ENİS KARABULUT

Prof. Dr. ENİS KARABULUT

Unvan PROFESÖR
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
E-mail ekarabulut@bingol.edu.tr
Dahili No 1249-5318
Oda No A II 33

Yüksek lisans: HAWAR QADIR RASHID,  Investigation of effectiveness polypropylene mesh coated bovine amniotic membrane with adhesion barrier (polyethylene glycol) in repair of abdominal wall hernias in rats. Elazığ-2017. F.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Programı, Cerrahi Anabilim Dalı.

İngilizce, 2000-ÜDS Aralık Dönemi Aldığı Puan: 86,250

1. Karabulut, E. ve T. Durgun, “The Use of Honey in Wound Treatment”  Indian Veterinary Journal, 81(10), 1108-1110 (2004).

2.  Karabulut, E., T. Durgun ve A.S. Durmus, “Use of Honey in Treatment of Cornea Alkali Burns”  Indian Veterinary Journal, 81(9), 993-994 (2004).

3. Yaman, İ., T. Durgun ve E. Karabulut, “Case Report of A Myxoma in A Gamecock”  Vet. Med.- Czech, 49(7), 268-270 (2004).

4. Han, M.C., A.S.Durmus, E. Karabulut ve I. Yaman, “Effects of Turkish Propolis and Silver Sulfadiazine on Burn Wound Healing in Rats” Revue de Médecine Vétérinaire, 156(12), 624-627 (2005).

5. Karabulut, E., T. Durgun ve M. Köm, “ Generalized Subcutaneous Emphysema in A Kangal Dog”  Indian Veterinary Journal, 83(5), 548-549 (2006).

6. Sağlıyan, A., E. Karabulut, E. Ünsaldı ve İ, Yaman, “Evaluation of The Activity of Intraarticular Hyaluronic Acid in The Repair of Experimentally Induced Osteochondral Defects of The Stifle Joint in Dogs” Veterinarni Medicina-Czech, 54(1), 33-40 (2009).

7. Köm,M., E. Karabulut, M.C. Han, A.O. Çeribaşı, “Bir Buzağıda Konjenital Meningosel Olgusunun Cerrahi Sağaltımı” Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(6),  979-982 (2009).

8. Ünsaldı, E., E. Karabulut, A. Sağlıyan,” Experimentally Induced Cranial Cruciate Ligament Ruptures with Repair of Caudal Tibial Muscle and Evaluation of Its Outcome in Dogs” Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(2), 243 -250 (2011).

9. Sağlıyan, A., M.C. Han, E.Karabulut, M. Özkaraca, “Research of the effects of autologous cancellous bone graft and hyaluronic acid on the healing of bone defects experimentally induced in rabbits”  Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 40(4), 374-381 (2016).

10Canpolat, İ., E. Karabulut, S. Çakır, “Effects of Ketamine Medetomidine and Ketamine Medetomidine Morphine Anaesthesia on Haematological and Clinical Parameters in Goats”  International Journal of Veterinary Science, 5(3), 176-180 (2016). 

11. Canpolat, İ., E. Karabulut, S. Çakır, The Efficacy of Intranasal Administration of Dexmedetomidine  Ketamine and Morphine Combination to Young Dogs.  International Journal of Current Research, 8(8), 36090-36092 (2016). 

12. Canpolat, İ., E. Karabulut, S. Çakır, “Efficacy of Intranasal Administration of Dexmedetomidine  Ketamine and Morphine Combination to Rabbit”  International Journal of Development Research, 6(7), 8634-8636 (2016).

13. Canpolat, İ., E. Karabulut, Y. Eröksüz, “Chemical Castration of Adult and non Adult Male Dogs with Sodium Chloride Solution”  IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science, 9(12), 9-11 (2016). 

14. Karabulut, E., İ. Canpolat “The Treatment of Ringworm with Silver Nitrate Pencil in Cattle  Only One Application”  IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science, 9(09), 34-36 (2016). 

