MEHMET GÜVEN

Doç. Dr. MEHMET GÜVEN

Unvan DOÇENT
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME
E-mail mguven@bingol.edu.tr
Dahili No 1729
Oda No

15.09.1966 Yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Malatya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Fakültesi İş İdaresi Bölümünden 1991 yılında mezun oldu. 1993 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak girdi. Yüksek lisansı ve doktorayı İnönü Üniversitesinde tamamladı. 2007 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne Yrd. Doç Dr. olarak atandı. Son olarak 2009 Yılında Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne Yrd. Doç Dr. olarak atandı. 2019 Aralık ayı itibariyle Doçent ünvanı alarak 2019 Ağustos ayı itibariyle Doçent kadrosuna atanarak halen Bingöl Üniversitesi iktisadi İdari Bilimler Fakültesi  İşletme Bölümünde öğretim üyeliğini yürütmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

 

YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU LİSANS DERSLERİ

DERSLER

KREDİSİ

İşletme Bilimine Giriş

4

İşletme Yönetimi ve Organizasyonu

4

Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış

4

Stratejik Yönetim

3

İnsan Kaynakları Yönetimi

4

Bitirme Tezi

4

YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

DERSLER

KREDİSİ

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

3

Yönetim Teorileri

3

Temel İşletme Bilimi

3

YÜRÜTÜLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

SN

TEZİN ADI

HAZIRLAYAN

ENSTİTÜ

DANIŞMAN

1

Anketör etkinliğinin arttırılması ve ölçülmesi; Van TUİK Bölge Müdürlüğünde Bulunan Anketörler Üzerinde Bir Çalışma 2009

Barış PEKEL

Yüzüncü yıl Üniv. Sosyal Bilim Ens

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVEN

2

İşletmelerde Kariyer Yönetiminin İşgören Motivasyonu ve Verimliliğine Etkisi 2009

Murat CENGİZ

Yüzüncü yıl Üniv. Sosyal Bilim Ens

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVEN

3

TRB-1 bölgesinde faaliyet Gösteren Kobilerin Yönetim organizasyon Sorunları 2014

SELMAN YÜKSEL

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVEN

4

Kariyer Planlamasının  İşgörenlerde Performans ve İş Motivasyonu Algılarına İlişkin TRB1 Bölgesi İŞKUR Müdürlüklerinde Bir Araştırma.

Ugur ÇOBAN

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVEN

5

THE ROLE OF GOVERNMENT IN SUPPORTING SMALL PROJECTS FOR YOUTHS OF KURDISTAN REGION / IRAQ ARALIK 2016

DIDAR HAMD ABDULLAH

 

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVEN

6

 

Bilgi Teknolojilerinin Çalışanların Performansı Ve                       Motivasyonu Üzerindeki Etkisi TRB1 Bölgesindeki Kobi’lerde Bir Uygulama 2016

MESUT ASLAN

 

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVEN

7

The Role Of Psychological Empowerment On Employ Innovation 2016

 

NAWROZ AHMED ABDULRAHMAN

 

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVEN

8

The Role Of Tourısım Promotıon To Achıeve

Competıtve Advantage 2017

MUNIRA SAEED MUSTAFA

 

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVEN

9

The Dımensıons Of The Organızatıon Structure Effect In Improve Marketıng Performance

An Analytical study in Galala group of companies in Kurdistan Region – Iraq 2017

DANA MUHAMAD ALI ABDULA

 

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVEN

10

Alo  (182)  Çağrı Merkezlerinde Müşteri Memnuniyeti Ve Şikayetlarinin Değerlendirilmesi Ve Araştırılması  2017

FATMA KANAT

 

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVEN

11

İnsan Kaynakları Açısından Personel Alım Ve İşe Yerleştirme Süreci: Bingöl Belediyesi Örneği 2016

ŞEYMA BURAL

 

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVEN

12

 

 

