MURAT UZTİMÜR

Dr. Öğr. Üyesi MURAT UZTİMÜR

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
E-mail muztimur@bingol.edu.tr
Dahili No 5171
Oda No

Doktora: Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (2017)

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş.Gör. (2019)

Dr.Öğr.Üyesi (2024--)

Dr.Öğr.Üyesi

1. Evaluation of Brain Injury in Goats Naturally Infected with Coenurus Cerebralis; Brain Specific Biomarkers, Acute Inflammation and DNA Oxidation. Research in Veterinary Science 165 (2023) 105043

2. Changes in Free Amino Acid Profile in Goats with Pregnancy Toxaemia. Veterinary Research Communications Received: 5 August 2023 / Accepted: 3 November 2023

3. Immunophenotyping of Peripheral Circulating Lymphocytes and Serum Selenium Levels in Calves With Neonatal Diarrhea.Veterinary Immunology and Immunopathology 269 (2024) 110728.

4. Investigation of cardiac damage and coagulation profile in obese holstein cows. Large Animal Review, 2024, 30(2), 77-84.

1. UZTİMÜR, M., & KEÇECİ, H. (2022). Periferal Dolaşımdaki T Helper/T Sitotoksik Hücre Oranının Bazı Hastalıkların Prognozu Üzerine Etkileri. Firat Universitesi Saglik Bilimleri Veteriner Dergisi36(1).

2. SAĞIROĞLU, M., UZTİMÜR, M., KIZIL, Ö. (2023).  Sepsisli Buzağılarda Serum Heparan Sülfat, Sürfaktant Protein-D ve sRAGE Düzeylerinin Diyagnostik Önemi. Firat Universitesi Saglik Bilimleri Veteriner Dergisi37(2).

3. UZTİMÜR, M., ÜNAL, CN. (2024). Prevalence of Pregnancy Toxemia in Hair Goats in Bingöl Province, Türkiye. F.U. Vet. J. Health Sci. 2024; 38 (1): 78 - 81

1. UZTİMÜR, M., & KEÇECİ, H. (2023, July). Hematological, Biochemical and Blood Gas Findings in a Calf with Cerebral Theileriosis. In International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences (Vol. 1, No. 1, pp. 463-470).

 2. Hakan Keçeci Merve Öztürk ve Murat Uztimür.  Kaya kartalında şiddetli miks enfeksiyon ve peritonitis olgusu. 5th international eurasian conference on biological and chemical sciences (eurasianbiochem 2022). Oral presentation, 23.11.2022, Ankara/ TÜRKİYE, 2022 (FUL TEXT)

3. The Effect of Vitamin Con Liver and Kidney Function In Beef Cattle Vaccinated Against Theileria Annulata. Meltem SAĞIROĞLU, Abdullah GAZİOĞLU, Ömer KIZIL, Murat UZTİMÜR 3.Uluslararası Gıda, Tarım & Veteriner Bilimleri Kongresi, 2021

4. Evaluation of Cardiac and Hemato-Biochemical Parameters in a Hypomagnesemic Calf. Murat UZTİMÜR, Cennet Nur ÜNAL. V. INTERNATIONAL WORLD HEALTH CONGRESS, 2023.

5. Nose Bleeds in a Calf Infected with Tropical  Theileriosis. Cennet Nur ÜNAL, Murat UZTİMÜR, V. INTERNATIONAL WORLD HEALTH CONGRESS, 2023.

6. Investigation of The Relationship Between Serum Seleniıum Level and Circulating CD4+ and CD8+ T Lymphocytes In Calves With Neonatal Diarrhea. Murat UZTİMÜR, Ömer KIZIL.  VI. INTERNATIONAL AFRİCA CONFERENCE ON CURRENT STUDIES IN CONTEMPORARY SCIENCES, 2023

 

Proje Adı

Gerçekleştirildiği Kurum

Tarih

Sorumluluk

1) Enzootik Pnömonili Buzağılarda Alveoler Epitelyal Glikokaliks Belirteçlerin Diyagnostik Öneminin Belirlenmesi

TÜBİTAK 1002

2021

Araştırmacı

2) Neonatal İshalli Buzağılarda Etiyolojik Etkenler ile Periferal Dolaşımdaki Total T Lenfosit, T Helper (Th) ve T Sitotoksik (Tc) Hücreler Arasındaki İlişkinin Araştırılması

BAP

2021

Araştırmacı

3) Sepsisli Neonatal Buzağılarda Kan Laktat düzeyi ile Laktat-Albümin ve Nötrofil-Lenfosit Oranının Diyagnostik Önemi

TÜBİTAK 22-09

2022

Danışman

4) Gebelik Toksemili Keçilerde Spexin Düzeyinin Geleneksel Biyobelirteçlere Karşı Diyagnostik Önemi

TÜBİTAK 22-09

2023

Danışman

5) Gebelik Toksemili Keçilerde Proteomik Yaklaşımla Tanısal Biyobelirteçlerin Belirlenmesi TÜBİTAK 1002 2024 Yürütücü
6) Theileria Annulata ile Doğal Enfekte İneklerde Adipoz Doku Hormonları  TÜBİTAK 1002 2024 Araştırmacı
7) İshale Bağlı Sepsis Gelişen Buzağılarda Erken Renal Hasar Belirteçleri ve Akut Faz Proteinlerinin Araştırılması TÜBİTAK 1001 2024 Araştırmacı

 

1. SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR

Bölüm Adı:ZEOLİTLERİN VETERİNER HEKİMLİKTE KULLANIMI, UZTİMÜR MURAT, İSSİ MUSTAFA, Yayın Yeri:iksad publishing house, Editör:Hakan KEÇECİ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:244, ISBN:978-625-6955-70-7, Bölüm Sayfaları:27 -44

2. SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER

Bölüm Adı:ATLARDA SANCI (KOLİK), KIZIL ÖMER, UZTİMÜR MURAT, Yayın Yeri:İksad yayınevi, Editör:Keçeci Hakan, Öztürk Merve, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:315, ISBN:978-625-8323-74-0, Bölüm Sayfaları:71 -96

1.TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi, Malatya

2. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

3. Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme Kursu