15. Canpolat, İ., E. Karabulut, S. Çakır, “Use of Three Different Combinations for Spinal Anaesthesia on Clinical and Haematological Parameters in Goats” International Journal of Veterinary Science, 6(1), 45-48 (2017).

16. Tanrısever, M., E. Karabulut, İ. Canpolat, “The Clinical and Radiological Evaluation of Firearm Injuries in Dogs” IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science, 10(4), 58-62  (2017).

17. Karabulut, E., I. Canpolat, S. Cakir, “Treatment of coxofemoral luxations by new modified toggle pin technique in cats” IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science, 10(7),  52-56 (2017).

18.  Canpolat, I.,  E. Karabulut, S. Cakir, “The Effect on Production Loss of Dental Disorders in Adult Goats” IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science, 10(8),  76-80  (2017).

19. Karabulut, E., İ. Canpolat, “The prevention of postoperative intra abdominal adhesion formation with different methods  a review article”  IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science, 9(12), 64-67 (2016). 

20. Karabulut, E., F. Aksunger Karaavci, H. Eroksuz, “ Comparison of the effects of polyethylene glycol     and hyaluronic acid in prevention of epidural fibrosis” Japanese Journal of Veterinary Research, 66(3),133-143 (2018)

21. Karabulut, E. “Stabilization of vertebral fracture - luxations with polymethylmethacrylate (PMMA) and stainless steel wire in cats” IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science, 11(4), 45-48 (2018).

22.  Rashid H.Q,  Karabulut E and Cevik  A, "  Effectiveness of polypropylene mesh coated bovine amniotic membrane with adhesion barrier (polyethylene glycol) in repair of abdominal wall hernias in rats"  Indian Journal of Animal Sciences, 88 (9), 1010–1014 (2018)

23.Melek Ş., Unsaldi S., Karabulut E. Treatment of ventral abdominal hernia in a cockatiel ( nymphicus hollandicus). IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS) e-ISSN 2319-2380, p-ISSN: 2319-2372. Volume 12, Issue 8 Ser I (August 2019), pp34-36

24. Melek Ş., Unsaldi S., Karabulut E. The use of Bingol honey wound treatment in a cat. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS) e-ISSN 2319-2380, p-ISSN: 2319-2372.  Volume 12, Issue 8 Ser I (August 2019), pp31-33

25.Unsaldi S., Melek Ş., Karabulut E. Evaluation of bone fractures brought to Bingol University veterinary faculy Surgery Clinic. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS) e-ISSN 2319-2380, p-ISSN: 2319-2372. Volume 12, Issue 8 Ser II (August 2019), pp19-24

1. Durgun, T., İ. Canpolat, ve E. Karabulut, ”Kanatlılarda Ketalar ve Rompun-Ketalar Kombinasyonu ile Sağlanan Genel Anestezi Üzerine Klinik Çalışmalar” F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1), 65-72 (1991).

2. Karabulut, E., “Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan; İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Polyethylene Glycol ve Dextran'ın Karşılaştırmalı Araştırılması” F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 272-282 (1995).

3. Karabulut, E. ve  İ. Canpolat, “Bir Kuzuda Rastlanılan Atresia Ani ve Hipospediazis Olgusu” Veteriner Cerrahi Dergisi, 1(1),58 (1995).

4. Durgun, T., E. Karabulut, S. Ünsaldı ve M.C. Han, “Buzağıların Göbek Enfeksiyonlarında Postoperatif Adezyonların Önlenmesinde Polyethylene Glycol'ün Kullanılması” F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 307-310 (1997).

5. Durgun, T., E. Karabulut, S. Ünsaldı ve M.C. Han, “Sığırlarda Rumenotomi'lerde Postoperatif Adezyonların Önlenmesi Amacıyla, Polyethylene Glycol'ün Kullanılması” F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi11(2), 311-315 (1997).

