NESİP DEMİRBİLEK

Dr. Öğr. Üyesi NESİP DEMİRBİLEK

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ
E-mail ndemirbilek@bingol.edu.tr
Dahili No 3734
Oda No

Lisans: Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Sınıf Öğretmenliği Bölümü (2001-2005)

Yüksek Lisans: Fırat üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü (2010-2012)

Doktora: İnönü Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/ Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı (2013 -2018)

Öğretim Görevlisi,  Bingöl Üniversitesi Genç MYO, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Çocuk Gelişimi Bölümü (2012 -  2019)

Doktor Öğretim Üyesi,  Bingöl Üniversitesi Genç MYO, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Çocuk Gelişimi Bölümü (2019 -  )

Mili Eğitim Bakanlığı (Öğretmen) 2005-2012

ÖNLİSANS

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Denetim

Okul Öncesi Eğt. Araç Geliş. ve Öğr. Tek.

Okul Öncesinde Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi I

Okul Öncesinde Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi II

Medya Okuryazalığı

Drama

Davranış Bilimleri

Genel İşletme

 

LİSANS

Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi

Eğitim Felsefesi

Eğitim Sosyolojisi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Sosyal Psikoloji

Türkiye'de Sosyoloji

Çağdaş Sosyoloji Kuramları

 

FORMASYON

Eğitim Psikolojisi

Özel Öğretim Yöntemleri

 

 

 

1

NESİP DEMİRBİLEK, 2021 Satisfaction levels, Communication Situations and Difficulties Encountered by University Students regarding Distance Education Yayın Yeri: Education and Urban Society, Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale

   

2

HÜSEYİN ÇALDAK, NESİP DEMİRBİLEK, 2021 Metaphoric Perceptions of Philosophy Students on the Concept of Philosophy Yayın Yeri: Beytulhikme An International Journal of Philosophy, Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

   

3

NESİP DEMİRBİLEK, FULYA ATİLA, CELALETTİN KORKMAZ ,2021 The Concept of Social Justice from the Perspective of University StudentsYayın Yeri: Education Quarterly Reviews, Uluslararası   Hakemli   Journals Indexed in Eric   Özgün Makale

   

4

NESİP DEMİRBİLEK, CELALETTİN KORKMAZ,2021 Study concept as a metaphor from the lenses of university students Yayın Yeri: African Educational Research Journal,Uluslararası   Hakemli   Journals Indexed in Eric   Özgün Makale

   

5

NESİP DEMİRBİLEK, 2021 Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime İlişkin Metaforik Algıları Yayın Yeri: e-International Journal of Educational Research, Uluslararası   Hakemli   Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List   Özgün Makale

   

6

NESİP DEMİRBİLEK, FULYA ATİLA, Factors Affecting University Students' Learned Helplessness 2021 Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences, Uluslararası   Hakemli   Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List   Özgün Makale

   

7

HASAN DEMİRTAŞ, NİYAZİ ÖZER, NESİP DEMİRBİLEK, ONUR BALI, 2017 Relationship between the Perceived Principal Support, Trust in Principal and Organizational Commitment Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences, Uluslararası   Hakemli   Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List   Özgün Makale

   
 

 

       

1

Formasyon Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Akademik Başarı Kavramı

NESİP DEMİRBİLEK, Yayın Yeri: Turkish Studies-Educational Sciences, 2021

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler   Özgün Makale

   

2

Lise Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Temel Demokratik Değer Düzeyleri Arasındaki İlişki

NESİP DEMİRBİLEK, METİN KIRBAÇ, Yayın Yeri: Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler   Özgün Makale

   

3

EXAMINATION OF SCHOOL MANAGERS' METAPHORICAL PERCEPTIONS REGARDING THE CONCEPT OF "EDUCATIONAL MANAGEMENT

NESİP DEMİRBİLEK, FERHAT HAN, Yayın Yeri: Journal of History School, 2021

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

4

Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısından Zaman Yönetimi

NESİP DEMİRBİLEK, Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal   Hakemli TR DİZİN   Özgün Makale

   

5

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 SALGINI SÜRESİNCE YÜRÜTÜLEN ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

FERHAT HAN, NESİP DEMİRBİLEK, Yayın Yeri: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2021

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

6

ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM BAŞKANI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

NESİP DEMİRBİLEK, Yayın Yeri: EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 2021

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

7

Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sürecinde Yürütülen Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri

FERHAT HAN, NESİP DEMİRBİLEK, HASAN DEMİRTAŞ, Yayın Yeri: Cumhuriyet International Journal of Education, 2021

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

8

ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN AKADEMİSYEN KAVRAMI

NESİP DEMİRBİLEK, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2021

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

9

Üniversite Öğrencilerinin Kayırmacılık Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

NESİP DEMİRBİLEK, Yayın Yeri: Yaşadıkça Eğitim, 2021

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

10

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİMİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLERİ

NESİP DEMİRBİLEK, FULYA ATİLA, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