Kamu Kurumlarında İş Etiği Ve Sosyal Sorumluluk Algıları TRB-1 Bölgesinde Bir Uygulama

 

UĞUR BERDİBEK

 

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVEN

GÜVEN Mehmet, ÇOBAN Ugur, Örgüt Dışından Yönetici Atamalarının Motivasyona Etkileri Algısı: İşkur Örneği Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 12 Güz:  2016 Sh, 233 EBSCO [Full text online]

Yeşil.S, Güven. M, “Are the turkish Companies Ready For The Global Busıness? Cultural Challaenge And İts Managemment”  “Türk Şirketleri Küresel İşletmecilik İçin Hazırlar mı? Kültürel Engeller ve Yönetimi” Bingöl Üniv. S.B.E. Dergisi Cilt 4, sayı 7, 2014 sh [Full text online]

Güven. M., Yönetim Düzeyleri Açısından Yöneticilerin Sorun Belirleme ve çözme performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama Bingöl Üniv. S.B.E. Dergisi Cilt 2, sayı 3, 2012 sh [Full text online]

DEMİREL, Erkan T., YATKIN, Ahmet, DÜŞÜKCAN, Muhammet, DERİN, Neslihan, ÇAKINBERK, Arzu ve GÜVEN, Mehmet. Yerel Siyasette Seçmen Bağlılığını Belediye Hizmet Kalitesi Aracılığıyla Oluşturmak: Trb – I Bölgesi Örneği  The Journal of Academic Social Science Studies  International Journal of Social Science Volume 6 Issue 4 [Full text online]

DEMİREL, Erkan T., YATKIN, Ahmet, DÜŞÜKCAN, Muhammet, DERİN, Neslihan, ÇAKINBERK, Arzu ve GÜVEN, Mehmet. Yerel Siyasetin Liderleri Olan Belediye Baskanlarına Yönelik Hizmetkâr Liderlik Ölçegi Uyarlama Çalısması, Akademik Yaklasımlar Dergisi,  Kış 2012 Cilt:3 Sayı:2 [Full text online]

DEMİREL, Erkan T., YATKIN, Ahmet, DÜŞÜKCAN, Muhammet, DERİN, Neslihan, ÇAKINBERK, Arzu ve GÜVEN, Mehmet. Seçmen Görüşlerine Göre Belediye Hizmet Kalitesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi. 22(3) [Full text online]

DEMİREL, Erkan T., YATKIN, Ahmet, DÜŞÜKCAN, Muhammet, DERİN, Neslihan, ÇAKINBERK, Arzu ve GÜVEN, Mehmet. Seçilmişler Hükümdara Dönüşüyor Mu? Yerel Siyasetçilere Yönelik Hükümdar Liderlik Ölçeği Geliştirme Çalışması, Are The Elected Becoming Monarchs? A Study To Develop A Monarch Leadership Scale Intended For Local Politicians., Akademik Yaklasımlar Dergisi,  Kış 2013 Cilt:4 Sayı:2 [Full text online]

Güven. M., Bakan, İ., Çalışanların İş ve Ücret Tatmini Boyutlarıyla Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Çalışması Celal Bayar Üniv. İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi Cilt 12, sayı 1, 2005 sh [Full text online]

DEMİREL, Erkan T., YATKIN, Ahmet, DÜŞÜKCAN, Muhammet, DERİN, Neslihan, ÇAKINBERK, Arzu ve GÜVEN, Mehmet. Vatandaşların Belediye Hizmet Kalitesi Algılamaları Üzerinde Belediye Başkanlarının Liderlik (Hükümdar/Hizmetkâr) Özelliklerinin Belirleyiciliği: TRB – I Bölgesi Örneği. TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi. 22(2), 45-81. (2013).

