MÜSLÜM POLAT

Doç. Dr. MÜSLÜM POLAT

Unvan DOÇENT
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME
E-mail mpolat@bingol.edu.tr
Dahili No 1731
Oda No C/1-5
Lisans:        Atatürk Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü - 2000-2005
 
Y. Lisans:    Atatürk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muhasebe Finansman - 2011-2013
 
Doktora:       Atatürk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muhasebe Finansman - 2013-2016

2010 - 2016:     Bingöl Üniversitesi - Araştırma Görevlisi

2016 - 2018:     Bingöl Üniversitesi - Yardımcı Doçent Doktor

2018 -  2020:     Bingöl Üniversitesi - Dr. Öğr. Üyesi

2020 -  .......:     Bingöl Üniversitesi - Doç. Dr. 

 

Bilgisayarda Finans Uygulamaları 2020-2021 Güz
Finansal Yönetim 2020-2021 Güz
İşletmelerde Finansal Yönetim 2020-2021 Güz
   


 

Sermaye Piyasaları 2020-2021 Bahar
Uluslararası Para-Sermaye Piyasaları ve Araçları 2020-2021 Bahar
Karşılaştırmalı İşletme Finansı 2020-2021 Bahar


 

DOKTORA TEZLERİ

1. ETHEM KILIÇ, (2021) Hisse Senedi ve Döviz Kuru Arasindaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi: BRICS ve MIST Ülkeleri Örneği, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Isletme Ana Bilim Dalı

2. MESUT ASLAN, (2021) Reklam Harcamalarının Firma Performansına Etkisi: BIST İmalat Sektöründe Panel Veri Analiziyle bir Uygulama, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Isletme Ana Bilim Dalı

 

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1. YILDIZ ENES, (2019). Çalısma sermayesi yönetiminin isletme performansı üzerindeki etkisi: BIST bilisim sektörü üzerine bir uygulama, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Isletme Ana Bilim Dalı

2. AKTEKIN ÜMIT, (2019). Muhasebe denetiminde karsılasılan hileler ve meslek mensubunun tutumu: Bingöl ve Elazıg örnegi, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Isletme Ana Bilim Dalı

3. OLGUN SEMIH, (2019). Portföy çesitlendirmesi açısından endeksler arası iliski: ortalamada ve varyansta nedensellik analizi, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Isletme Ana Bilim Dalı

4. MOHAMMED KAMARAN HAMAD AMIN, (2019). Investigating the effects of sensory marketing on customer decision-making process of Toyota company in the North Iraq, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Isletme Ana Bilim Dalı

5. ÖZ FERDI, (2019). Ekonomik büyümenin borsa temelinde finansal gelismislige etkisi: ARDL sınır testi ile bir arastırma, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Isletme Ana Bilim Dalı

6. TUNCEL FATMA BETÜL, (2021). Aricilarin Finansal Okuryazarliklarinin Belirlenmesi: Bingöl Uygulamasi, Bingöl Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Isletme Ana Bilim Dalı

