.

2. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Yeliz DEMİR, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. The Effect of Al3+ and Hg2+ on Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase from Capoeta umbla kidney. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 14-17 Mayıs 2014, ANTALYA. Abstract Book

3. Mahinur KIRICI, Muammer KIRICI, Mesut IŞIK, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. Purification of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase from Capoeta umbla Kidney and Inhibition Effects of Imidacloprid and Lambda-cyhalothrin on Enzyme Activity. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 14-17 Mayıs 2014, ANTALYA. Abstract Book

4. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. Effect of Some Metals on Glutathione Reductase Activities from Capoeta trutta Liver In Vitro. International Symposium on Environmental Sciences of Van, 04-07 Haziran 2014, VAN.

5. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. Purification of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase from Capoeta Capoeta Umbla Liver and Toxicological Effects of Some Metals on Enzyme Activity. International Symposium on Environmental Sciences of Van, 04-07 Haziran 2014, VAN.

6. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. In vitro Effects of Some Metals on Capoeta trutta Liver Glucose 6-phosphate Dehydrogenase. FABA2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, 25-27 Eylül 2014, TRABZON.

7. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. Purification of Glutathione Reductase from Capoeta capoeta umbla Liver and Investigation of The Effects of Some Metal Ions on Enzyme Activity. FABA2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, 25-27 Eylül 2014, TRABZON.

8. Ünal İspir, Mikail Özcan, Muammer Kırıcı. Fatty acid composition in Yersinia ruckeri strains isolated from Rainbow Trout Farms. International Conference on Natural Science and Engineering, 19-20 Mart 2016, KİLİS.

9. Muammer KIRICI, Ünal İSPİR, Engin ŞEKER. Influence of Caffeic Acid on the Inhibition of Yersinia ruckeri. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 21-23 Nisan 2016, ANTALYA.

10. Ünal İSPİR, Muammer KIRICI, M. Enis YONAR, S. Mişe YONAR. Response of antioxidant systems to formalin in the whole body of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 21-23 Nisan 2016, ANTALYA.

11. Ünal İSPİR, Muammer KIRICI. Dietary olive leaf extract supplementation on growth performance and resistance against Yersinia ruckeri in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. 5th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 25-29 Ağustos 2016, Makedonya/ÜSKÜP.

12. Mahinur KIRICI, Muammer KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Metin BÜLBÜL. In vitro toxicity effects of some insecticides on gilthead sea bream (Sparus aurata) liver glucose 6-phosphate dehydrogenase. 5th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 25-29 Ağustos 2016, Makedonya/ÜSKÜP.

13. Victor S NEDZVETSKY, Muammer Kırıcı, Aryan Mahmood FARAJ, Can Ali AĞCA. Nanoparticles of C60 Fullerene Inhibit Proliferation and Modulate the Expression of Intermediate Filament Proteins in U-373 Glioblastoma Cell. International Conference on Biological Sciences (ICBS2016), 21-23 Ekim 2016, KONYA.

14. Muammer KIRICI, Can Ali AĞCA, Mahinur KIRICI, Helena V. SUKHARENKO, Victor S NEDZVETSKY. The effects of CuSO4.5H2O on Glial Fibrillary Acidic Protein and PARP expression in Capoeta umbla brain tissue. International Conference on Biological Sciences (ICBS2016), 21-23 Ekim 2016, KONYA.

15. Unal ISPIR, Mikail OZCAN, Muammer KIRICI. Effects of Nigella sativa oil on non-spesific immune response of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA2016), 3-5 Kasım 2016, ANTALYA.

16. Muammer KIRICI, Unal ISPIR, Mikail OZCAN. The effect of dietary Coriandrum sativum extract supplementation on lipid, charbonhydrate and protein levels of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA2016), 3-5 Kasım 2016, ANTALYA.