Baydaş, A., Güven M., Tan, A., Bilgiye Dayalı Yeni Pazarlama Anlayışı, Pi Dergisi, Cilt 3 Sayı 7, Ocak 2004.                                                                  

Baydaş, A., Tan, A., Güven M., Siyasi Tercihlerde Etkili Olan Faktörler, Pi Dergisi, Cilt  Sayı 16, Haziran - 2006.                                                                                   

Yeşil, Salih, Güven,  Mehmet, Bakan, İsmail.,  “Are the Managers Ready and Equipped with Necessary Skills for Intercultural Interaction,” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005, Sayı 12.   

Tikici. M., Güven, M., Karekteristik Açıdan Girişimci Tipleri Üzerine Malatya Organize Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi., İ.İ.B.F. Dergisi,   2005.  

PATIR,Sait GÜVEN, Mehmet, Muhsin TAN, Bingöl ili Hane Halkının Bilgi Teknolojisi Kullanım oranı ve Yaşam Koşullarının Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması. 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı 15-16 Ekim 2015 Bingöl [Full text online] [PDF]

DEMİREL, Erkan T., YATKIN, Ahmet, DÜŞÜKCAN, Muhammet, DERİN, Neslihan, ÇAKINBERK, Arzu ve GÜVEN, Mehmet. Yerel Siyasette Seçmen Bağlılığını Belediye Hizmet Kalitesi Aracılığıyla Oluşturmak: TRB – I Bölgesi Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies (http://www.jasstudies.com). 6(4), 305-336. DOI: 10.9761/JASSS884  (2013).[Full text online]

Güven, M., Çelik, A., Şahin, S., Bakan İ., "The Importance Of Strataegıc Leadershıp In The Process Of Organızatıonal Change" International Strategic Management Conference June 23-25,  Canakkale, 2005, s.795-802    

Taşlıyan. M., Güven, M., Bakan İ., Şahin, S., “The Possible Implications Of Social İntegration And Conflict Within Top Management Groups Of International Joint Ventures In Turkey” " International Strategic Management Conference June 23-25, Canakkal, 2005, s. 803-812        

Çelik, A., Şahin, S., Güven, M., “Educational Applications For an Entrepreneurial Society İn The Process Of European Union in Turkey” Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Kobiler: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu,  19-22 May, Bandırma, 2005, s. 90-105

Patır,Sait., Mehmet,Güven, Baydaş, Abdulvahab., “ İşletmelerin teknolojik yenilikleri Kullanma Düzeyleri: Malatya sanayi İşletmelerinde Bir Alan Araştırması”,International Conference on Entrepreneurship,Familiy Business and İnnovational, Çankaya University,Ankara – 2010.

Patır,Sait, Güven, Mehmet, Baydaş,Abdulvap, Yağmurlu, N.Murat.,  “ Malatya İli Hane Halkının Bilgi Teknolojisi Kullanım Oranı ve Yaşam Koşullarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma.  8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 28- 31 Ekim 2010

Bakan, İ., Güven, M. ve Büyükbeşe, T. “Aile İşletmelerinde Girişimcilerin Yönetsel Faaliyetlere Müdahalelerinin Değerlendirilmesi: Yöneticilerin Bakış Açıları Üzerine Bir Alan Çalışması”, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, 17-18 Nisan, 376-387, İstanbul, 2004. [Full text online]

Taşlıyan, M., Bakan, İ., Güven, M.,  (2004)  Büyükbeşe, T. “Aile İşletmeleri ve Yönetim Sorunları: Doğu Akdeniz Bölgesinde Bir Alan Çalışması”, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, 17-18 Nisan, 560-569, İstanbul.[Full text online]

Güven, M., Bakan, İ., Büyükbeşe, T.,  ve Taşlıyan, M. “Aile İşletmelerinde GirişimcilerinYönetim Fonksiyonları Üzerine Etkileri: Mevcut Durum - Olması Beklenen Durum Karşılaştırması”, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, 17-18 Nisan, 314-324, İstanbul, 2004. [Full text online]

Büyükbeşe, T., İ. Bakan ve M. Güven, “Aile İşletmelerinde Profesyonel Yöneticiliğin Önemi”, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, 17-18 Nisan, 307-313, İstanbul, 2004.[Full text online]