11

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

NESİP DEMİRBİLEK, FULYA ATİLA, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

12

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN SANAL KAYTARMA KAVRAMI

NESİP DEMİRBİLEK, FULYA ATİLA, Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

13

Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Uzaktan Öğretim Kavramı

NESİP DEMİRBİLEK, FERHAT HAN, HASAN DEMİRTAŞ, FULYA ATİLA, Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

14

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN \"ANNE\" VE \"ÇOCUK EĞİTİMİ\" KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFORLARININ BELİRLENMESİ

NESİP DEMİRBİLEK, YURDAGÜL DEMİRBİLEK, Yayın Yeri: Euroasia Journal of Social Sciences and Humanities, 2020

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler   Özgün Makale

   

15

Üniversite Öğrencilerinin Gözüyle Üniversite Kavramı

NESİP DEMİRBİLEK, Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2020

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

16

OKUL MÜDÜRLERİNİN KAYIRMACI DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI İLE MÜDÜRE GÜVENE ETKİSİ

HASAN DEMİRTAŞ, NESİP DEMİRBİLEK, Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   
 

1

Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime İlişkin Bazı Görüşleri

NESİP DEMİRBİLEK (10.09.2020 -13.09.2020 ), Yayın Yeri: VIIth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2020

Uluslararası   Tam metin bildiri

   

2

Sosyal Medya Bağımlılığı

NESİP DEMİRBİLEK, MERT ER, ESMA YÜTMEN (25.08.2018 -28.05.2018 ), Yayın Yeri:Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Kongre Çalışması, 2018

Uluslararası   Özet bildiri

   
 

 

 

       

1

Üniversite-Okul İşbirliğiBağlamında Okulun Bilimsel Analizi ve Okula Akademik Destek

SEVİM ÖZTÜRK, MÜNİR ŞAHİN, CELALETTİN KORKMAZ, NESİP DEMİRBİLEK, BÜLENT BERKEBAN, MUHAMMET EKBER ÖZDEMİR (08.05.2014 -10.05.2014 ), Yayın Yeri: 9.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , 2014

Ulusal   Tam metin bildiri

   

2

Okul Müdürlerinin Değerler Eğilimi Bingöl İli Örneği

HASAN DEMİRTAŞ, NESİP DEMİRBİLEK (07.05.2015 -09.05.2015 ), Yayın Yeri:10  Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , 2015

Ulusal   Tam metin bildiri

   
 

Bingöl Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

İnönü Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Mevcut Durum Arastırması (Araştırmacı)

Kadın Akademisi SODES Projesi

 

1. YÜKSEKÖĞRETİMDE UZAKTAN ÖĞRETİM

Bölüm Adı:YÜKSEKÖĞRETİMDE UZAKTAN ÖĞRETİMDE YAŞANAN SORUNLAR, DEMİRBİLEK NESİP, Yayın Yeri:Anı Yayıncılık, Editör:Hasan Demirtaş, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:26, ISBN:978-605-170-645-0, Bölüm Sayfaları:225 -251

2021    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü


2. Türk Kültüründe Kayırmacılık: Teori Araştırma ve Uygulama

DEMİRBİLEK NESİP, Yayın Yeri:Pegem Akademi Yayıncılık, Editör:Nesip Demirbilek, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:124, ISBN:978-625-7676-62-5,

2021    Bilimsel Kitap


3. Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar

Bölüm Adı:EĞİTİM YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ, DEMİRBİLEK NESİP, Yayın Yeri:Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Editör:Doç. Dr. Onur Zahal, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:652, ISBN:• 978-625-7243-53-7, Bölüm Sayfaları:327 -344

2020    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü


4. Theory and Research in Educational Sciences

UYSAL NAZAN MÜGE, BAĞÇELİ KAHRAMAN PINAR, ONUR SEZER GÖNÜL, SÖZEN NURHÜDA, ULUM ÖMER GÖKHAN, AĞÇAM REYHAN, DOĞAN ADEM, BALIKÇI ABDULLAH, AKBAŞLI SAİT, YILDIRIM RÜŞTÜ, DEMİR ELİF KÜBRA, AĞIR AHMET, RAMO AKGÜN NERGİS, DENİZLİ SERKAN, ÇAVAŞ PINAR, ÇULHA YASEMİN, Yayın Yeri:Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Editör:Onur Zahal; Nesip Demirbilek, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:218, ISBN:978-625-7243-73-5,

2020    Bilimsel Kitap


5. YENİLİKÇİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Bölüm Adı:FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN ATANAMAYAN ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI, DEMİRBİLEK NESİP, Yayın Yeri:İksad Publishing House, Editör:Dr. Öğr. Üyesi Kamil Arif KIRKIÇ; Dr. Ömer YAHŞİ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:286, ISBN:978-625-7279-54-3, Bölüm Sayfaları:143 -166

2020    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

Kadın Akademisi Derneği Seminer (Çocuk Psikolojisi)

Türk Eğitim Derneği (TED)