Sınav Yıl Puan
ÜDS 2012 72,5
 1. GEMİCİ ERAY, POLAT MÜSLÜM (2021).  Causality-in-mean and causality-in-variance among Bitcoin, Litecoin, and Ethereum.  Studies in Economics and Finance, 38(4), 861-872. 
 2. ASLAN MESUT, POLAT MÜSLÜM (2021).  REKLAM HARCAMALARININ FİRMA KARLILIK PERFORMANSINA ETKİSİ.  Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 4(1), 40-61., Doi: 10.38004/sobad.873184
 3. KILIÇ ETHEM, POLAT MÜSLÜM (2020). MIST Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları ile Döviz Kurları Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkilesimi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19(4), 1463-1479., Doi: 10.21547/jss.706726 
 4. POLAT MÜSLÜM, OLGUN SEMIH (2020). BIST Endekslerinde Portföy Çesitlendirmesi: Ortalamada ve Varyansta Nedensellik Analizi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 204- 216. 
 5. POLAT MÜSLÜM, TUNCEL FATMA BETÜL (2020). Borsa Istanbul ve Kripto Paralar Arasında Saklı Esbütünlesme Iliskisi. Finans-Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi(654), 119-137. 
 6. ÖZ FERDİ, POLAT MÜSLÜM, BOYDAK HİKMET UBEYD (2020). Ekonomik Büyümenin Borsa Temelli Finansal Gelismeye Etkisi. Bucak Isletme Fakültesi Dergisi, 3(2), 159-175., Doi: 10.38057/bifd.728024
 7. GEMICI ERAY, POLAT MÜSLÜM (2019). Bitcoin Fiyatlarında Esik Deger Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(3), 669-681., Doi: 10.30798/makuiibf.593500 
 8. GEMICI ERAY, POLAT MÜSLÜM (2019). Relationship between price and volume in the Bitcoin market. The Journal of Risk Finance, 20(5), 435-444., Doi: 10.1108/JRF-07-2018-0111 
 9. GEMICI ERAY, POLAT MÜSLÜM (2019). Firma Büyümesi Ile Karlılık Arasındaki iliski: Türkiye Örnegi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(37), 111-120., Doi: 10.30794/pausbed.458303 
 10. GEMICI ERAY, POLAT MÜSLÜM (2019). Manipülasyon Duyurularının Pay Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37(3), 471-487., Doi: 10.17065/huniibf.437420
 11. POLAT MÜSLÜM, NAIMOGLU MUSTAFA (2019). Faiz Oranlarının Firmaların Piyasa Degerine Etkisi: Gelismekte Olan Ülkeler Örnegi. Anemon Mus Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5), 115-121., Doi: 10.18506/anemon.461361 
 12. POLAT MÜSLÜM, KILIÇ ETHEM (2019). Yurtdısı Yerlesiklerinin Hisse Senedi Yatırımlarının Borsa Istanbul’a Etkisi. Abant Izzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 389-400., Doi: 10.11616/basbed.v19i47045.514607 
 13. POLAT MÜSLÜM, TATLI HALIM (2019). Borsada Yatırım ve Güven Endeksleri Iliskisi: Gelismis Ülkeler Üzerine Kırılmalı Esbütünlesme Analizi. Kafkas Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(19), 1-21.
 14. POLAT MÜSLÜM, KANMAZ DILAN, VERGI HILAL (2019). Vadeli ve Spot Piyasalar Arasında Nedensellik Iliskisi: Borsa Istanbul Örnegi. Bitlis Eren Üniversitesi Akademik Izdüsüm Dergisi, 4(1), 84-96.
 15. POLAT MÜSLÜM (2018). Dogrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Borsa ve Reel Sektörde Firmalara Etkisi: Gelismekte Olan Ülkeler Üzerine Esbütünlesme ve Nedensellik Analizi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(16), 509-526., Doi: 10.29029/busbed.426527
 16. POLAT MÜSLÜM (2018). Döviz Kurunun Firmaların Piyasa Degerine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Esbütünlesme ve Nedensellik Analizi. Atatürk Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 32(2), 211-230.  [Full Text Online] [PDF]
 17. GEMICI ERAY, POLAT MÜSLÜM (2018). MIST Borsalarında Rassal Yürüyüs Hipotezi. Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 13(1), 129-142., Doi:10.17153/oguiibf.344882 [Full Text Online] [PDF]
 18. POLAT MÜSLÜM, GEMICI ERAY (2018). Bilesik Öncü Göstergelerin Borsa Için Öncü Olma Özelligi: G7 ve E7 Ülkelerinde Karsılastırmalı Bir Analiz. Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi(21), 119-134., Doi: 10.18092/ulikidince.372762 [Full Text Online] [PDF]
 19. POLAT MÜSLÜM, GEMICI ERAY (2017). BIST Ile BRICS Borsaları Arasındaki Iliskinin Portföy Çesitlendirmesi Açısından Incelenmesi: ARDL Sınır Testi Ile Esbütünlesme Analizi. Journal of Economics, Finance and Accounting, 4(4), 393-403., Doi: 10.17261/Pressacademia.2017.749 [Full Text Online] [PDF]
 20. POLAT MÜSLÜM, YASAR FEYZI (2017). Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör Iliskisi: Güncel Bir Yaklasımla Panel Veri Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimle Fakültesi Dergisi, 7(7), 29-45.[Full Text Online] [PDF]
 21. B. Elmas, M. Polat and M. Baydaş, “Innovation and Company Performance Relationship: An Investigation With Panel Data Analysis in BIST Stone and Soil-Based Sector”, The Macrotheme Review,  6(2), 2017, 33-48. [Full Text Online] [PDF]
 22. B. Elmas ve M. Polat, “BIST Kurumsal Yönetim Endeksine Kayıtlı İmalat Firmaları Özelinde Ar-Ge Yatırımlarının Firma Performansına Etkisinin Araştırılması”, PressAcademia Procedia, 2(2), (2016), 648-663. [Full Text Online] [PDF]
 1.  BAYDAS YUNUS,POLAT MÜSLÜM (2018). Dogrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Borsa Istanbul’a Etkisinin Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 37-46.
 2. M. Polat, (2016), “Alternatif Yatırım Araçlarının Hisse sendi Fiyatına Etkisi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 53(621), 61-69.
 3. B. Elmas ve M. Polat, (2014), “Altın Fiyatlarını Etkileyen Talep Yönlü Faktörlerin Tespiti: 1988-2013 Dönemi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 171-187. [Full text online] [PDF]
 4. B. Elmas ve M. Polat, (2013), “Gümüş Fiyatları ve Dow Jones Endeksi’nin Altın Fiyatlarına Etkisi Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(6) 33-48.[Full text online[PDF]
 1. POLAT MÜSLÜM, TUNCEL Fatma Betül (2021).  Arıcılık Mesleği ile Uğraşan Bireylerin Cinsiyet ve Yaşlarına Göre Temel Düzey Finansal Okuryazarlıklarının İncelenmesi.  El Ruha 8th International Conference on Social Sciences, 420-430. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]