Güven, Mehmet, Baydaş, Abdulvahab “Bingöl Üniversitesinin Kentin Ekonomik Yapısına Etkisi” (3. Bingöl Sempozyumu) 17.09.2010

Güven, Mehmet, Baydaş, Abdulvahab “Üniversitenin Şehre Katkısı ve Öğrencilerin Şehirden Beklentileri: Bingöl Örneği” (3. Bingöl Sempozyumu) 17.09.2010

Güven, Mehmet, Baydaş, Abdulvahab “Bankalarda Müşteri İlişkileri Üzerine Bir Analiz: Bingöl Örneği” (3. Bingöl Sempozyumu) 17.09.2010

Güven, M., Yıldırım M., Üniversite, Sanayi İşbirliğinde Öğrenciler İçin Staj ve Uzmanlaşma Süreçlerinin Önemi; Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, 26-27 Haziran, 184-196, Adana, 2008.           

Bakan, İ., Güven, M. ve Büyükbeşe, T. “Aile İşletmelerinde Girişimcilerin Yönetsel Faaliyetlere Müdahalelerinin Değerlendirilmesi: Yöneticilerin Bakış Açıları Üzerine Bir Alan Çalışması”, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, 17-18 Nisan, 376-387, İstanbul, 2004.    

Güven, M., Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Taşlıyan, M., KOBİ Yöneticilerinin İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Algılaması; K.Maraş KOBİ’lerinde Bir Araştırma, 1. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, 11-12 Aralık, 799-809, İstanbul, 2004.         

Taşlıyan, M., Güven, M., Bakan, İ., Büyükbeşe, T., KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Eğitiminin Verimlilik Üzerine Etkileri Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması, 1. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, 11-12 Aralık, 82-91, İstanbul, 2004.        

Bakan, İ., Büyükbeşe T, Güven, M., KOBİ’lerde Başarıya Ulaşmada İKY Uygulamalarının Önemi Bir Alan Çalışması, 1. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, 11-12 Aralık, 223-231, İstanbul, 2004.        

Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Güven, M., Taşlıyan, M.,  Akademik Personelin Karara Katılması Üniversitedeki Yöneticilerin Başarısını Etkiler mi? 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, s.93  25-26 Kasım, Eskişehir, 2004.

Bakan, İ., Taşlıyan, M., Büyükbeşe, T. ve Güven, M. “Ödüllendirmenin Çalışanların Davranışlarına Etkisi”, 12. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 27-28-29 Mayıs, Bursa, 2004.

Taşlıyan, M., Bakan, İ, Yeşil S., Güven, M., “Fiziki Çalışma Ortamındaki Olumlu Değişikliğin İş Tatmini ve Verimlilik Üzerine Etkisi: KSÜ İİBF’de Bir Alan Çalışması” 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs 2006, Erzurum

Güven, M., Yönetimde Sorun Belirleme ve Çözme Teknikleri 12 Mart 2004 Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu                                                                                                                                                     -

Güven, M., İnsan İlişkileri ve İletişim 20 Kasım 2004 Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu

1. GÜVEN, Mehmet; ERDOĞAN, Avder; Girişimcilik 

ISBN: 9786053273837 Ekin Yayınları, Bursa, 2016

 

2.DEMİREL, Erkan T., YATKIN, Ahmet, DÜŞÜKCAN, Muhammet, DERİN, Neslihan, ÇAKINBERK, Arzu ve GÜVEN, Mehmet; Seçmen Görüşleriyle Belediye Başkanlarına Yeni Ufuklar Açma Denemesi - TRB – I Bölgesi Görünümü

ISBN: 978-605-133-580-3, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2013

 

3. Güven Mehmet, “Davranış Düzlemi Sosyal Statü ve Roller”,  Örgütsel davranış Boyutlarından Seçmeler; Editör: Mehmet Tikici

Nobel Yayınevi Ankara, 2006

 