17. Muammer KIRICI, Cebrahil TÜRK, Cüneyt ÇAĞLAYAN, Mahinur KIRICI. Effects of copper sulphate pentahydrate on antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation in gill of the freshwater fish, Capoeta umbla. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA2016), 3-5 Kasım 2016, ANTALYA.

18. Muammer KIRICI, Muhammed ATAMANALP, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR. Inhibition effects of some metals on the freshwater fish Capoeta umbla kidney glutathione reductase. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA2016), 3-5 Kasım 2016, ANTALYA.

19. Muhammed ATAMANALP, Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR. Investigation of in vitro effects of some metal ions on glucose 6-phosphate dehydrogenase which purified from freshwater fish capoeta umbla kidney. 2nd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment (HydroMediT2016), 10-12 Kasım 2016, Messolonghi, YUNANİSTAN.

20. Unal ISPIR, Muammer KIRICI, M. Enis YONAR, Engin SEKER. Monitoring of Biochemical Effects of a Human Pharmaceutical Metformin in the Carp (Cyprinus carpio) Fry. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 18-21 Nisan 2017, ANTALYA.

21. Muammer KIRICI, Unal ISPIR, M. Enis YONAR, Engin SEKER. Studies of Micronuclei Frequency in Erythrocytes of Carp, Cyprinus carpio, Fry Following Exposure to the Carbamazepine. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 18-21 Nisan 2017, ANTALYA.

22. M. Enis YONAR, Unal ISPIR, Muammer KIRICI, Serpil MISE YONAR. Effect of oxytetracycline on serum response of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. International Conference on Advances and Inovations in Engineering, 10-12 Mayıs 2017, ELAZIĞ.

23. Unal ISPIR, Muammer KIRICI, M. Enis YONAR, Serpil MISE YONAR. Toxic impact of carbamazepine on protein, fat and glycogen levels of carp Cyprinus carpio, fry. International Conference on Advances and Inovations in Engineering, 10-12 Mayıs 2017, ELAZIĞ.

24. Unal ISPIR, Muammer KIRICI, M. Enis YONAR, Engin SEKER. Changes in the biochemical constituents of the carp, Cyprinus carpio, fry exposed to ibuprofen. Second International Scientific Conference, 1-2 Haziran 2017, Dnipro, UKRAYNA.

25. Muammer KIRICI, Unal ISPIR, M. Enis YONAR, Engin SEKER. A study on the effects of metformin, a human pharmaceutical, on the micronuclei frequency in erythrocytes of the carp (Cyprinus carpio) fry. Second International Scientific Conference, 1-2 Haziran 2017, Dnipro, UKRAYNA.

26. Muammer KIRICI, Cebrahil TÜRK, Cüneyt ÇAĞLAYAN, Mahinur KIRICI. Oxidative stress biomarkers of exposure to copper sulphate pentahyrate in freshwater fish Capoeta umbla kidney. The 4th International Scientific Conference Current Problems of Biochemistry and Cell Biology, 5-6 Ekim 2017, Dnipro, UKRAYNA.

27. Muammer KIRICI, Muhammed ATAMANALP, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR. In vitro effects of some metals on glucose 6-phosphate dehydrogenase purified from freshwater fish Capoeta umbla gill. The 4th International Scientific Conference Current Problems of Biochemistry and Cell Biology, 5-6 Ekim 2017, Dnipro, UKRAYNA. 

28. Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI. Current molecular diagnosis methods used in fish diseases. II. International Iğdır Symposium, 9-11 Ekim 2017, IĞDIR.

29. Mehmet Reşit TAYSI, Muammer KIRICI. Common bacterial fish diseases in Turkey. II. International Iğdır Symposium, 9-11 Ekim 2017, IĞDIR.

30. Muammer KIRICI, M. Enis YONAR, Engin SEKER, Unal ISPIR. Profile of micronucleus frequencies in carp (Cyprinus carpio) fry exposed to Ibuprofen. 8th. International Advanced Technologies Symposium. 19-21 Ekim 2017, ELAZIĞ.

31. Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI. Farklı Kaynaklardan Sucul Ekosisteme Giren Metallerin Balıklar Üzerine Toksik Etkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (SUÇEV). 22-24 Mart 2018, Bursa, TÜRKİYE.

32. Mehmet Reşit TAYSI, Muammer KIRICI. Tarımda Su Yönetimi. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (SUÇEV). 22-24 Mart 2018, Bursa, TÜRKİYE.

33. Mehmet Reşit TAYSI, Muammer KIRICI, Cebrahil TÜRK. Fish Welfare. I. International Agricultural Science Congress, 09-12 May 2018, VAN, TURKEY.

34. Mehmet Reşit TAYSI, Muammer KIRICI, Cebrahil TÜRK. Use of Vaccine in Aquaculture. I. International Agricultural Science Congress, 09-12 May 2018, VAN, TURKEY.

35. Abdurrahman GÜL, Ünal İSPİR, Cebrahil TÜRK, Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI, M. Enis YONAR. The Investigation of Diplostomum sp. Metacercariae in Some Cyprinids from Murat River (Genç Area), Bingöl, Turkey. I. International Agricultural Science Congress, 09-12 May 2018, VAN, TURKEY.

36. Abdurrahman GÜL, Ünal İSPİR, Cebrahil TÜRK, Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI, M. Enis YONAR. The Investigation of Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) (Acanthocephala) in Some Cyprinids from Murat River (Genç-Bingöl). I. International Agricultural Science Congress, 09-12 May 2018, VAN, TURKEY.

37. Nurgül Şen Özdemir, Fatma Caf, Mustafa Koyun, Muammer Kırıcı. Seasonal changes in fatty acid composition of Cyprinion macrostomus Murat River (Bingöl), Turkey. 2nd International Limnology and Freshwater Fisheries Research Symposium (Limnofısh 2019). 03-05 September 2019, Elazığ, TURKEY.

38. Muammer Kırıcı, Nurgül Şen Özdemir, Fatma Caf, Mustafa Koyun. The Investigation of Seasonal Variations in Antioxidant Enzyme Activities of Cyprinion macrostomus Caught from Murat River, Turkey. 2nd International Limnology and Freshwater Fisheries Research Symposium (Limnofısh 2019). 03-05 September 2019, Elazığ, TURKEY.

39. Mehmet Reşit TAYSI, Mahinur KIRICI, Muammer KIRICI. Klorpirifos’un Capoeta umbla kas dokusunda antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkisi. 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health, 20-22 May 2021, Aydın, Turkey.

40. M. Reşit TAYSI, Muammer KIRICI, Ersin KARAKAYA. Evaluation Of Fish Meat Consumption In Tra1 And Trc3 Regional Provinces. 3rd International Conference on Food, Agriculture and Veterinary, 19-20 June 2021, İzmir, Turkey.

41. M. Reşit TAYSI, Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI. Capoeta umbla balıklarına uygulanan 2,4- D (diklorofenoksiasetik asit)’ in böbrek dokusunda oksidatif stres parametreleri üzerine etkileri. 3rd International Cukurova Agriculture and Veterinary Congress, 9 - 10 October 2021, Adana, Turkey.

42. M. Reşit TAYSI, Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI. Antioxidant enzymes of 2,4-D (dichlorophenoxiacetic acid) in Capoeta umbla brain tissue and determination of effect on lipid peroxidation level. ISPEC 8th International Conference On Agriculture, Animal Sciences And Rural Development, 24-25 December 2021, Bingöl, Turkey.

43. Mahinur KIRICI, Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI. Effect of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid on catalase and superoxide dismutase activity in Capoeta umbla gill tissue. ISPEC 7th International Conference On Agriculture, Animal Science And Rural Development, 18-19 September 2021, Muş, TURKEY.

44. Muammer Kırıcı, Nurgül Şen Özdemir, Fatma Caf, Mustafa Koyun. Seasonal variations in the activities of antioxidant enzymes in Garra rufa caught from Göynük Stream (Bingöl, Türkiye). 4th International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2022), 14-16 December 2022, Ankara, Türkiye.

45. Muharrem GÜNEŞ, Nurgül ŞEN ÖZDEMİR, Teoman Özgür SÖKMEN, Muammer KIRICI. Length-Weight Relationship and Condition Factor of Capoeta Umbla (Heckel, 1843) Mans Stream (Erzincan, Türkiye). Munzur 5th International Conference On Applied Sciences, June 9-11, 2023, Tunceli, Türkiye.

46. Muharrem GÜNEŞ, Nurgül ŞEN ÖZDEMİR, Teoman Özgür SÖKMEN, Muammer KIRICI. Determination of length-weight relationship, condition factor and gonadosomatic index of Capoeta trutta (Heckel, 1843) caught from Euphrates River (Erzincan, Türkiye). 5th International Çukurova Agriculture and Veterinary Congress, July 21-23, 2023, Adana, Türkiye.

47. Teoman Özgür Sökmen, Nurgül Şen Özdemir, Muharrem Güneş, Muammer Kırıcı. Determination of the Length-Weight Relationship, Condition Factor, And Gonadosomatic Index of Capoeta umbla Caught from Euphrates River (Erzincan, Türkiye). Sivas II. International Conference on Scientific and Innovation Research, 15-17 September 2023, Sivas, Türkiye.

 

1. Mehmet ULUPINAR, Mustafa KOYUN, Muammer KIRICI. Bingöl İlinin Su Ürünleri Alanıında Araştırma ve Yatırım Öncelikleri. 3.Bingöl Sempozyumu, 17-19 Eylül 2010,BİNGÖL.

2. Mehmet ULUPINAR, Ünal İSPİR, Muammer KIRICI, Mehmet Reşid TAYSI. Bingöl İli Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği.3.Bingöl Sempozyumu, 17-19 Eylül 2010,BİNGÖL.

3. Mehmet ULUPINAR, Ramazan MERAL, Muammer KIRICI, Azize DOĞAN DEMİR. Bingöl İli Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği İmkanları. 3. Bingöl Sempozyumu, 17-19 Eylül 2010,BİNGÖL.

4. Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI, Aydın Şükrü BENGÜ, Ünal İSPİR. Murat Nehri’nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’da Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Ekoloji Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2012,KİLİS.

5. Ünal İSPİR, Cebrahil TÜRK, Muammer KIRICI. Bir Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Üretim Tesisinde Görülen Flavobacterium psychrophilum Enfeksiyonu. 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2013, KASTAMONU.

6. Muammer KIRICI, Ünal İSPİR, Muhammed ATAMANALP. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Ölü Bir Flavobacterium psychrophilum Aşısının Etkisi. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Kongresi (FABA), 30 Mayıs-1 Haziran 2013, ERZURUM.

7. Mahinur KIRICI, Muammer KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Karbonik Anhidraz Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Antibiyotiklerin İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi Kongresi, 19-22 Haziran 2013, BURSA.

8. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. Bazı Metallerin Capoeta trutta Solungaç Dokusundan Saflaştırılan Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine In Vitro Etkilerinin İncelenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs- 2 Haziran 2014, ELAZIĞ.

9. Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Şükrü BEYDEMİR, Muhammed ATAMANALP. Capoeta Capoeta Umbla Solungaç Dokusundan Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Metal İyonlarının Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs- 2 Haziran 2014, ELAZIĞ.

10. Mehmet ULUPINAR, Mustafa KOYUN, Muammer KIRICI. Bingöl İli Su Kaynaklarının Balıkçılık Amaçlı Kullanım İmkanları. 2. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2015, Eğirdir/ISPARTA.