 2. POLAT MÜSLÜM, ASLAN MESUT (2021).  Reklam Harcamalarının Firmaların Piyasa Değerine Etkisi.  7th International Conference On Socıal Sciences & Humanities, 794-810. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]

 3. GEMİCİ ERAY, POLAT MÜSLÜM (2020).  İşletmelerde Büyüme ve Büyüklük İlişkisi.  1st International Hazar Scientific Research Conference, 740-747. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]

 4. POLAT MÜSLÜM,OLGUN SEMİH,ERİKLİ CİHAT (2019).  Zayıf Formda Etkin Piyasalar Hipotezi: BIST’te Endeksler Bazında Bir Uygulama.  5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 1069-1080. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]

 5. POLAT MÜSLÜM,UÇAKTÜRK MAHMUT (2019).  Döviz ve Vadeli İşlemler Piyasası Arasındaki İlişki.  5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 524-535. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]

 6. POLAT MÜSLÜM,BAYDAŞ YUNUS (2018).  Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Borsa İstanbul’a Etkisinin Belirlenmesi.  Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) 

 7. POLAT MÜSLÜM,ADIYAMAN AZAT (2018).  Döviz Yatırımcısı Enflasyondan Nasıl Etkilenir? E7 Ülkelerinde Panel Veri Analizi İle Bir Araştırma.  Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, 557-564. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]

 8. POLAT MÜSLÜM (2017).  Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Borsa ve Reel Sektörde Firmalara Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği.  International Congress of Management Economy and Policy, 161-161. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 9. POLAT MÜSLÜM,USLU AHMET (2017).  İşletmelerin Finansal Performanslarının Hisse Senedi Fiyatı Üzerindeki Etkisi.  Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, 56-56. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]

 10. POLAT MÜSLÜM,TAN MUHSİN,USLU AHMET (2017).  Hisse Senedinin Fiyatını Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Belirlenmesi: BIST 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama.  4th International Regional Development Conference, 450-456. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]

 11. TÜRKAN YAVUZ,ERDEM MAHMUT,POLAT MÜSLÜM (2017).  Katılım Bankacılığı Gelişiminin Reel Ekonomiye Etkileri: Türkiye Üzerine Ampirik Analiz.  4. International Islamic Economics and Dfinance Congress, 36-36. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 12. POLAT MÜSLÜM,ELMAS BEKİR (2016).  Firmaların Finansal Performansı Ar Ge Yatırımlarından Etkilenir mi  Panel Veri Analizi ile bir Araştırma.  ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 476-490. Muş. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)  [PDF]
 13. ELMAS BEKİR,KAPLAN FATİH,POLAT MÜSLÜM (2014).  Enflasyon ve Döviz Kurunun Altın Fiyatları Üzerindeki Etkisi.  II. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 134-146. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). [PDF]
 14. POLAT MÜSLÜM,TÜRKAN YAVUZ (2012).  Osmanlıdan Günümüze Kürtlerde Ekonomik Hayat.  Kimlik, Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlıdan Günümüze Kürtler Sempozyumu 6-8 Eylül 2012, Bingöl, 306-314. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum),  [PDF]
 1. POLAT MÜSLÜM,GEMİCİ ERAY (2018). Bitcoin ve Altcoinler Arasındaki İlişki. 22. Finans Sempozyumu, 83-90. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)  [Full Text Online] [PDF]
 2. POLAT MÜSLÜM,YASAR MEHMET EMIN (2017). Ekonomik Büyümenin Ülke Borsasına Etkisi: Ülkeler Arası Kıyaslama. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 393-393. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) 
 3. TÜRKAN YAVUZ,BAYDAS YUNUS,POLAT MÜSLÜM (2017). Hisse Senedi Degeri ile Makroekonomik Degiskenler Arasındaki Iliski: BIST100 Endeksi Üzerine bir Arastırma. 21. Finans Sempozyumu, 349-360. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]
 4. M. Polat ve Y. Türkan, “Altın Fiyatı ile Petrol Fiyatı Üzerine Bir Uygulama Çalışması”, 17. Finans Sempozyumu, 23-26 Ekim 2013, Muğla, 61-68. [PDF]
 5. Y. Türkan ve M. Polat, “İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi Olma Sürecinin, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerine Etkisi”, 17. Finans Sempozyumu, 23-26 Ekim 2013, Muğla, 166-176. [PDF]
 6. B. Elmas ve M. Polat, “Ar-Ge Yatırımlarının Firma Performansına Etkisinin Panel Veri Analizi ile Araştırılması”, 20. Finans Sempozyumu, 19-22 Ekim 2016, Trabzon, 147-168. [PDF]

1. Bingöl Üniversitesi Sosyol ve Ekonomik Arastırma Merkezinin (BÜSEAM) Açılarak Bingöl’deki Sosyo- Ekonomik Göstergelerin Hesaplanması, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılasması ve Ihtisaslasması Programı, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi,  Arastırmacı:KOÇ BESIR, Arastırmacı:POLAT MÜSLÜM, Arastırmacı:BARAK DOGAN, Bursiyer:KURTARAN ABDULLAH,Yürütücü:TATLI HALIM, , 06/02/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

KİTAPLAR

 1. Kırsal ve Kentsel Yoksulluk Göstergeleri Üzerine Bir Analiz (2020)., TATLI HALIM,KOÇ BESIR,BARAK DOGAN,POLAT MÜSLÜM, Gazi Kitapevi 
 2. Borsa, Firma Etkinligi ve Firma Etkinliginin Borsada Firma Degerine Etkisi (2019)., POLAT MÜSLÜM, Imaj Yayınevi

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Finansal Yönetim, Bölüm adı:(Çokuluslu Isletmelerde Sermaye Bütçelemesi ve Kaynak Yönetimi) (2019)., POLAT MÜSLÜM, Atatürk Üniversitesi Açık Ögretim Fakültesi Yayını, Editör:BEKIR ELMAS 
 2. Teorik ve Ampirik Perspektifte Seçilmis Finans Konuları, Bölüm adı:(Ülke Riski ve Borsa Iliskisi: Gelismekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Çalısma) (2019)., POLAT MÜSLÜM,KILIÇ ETHEM, Nobel Yayınevi, Editör:Gemici Eray, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 336
 3. Mali Tablolar Analizi, Bölüm adı:(Karsılastırmalı Mali Tablolar Analizi) (2019)., POLAT MÜSLÜM, Atatürk Üniversitesi Açık Ögretim Fakültesi Yayını, Editör:Bekir Elmas 
 4. Küresellesen Dünyada Isletmelere Etki Eden Faktörler, Bölüm adı:(Bankaların Finansal Oranları ile Piyasa Degerleri Arasındaki Iliski: BIST’te Panel Veri Analizi ile bir Inceleme) (2018) POLAT MÜSLÜM,Berdibek Ugur, Egitim Yayınevi, Editör:Mehmet Güven 
 5. Mali Tablolar Analizi, Bölüm adı:(Mali Tablolar Analizine Giris) (2016)., POLAT MÜSLÜM,ELMAS BEKIR, Atatürk Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi,

SERTİFİKA

 1. Dijital Çagda Yüksekögretimde Ögrenme ve Ögretme, Derslerde teknoloiden yararlanmak, Anadolu Üniversitesi, Sertifika, 19.11.2018 -06.01.2019 (Ulusal)
 2. ISO 22000:2005 Denetçi / Bas Denetçi Egitimi, Gıda güvenligi yöntemleri ve sistemleri ile Yönetim Sistemleri denetimi, Bingöl, Sertifika, 24.10.2011 -28.10.2011 (Uluslararası) 
 3. OHSAS 18001:2007 Denetçi / Bas Denetçi Egitimi, ”Is saglıgı ve Güvenligi Yönetim Sistemleri” ve ”Yönetim Sistemleri Denetimi”, Malatya, Sertifika, 15.08.2011 -19.08.2011 (Uluslararası)


KURSLAR

 1. Finansal Ekonometri, Finansal Ekonometri ile ilgili teorik ve uygulamalı egitim, Inönü Üniversitesi, Kurs, 01.07.2019 -05.07.2019 (Ulusal) 
 2. Güncel Perspektifte Panel Veri Analizi, Panel Veri Analizi ile ilgili teorik ve uygulamalı egitim, Inönü Üniversitesi, Kurs, 24.07.2018 -28.07.2018 (Ulusal) 
 3. Dogrusal Olmayan Zaman Serileri, Dogrusal Olmayan Zaman Serileri ile ilgili teorik ve uygulamalı egitim, Inönü Üniversitesi, Kurs, 09.07.2018 -13.07.2018 (Ulusal) 
 4. Finansal Ekonometri, Finansal Ekonometri ile ilgili teorik ve uygulamalı Egitim, Inönü Üniversitesi, Kurs, 06.07.2018 -08.07.2018 (Ulusal)
 5. Zaman Serileri Analizi, Zaman Serileri Analizi ile ilgili teori ve uygulama, Inönü Üniversitesi, Kurs, 02.07.2018 -05.07.2018 (Ulusal) 
 6. Güncel Perspektifte Zaman Serileri Analizi, Zaman Serileri Analizi ile ilgili teorik ve uygulamalı egitim, Inönü Üniversitesi, Kurs, 17.07.2017 -22.07.2017 (Ulusal) 
 7. Uygulamalı Panel veri analizi -II, Panel veri analizi ile ilgili teorik ve uygulamalı egitim, Pamukkale Üniversitesi, Kurs, 07.09.2015 -11.09.2015 (Ulusal) 
 8. Uygulamalı Panel Veri Analizi - I, Panel veri analizi ile ilgili teorik ve uygulamalı egitim, Pamukkale Üniversitesi, Kurs, 31.08.2015 -04.09.2015 (Ulusal) 
 9. Eviews ile Uygulamalı Ekonometri, Eviews ile Uygulamalı Ekonometri egitimi, Sakarya Üniversitesi, Kurs, 03.08.2015 -07.08.2015 (Ulusal) 
 10. Uygulamalı Girisimcilik, Uygulamalı girisimcilik egitimi, Bingöl Üniversitesi, Kurs, 18.08.2014 -26.08.2014 (Ulusal)

Çalıstay

 1. Iktisadi ve Idari Bilimler Fakülteleri Vizyon Çalıstayı, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültelerinin durumu, beklentileri ve olması gereken yeri, Bingöl Üniversitesi, Çalıstay, 26.04.2019 -26.04.2019 (Ulusal) 

 

Kongre Düzenleme 

 1. Uluslararası Bölgesl Kalkınma Konferansı, Bölgesl Kalkınma Konferansı düzenleme kurulu, Bingöl Üniversitesi, Kongre Düzenleme, 15.10.2015 -16.10.2015 (Uluslararası) 
 2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi, Bölgesel Kalkınma Kongresi Editör Kurulu Üyeligi, Bingöl Üniversitesi, Kongre Düzenleme, 15.10.2015 -16.10.2015 (Uluslararası)