NURETTİN KALKAN

Arş. Gör. NURETTİN KALKAN

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
E-mail nkalkan@bingol.edu.tr
Dahili No 1706
Oda No C/Z-16

Lisans: Fatih Üniversitesi (2007-2012)

Lisans: Corvinus University of Budapest (2009-2010)

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi (2012-2015)

Doktora: Hacettepe Üniversitesi (2015- 2023)

 

 

[2012] - [2013], Bingöl Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Araştırma Görevlisi.

[2013] - [2018], Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Araştırma Görevlisi.

[2018] - [Devam Ediyor], Bingöl Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Araştırma Görevlisi.

 

 

KALKAN N, (2017). Kemal Tahir’de Köksüz Aydın Sorunu. Tezkire Dergisi(60), 154-168. (Yayın No: 3537293) 

KAYNAR M, KALKAN N, (2019). Cumhuriyet'in Dil Reformunu Okumak: Köprü mü, Paravan mı?. Mukaddime Dergisi 10(2), 444-469. (Yayın No: 5527869)

KALKAN N, NAR, M (2020). The Concept Of Islamic State Through Prophet Muhammad’s Political Experience. The Journal of International Civilization Studies 5(2), 182-198.

KALKAN N, (2014). J. J. Rousseau'nun Diyalektik Yönteme Katkıları. 2.Uluslararası Davraz Kongresi, 29-31 Mayıs, Isparta-Türkiye, Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum.

KALKAN N, (2017). Salvation in Rasim Ozdenoren’s Works: "Asr-ı Saadet And Islamic State". 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, 27-29 April, Rome-Italy, Özet Bildiri/Sözlü Sunum.

KALKAN N, "İdris Küçükömer: Arâftaki Bekçi" (2017). İçinde: Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesi: İsimler, Yönelimler, Bakışlar. Ed: Buçukcu Öner, Ankara: Bibliyotek Yayınları, S: 89-106.

KALKAN N, "CHP'de Lider ve Siyaset Arayışı: Ortanın Solu ve Ecevit" (2017). İçinde: Kuruluş Yıllarından 12 Eylül'e Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı: Kavramlar, Süreçler, Kişiler. Ed: Buçukcu Öner, Ankara: Bibliyotek Yayınları, S: 141-174.

KALKAN N, "Sol Açıkta Bir Gladyatör: Metin Kurt" (2020). İçinde: Türkiye'nin 1970'li Yılları. Ed: Kaynar Mete Kaan, İstanbul: İletişim Yayınları, S: 989-996.

KALKAN N, "Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) (2020). İçinde: Siyasal Düşünceler Tarihi: Batı'da ve İslam Dünyasında Siyasi Düşünce, Ed: Şahin Bican ve Yavaşça Kerem, Ankara: Orion Kitabevi, S: 163-182.

KAYNAR, Mete Kaan - KALKAN, Nurettin. Cumhuriyet Dönemi Partiler Seçimler Beyannameler (1923-1980). Ankara: TBMM Basımevi, 1. Basım, 2022.