6. Durgun, T., E. Karabulut ve S. Ünsaldı, “Üç Erkek Köpekte Transmissible Venereal Tümör Olgusu. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 317-320 (1997).

7. Canpolat, İ., E. Karabulut ve C. Günay, “Köpeklerde Propofol ile Anestezi” F .Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 333-336 (1997).

8. Karabulut, E. ve İ. Canpolat, “Tavşanlarda Genel Anestezi” F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 337-340 (1997).

9. Canpolat, İ., S. Kılıç, S. Bulut, H. Eröksüz ve E. Karabulut, “Tenorafi Uygulanan At ve Merkeplerde Adezyonları Önlemek İçin Silikon Tüp ve Polietilen Glikolün (PEG) Kullanımı” Veteriner Cerrahi Dergisi3(2), 37-41 (1997).

10. Durgun, T., İ. Yaman ve E. Karabulut, “Bir Koyunda İnvasiv Tipte Ocular Squamous Cell Carcinoma Olgusu” F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), 209-213 (1998).

11. Durgun, T., E. Karabulut ve M. Köm, “Köpeklerde Cystotomie’de V .Urinaria'nın Kapatılmasında Dikiş İpliklerinin Karşılaştırmalı Araştırması” F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 13 (2), 167-171 (1999).

12. Karabulut, E. ve S. Ünsaldı, “1991-2000 Yılları Arasında F.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği’ne Getirilen Hayvanlardaki Göz Hastalıkları Olguları” F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(2), 361-366 (2001).

13. Karabulut, E., “Laparoskopik Cerrahi” F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(2),413-416 (2001).

14. Karabulut, E., “İntraabdominal Adezyonlar” F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(2),417-422 (2001).

15. Karabulut, E., S. Ünsaldı, ve T. Durgun, “1991-2000 Yılları Arasında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği’ne Getirilen Buzağılardaki Doğmasal Anomali Olguları” F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(2), 367-374 (2001).

16. Durgun, T. ve E. Karabulut, “Sığırlarda Boynuz Kesiminden Sonra Açığa Çıkan Sinus Frontalis’in Kapatılmasında Kemik Boynuz Tıkacın Kullanımı” Veteriner Cerrahi Dergisi, 7(3-4), 17-20 (2001).

17. Karabulut, E. ve T. Durgun, ”Laparoskopik Cerrahide Adezyolizis” Veteriner Cerrahi Dergisi, 7(3-4), 78-82 (2001).

18. Karabulut, E. ve T. Durgun, “Bir Holştayn İnekte Osteokondrom Olgusu” Veteriner Cerrahi Dergisi, 8(3-4), 69-72 (2002).

19. Ünsaldı, S. ve E. Karabulut, “Buzağılarda Gözlenen Yaygın Göbek Lezyonlarının Cerrahi Sağaltımı ve Koruyucu Önlemler”  Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 1(2),147-152 (2003).

20. Durgun, T., E. Karabulut ve A.S. Durmuş, “Follikuler Konjunktivitis’in Sağaltımında Balın Kullanılması” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 153-155 (2003).

21. Durgun, T. ve E. Karabulut, “ Bir İneğin Kuyruğunda Fibrom Olgusu” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 94-97 (2004).

22. Karabulut, E. ve T. Durgun,” Köpeklerde Deneysel Distal Ekstremite Yaralarının Poş Flep ile Sağaltımı” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(3), 43-46 (2005).

23. Karabulut, E., M.Köm. ve A. Çevik, “Yara Spreyleri İntraperitoneal Adezyonların Önlenmesinde  Kullanılabilir mi ?” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(3), 53-58 (2005).

24. Karabulut, E. ve M.Köm, “ Bir Buzağıda Kongenital Oral Folliküler Hamartom Olgusu” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(3), 70-73 (2005).

25. Karabulut, E., M.C. Han ve A.O.Çeribaşı,  “Bir Simental Buzağıda Gingival Vasküler Hamartom Olgusu” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 4(3), 32-35 (2006).

26. Karabulut, E. ve M.C. Han, “Köpeklerde Dış Kulak Yolu ve Kulak Zarının Ultrasonografisi” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi5(2), 138-141 (2007).

27. Karabulut, E. ve M.C. Han, “Bir Buzağıda Kongenital Trigeminal Felç” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi5(2), 116-118 (2007).

28. Karabulut,E., A.S. Durmuş, ve İ. Yaman, “ Bir Alman Çoban Köpeğinde Dış Kulak Yolunda Sebaceous Adenoma Olgusu” F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(3), 175-178 (2008).

29. Durmuş, A.S., E. Karabulut ve A. Sağlıyan, “ Yenidoğan Bir Buzağıda Suprakondiler Femur Kırığı Olgusu ve Operatif Sağaltımı” F.Ü.Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 23(2), 119-122 (2009).

30. Ünsaldı,S., E. Karabulut ve İ Yaman, “Bir İnekte Neurofibroma Olgusu” F.Ü.Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 23(3), 171-174 (2009).

31. Karabulut, E., S.Ünsaldı “İntraabdominal Apseler”  Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics 1(2), 58-62 (2015).   

32. Karabulut, E.,  “Kırıkta Kemik Plakası Uygulamaları” Turkiye Klinikleri J Vet Sci Surg-Special Topics, 3(2), 53-57 (2017).

 

1. Canpolat, İ., E. Karabulut, S. Çakır, “The effect on production loss of dental disorders in adult goats”  12th International Conference on Goats, 100, 25-30 September Antalya, 2016. 

2. Sağlıyan, A., M.C. Han, E.Karabulut, M. Özkaraca, “Tavşanlarda Deneysel Kırıklarda Otogreft ve Hyaluronic Asitin İyileşme Üzerine Etkilerinin Araştırılması”  1. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi, 181-182, 11-14 Mayıs Erzurum, 2016. 

3. Karabulut, E., I. Canpolat, S. Cakır, “The investigation of the use of acrylic buttons for fixation of tendons in treatment of anterior cruciate ligament rupture” The XXVII International Scientific Conference, 91, June 1-2, Stara Zagora, 2017.

4. Karabulut, E., I. Canpolat, S. Cakır, “Polymethyl methylcrate (PMMA) applications in three different cases and evaluation of Its results” The XXVII international Scientific Conference, 93, June 1-2, Stara Zagora, 2017. 

5. Canpolat, I., E. Karabulut, S. Cakır, “Obstructive and non-obstructive foreign body in dogs. Clinical and radiological observations The XXVII International Scientific Conference, 92, June 1-2, Stara Zagora, 2017.

6. Çakır, S., İ. Canpolat, E. Karabulut, “Hayvan kurtarma operasyonlarında başarıyı etkileyen ekipmanların seçimi” Uluslararası Hayvan Kurtarma Konferansı, 86-87, 08 Temmuz, Aksaray-Türkiye. 2017. 

7. Karabulut, E., İ. Canpolat, S. Çakır, “Omurga travması olan hayvanlarda kurtarma prensipleri” Uluslararası Hayvan Kurtarma Konferansı, 88-89, 08 Temmuz Aksaray-Türkiye, 2017. 

8. Canpolat, İ., E. Karabulut, S. Çakır,  “Yaralı yabani hayvanları kurtarma ve nakil sırasında yapılan hatalı uygulamaların değerlendirilmesi” Uluslararası Hayvan Kurtarma Konferansı, 90-91, 08 Temmuz Aksaray-Türkiye, 2017. 

9. Canpolat, İ., E. Karabulut, S. Çakır,  “Effects on Dental Problems and   Loss of Productivity in Domestic Animals “ International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies, 74, Çeşme-İzmir-Turkey,2018.

10. Canpolat, İ., E. Karabulut, S. Çakır,  “Use of Three Different Combinations for Spinal Anesthesia on Clinical and Hematological Parameters in Goats   “ International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies,299, Çeşme-İzmir-Turkey,2018.

11.  Karabulut, E., İ. Canpolat  ,  S. Çakır,  " Treatment of coxofemoral luxations by new modified toggle pin technique in cats " 4th  International Congress on Veterinary and Animal Sciences,  17p, 12 - 15 July   Nevşehir-Turkey, 2018.

12.  Tanrısever, M.,  E. Karabulut,  İ. Canpolat, "The Clinical and Radiological Evaluation of Firearm Injuries in Dogs"  4th  International Congress on Veterinary and Animal Sciences,  85p, 12 - 15 July   Nevşehir-Turkey, 2018.

13. Melek Ş., Ünsaldı S., Karabulut E., Bir Sultan Papağanında (Nymphıcus Hollandıcus ) Ventral Karın Fıtığının Sağaltımı. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi ( UTSAK), 11 - 14 Temmuz 2019, Bandırma

14. Melek Ş., Ünsaldı S., Karabulut E., Bir Kedide Geniş Maddi Kayıplı Enfekte Yaranın Bal İle Sağaltımı. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi ( UTSAK), 11 - 14 Temmuz 2019, Bandırma

1. Canpolat, İ., E. Karabulut, M. Dinç ve C. Günay, “Köpeklerde Propofol ile Anestezi”, 4.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 21, 16-18 Haziran,Ürgüp,1994.

2. Canpolat, İ., S. Kılıç, S. Bulut, H. Bostancıoğlu, ve E. Karabulut, “Tenorafi Uygulanan At ve Merkeplerde Adezyonları Önlemek İçin Slikon Tüp ve Polietilen Glikolün Kullanımı”, Spor Atı Cerrahisi Sempozyumu, 128-129, 1-4 Mayıs, Kirazlıyayla Bursa, 1997.

3.  Durgun, T. ve E. Karabulut, “ Bir İneğin Kuyruğunda Fibrom Olgusu”, IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 173-174, 22-25 Eylül, Manavgat Antalya, 2004.

4. Ünsaldı, S. ve E. Karabulut, “Buzağılarda Gözlenen Yaygın Göbek Lezyonlarının Cerrahi Sağaltımı ve Koruyucu Önlemler”, I.Doğu Anadolu Sempozyumu, 393-398, 23-25 Mayıs, Elazığ, 2005.

5. Durgun, T., İ. Yaman ve E. Karabulut, “Bir Koyunda İnvasiv Tipte Ocular Squamous Cell Carcinoma Olgusu”, III.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 100-101, 06-09 Eylül, Elazığ, 2006.

6. Yaman, İ., T. Durgun ve E. Karabulut, “ Bir Döğüş Horozunda Myxoma Olgusu” III.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi”, 106-107, 06-09 Eylül, Elazığ, 2006.

7. Han, M.C., A.S.Durmuş, E. Karabulut ve İ. Yaman, “Ratlarda Yanık Yarası İyileşmesi Üzerine Silver Sulfadiazine ve Türk Propolisinin Etkileri”, X.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, P-8, 9-10 Kasım,  İstanbul, 2006.

8. Karabulut, E., “Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan; İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Polyethylene Glycol ve Dextran'ın Karşılaştırmalı Araştırılması”, X.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, P-9, 9-10 Kasım,  İstanbul, 2006.

9. Karabulut, E., M.C. Han ve A.O.Çeribaşı  “Bir Simental Buzağıda Gingival Vasküler Hamartom Olgusu”, X.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, P-10, 9-10 Kasım  İstanbul, 2006.

10. Karabulut, E., A.S.Durmuş ve İ. Yaman, ,”Bir Alman Çoban Köpeğinde Dış Kulak Yolunda Sebaceous Adenoma Olgusu”, X.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, P-11, 9-10 Kasım,  İstanbul, 2006.

11. Köm, M., E., Karabulut, M.C.,Han ve A.O.Çeribaşı, “Bir Buzağıda Kongenital Meningocele Olgusunun Cerrahi Sağaltımı”, X.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, P-18, 9-10 Kasım,  İstanbul, 2006.

12. Özaydın, İ., E. Ünsaldı, A.S. Durmuş, M. Cihan ve E. Karabulut, “Tavşanlarda Hyaluronik Asitin Periferal Sinir Rejenerasyonu ve Postoperatif Adezyon Formasyonuna Etkisi: Klinik ve Elektrofizyolojik Bulgular. 46-47s, XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası-Aydın, 2008.

13. Sağlıyan, A., E. Karabulut, E. Ünsaldı, İ. Yaman,” Köpek Diz Ekleminde Deneysel Olarak Oluşturulan Osteokondral Defektlerin Sağaltımında İntraartiküler Hyaluronik Asit Kullanılmasının Etkinliğinin Araştırılması” 172-173s, XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası-Aydın, 2008.

14. Ünsaldı, E., E. Karabulut, A. Sağlıyan,” Köpeklerde Deneysel Olarak Oluşturulan Ön Çapraz Bağ Kopmalarının M.Tibialis Caudalis Kullanılarak Sağaltılması ve Sonuçlarının Klinik ve Radyolojik (MR) Değerlendirilmesi (İlk Sonuçlar)” 236-237s, XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası-Aydın, 2008.

15. Ünsaldı, E., E. Karabulut, A. Sağlıyan,” Köpeklerde Deneysel Olarak Oluşturulan Ön Çapraz Bağ Kopmalarının M.Tibialis Caudalis Kullanılarak Sağaltılması ve Sonuçlarının Klinik ve Radyolojik (MR) Değerlendirilmesi”  143-144s, XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-22 Belek-Antalya, 2010.

16. Köm, M., E. Karabulut, A.O. Çeribaşı, M.C. Han,”Bir Simental Buzağıda Meningosel Olgusu” 181-182s, XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-22 Mayıs, Belek-Antalya, 2010.

17. Karabulut, E., S. Çakır, “Bir Kedide Üst Çene Kırığı  Damak Yarığı ve Beyin Kanamasının Sağaltımı  Olgu Sunumu”  3. Veteriner Ortopedi Travmatoloji Kongresi, 224-225, 5-6 Haziran Ankara, 2015. 

18. Çakır S., E. Ünsaldı, İ. Canpolat, A.S. Durmuş, C. Günay, E. Karabulut, M.C. Han, S. Ünsaldı, M. Tanrısever, E. Polat, “Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniğine 2010 2015 Yılları Arasında Getirilen Yaban Hayvanlarının Genel Değerlendirilmesi “  1.Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, 19, 27-30 Mayıs, 2015. 

19. Baydar, E., K.Ç. Tümer, E. Karabulut, H. Eröksüz, “Bir Köpekte Üçlü Bağırsak İnvaginasyonu Olgusu”   11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 182-183, 21-24 Mayıs Samsun, 2015.

 

1.Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences

2.Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

3.Veterinary Record Case Reports

4.Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

5.Trands in Medical Research

6. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances

6. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

7. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi

9. NWSA

 

Münferit Proje: Epidural Fibrozisin Önlenmesinde Polyethylen Glycol ve Hyaluronic Asitin Etkilerinin Karşılaştırılması (Yürütücü) Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Koordinasyon Birimi. VF.14.14

Veteriner Cerrahi Derneği

Asian Council of Science Editors

EDİTÖRLÜK:

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi  

EDİTÖRLER KURULU ÜYELİĞİ:

1. International Journal of Neurosurgery 

2. Journal of Animal Science and Research 

3. International Journal of Veterinary and Animal Medicine 

4. Multidisciplinary Advances in Veterinary Science   

5. Proclins Veterinary Medicine