11. Harun ARSLAN, Muammer KIRICI. Pestisit Sinerjisinin Gökkuşağı Alabalıklarının (O. mykiss) Karaciğer ve Solungaç Dokularında Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İZMİR.

12. Ünal İSPİR, Cebrahil TÜRK, Muammer KIRICI, M. Reşit TAYSI, Mikail ÖZCAN. Gökkuşağı Alabalığı (O. mykiss)'nın İnaktive Flavobacterium psychrophilum İçeren Alginat Mikropartikülleri ile İmmunizasyonu. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İZMİR.

13. Mahinur KIRICI, Muammer KIRICI, Şükrü BEYDEMİR. Gökkuşağı Alabalığı Böbreğinden Aldoz Redüktaz Enziminin Kısmi Olarak Saflaştırılması ve Bazı Metallerin Enzim Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Ulusal Su ve Sağlık Kongresi 26-30 Ekim 2015, ANTALYA.

14. Mahinur KIRICI, Muammer KIRICI, Şükrü BEYDEMİR. Aldoz Redüktaz Enzimin Gökkuşağı Alabalığı Böbreğinden Kısmi Olarak Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulusal Su ve Sağlık Kongresi 26-30 Ekim 2015, ANTALYA.

  15. Muammer KIRICI, Harun ARSLAN, Mahinur KIRICI. Pestisit Sinerjisi Uygulanan Gökkuşağı Alabalıklarının         (Oncorhynchus mykiss) Karaciğer, Solungaç ve Kas Dokularında Süperoksit Dismutaz ve Glutatyon Peroksidaz        Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Ulusal Su ve Sağlık Kongresi 26-30 Ekim 2015, ANTALYA.

16. Cebrahil TÜRK, Mahinur KIRICI, Cüneyt ÇAĞLAYAN, Muammer KIRICI. Capoeta umbla’nın Karaciğer Antioksidan Enzim Seviyeleri Üzerine Bakır Sülfat Pentahidrat’ın Etkileri. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 12-15 Eylül 2017, SİNOP.

17. Muhammed ATAMANALP, Ahmet TOPAL, Gonca ALAK, Arzu UÇAR, Veysel PARLAK, Muammer KIRICI. Su Ürünleri Hematolojisinde Otomasyon. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 12-15 Eylül 2017, SİNOP. 

18. Muammer KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI, Mahinur KIRICI, Teoman Özgür SÖKMEN. 2,4-diklorofenoksiasetik asit’e maruz kalan Capoeta umbla karaciğer dokusunda malondialdehit seviyesi, süperoksit dismutaz ve katalaz aktivitesindeki değişimlerin incelenmesi. 21. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 15-16 Kasım 2021, ERZURUM.

 1. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2016
 2. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2017
 3. YUNUS Araştırma Bülteni, 2017 (2 Adet)
 4. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 2017
 5. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2018 (3 Adet)
 6. Chemosphere, 2018
 7. Biological Trace Element Research, 2018
 8. Pakistan Journal of Zoology, 2018 (2 Adet)
 9. Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology, 2018
 10. Food Bioscience, 2021
 11. Biological Trace Element Research, 2021
 12. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2021
 13. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 2021
 14. Science of the Total Environment, 2022
 15. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C , 2022
 16. Toxicology Mechanisms and Methods, 2022 (2 Adet)
 17. Menba Kastamonu University Faculty of Fisheries Journal, 2022
 18. Chemical Research in Toxicology, 2022
 19. Journal of Food Science, 2022
 20. Fırat University Veterinary Journal of Health Sciences, 2022
 21. Process Safety and Environmental Protection, 2022
 22. Cellular and Molecular Biology, 2022
 23. Chemico-Biological Interactions, 2023
 24. Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimler Dergisi, 2023
 25. Marine Science and Technology Bulletin, 2023
 26. Cellular and Molecular Biology, 2023
 27. Drug and Chemical Toxicology, 2023
 28. Chemistry and Ecology, 2023
 29. Journal of Anatolian Environmental and Animal Science, 2023
 30. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences,2023

1. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın inaktive Flavobacterium psychrophilum içeren alginat mikropartikülleri ile immunizasyonu (Yardımcı Araştırmacı), Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP-2010/09),2010-2011.