4. Güven Mehmet, Yeşil, Salih, “Zaman Yönetimi”,  Çağdaş Yönetim Yaklaşımları; İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar, Editör: İsmail Bakan

ISBN: 9786053774242, Beta Yayınevi, İstanbul, 2004

5. Yeşil, Salih, Güven, Mehmet., “Değişim Mühendisliği” Çağdaş Yönetim Yaklaşımları; İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar, Editör: İsmail Bakan

ISBN:9786053774242, Beta Yayınevi, İstanbul, 2004

6. Taşlıyan Mustafa, Güven, Mehmet., Editörler, Prof.Dr.Şerf Şimşek, Yrd.Doç. Dr. Said Kıngır, “Stres ve Stres Yönetimi” Çağdaş Yönetim Araçlarından Seçmeler

ISBN: 9944770507, Nobel Yayınevi, Ankara, 2006

7. Karadal, Himmet, Güven Mehmet, Kılıç Selçuk, “Örgütlerde Bireysel Kariyer Geliştirme Etkinliği”, Yöneticinin El Kitabı; Editörler, Tahir Akgemci, Şebnem Aslan, Muhammet Düşükcan

 ISBN: 9758890507, Eğitim Kitapevi Yay., 2008 

8. Abdulvahap baydaş, Mehmet Güven, Yönetici Asistanlığı Kitabı Editörler, Abdulvahap baydaş, Mehmet Güven

Doğu Matbaacılık, 2011, Bingöl

1. K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesinin Stratejik Plan Projesi, Rektör Prof. Dr. Nafi BAYTORUN Danışmanlığında ortak olarak hazırlanmıştır.2007    

2. K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesinin İdari ve Teknik Personelin yapılanması ile ilgili olan Norm kadro Projesini Yrd. Doç Dr. Mustafa TAŞLIYAN Danışmanlığında ortak olarak hazırlanmıştır.2005

3. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasının Yürütmüş Olduğu “Genç Girişimciler İçin Yeni Fırsatlar ve Girişimci Geliştirme” projesinde part time eğitim. 2009

4. Bingöl Üniversitesi 2013-2017 Stratejik Plan Projesi, Rektör Prof. Dr. Gıyasettin BAYDAŞ Danışmanlığında ortak olarak hazırlanmıştır.2012

5. Sait  Patır, Mehmet Güven, Selman yüksel ve diğerleri, Bingöl Halkının Üniversite Algılamasının Araştırılması Bingöl Üniv. Yayınları Bingöl 2012

SN

Editörlük

Yıl

1

Bingöl üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editör yardımcılığı

2011-2016 devam ediyor

 

TÜBİTAK PROJE

DEMİREL, Erkan T. (Yürütücü), YATKIN, Ahmet (Danışman), DÜŞÜKCAN, Muhammet (Araştırmacı), GÜVEN, Mehmet (Araştırmacı), ÇAKINBERK, Arzu (Araştırmacı) & DERİN Neslihan (Araştırmacı). Hükümdarlık – Hizmetkârlık Bağlamında Belediye Başkanlarının Liderlik Özelliklerinin Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Vatandaş Tatmini Üzerindeki Etkileri: TRB – 1 Bölgesi İl Merkezi Belediyeleri Örneği (Impacts of Mayoral Leadership Features on The Quality of Municipal Services and Citizen Satisfaction Within Sovereignty-Servitude Context: Sample of TRB – 1 Region Central Municipalities). TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG), Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001). Proje No: 110K461, Başlangıç tarihi: 15.04.2011, Bitiş tarihi: 15.10.2012, Bütçe: 65.835.00 TL

 

İDARİ GÖREVLER

10.10. 2007 tarihinden itibaren Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmekteyim.

05.09.2008-2009 tarihleri arasında Erciş İşletme Fakültesi Bölüm Başkanlığını vekaleten yürüttüm.

06.06.2009-2017 tarihleri arasında Bingöl Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttüm.