ORHAN İNİK

Arş. Gör. ORHAN İNİK

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
E-mail oinik@bingol.edu.tr
Dahili No 5220
Oda No ziraat fakültesi, Y/3

Lisans :  2008 Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Y. Lisans: 2012  Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Ana Bilim Dalı

Doktora:  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Ana Bilim Dalı'nda devam ediyor...

Araştırma Görevlisi, Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (2016-Halen)

R. MERAL, Y. DEMİR, H. ER, and O. İNİK, “The İmproving of Water Holding Capacity in Sandy Soils,”  II. International Eurasian Agriculture And Natural Science Congress, AZERBAIJAN-Bakü, 2018.

O. İNİK, A. R. DEMİRKIRAN, and H. ER, “The Limitation Effect of Stress Damage by Leonardite on Wheat Plant Exposed to the Salt Stress,” I. International Agriculture Science Congress, Van, 2018.

Y. DEMİR, A. DOĞAN DEMİR, A. MERAL, O. İNİK, and H. ER, “Murat Nehri Suyu  Bor İçeriğinin Zamansal Olarak Değişiminin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi,” 4th International Water Congress, İzmir, 2017.

  • Bingöl Üniversitesi PİKOM, CBS Teknikleri ve İHA Tabanlı Multispektral Veriler ile Bingöl İli Mevcut Doğal Kaynaklarının Arıcılık Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi ve Çotla Bal Havzasının Oluşturulması, 2018-2021, Araştırmacı, Devam Ediyor. (Proje No: PİKOM-BİTKİ.2018.006)
  • Bingöl Üniversitesi PİKOM, Çapakçur Havzasında (Bingöl) Farklı Arazi Kullanımı Altında Oluşan Toprakların Temel Özellikleri ve Verimlilik Potansiyelinin, Bazı Polenli Bitkilerin Besleme Durumunun ve Çapakçur Çayı Su Kalitesinin Belirlenmesi, 2018-2020, Araştırmacı, Devam Ediyor. (Proje No: PİKOM-BİTKİ.2018.001)
  • Bingöl Üniversitesi BAP, Tuz Stresi Altındaki Buğday ve Yerfıstığı Bitkilerine Leonardit Materyali Uygulanmasının Tuz Stresinin Giderilmesine Etkisi, 2018-2019, Araştırmacı, Devam Ediyor. (Proje No: BAP-ZF.2018.00.006)
  • Bingöl Üniversitesi BAP, Leonardit uygulamasının farklı tuz seviyelerindeki arpanın çimlenme ve fide gelişimi üzerine etkisi, 2019-2019, Araştırmacı, Devam Ediyor. (Proje No: BAP-ZF.2019.00.001)