2. Murat Nehri (Genç, Bingöl)’nde Avlanabilen Balık Türlerinde Endoparazitlerin Araştırılması (Yardımcı Araştırmacı), BÜBAP-2010/17, 2010-2011.

3. Murat Nehri Balık ve Zooplankton Faunasının Araştırılması (Yardımcı Araştırmacı), BÜBAP-2010/18, 2010-2012.

4. Bingöl'de Suyun ve Su Ürünlerinin Bilimsel Keşfi (Uzman), Tübitak Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı- 4004, TÜBİTAK, 2011-2012.

   5. Bakır Sülfat Pentahidrat Uygulanan Capoeta capoeta umbla Balıklarının Solungaç ve Karaciğer Antioksidan Enzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (Yürütücü), BÜBAP-213-242-2015, 2015-2016.

6. Murat Nehri (Bingöl) Cyprinion macrostomus ve Garra rufa'nın biyokimyasal içeriğindeki mevsimsel değişimlerin araştırılması (Yardımcı Araştırmacı), BÜBAP-ZF.2016.00.006, 2016-2017.

 1. Bölüm Yazarı: M. Reşit TAYSI, Ersin KARAKAYA, Muammer KIRICI, 2021. Türkiye’de Organik Hayvansal Üretimin Mevcut Durumu. Editörler: Kağan KÖKTEN ve Hakan İNCİ, Türkiye’de Organik Tarım ve Agro-Ekolojik Gelişmeler, Sayfa: 27-47, İksad Yayınevi, Ankara, Türkiye.
 2. Editör: Muammer KIRICI, Ersin KARAKAYA, 2022. Teoriden Pratiğe Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık Uygulamaları. İksad Yayınevi, Ankara, Türkiye.
 3. Editör: Muammer KIRICI, Ebubekir İZOL, Yusuf Kenan HASPOLAT, 2023. PROGRESS IN AQUACULTURE, Orient Publications, Ankara, Türkiye.
 4. Bölüm Yazarı: Muammer KIRICI, Teoman Özgür SÖKMEN, Ersin KARAKAYA, 2023. ANAESTHETIC SUBSTANCES USED IN FISHING SECTOR AND THEIR USES. Editors: Muammer KIRICI, Ebubekir İZOL, Yusuf Kenan HASPOLAT, PROGRESS IN AQUACULTURE, 1-14 pp, Orient Publications, Ankara, Türkiye

1. Afinite Lisansüstü Yaz Okulu,23-25 Mayıs 2010, AKSARAY.

2. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Sağlık Yönetimi Çalıştayı, 02 Nisan 2013, ELAZIĞ.

3. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu, 15-26 Aralık 2014, Fırat Üniversitesi, ELAZIĞ.

4. Orman İçi Suların Balıklandırılması ve Olta Balıkçılığının Geliştirilmesi Çalıştayı, 26-28 Mart 2015, TRABZON.

5. RT-PCR Kursu, 11-15 Mayıs 2016, BİNGÖL (Kurs Düzenleme Kurulu Üyesi).

6. I. Uygulamalı Mikrobiyal Biyoteknoloji Çalıştayı, 26-28 Ocak 2018, VAN.

7. International Webinar on Microplastics in Aquatic Ecosystems, FAO, Web, 29 Nisan 2021.

8. Türkiye’de Organik Tarım ve Agro-Ekolojik Gelişmeler Çalıştayı, 28 Haziran 2021, Bingöl.

1. Türk Toksikoloji Derneği (Turkish Society of Toxicology)